Kadrovska pitanja

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešava se Saša Strižak dužnosti člana Upravnog odbora Republičkog zavoda za sport.

II

Imenuje se prof. dr Slobodan Unković, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment u Beogradu, za člana Upavnog odbora Republičkog zavoda za sport.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4568/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074

Na osnovu člana 52a stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICE «PIROT»

SA SEDIŠTEM U PIROTU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice «Pirot» sa sedištem u Pirotu:

1. Zoran Lazarević, predsednik;

2. Mileta Manić, član;

3. Snežana Stojanović, član;

4. Milan Negrojević, član;

5. Dejan Sokolov, član.

II

U Upravni odbor Veterinarske stanice «Pirot» sa sedištem u Pirotu imenuju se:

1. za predsednika

– Acko Stančić, poljoprivrednik;

2. za članove:

1) Dragana Stanković, dipl. veterinar;

2) Đorđe Dimov, dipl. veterinar;

3) Radosav Pejčić, dipl. inž.;

4) Miodrag Milutinović, dipl. inž. poljoprivrede.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4583/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/2/2

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

DOMA KULTURE «STUDENTSKI GRAD» U BEOGRADU

I

Razrešava se Danica Simić dužnosti člana Upavnog odbora Doma kulture «Studentski grad» u Beogradu.

II

Imenuje se prof. dr Milan Skakun, direktor Više turističke škole u Beogradu, za člana Upravnog odbora Doma kulture «Studentski grad» u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4539/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/3/3

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE HOTELIJERSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više hotelijerske škole u Beogradu članovi:

1. Mata Banićević;

2. Đorđe Čomić;

3. Radomir Podinović;

4. mr Olgica Rudaković;

5. Miodrag Mitrović;

6. Milijan Vasić.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4562/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/4/4

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE HOTELIJERSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Više hotelijerske škole u Beogradu imenuju se članovi:

1. Obren Drljević, DP za ugostiteljstvo «Jezero», Beograd;

2. Milenko Marjanović, UTP «Kragujevac» a.d.;

3. Rajko Dobrosavljević, restoran «Marinada», Beograd;

4. Miljko Valjarević, Pravni fakultet, Beograd;

5. Đorđe Čomić, profesor u školi;

6. dr Miroslav Nikolić, profesor u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4562/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/5/5

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa («Službeni glasnik RS», br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Vjekoslav Bobar za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za informatiku, internet i telekomunikacije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4643/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/7/7

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE ŠKOLE

LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešava se mr Višnja Postić dužnosti direktora Više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4652/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/8/8

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE ŠKOLE

LIKOVNIH I PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. mr Mirjana Vojnović za direktora Više škole likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4652/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/10/10

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. mr Dragoljub Martinović dužnosti direktora Više elektrotehničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4651/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/11/11

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE

ELEKTROTEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. mr Dragoljub Martinović za direktora Više elektrotehničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4651/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/12/12

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

EKONOMSKE ŠKOLE U PEĆI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U LEPOSAVIĆU

I

Razrešava se dr Slobodan Jokić dužnosti direktora Više ekonomske škole u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4655/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/13/13

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE

EKONOMSKE ŠKOLE U PEĆI SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM

U LEPOSAVIĆU

I

Imenuje se dr Slobodan Jokić za direktora Više ekonomske škole u Peći sa privremenim sedištem u Leposaviću.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4655/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/14/14

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

POLITEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. mr Borivoje Rodić dužnosti direktora Više politehničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4654/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/15/15

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE

POLITEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. mr Borivoje Rodić za direktora Više politehničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4654/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/16/16

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE

ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Zoran Čekerevac dužnosti direktora Više železničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4653/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/17/17

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE

ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Radisav Vukadinović za direktora Više železničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4653/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/18/18

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu («Službeni glasnik RS», broj 43/91),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG

JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Postavqa se Bojan Conić za zamenika Republičkog javnog pravobranioca u Odeqewu Republičkog javnog pravobranilaštva u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4658/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/24/24

Na osnovu člana 3. stav 2. Zakona o javnom pravobranilaštvu («Službeni glasnik RS», broj 43/91),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA REPUBLIČKOG

JAVNOG PRAVOBRANIOCA

I

Razrešava se Mirko Stanković dužnosti zamenika Republičkog javnog pravobranioca u Odeljenju Republičkog javnog pravobranilaštva u Leskovcu, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4657/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/25/25

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se mr Dragi Stojiljković za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za statistiku cena, zarada, poljoprivrede i životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4675/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/26/26

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Postavlja se Zoran Jančić za pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku – Sektor za koordinaciju područnih odeljenja.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4675/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/27/27

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se Slaviša Mijušković dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za informatičko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4677/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/28/28

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se Čedomir Šuljagić za pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za informatičko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4676/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.074/29/29

Na osnovu člana 22. st. 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju («Službeni glasnik RS», broj 129/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG

UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRWAYS»

I

U privremeni Upravni odbor Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «JAT AIRWAYS» imenuju se:

1. za predsednika:

– Miloš Aligrudić;

2. za članove:

1) predstavnici osnivača:

– Tomislav Bogetić;

– dr Velimir Radosavljević;

– Dragan Macanković;

– Aleksandar Antić;

– Vojkan Tomić;

– Branka Bošnjak;

2) predstavnici zaposlenih:

– Nada Tomićević;

– Nenad Kukoljac;

– Ljupčo Nikodinovski;

– Petar Simonović.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4514/2005

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.071/9/9

Na osnovu člana 22. st. 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga («Službeni glasnik RS», broj 129/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG

UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM

«BEOGRAD»

I

U privremeni Upravni odbor Javnog preduzeća Aerodrom «Beograd» imenuju se:

1. za predsednika:

– Miodrag Milovanović;

2. za članove:

1) Dragan Vučićević;

2) Milorad Kostić;

3) Emilija Krstić;

4) Vojislav Krejić;

5) Slobodan Jovanović;

6) Jasminko Pozderac.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4514/2005-1

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.071/10/10

Na osnovu člana 22. st. 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju («Službeni glasnik RS», broj 129/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRWAYS»

I

Imenuje se Nebojša Starčević za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «JAT AIRWAYS».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4514/2005-2

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.071/11/11

Na osnovu člana 22. st. 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga («Službeni glasnik RS», broj 129/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM «BEOGRAD»

I

Imenuje se Nebojša Nedeljković za vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća Aerodrom «Beograd».

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-4514/2005-3

U Beogradu, 21. jula 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.071/12/12

Ostavite komentar