215. sednica Vlade Republike Srbije, 26. januar 2010. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU TRGOVINSKOG PREDUZEĆA „ZAPADNA MORAVA” AKCIONARSKO DRUŠTVO, TRSTENIK –

U RESTRUKTURIRANjU

I

U Skupštinu Trgovinskog preduzeća „Zapadna Morava” Akcionarsko društvo, Trstenik – u restrukturiranju imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Nenad Trifunović, diplomirani inženjer mašinstva, predsednik Regionalne privredne komore u Kruševcu;

2. Milan Stojić, diplomirani inženjer tehnologije, privatni preduzetnik iz Medveđe;

3. Dušan Ivanović, mašinski tehničar, privatni preduzetnik iz Trstenika.

II

U Upravni odbor Trgovinskog preduzeća „Zapadna Morava” Akcionarsko društvo, Trstenik – u restrukturiranju imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Pane Janković, diplomirani inženjer saobraćaja, zamenik predsednika opštine Trstenik;

2. Radomir Milunović, diplomirani inženjer agronomije, pomoćnik predsednika opštine Trstenik;

3. Ljubiša Knežević, diplomirani ekonomista, Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Kruševac – Služba u Trsteniku.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-644/2010

U Beogradu, 26. januara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU „ZORKA – MINERALNA ĐUBRIVA” AD ZA PROIZVODNjU MINERALNIH ĐUBRIVA – U RESTRUKTURIRANjU, ŠABAC

I

U Skupštinu „Zorka – Mineralna đubriva” ad za proizvodnju mineralnih đubriva – u restrukturiranju, Šabac imenuju se za predstavnike društvenog kapitala, i to:

– za predstavnike društvenog kapitala iz preduzeća:

1. Milan Cvetinović, hemijski tehničar iz Šapca;

2. Zoran Stefanović, hemijski tehničar iz Šapca;

– za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Vidosava Džagić, diplomirani inženjer mašinstva iz Beograda;

2. Saša Stefanović, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Kruševca;

3. Jovan Martinović, diplomirani pravnik iz Beograda.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Vidosava Džagić.

II

U Upravni odbor „Zorka – Mineralna đubriva” ad za proizvodnju mineralnih đubriva – u restrukturiranju, Šabac imenuju se za predstavnike društvenog kapitala, i to:

– za predstavnike društvenog kapitala iz preduzeća:

1. Zoran Trifunović, hemijski tehničar iz Šapca;

2. Ljiljana Kovač, diplomirani inženjer tehnologije iz Šapca;

– za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Borivoje Katić, diplomirani pravnik iz Beograda;

2. Petar Nikolić, diplomirani inženjer saobraćaja iz Valjeva;

3. Aleksandar Đorđević, diplomirani ekonomista iz Beograda.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Petar Nikolić.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-670/2010

U Beogradu, 26. januara 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar