490. sednica Vlade Republike Srbije, 1. septembar 2011. godine

Na osnovu tačke 9. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za zaštitu prirode Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

I

Razrešava se prim. dr med. Elizabet Paunović dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na lični zahtev.

II

Imenuje se Borko Jovanović, dipl. inženjer elektrotehnike, Zdravstveni centar Čačak, za člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6662/2011

U Beogradu, 1. septembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Trsteniku:

1) Radica Milivojević, predsednik,

2) Goran Savković, član, predstavnik roditelja učenika.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku imenuju se:

1) za predsednika:

– Ivan Petrašinović, tehničar numeričkih mašina, Trstenik,

2) za člana:

– predstavnik roditelja učenika:

(1) Zoran Nikolić, precizni mehaničar, selo Glogovac, Jagodina.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-6637/2011

U Beogradu, 1. septembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar