Kadrovsko rešenje o imenovanju predsednika i članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije

Na osnovu tačke 4. stav 1. Odluke o obrazovanju Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 115/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA STRUČNU REDAKTURU PREVODA PRAVNIH TEKOVINA EVROPSKE UNIJE

I

U Radnu grupu za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije imenuju se:

1) za predsednika:

– Mila Ćipović Gligorić, pomoćnik direktora Kancelarije za evropske integracije;

2) za članove Radne grupe u užem sastavu:

Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija,

Dina Momčilović Balaban, Ministarstvo finansija,

Ranka Miljenović, Ministarstvo privrede,

Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jelena Šćepanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jasmina Miljković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Nikola Maravić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Aleksandar Đoković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Sandra Milićević Sperlić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jasmina Radonjić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Mirjana Jovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Jasmina Simić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Darinka Đuran, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Natalija Luković, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Mihailo Milošević, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Jasmina Kostić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Miljana Golubović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vera Pavlović Marjanović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Snežana Marušić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Nikola Naumovski, Ministarstvo pravde,

Branislav Pejčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

Tamara Zlatić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Mileva Zenović Karašićević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Katarina Tomašević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Biljana Babić, Ministarstvo odbrane,

Bojan Ivković, Ministarstvo odbrane,

Marina Jovićević, Ministarstvo spoljnih poslova,

Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova,

Jelena Cimbaljević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Marija Krneta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Mirko Ožegović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Katarina Torbica, Ministarstvo zdravlja,

Dragana Savić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Ivana Banković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Tatjana Numović, Ministarstvo omladine i sporta,

Milica Pavlović, Ministarstvo kulture i informisanja,

Nikica Rodin, Republički zavod za statistiku,

Miloš Virt, Republički zavod za statistiku,

Dragica Pajić, Republički geodetski zavod,

Mara Kalajdžijević, Zavod za intelektualnu svojinu,

Daniela Stefanov, Zavod za intelektualnu svojinu,

Nebojša Srdanov, Narodna banka Srbije,

Maja Mićić, Narodna banka Srbije,

Pavle Đurić, Narodna banka Srbije,

Danijela Bokan, Uprava za javne nabavke,

Jasna Vićić, Komisija za hartije od vrednosti,

Zoran Šoljaga, Komisija za zaštitu konkurencije,

Srđan Janković, Komisija za zaštitu konkurencije,

Ksenija Dunjić, Direkcija za železnice,

Dragana Luković, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Ana Sunarić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Slavica Cvijović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Vesna Danilović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Jasminka Joksić, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Milan Vujović, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Zorana Nedić, Republička agencija za elektronske komunikacije,

Borjana Peruničić, Kancelarija za ljudska i manjinska prava;

3) za članove Radne grupe u širem sastavu:

Živana Bogatinčević, Ministarstvo finansija,

Milena Lakićević, Ministarstvo finansija,

Jasmina Vasilić, Ministarstvo finansija,

Aleksandar Janjušević, Ministarstvo finansija,

Dejan Hadžić, Ministarstvo finansija,

Tijana Cvetković Gajičić, Ministarstvo finansija,

Milovan Filimonović, Ministarstvo finansija,

Dušica Janić, Ministarstvo finansija,

Goran Cvejić, Ministarstvo finansija,

Tatjana Stanić, Ministarstvo finansija,

Snežana Živanović, Ministarstvo finansija,

Irina Stevanović Gavrović, Ministarstvo finansija,

Anastazija Tanja Đelić, Ministarstvo finansija,

Dejan Dabetić, Ministarstvo finansija,

Marijan Blešić, Ministarstvo finansija,

Dušica Stojanović, Ministarstvo finansija,

Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija,

Jelena Jevtović, Ministarstvo finansija,

Dina Momčilović Balaban, Ministarstvo finansija,

Mladen Lazić, Ministarstvo finansija,

Marija Jovičić, Ministarstvo finansija,

Mirna Dobrijević, Ministarstvo finansija,

Dragana Vojnović Todorović, Ministarstvo finansija,

Vesna Adrović, Ministarstvo finansija,

Miroslav Starovlah, Ministarstvo finansija,

Bojan Kijanović, Ministarstvo finansija,

Dijana Stojković, Ministarstvo privrede,

Borislava Jakšić, Ministarstvo privrede,

Jelena Stevanović, Ministarstvo privrede,

Vasilije Ljubinković, Ministarstvo privrede,

Jana Ilić, Ministarstvo privrede,

Milica Adamović, Ministarstvo privrede,

Milanka Davidović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jelena Šćepanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jasmina Miljković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Gordana Lončar, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Vanja Kojić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Katarina Zarubica, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Slađana Lukić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jelena Janković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dragan Sretenović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Snežana Savčić Petrić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Ivana Lazić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Marko Bjekić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tamara Bošković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Nada Dumić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jelisaveta Milošević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tatjana Labus, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Danijela Živanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Darko Đuričić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

Saša Ostojić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Milan Ivanković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Ljiljana Sovilj, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Aleksandar Radosavljević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dragana Dinkić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Lidija Aćimović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Mirjana Bojčevski, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tamara Đuričanin, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tomislav Topalović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Mirko Novaković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Darko Jakšić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jelena Kuzmanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Milan Ćuprić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Ljiljana Duduković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Vesna Radojičić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tatjana Miranović Drobnjak, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Branislav Raketić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jelena Milić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Snežana Kumbarić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Kolinda Hrehorović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Bojana Gladović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dragana Milovanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Saša Kulić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Tina Janjatović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Miroslav Tošović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Sabina Ivanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Snežana Prokić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Marija Mladenović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Pavle Jovanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Radmila Šerović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Predrag Simić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Penka Nikolovski, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Luka Starčević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dragana Ljumović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Mirjana Janković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Olivera Stepanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Jelena Tesla, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dragan Doležal, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Marina Milojević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Aleksandra Vučinić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Danijela Božanić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Sandra Lazić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dragana Radulović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Ana Repac, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Sonja Roglić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Bojana Đorđević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Suzana Andrejević Stefanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Biljana Milenković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Ivan Đuričković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Sanja Stamenković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Bojan Srdić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Bojana Keščec, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Rade Ostojić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Aleksandra Drobac Čik, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Marija Dragović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dušica Radojičić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Kristina Perić, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Gordana Petković, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Ivana Radosavljević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Zorica Bugarski, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Nevena Piščević, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Dušan Ognjanović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine,

Gordana Kocić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Dejan Lasica, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Desimir Desnica, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Vida Stevanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Mirjana Bugarinović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Tatjana Džuverović Miljković, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Jelena Topalović Kitanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Mira Marinković Aleksić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Danijela Đikanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Vesna Đorđević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Mišo Macura, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Ivana Kunc, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Tanja Lukić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Veljko Kovačević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Jasmina Jovanović, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Olivera Stević Ledenčan, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Marko Cupara, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Petar Krasić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Zoran Lukić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Nenad Ivetić, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Nina Vukosavljević, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Jelena Simović, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Milena Đakonović, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Vesna Simić, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Rade Mrdak, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Predrag Milanović, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Predrag Popović, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Jelena Čohadžić, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Miroslav Stanić, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Ivana Genčić, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Marina Andrijašević, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Petar Ubović, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Milica Delibašić, Ministarstvo rudarstva i energetike,

Jasmina Kostić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Miljana Golubović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vera Pavlović Marjanović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Slavenka Mijušković, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Vera Despotović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Anđelka Đukić Katurić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Ivana Gagić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Miljana Mandić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Jovana Joković, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Milana Arlov Sekulić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Maja Vranić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Ivana Dedijer, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Marija Kostadinović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Snežana Marušić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Katarina Tomić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Olivera Marić, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Marina Radulović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Bojana Amanović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Milijana Jović, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija,

Marija Mandić Bitić, Ministarstvo pravde,

Dragan Vujčić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

Slađana Andrejić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

Ksenija Radović, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave,

Dragan Jovanović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Dragana Milutinović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Rade Krunić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Nenad Furtula, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Jelena Tolić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Ivan Aleksić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Jelena Dimić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Nataša Raketić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Dijana Šabović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Maja Konsulovski, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Vladimir Baković, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Dejan Đurđević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Dejan Radinović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Davor Vidović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Marija Todić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Dragan Vićović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Milan Vasović, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Predrag Radaković, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Jelena Blagojević Jevtić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Zorana Katić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Snežana Čiča, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Snežana Stojičić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Aleksandra Đorđević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Slobodan Malešić, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Dragana Vučkovac, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Aleksandra Vitas, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Zorica Đokić Milosavljević, Ministarstvo unutrašnjih poslova,

Katarina Štrbac, Ministarstvo odbrane,

Željko Ranković, Ministarstvo odbrane,

Branko Medan, Ministarstvo odbrane,

Zoran Vignjević, Ministarstvo odbrane,

Dejan Krpić, Ministarstvo odbrane,

Ljubica Radović, Ministarstvo odbrane,

Zoran Bobar, Ministarstvo odbrane,

Branko Mićović, Ministarstvo odbrane,

Slavoljub Carić, Ministarstvo spoljnih poslova,

Vladimir Žutić, Ministarstvo spoljnih poslova,

Svetlana Stanković, Ministarstvo spoljnih poslova,

Aleksandar Knežević, Ministarstvo spoljnih poslova,

Jasmina Petrović, Ministarstvo spoljnih poslova,

Marina Lozar, Ministarstvo spoljnih poslova,

Darko Ninkov, Ministarstvo spoljnih poslova,

Jelena Cimbaljević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Marija Krneta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Mirko Ožegović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Tatjana Jovanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Ljiljana Todorović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Katarina Ranđić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Snežana Vuković, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Vesna Lukić, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Natalija Konjević, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

Zorica Marković, Ministarstvo zdravlja,

Lidija Bašić, Ministarstvo zdravlja,

Bojana Potežica, Ministarstvo zdravlja,

Aleksandra Vlačić, Ministarstvo zdravlja,

Nada Vasiljević, Ministarstvo zdravlja,

Slobodan Bjelotomić, Ministarstvo zdravlja,

Snežana Pantić, Ministarstvo zdravlja,

Mirjana Veljković, Ministarstvo zdravlja,

Raša Milanov, Ministarstvo zdravlja,

Zvonko Platiša, Ministarstvo zdravlja,

Goran Stojković, Ministarstvo zdravlja,

Dragana Kosić, Ministarstvo zdravlja,

Darko Đurković, Ministarstvo zdravlja,

Gordana Pođanin, Ministarstvo zdravlja,

Dušan Ilić, Ministarstvo zdravlja,

Nevena Šović, Ministarstvo zdravlja,

Nada Marković, Ministarstvo zdravlja,

Svetlana Mijatović, Ministarstvo zdravlja,

Mira Kontić, Ministarstvo zdravlja,

Vladimir Čakarević, Ministarstvo zdravlja,

Ljubica Paković, Ministarstvo zdravlja,

Ljiljana Jovanović, Ministarstvo zdravlja,

Dragana Savić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Ivana Banković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Snežana Bogdanović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Ivana Savićević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Jesenka Čvoro, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Dragica Ivanović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Katarina Denčić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Jelena Vasić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Nenad Rakić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Milica Janačković, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Jelena Kotević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Tatjana Prijić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Mirjana Kecman, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Stevan Popović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Mira Božić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Goran Aranđelović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Miodrag Loncović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Maja Ilić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Mira Marjanović, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Jasna Vujačić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Dragan Knežević, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Saša Gajin, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Miloš Nikač, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Tatjana Bojović, Ministarstvo kulture i informisanja,

Vesna Aralica, Republički zavod za statistiku,

Katarina Kaličanin, Republički zavod za statistiku,

Gordana Nedeljković, Republički zavod za statistiku,

Milena Kovačević, Republički zavod za statistiku,

Dragica Pajić, Republički geodetski zavod,

Maja Anđelić, Republički geodetski zavod,

Vladimir Mitić, Republički geodetski zavod,

Mladen Dugonjić, Republički geodetski zavod,

Vladimir Marić, Zavod za intelektualnu svojinu,

Mirjana Jelić, Zavod za intelektualnu svojinu,

Jelena Tomić Keser, Zavod za intelektualnu svojinu,

Ljiljana Nikolić, Zavod za intelektualnu svojinu,

Mirela Bošković, Zavod za intelektualnu svojinu,

Branka Bilen Katić, Zavod za intelektualnu svojinu,

Slobodan Jevtić, Zavod za intelektualnu svojinu,

Jasmina Maravić, Narodna banka Srbije,

Nataša Nešić, Narodna banka Srbije,

Nenad Petrović, Narodna banka Srbije,

Pavle Đurić, Narodna banka Srbije,

Đorđe Rašević, Narodna banka Srbije,

Jelena Tonić, Narodna banka Srbije,

Jelena Milojević, Narodna banka Srbije,

Nevena Mićić, Narodna banka Srbije,

Vladimir Petrović, Narodna banka Srbije,

Danijel Stojimirović, Narodna banka Srbije,

Jelena Maravić, Narodna banka Srbije,

Snežana Mijaljević Šobot, Narodna banka Srbije,

Jasna Kovačević, Narodna banka Srbije,

Tomo Vujović, Narodna banka Srbije,

Slobodanka Filipović, Narodna banka Srbije,

Ivana Vasić, Narodna banka Srbije,

Katarina Mastoridis, Narodna banka Srbije,

Aleksandar Pinkulj, Narodna banka Srbije

Maja Gavrilović, Narodna banka Srbije,

Milan Aleksić, Narodna banka Srbije,

Rada Alimpić, Narodna banka Srbije,

Nikola Dragašević, Narodna banka Srbije,

Vukica Drakulić, Narodna banka Srbije,

Nataša Poniger, Narodna banka Srbije,

Dejan Trajković, Narodna banka Srbije,

Nikola Reljić, Narodna banka Srbije,

Miroslav Jeremić, Narodna banka Srbije,

Ivan Drecun, Narodna banka Srbije,

Aleksandra Živković, Narodna banka Srbije,

Svetlana Miljanić, Narodna banka Srbije,

Aleksandra Miletić, Narodna banka Srbije,

Nikola Đapić, Narodna banka Srbije,

Ivana Petrović, Narodna banka Srbije,

Samija Lesjak, Narodna banka Srbije,

Jelena Todosijević, Narodna banka Srbije,

Isidora Kovačević, Narodna banka Srbije,

Nikola Dragojlović, Narodna banka Srbije,

Sonja Nikolić, Narodna banka Srbije,

Snežana Stefanović, Narodna banka Srbije,

Snežana Paunović, Narodna banka Srbije,

Slobodan Šojić, Narodna banka Srbije,

Vladimir Spasojević, Narodna banka Srbije,

Aleksandra Đerić, Narodna banka Srbije,

Lidija Drvendžija, Narodna banka Srbije,

Ksenija Skokin, Narodna banka Srbije,

Borisav Knežević, Uprava za javne nabavke,

Jasna Vićić, Komisija za hartije od vrednosti,

Jasmina Milovanović, Komisija za hartije od vrednosti,

Zoran Šoljaga, Komisija za zaštitu konkurencije,

Srđan Janković, Komisija za zaštitu konkurencije,

Milkica Pivarski, Komisija za zaštitu konkurencije,

Marina Joksimović, Komisija za zaštitu konkurencije,

Milan Popović, Direkcija za železnice,

Dragana Stošić, Direkcija za železnice,

Nataša Cerović, Direkcija za železnice,

Zorica Radović, Direkcija za železnice,

Ksenija Dunjić, Direkcija za železnice,

Sanja Marković, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Aleksandra Potparević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Nina Tomić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Predrag Đorđević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Jovan Jovanović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Vesna Krtinić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Ana Deljanin, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Goran Jovičić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Aleksandar Đukić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Dragana Luković, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Ana Sunarić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Žarko Katančević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Bojan Cvetičanin, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Nebojša Stanojević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Branimir Podovac, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Tomo Simović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Nataša Kočović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Zdravko Jovićević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Emir Šišić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Miroslav Belotić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Danijela Maksimović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Grozdana Banković, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Marija B. Petrović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Marija Petrović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Stanislav Kacujani, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Branko Stupar, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Zlatko Talić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Đorđe Brdarski, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Danijela Tešanović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Jelena Vukčević Marković, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Slobodan Trivić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Aneta Bajić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Marina Milinković Medić, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Nemanja Jović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Ana Bumbaširević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Vedran Radović, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Saša Dobrosavljević, Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije,

Miodrag Blagojević, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Dejan Tomašević, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Branislav Garčević, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Slavica Cvijović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Vesna Danilović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Tijana Petković, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Nebojša Arsov, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Radoje Jovanović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Stefan Stanojević, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Dragoslav Kukić, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Nina Dragutinović Jovanović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Milan Petrović, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Dejan Antić, Agencija za bezbednost saobraćaja,

Ivana Avramović, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Olivera Marinković, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Vedrana Vuletić, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Slavica Ivković, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Maja Eremić Savković, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Milan Vujović, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Stefan Rafajlović, Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije,

Dragana Tošić Lazić, Republička agencija za elektronske komunikacije,

Natalija Varagić, Republička agencija za elektronske komunikacije,

Aleksandar Utješinović, Republička agencija za elektronske komunikacije,

Marina Dupčinov, Republička agencija za elektronske komunikacije,

Dragica Bajić, Republička agencija za elektronske komunikacije,

Zoran Janković, Republička agencija za elektronske komunikacije,

Gordana Mohorović, Kancelarija za ljudska i manjinska prava,

Gordana Govedarica, Kancelarija za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6214/2014

U Beogradu, 26. juna 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić

Ostavite komentar