591. sednica Vlade Republike Srbije, 20. januar 2012. godine

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

O RAZREŠENJU DIREKTORA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE

I

Razrešava se Sreten Ugričić dužnosti direktora Narodne biblioteke Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-538/2012

U Beogradu, 20. januara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar