105. sednica Vlade Republike Srbije, 11. jun 2009. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08) i člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst i 69/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA

SAVETA ZA MALA I SREDNjA PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVO

I

Razrešava se Dragan Đurić dužnosti člana Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo.

II

Imenuje se mr Ljiljana Stanković, pomoćnik ministra trgovine i usluga, za člana Saveta za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3415/2009

U Beogradu, 11. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Međusektorske radne grupe za koordinaciju humanitarne i razvoje pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 93/03 i 27/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐUSEKTORSKE

RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

Razrešavaju se dužnosti u Međusektorskoj radnoj grupi za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći:

1. Gordana Lazarević, predsednik;

2. Biljana Veljović, član;

3. Jelena Sedlaček, član;

4. Mladen Lazić, član;

5. Marija Popović, član;

6. Majsun En Natour, član;

7. Rouz Abot Bugarčić, član;

8. Ljubica Milivojević, član;

9. Aleksandar Radulović, član;

10. Miona Popović, član;

11. Slađana Vukmirica, član;

12. Dijana Vlaisavljević, član;

13. Mirjana Trifunović, član;

14. Strahinja Đuričanin, član;

15. Jelena Miljković, član;

16. dr Viktor Nedović, član;

17. Svetlana Bogdanović, član;

18. Aleksandar Vesić, član;

19. Milan Stegić, član;

20. Dragan Atanasov, član;

21. Zorica Arsenić, član;

22. Milica Pavlović, član;

23. Marija Gaćeša, član;

24. Nada Sremčević, član;

25. Svetlana Arsenić Borovnica, član;

26. mr Proda Šećerov, član;

27. Dragan Trajković, član;

28. Dejan Vakanjac, član;

29. Milko Zorboski, član;

30. Gordana Petrović, član;

31. Mlađan Đorđević, član;

32. Ivana Ćorić, član;

33. Tatjana Aćimović, član;

34. Borislav Tajić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3279/2009

U Beogradu, 11. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Međusektorske radne grupe za koordinaciju humanitarne i razvoje pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 93/03 i 27/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA MEĐUSEKTORSKE

RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

U Međusektorsku radnu grupu za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći imenuju se:

1. za predsednika:

– Gordana Lazarević, Ministarstvo finansija;

2. za članove:

1) Simonida Vratonjić, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

3) Ana Milčanović, Ministarstvo pravde;

4) Olivera Stanojković, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

5) Rouz Abot Bugarčić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6) Ana Perišić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

7) Slađana Vukmirica, Ministarstvo rudarstva i energetike;

8) Dijana Vlaisavljević, Ministarstvo za infrastrukturu;

9) Slavica Kukolj, Ministarstvo trgovine i usluga;

10) Dragi Vidojević, Ministarstvo rada i socijalne politike;

11) Ljubomir Pejaković, Ministarstvo rada i socijalne politike;

12) Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike;

13) Snežana Pajović, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj;

14) Nebojša Pokimica, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja;

15) Mirjana Arsić, Ministarstvo omladine i sporta;

16) Milica Pavlović, Ministarstvo kulture;

17) Nada Sremčević, Ministarstvo zdravlja;

18) Dejan Ralević, Ministartsvo spoljnih poslova;

19) Nataša Filipović, Ministarstvo odbrane;

20) Jasna Živulović, Ministarstvo za dijasporu;

21) Jovana Matić, Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo;

22) Edib Dedeić, Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan;

23) Milanko Perišić, Ministarstvo prosvete;

24) Tatjana Aćimović, Ministarstvo vera;

25) Borislav Tajić, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

26) Katarina Ginić, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3280/2009

U Beogradu, 11. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 51/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DOPUNI REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA

I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „SRBIJAGAS” NOVI SAD

I

U Rešenju o razrešenju članova i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Službeni glasnik RS”, broj 118/08) u tački II dodaje se stav 2. koji glasi:

„Predsednik Upravnog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad prava i obaveze iz radnog odnosa ostvaruje u tom javnom preduzeću”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3486/2009

U Beogradu, 11. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Dragomir Pantić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu društvenih nauka u Beogradu.

II

Imenuje se dr Jovanka Matić, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta društvenih nauka u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3484/2009

U Beogradu, 11. juna 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar