54. sednica Vlade Republike Srbije, 22. januar 2009. godine

Na osnovu člana 93. tačka 5) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA „SRBIJAVODE”

I

Imenuje se Tomislav Milutinović, pravnik iz Prokuplja, za člana Upravnog odbora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-167/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Zorica Mršević dužnosti člana Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

II

Imenuje se dr Hajrija Mujović Zornić, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-169/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „JAGODINA” U JAGODINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini:

1. Života Starčević, predsednik;

Goran Milosavljević, član;

Vladan Arsić, član;

Vladimir Mićović, član;

Dragan Blagojević, član;

Dragana Stojanović, član;

Dejan Bogdanović, član;

Slobodan Andrejić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5692/2008

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „JAGODINA” U JAGODINI

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini imenuju se:

1. za predsednika:

– Goran Milosavljević, dipl. ekonomista;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Goran Stojanović;

2) Dragana Radević, pravnik;

3) Vladan Arsić, dipl. ekonomista;

– predstavnici roditelja

1) Slobodan Jovanović, poljoprivrednik;

2) Vladimir Spahija, trgovac;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Vladimir Petković, šef tehničke službe;

2) Saša Milosavljević, referent opštih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5689/2008-1

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „JAGODINA” U JAGODINI

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola „Jagodina” u Jagodini imenuju se:

1. za predsednika:

– Vesna Vasić, profesor razredne nastave;

za članove:

– predstavnici osnivača

1) Slobodanka Pešić, dipl. ekonomista;

2) Isa Vulić, ekonomista;

– predstavnici roditelja učenika

1) Slađan Veljković, republički poljoprivredni inspektor;

2) Vesna Nikolić, profesor razredne nastave;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

Gordana Jovanović, šef finansijske službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5690/2008-1

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA „BOR” U BORU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra „Bor” u Boru:

Kostadin Krstevski, predsednik;

Aleksandar Popović, član;

Radiša Grujić, član;

Milorad Labešević, član;

Danijel Kržanović, član;

Dušica Radulović, član;

Suzana Petrović, član;

Dragan Marković, član;

Šećerina Pešić, član;

Dalibor Stanković, član;

Ivan Cepenjor, član;

Miloš Gagić, član;

dr Vitomir Milić, član;

dr Nenad Vušović, član;

Srba Mladenović, član;

Zoran Rajičić, član;

Danica Jeremić, član;

Vesna Marković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5693/2008

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA „BOR” U BORU

I

U Upravni odbor Studentskog centra „Bor” u Boru imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragan Ranđelović, dipl. politikolog, pomoćnik direktora RTB Bor;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Jovanka Dinić, student;

2) Mirko Đurić, tehničar;

3) Novica Milutinović, profesor;

4) Nenad Gačić, pedagog, direktor Centra za socijalni rad;

5) Ivan Ilić, radnik;

6) Novica Nikolić, penzioner;

7) Ivica Golubović, inž. mašinstva;

8) Danijela Jovanovski;

– predstavnici studenata

1) Milan Prvanović, apsolvent;

2) Aleksandar Ivković, apsolvent;

3) Srđan Stojković, apsolvent;

– predstavnici univerziteta

1) prof. dr Radoje Pantović, vanredni profesor na Tehničkom fakultetu u Boru;

2) Saša Stojadinović, asistent na Tehničkom fakultetu u Boru;

3) Milan Radovanović, asistent na Tehničkom fakultetu u Boru;

predstavnici iz reda zaposlenih u Ustanovi

1) Zoran Rajičić, šef tehničke službe;

2) Vesna Marković, šef finansijske službe;

3) Danica Jeremić, šef službe za ishranu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5694/2008-1

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA „BOR” U BORU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Studentskog centra „Bor” u Boru:

1. dr Goran Bogdanović, predsednik;

2. Svetlana Radosavljević, član;

3. Aleksandar Zlatković, član;

4. Mirjana Lazarević, član;

5. dr Miodrag Žikić, član;

6. Dragan Sokolović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5695/2008

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA „BOR” U BORU

I

U Nadzorni odbor Studentskog centra „Bor” u Boru imenuju se:

1. za predsednika:

– Dobrica Đurić, ekonomski tehničar;

za članove:

– predstavnici osnivača

1) Miodrag Strak, profesor;

2) Dragan Ivanović, privatnik;

– predstavnik studenata

1) Ivan Živković, student;

– predstavnik univerziteta

1) prof. dr Vitomir Milić, redovni profesor na Tehničkom fakultetu u Boru;

– predstavnik zaposlenih u Ustanovi

1) Zoran Srebotnik, portir.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5696/2008-1

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Razrešava se Leposava Ninković dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za razvojne programe od interesa za državu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-227/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA RAZVOJ

I

Razrešava se Nataša Čokorilo dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za razvoj – Sektor za makroekonomske bilanse i modeliranje razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-228/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka, 6470, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka. 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA SREDNjOBANATSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

I

Razrešava se Tanja Dulović dužnosti načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu, zbog postavljenja na položaj načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-287/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka, 6470, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 40. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ NAČELNIKA SREDNjOBANATSKOG

UPRAVNOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U ZRENjANINU

I

Postavlja se Tanja Dulović na položaj načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Zrenjaninu, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-287/2009-1

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Razrešava se Slobodan Vučković dužnosti direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-289/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA

ZA INFORMATIKU I INTERNET

I

Postavlja se Damir Baralić za direktora Republičkog zavoda za informatiku i internet.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-290/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA

OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuju se:

1. Ivana Vlaović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

2. Maja Serafimović, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda,

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuju se:

1. Budimir Stefanović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Krupnju;

2. Dragica Živković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Šapcu,

– za područje Veća za prekršaje u Leskovcu imenuju se:

1. Tafuš Ramadani, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bujanovcu;

2. Stojan Filipović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Bujanovcu,

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuje se:

Vladimir Bogićević, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Velikom Gradištu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-288/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRANjU

I

Razrešava se Srđan Mitić dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-301/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U VRANjU

I

Imenuje se Ljubiša Anđušević za direktora Doma učenika srednjih škola u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-302/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 165. st. 1. i 3. i člana 168. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RC”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa Rešenjem Vlade 01 Broj 119-00-00001/2006-01 od 4. maja 2006. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA VISOKOG SLUŽBENIČKOG SAVETA

I

Imenuje se Milica Dražić, pomoćnik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za člana Visokog službeničkog saveta iz reda postavljenih lica u organima državne uprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-309/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA

I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Prokuplju:

Jelena Đurić, predsednik;

Zoran Đorđević, član;

Verica Roganović, član;

Jordan Parezanović, član;

Mirjana Krstić, vršilac dužnosti člana;

Miroslav Petković, član;

Vesna Jevtić, član;

Maja Milošević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5687/2008

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Prokuplju imenuju se:

1. za predsednika:

– Oliver Radošević, zaposlen u „Telekom Srbija”;

2. za članove:

– predstavnici osnivača

1) Gordana Janković, poverenik za izbegla i prognana lica u Skupštini opštine Prokuplje;

2) Ivan Mirović, penzioner;

3) Jordan Parezanović, šef u JP „Železnice Srbije”;

– predstavnici roditelja

1) Mirjana Krstić, nastavnik razredne nastave;

2) Boban Alić, mašinski tehničar;

– predstavnici zaposlenih u Ustanovi

1) Maja Milošević, sekretar;

2) Vesna Jevtić, vaspitač.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5688/2008

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH

PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva:

1. Jožef Mičiz, predsednik;

2. Slobodan Đerković, član;

3. Petar Đorđević, član;

4. Branislav Popović, član;

5. Dejan Radulović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-123/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2, a u vezi sa članom 58. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), člana 8. stav 2. Zakona o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/01) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH

PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA

I

U Upravni odbor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva imenuju se:

1. za predsednika:

– Jožef Mičiz, dipl. mašinski inženjer, Preduzeće Termometal, Ada;

2. za članove:

1) mr sci. med. dr Predrag Keković, Zdravstveni centar „Toplica”, Prokuplje;

2) Faruk Mehović, dipl. inž. građevine, „Putevi Užice”;

3) Aleksandar Jakovljević, dipl. ekonomista, Izvršno veće AP Vojvodine;

4) Snežana Paunović, ekonomista, koordinator SO Đakovica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-124/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za licenciranje stečajnih upravnika:

1. Miodrag Petrović, predsednik;

2. Dušan Vuković, član;

3. Ljerka Ećimović, član;

4. Gordana Pulja, član;

5. Ljiljana Kovačević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-125/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2, a u vezi sa članom 58. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS”, broj 84/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA LICENCIRANjE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

U Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika imenuju se:

1. za predsednika:

– Nenad Ilić, posebni savetnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja,

2. za članove:

1) Ljiljana Đukić, dipl. ekonomista, pomoćnik direktora Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine”, Novi Sad;

2) Slobodan Gojković, dipl. sociolog, zamenik direktora filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, Prijepolje;

3) Slavoljub Ivković, ekonomista, zamenik predsednika opštine Lapovo;

4) Mirko Stojkov, dipl. pravnik, zamenik generalnog direktora Preduzeća Urvis, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-126/2009

U Beogradu, 22. januara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar