39. sednica Vlade Republike Srbije, 11. decembar 2008. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Za Nacionalnog koordinatora „Dekade inkluzije Roma” imenuje se mr Božidar Đelić, potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5405/2008

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA KOMISIJE

ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica:

1. Sanda Šimić, član;

2. Vesna Džinić, član;

3. Miodrag Ralević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5440/2008

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS”, broj 108/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE

ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA

I

U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuju se za članove:

1. Zoran Ćirović, pomoćnik ministra finansija;

2. Milena Prica, rukovodilac Grupe za aktivne mere zapošljavanja i regionalnu politiku, Sektor za zapošljavanje u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

3. Svetlana Ristić, šef Odseka za stambene poslove, Sektor za urbanizam, prostorno planiranje i stanovanje u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja;

4. Draga Trninić, načelnik Službe za prihvat i zbrinjavanje u Komesarijatu za izbeglice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5440/2008-1

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom i obavljanje javnog prevoza u železničkom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 78/04 i 19/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ŽELEZNICE SRBIJE”

I

Razrešava se Branislav Petrović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Železnice Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5427/2008

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ

I

Razrešava se prof. dr Branislav Petrović dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5467/2008

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ

I

Imenuje se doc. dr Zoran Milošević, specijalista socijalne medicine, za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5467/2008-1

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8a Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Imenuje se Vladan Skadrić za direktora Javnog preduzeća za skloništa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5566/2008-1

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8a Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Razrešava se Miodrag Stefanović dužnosti direktora Javnog preduzeća za skloništa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5566/2008

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINU HOLDING KOMPANIJE „FOND INEKS – INTEREKSPORT” A.D., BEOGRAD U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Milena Cvetković dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Holding kompanije „Fond Ineks – Intereksport” a.d., Beograd u restrukturiranju, na lični zahtev.

II

U Skupštinu Holding kompanije „Fond Ineks – Intereksport” a.d., Beograd u restrukturiranju kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Stojan Arizanović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5564/2008

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”:

1. Mijodrag Stanojević;

2. Rada Stošić;

3. Milan Matić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5593/2008

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Putevi Srbije” imenuju se za članove:

1. Biljana Vuksanović, dipl. inž. građevine, direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj, Javno preduzeće „Putevi Srbije”;

2. Goran Tomić, dipl. pravnik, direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, Javno preduzeće „Putevi Srbije”;

3. Predrag Todosić, dipl. inž. građevine, koordinator za projekte NIP-a, Javno preduzeće „Putevi Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5593/2008-1

U Beogradu, 11. decembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar