24. sednica Vlade Republike Srbije, 1. jul 2004. godine

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se KOSTA ŠARČEVIĆ dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4847/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se KOSTA ŠARČEVIĆ za zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4848/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/2/2

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se SVETLANA POPOVIĆ dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativno-birotehničke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4849/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/3/3

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS“, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se NEBOJŠA KEŠELjEVIĆ za pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativno-birotehničke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4850/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/4/4

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE «POŽAREVAC» SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešava se VLADAN JANKOVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Požarevac» sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4851/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/5/5

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE «POŽAREVAC» SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Imenuje se ILIJA KURIDžA za direktora Veterinarske stanice «Požarevac» sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4851/2004-1

U Beogradu, 1.jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/6/6

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«NOVI SAD» SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

Razrešava se BRANISLAV GAGIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Novi Sad» sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4834/2004

U Beogradu, 1.jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/7/7

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«NOVI KNEŽEVAC» SA SEDIŠTEM U NOVOM KNEŽEVCU

I

Razrešava se TOMISLAV PETROVIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Novi Kneževac» sa sedištem u Novom Kneževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4835/2004

U Beogradu, 1.jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/9/9

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«NOVI KNEŽEVAC» SA SEDIŠTEM U NOVOM KNEŽEVCU

I

Imenuje se RADOVAN UVERIĆ za direktora Veterinarske stanice «Novi Kneževac» sa sedištem u Novom Kneževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4835/2004-1

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/10/10

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U ČAČKU

I

Razrešava se DARKO DOMANOVIĆ dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3441/2004-1

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/14/14

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U ČAČKU

I

Postavlja se MILOSAV PETROVIĆ za upravnika Okružnog zatvora u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4865/2004-2

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/15/15

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91 i 71/94), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS“, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96 i 29/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

GERONTOLOŠKOG CENTRA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr MIRO ČAVALjUGA dužnosti predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Beogradu.

II

Imenuje se VOJISLAV PILIPOVIĆ, sociolog, za predsednika Upravnog odbora Gerontološkog centra u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4876/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

2401404.058/16/16

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA «JELICA MILOVANOVIĆ» U BEOGRADU

I

Razrešava se SLAVKO KARAVIDIĆ dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola «Jelica Milovanović» u Beogradu.

II

Imenuje se RADMILA KORICA-TOŠOVIĆ, dipl. psiholog, za predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola «Jelica Milovanović» u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4892/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/17/17

Na osnovu člana 129. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 39/02, 43/03 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA KOMISIJE

ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za zaštitu prava ponuđača:

1. SAŠA VARINAC, član;

2. JELENA STOJANOVIĆ, član;

3. VLADIMIR IVIĆ, član;

4. SNEŽANA CVETKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4895/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/18/18

Na osnovu člana 129. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 39/02, 43/03 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

I

U Komisiju za zaštitu prava imenuju se:

– za predsednika

VLADIMIR IVIĆ, viši stručni saradnik, Uprava za javne nabavke;

– za članove:

1. ŽELjKO GROŠETA, Direkcija za pravne poslove, Javno preduzeće PTT saobraćaja «Srbija»;

2. SAŠA VARINAC, viši stručni saradnik, Uprava za javne nabavke;

3. JOVICA REDžIĆ, savetnik, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija;

4. JASMINA MILENKOVIĆ, dipl. pravnik, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove gradske uprave Grada Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4903/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/18/18

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. MIODRAG MEDAR, arhitekta;

2. DRAGAN ĐORĐEVIĆ, građevinski inž.;

3. PREDRAG RANČIĆ, profesor Elektronskog fakulteta u Nišu;

4. BRANIMIR ĆIRIĆ, arhitekta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-13

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/19/19

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Mašinskog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. PREDRAG POPOVIĆ, penzioner;

2. ZORAN PERIĆ, docent Elektronskog fakulteta u Nišu;

3. TOMISLAV PAVLOVIĆ, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu;

4. OLIVERA POTIĆ, vanredni profesor Građevinskog fakulteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-14

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/20/20

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Elektronskog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. BILjANA PREDIĆ, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu;

2. MIROLjUB JOVANOVIĆ, dipl. inž. elektronike, ED Niš;

3. ZORAN CVETKOVIĆ, dipl. inž. elektronike, ED Niš;

4. ALEKSANDAR JOVANOVIĆ, dipl. inž. elektronike, direktor RJ u Telekomu Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-15

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/21/21

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

I

U Savet Fakulteta zaštite na radu u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. MIROSLAV PEROVIĆ, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu;

2. VLADISLAV MARKOVIĆ, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu;

3. ZORAN ĐORĐEVIĆ, dipl. inž. građevine, Direkcija za izgradnju grada Niša;

4. GRADIMIR PERIĆ, dipl. pravnik, sekretar IO SO Niška Banja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-16

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/22/22

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

EKONOMSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Ekonomskog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. RADISAV SRETENOVIĆ, dipl. ekonomista, Narodna banka filijala Niš;

2. DEJAN BONIĆ, dipl. tehnolog, DIN Niš;

3. dr VIDOJE SPASIĆ, Pravni fakultet u Nišu;

4. MILEVA ANĐELKOVIĆ, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-17

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/23/23

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRAVNOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Pravnog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. SLOBODAN CVETANOVIĆ, profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu;

2. GORAN ĐORĐEVIĆ, advokat iz Niša;

3. MILKA RADOVANOVIĆ, advokat iz Niša;

4. mr BOGOLjUB POPOVIĆ, PTT Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-18

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/24/24

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FILOZOFSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Filozofskog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. DRAGAN ANTIĆ, vanredni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu;

2. JASMINA JOVANČIĆ, advokat;

3. VLADA ANTIĆ, dipl. inž., ŽTP Niš;

4. VELIMIR NEDELjKOVIĆ, profesor Fakulteta zaštite na radu u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-19

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/25/25

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Medicinskog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. SLOBODAN ANTIĆ, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu;

2. RADOSLAV BUBANj, profesor Fakulteta fizičke kulture u Nišu;

3. SAŠA ĐORĐEVIĆ, inž. elektronike, direktor u Telekomu, Niš;

4. OLGICA KOSTIĆ, dipl. defektolog, direktor Škole za decu ometenu u razvoju «14. oktobar», Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-20

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/26/26

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NIŠU

I

U Savet Fakulteta fizičke kulture u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. RADE ČUKURANOVIĆ, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu;

2. DUŠAN MILOVANČEVIĆ, profesor Mašinskog fakulteta u Nišu;

3. ZORAN PERIĆ, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu;

4. NEBOJŠA STOJANOVIĆ, profesor Više poljoprivredne škole u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-21

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/27/27

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU

I

U Savet Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu imenuju se:

– za članove:

1. JASMINA RADOSAVLjEVIĆ, docent Fakulteta zaštite na radu u Nišu;

2. TOMISLAV PETROVIĆ, profesor Mašinskog fakulteta u Nišu;

3. DRAGAN DENIĆ, vanredni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu;

4. DRAGAN PERIĆ, profesor fizičkog vaspitanja, Sportski centar Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-22

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/28/28

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U LESKOVCU

I

U Savet Tehnološkog fakulteta u Leskovcu imenuju se:

– za članove:

1. DRAGAN TASIĆ, vanredni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu;

2. BRANISLAV PETROVIĆ, docent Medicinskog fakulteta u Nišu;

3. SRĐAN STOJILjKOVIĆ, privatni preduzetnik;

4. GORAN VUKADINOVIĆ, dipl. ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-23

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/29/29

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U VRANjU

I

U Savet Učiteljskog fakulteta u Vranju imenuju se:

– za članove:

1. NENAD NEDELjKOVIĆ, hirurg;

2. BLAGOJE PETROVIĆ, profesor biologije;

3. BORA STANIMIROVIĆ, profesor;

4. mr MILENA POPOVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-24

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/30/30

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

I

U Savet Fakulteta umetnosti u Nišu imenuju se:

1. VIOLETA JOVIĆ, sekretar Elektronskog fakulteta u Nišu;

2. BLAGA RADOVANOVIĆ, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu;

3. SAŠA KNEŽEVIĆ, docent Pravnog fakulteta u Nišu;

4. NENAD ŽIVANOVIĆ, profesor Fakulteta fizičke kulture u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-25

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/31/31

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu:

1. DRAGOSLAV ĆIRKOVIĆ, član;

2. DRAGAN STOJANOVIĆ, član;

3. BRANIMIR ĆIRIĆ, član;

4. MIROLjUB STANKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/19/19

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MAŠINSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Mašinskog fakulteta u Nišu:

1. ZORAN SIMONOVIĆ, član;

2. prof. dr LjILjANA ŽIVKOVIĆ, član;

3. DRAGAN GLIGORIJEVIĆ, član;

4. SLAVOLjUB VASILjEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-1

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/20/20

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

ELEKTRONSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Elektronskog fakulteta u Nišu:

1. mr SRĐAN BOGOSAVLjEVIĆ, član;

2. DEJAN PAVLOVIĆ, član;

3. DUŠAN ŠARKOVIĆ, član;

4. prof. dr MIODRAG MANIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-2

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/21/21

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta zaštite na radu u Nišu:

1. prof. dr DRAGANA NIKIĆ, član;

2. DRAGANA BOŠNjAK, član;

3. prof. dr VLADICA STEFANOVIĆ, član;

4. VLADIMIR ZAHARIJAŠEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-3

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/22/22

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

EKONOMSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Ekonomskog fakulteta u Nišu:

1. prof. dr ALEKSANDAR ĆIRIĆ, član;

2. prof. dr MIODRAG PETKOVIĆ, član;

3. BOJAN BONČIĆ, član;

4. prof. dr DRAGOSLAV ĐORĐEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-4

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/23/23

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

PRAVNOG FAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Pravnog fakulteta u Nišu:

1. NEVENKA STOJKOVIĆ, član;

2. LjILjANA MIŠEVIĆ, član;

3. VERICA STAMENKOVIĆ, član;

4. SVETLANA SAVOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-5

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/24/24

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FILOZOFSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Filozofskog fakulteta u Nišu:

1. prof. dr GROZDANKO GRBEŠA, član;

2. ZORAN ŽIVKOVIĆ, član;

3. dr BOJAN JOVANOVIĆ, član;

4. NINOSLAV KRSTIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-6

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/25/25

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

MEDICINSKOG FAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Medicinskog fakulteta u Nišu:

1. PETAR STOJANOVIĆ, član;

2. DRAGI KRSTIĆ, član;

3. dr NEBOJŠA MARKOVIĆ, član;

4. dr ČEDOMIR STANIMIROVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-7

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/26/26

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA FIZIČKE KULTURE U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta fizičke kulture u Nišu:

1. dr DRAGAN PETROVIĆ, član;

2. DRAGOLjUB ARSENIJEVIĆ, član;

3. dr DRAGOSLAV BOŠKOVIĆ, član;

4. ALEKSANDAR PANTIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-8

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/27/27

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

PRIRODNO-MATEMATIČKOGFAKULTETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu:

1. prof. dr ZORAN JOVANOVIĆ, član;

2. SRĐAN PAVLOVIĆ, član;

3. prof. dr LjILjANA PETKOVIĆ, član;

4. SLAVICA TOMIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-9

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/28/28

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U LESKOVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Tehnološkog fakulteta u Leskovcu:

1. DRAŽEN RUŽIĆ, član;

2. BRATISLAV RISTIĆ, član;

3. NIKOLA ILIĆ, član;

4. mr NEBOJŠA VELjKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-10

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/29/29

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

UČITELjSKOG FAKULTETA U VRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Učiteljskog fakulteta u Vranju:

1. JELENA MITIĆ, član;

2. dr DUŠAN NOVKOVIĆ, član;

3. CVETKO SIMONOVIĆ, član;

4. SNEŽANA PETROVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-11

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/30/30

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA UMETNOSTI U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta umetnosti u Nišu:

1. prof. dr DRAGAN ŽUNIĆ, član;

2. mr DRAGOSLAV ĐOKIĆ, član;

3. OLIVERA MIĆUNOVIĆ-VLAJKOVIĆ, član;

4. LjUBIŠA STOJANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4875/2004-12

U Beogradu, 1. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.058/31/31

Ostavite komentar