113. sednica Vlade Republike Srbije, 25. novembar 2013. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA

I

Postavlja se Gordana Basta za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10022/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se Siniša Kukić za pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za pripremu propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10070/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

Dr Ivanu Nikčeviću prestaje dužnost direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10076/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU

I

Imenuje se dr Ivan Nikčević za direktora Doma učenika srednjih škola u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10077/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Mr Veselinu Anđeliću prestaje dužnost direktora Doma učenika Srednje železničke škole u Beogradu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10072/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10 i 55/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se mr Veselin Anđelić za direktora Doma učenika Srednje železničke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-10073/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 20. stav 1. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 54/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” imenuju se:

1) za predsednika:

– Vlada Krstivojević, profesor sporta i fizičkog vaspitanja iz Beograda;

2) za članove:

(1) Ognjen Cvjetićanin, profesor fizičkog vaspitanja iz Novog Sada, nezavisan član,

(2) Darko Jovanović, master inženjer zaštite životne sredine iz Raške, predstavnik zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-10091/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA AGENCIJE

ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Razrešava se Božidar Laganin dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9572/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

I

Imenuje se mr Vladimir Milenković za vršioca dužnosti direktora Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9734/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 30. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA LICENCIRANJE

STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Utvrđuje se da je Siniši Kukiću prestala dužnost direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, sa 25. novembrom 2013. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7970/2013-3

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05i 81/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

I

Imenuje se Ivana Matić za vršioca dužnosti direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, najduže na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7974/2013-2

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Razrešava se Nada Mirković dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za restituciju.

II

Imenuje se Aleksandar Jugović, profesor srpskog jezika i književnosti iz Čačka, za člana Upravnog odbora Agencije za restituciju.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9973/2013

U Beogradu, 25. novembra 2013. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE Aleksandar Vučić

Ostavite komentar