396. sednica Vlade Republike Srbije, 3. februar 2011. godine

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Milivoju Mitiću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-729/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

U NIŠU

I

Imenuje se Marija Ranđelović za direktora Doma učenika srednjih škola u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-730/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Nišu:

1. Igor Jovanić, predsednik;

2. Radmila Ivković, član, predstavnik osnivača.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Nišu imenuju se:

1) za predsednika:

– Radmila Ivković, dipl. matematičar;

2) za člana:

– predstavnik osnivača:

(1) Igor Jovanić, dipl. pravnik.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-727/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se mr Vida Živković dužnosti direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zbog postavljenja na položaj direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-722/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE

I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se mr Vida Živković na položaj direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-723/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE

I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Boris Laštro dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-724/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Boris Laštro na položaj pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za razvoj metrologije u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-726/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE

I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Razrešava se Lucija Dujović dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za kontrolu i nadzor u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-725/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

I

Postavlja se Lucija Dujović na položaj pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale – Sektor za kontrolu i nadzor u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-728/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Slavica Arsić Jovičić dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-709/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Slavica Arsić Jovičić na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-711/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Mirjana Tadić dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne poslove, ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne poslove, ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-701/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANjA U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Mirjana Tadić na položaj pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja – Sektor za pravne poslove, ljudske i materijalne resurse u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-702/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 71/08 i 46/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Razrešava se Šemsudin Kučević dužnosti zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-619/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 5. stav 1. Uredbe o Kancelariji za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 71/08 i 46/09),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLjNO RAZVIJENIH PODRUČJA

I

Postavlja se Šemsudin Kučević na položaj zamenika direktora Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-620/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA

I

Razrešava se Mirjana Živković dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-750/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU GENERALNOG SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Vladimir Ćurgus za generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-751/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 161. stav 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09 i 101/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS,” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

I

Imenuje se mr Vladan Atanasijević, direktor Sektora sistem integracije „Asseco SEEˮ d.o.o. Serbia u Beogradu, za člana Nadzornog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-265/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Slavica Denić za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-790/2011

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 55. stav 2. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Imenuje se Ljiljana Kundaković za vršioca dužnosti direktora Fonda za inovacionu delatnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-10048/2010

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 45. st. 2. i 4. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za inovacionu delatnost:

1. Olivera Božić, predsednik;

2. Đura Krompić, član;

3. mr Snežana Omić, član;

4. Mirjana Jovanović, član;

5. dr Mirjana Vojnović Miloradov, član;

6. Božidar Damnjanović, član;

7. Milan Božić, član;

8. Filip Abramović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-10046/2010

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 45. st. 2. i 4. i člana 55. stav 3. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

U Upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dejan Ilić, doktor fizičke hemije;

2) za članove:

(1) Irena Bulatović, samostalni savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

(2) dr Goran Radosavljević, asistent Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu;

(3) dr Vesna Crnojević Bengin, docent Fakulteta tehničkih nauka Univeziteta u Novom Sadu;

(4) dr Ivana Magovčević Libiš, izvršni potpredsednik Dyax Corporation.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-10050/2010-1

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 45. st. 2. i 6. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda za inovacionu delatnost:

1. Ljubisav Jolović, predsednik;

2. Mila Kovačević, član;

3. Dževida Ninkov, član;

4. dr Đorđe Bašić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-10047/2010

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 45. st. 2. i 6. i člana 55. stav 3. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

I

U Nadzorni odbor Fonda za inovacionu delatnost imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Gordana Danilović Grković, direktor Poslovno tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

(2) mr Miodrag Marković, advokat iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-10049/2010-1

U Beogradu, 3. februara 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar