89. sednica Vlade Republike Srbije 16. avgust 2013. godine

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA

I

Imenuje se Rada Komazec, član Upravnog odbora Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”, za člana Komisije za imenovanja, za imenovanje direktora Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6998/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA „PROTEINKA”, SOMBOR

I

U Upravni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Maričić, doktor veterinarske medicine iz Sombora;

2) za članove:

(1) Danijela Dorotić, master inženjer agronomije iz Sombora,

(2) Miodrag Sekulić, dipl. pravnik iz Sombora,

(3) Ninoslav Babić, veterinarski tehničar iz Sombora,

(4) Mira Petričić, dipl. veterinar, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6992/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društveno-proizvodnog preduzeća „Proteinka” na akcije, Sombor („Službeni glasnik RS”, broj 93/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA VETERINARSKE USTANOVE ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE LEŠEVA ŽIVOTINJA I DRUGIH OTPADAKA ŽIVOTINJSKOG POREKLA „PROTEINKA”, SOMBOR

I

U Nadzorni odbor Veterinarske ustanove za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor imenuju se:

1) za predsednika:

– Zdravko Sogić, dipl. ekonomista iz Sombora;

2) za članove:

(1) Marija Marijanović, profesor razredne nastave iz Bačkog Monoštora,

(2) Mirko Kudus, dipl. mašinski inženjer, Veterinarska ustanova za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka životinjskog porekla „Proteinka”, Sombor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-6995/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Istorijskog muzeja Srbije:

1. prof. dr Ljubinka Trgovčević Mitrović, vršilac dužnosti predsednika,

2. prof. dr Smilja Marjanović Dušanić, vršilac dužnosti člana,

3. dr Olga Manojlović Pintar, vršilac dužnosti člana,

4. Slađana Bojković, vršilac dužnosti člana,

5. Tijana Jovanović Češka, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-778/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

U Upravni odbor Istorijskog muzeja Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Ljubodrag Dimić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) mr Vojislav Filipović, arheolog, istraživač saradnik, Arheološki institut u Beogradu,

(2) dr Radoljub Milošević, vlasnik AD „Aleva” Novi Kneževac,

(3) dr Vesna Repić Ćujić, savetnik za sport i rekreaciju direktora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije,

(4) mr Andrej Vujnović, muzejski savetnik, Istorijski muzej Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-780/2013-1

U Beogradu, 16 avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Istorijskog muzeja Srbije:

1. Nada Obradović, vršilac dužnosti predsednika,

2. Radivoje Bojović, vršilac dužnosti člana,

3. Štefica Radmanović, vršilac dužnosti člana.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-782/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Istorijskog muzeja Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– Nikola Bulatović, dipl. ekonomista, Media invent, Beograd;

2) za članove:

(1) Radomir Putnik, dramski pisac iz Beograda,

(2) dr Dušica Bojić, muzejski savetnik, Istorijski muzej Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-785/2013-1

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJE „VENACˮ

I

Razrešava se Ljubomir Stanojković dužnosti direktora Ansambla narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venacˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4287/2013-1

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ANSAMBLA NARODNIH PESAMA I IGARA KOSOVA I METOHIJE „VENACˮ

I

Imenuje se Snežana Jovanović za vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih pesama i igara Kosova i Metohije „Venacˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4289/2013-1

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 7. stav 5. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Utvrđuje se da je prof. dr Jovanu Hadži-Đokiću prestala dužnost člana Upravnog odbora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, sa 23. julom 2013. godine, zbog podnošenja ostavke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7114/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Razrešava se dr Jelica Krčmarević dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7111/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA GNJILANE

I

Imenuje se dr Jelica Krčmarević za vršioca dužnosti direktora Zdravstvenog centra Gnjilane.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7113/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA „GRAČANICA” GRAČANICA

I

Razrešava se dr Rada Trajković dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Gračanica” Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7106/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA „GRAČANICA” GRAČANICA

I

Imenuje se dr Aleksa Andrejević za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Gračanica” Gračanica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7108/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA OBILIĆ

I

Razrešava se dr Jelica Đorđević dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Obilić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7107/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA OBILIĆ

I

Imenuje se dr Jelica Đorđević za direktora Doma zdravlja Obilić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7109/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA ZDRAVLJA KOSOVO POLJE

I

Razrešava se dr Jordan Petrović dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Kosovo Polje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7110/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 i 45/13 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA KOSOVO POLJE

I

Imenuje se dr Jordan Petrović za direktora Doma zdravlja Kosovo Polje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7112/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Privremenog organa u u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 73/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA PRIVREMENOG ORGANA

U GRADU PRIŠTINI I OPŠTINAMA NOVO BRDO I PEĆ, NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA

I

U Privremeni organ grada Prištine, imenuju se:

1) za predsednika:

– Ljubinko Karadžić,

2) za članove:

– Zoran Danilović,

– Dejan Miladinović,

– Vidak Ristović i

– Nebojša Marković.

II

U Privremeni organ opštine Novo Brdo, imenuju se:

1) za predsednika:

– Svetislav Ivanović,

2) za članove:

– Ranko Jovanović,

– Milorad Stanojević,

– Miloš Mitrović i

– Stojan Stanojević.

III

U Privremeni organ opštine Peć, imenuju se:

1) za predsednika:

– Miloš Dimitrijević,

2

2) za članove:

– Ranko Zdravković,

– Nenad Bukumirović,

– Dijana Portić i

– Milivoje Zdravković.

IV

Ovo rešenje stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o obrazovanju Privremenog organa u gradu Prištini i opštinama Novo Brdo i Peć, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-7131/2013

U Beogradu, 16. avgusta 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

Ostavite komentar