237. sednica Vlade Republike Srbije, 26. mart 2010. godine

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”:

1. Saša Vitošević, predsednik;

2. Petar Lazović, zamenik predsednika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2201/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje javnim skijalištima, kao i drugim posebno uređenim površinama namenjenim za skijanje i specijalizovane zimske sportske aktivnosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „SKIJALIŠTA SRBIJE”

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” imenuju se:

1. za predsednika:

– Petar Lazović, novinar iz Beograda;

2. za zamenika predsednika:

– Mira Blažić, viši savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2202/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA NACIONALNE KORPORACIJE

ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešava se Aleksandar Jović dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2130/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08 i 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA KONKURENTNOST

I

Razrešavaju se dužnosti u Nacionalnom savetu za konkurentnost:

1. Igor Brkanović, zamenik predsednika;

2. Dušan Vujović, član;

3. Jelena Kozomara, član;

4. Predrag Bijelić, član;

5. Stejn Erik Velan, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2192/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08 i 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA KONKURENTNOST

I

U Nacionalni savet za konkurentnost imenuju se:

1. za zamenika predsednika:

– Goran Petković, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja;

2. za članove:

1) Ćel Morten Johnsen, predsednik Saveta stranih investitora;

2) Skip Bornhiter, predsednik Američke privredne komore u Republici Srbiji;

3) Vesna Perić, privremeni direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2197/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 150. stav 1, a u vezi sa članom 147. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I PREDSEDNIKA

ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

Razrešavaju se dužnosti u Žalbenoj komisiji Vlade:

1. Veselin Lekić, član i predsednik;

2. Aleksandra Kojić, član;

3. Maja Vujović, član;

4. Sena Morić, član;

5. Ranka Vujović, član;

6. Slobodan Mandić, član;

7. Snežana Bogdanović, član;

8. Željko Čurguz, član;

9. Petar Špadijer, član;

10. Aleksandar Veljković, član;

11. Slavica Petrović Maksić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2157/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 150. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA I PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE VLADE

I

U Žalbenu komisiju Vlade imenuju se:

1. za člana i predsednika:

– Veselin Lekić, dipl. pravnik;

2. za članove:

1) Maja Vujović, pomoćnik direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija;

2) Goran Grahovac, pomoćnik direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija;

3) Ranka Vujović, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

4) Željko Čurguz, viši savetnik u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo;

5) Snežana Bogdanović, šef odseka u Ministarstvu rada i socijalne politike;

6) Slavica Petrović Maksić, rukovodilac grupe u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7) Ljerka Ećimović, viši savetnik u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

8) Vera Vukićević, direktor Direkcije za personalne i pravne poslove Ministarstva spoljnih poslova;

9) Petar Špadijer, pomoćnik direktora Službe za upravljanje kadrovima;

10) Aleksandra Kojić, sekretar Ministarstva za dijasporu;

11) Slobodan Mandić, načelnik odeljenja u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2161/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Živojin Mitrović dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Priština u Ministarstvu finansija, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Priština u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2101/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Živojin Mitrović na položaj pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Priština u Ministarstvu finansija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2102/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 98. stav 1. i članom 108. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04, 101/05-dr. zakon i 116/08-dr. zakon),

Vlada postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije U. br. 8344/08 od 2. jula 2009. godine donosi,

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA

ZA PREKRŠAJE U PRIBOJU

I

Olgi Vukašinović prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Priboju sa 15. aprilom 2005. godine, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2031/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 14. stav 1. Odluke o osnivanju Centralnog instituta za konzervaciju („Službeni glasnik RC”, broj 6/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG INSTITUTA ZA KONZERVACIJU

I

Razrešava se Darijan Mihajlović dužnosti predsednika Privremenog upravnog odbora Centralnog instituta za konzervaciju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2228/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU PREDUZEĆA ZA FINANSIRANjE, STICANjE I UPRAVLjANjE KAPITALOM „RAŠKAˮ HOLDING KOMPANIJA AD – U RESTRUKTURIRANjU, NOVI PAZAR

I

U Skupštinu Preduzeća za finansiranje, sticanje i upravljanje kapitalom „Raškaˮ holding kompanija a.d. – u restrukturiranju, Novi Pazar imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Dobrosav Vučinić, diplomirani inženjer mašinstva iz Novog Pazara;

2. Kenan Duljić iz Novog Pazara;

3. Esad Nicević, inženjer zaštite na radu iz Novog Pazara.

II

U Upravni odbor Preduzeća za finansiranje, sticanje i upravljanje kapitalom „Raškaˮ holding kompanija a.d – u restrukturiranju, Novi Pazar imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Šaban Prušević, diplomirani ekonomista iz Novog Pazara;

2. Miroljub Đokanović, diplomirani ekonomista iz Novog Pazara;

3. Ramiz Paljevac, diplomirani ekonomista iz Novog Pazara;

4. Fuad Batilović, inženjer tekstila iz Novog Pazara.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2341/2010

U Beogradu, 26. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar