Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 49/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Aleksandar Palavestra za člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-459/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za novinsko izdavačku delatnost «Panorama» («Službeni glasnik RS», broj 80/92),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST «PANORAMA» U PRIŠTINI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost «Panorama» u Prištini, na lični zahtev, članovi:

1. Branko V.Jokić;

2. Mirjana Menković.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za novinsko-izdavačku delatnost «Panorama» u Prištini imenuju se za članove:

1. Svetomir Stefanović, dipl. ekonomista iz Peći;

2. Ivana Radivojević, profesor istorije iz Vrnjačke Banje.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-429/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/2/2

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA «BOR» U BORU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra «Bor» u Boru:

1. Zoran Komatinović, predsednik;

2. Goran Marinković, član;

3. mr Vladan Mijajilović, član;

4. Goran Milošević, član;

5. Vladan Armuš, član;

6. Milan Tončev, član;

7. Dragan Miladinović, član;

8. dr Dragoslav Savić, član;

9. Milan Milićević, član;

10. Slavica Jovanović, član;

11. Monika Gajšek, član;

12. Darinka Krcijević, član;

13. dr Mirjana Rajčić – Vujasinović, član;

14. dr Milan Antonijević, član;

15. dr Vitomir Milić, član;

16. Miodrag Ćosić, član;

17. Bojan Ristić, član;

18. Saša Petrović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-473/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/3/3

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA «BOR» U BORU

I

U Upravni odbor Studentskog centra «Bor» u Boru imenuju se :

1.za predsednika:

Kostadin Krstevski, dipl.socijalni radnik;

2. za članove:

– predstavnici osnivača:

1) Aleksandar Popović, zavarivač;

2) Radiša Grujić, poljoprivredni tehničar;

3) Milorad Labešević, komercijalista;

4) Danijel Kržanović, dipl. inž. rudarstva;

5) Dušica Radulović, trgovac;

6) Suzana Petrović, dipl.ekonomista;

7) Dragan Marković, dipl. inž. metalurgije;

8) Šećerina Pešić, nastavnik razredne nastave;

– predstavnici studenata:

1) Dalibor Stanković;

2) Ivan Cepenjor, student;

3) Miloš Gagić, student;

– predstavnici univerziteta:

1) dr Vitomir Milić, vanredni profesor Tehničkog fakulteta u Boru;

2) dr Nenad Vušović, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Boru;

3) Srba Mladenović, asistent pripravnik na Tehničkom fakultetu u Boru;

– predstavnici iz reda zaposlenih u ustanovi:

1) Zoran Rajičić, šef tehničke službe;

2) Danica Jeremić, šef službe ishrane;

3) Vesna Marković, šef finansijske službe.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-474/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/4/4

Na osnovu člana 30. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Razrešava se Vladan Begović dužnosti direktora Uprave za duvan – Ministarstvo finansija, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-466/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/5/5

Na osnovu člana 30. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Slavica Jelača za direktora Uprave za duvan- Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-466/2006-1

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/6/6 P R E D L O G

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa članom 10. stav 1. Uredbe o saveznoj javnoj ustanovi za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva («Službeni list SRJ», br. 11/97 i 42/97) i tačke 5. Odluke o prihvatanju sporazuma država članica o definisanju konačnog statusa organa i organizacija iz člana 15. Zakona o sprovođenju Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora («Slu`beni glasnik RS», broj 35/03),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA USTANOVE

„PLOVPUT“ BEOGRAD

I

Razrešava se Siniša Špegar dužnosti direktora Ustanove «Plovput» Beograd, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-472/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/7/7 P R E D L O G

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka), a u vezi sa članom 10. stav 1. Uredbe o saveznoj javnoj ustanovi za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva («Službeni list SRJ», br. 11/97 i 42/97) i tačke 5. Odluke o prihvatanju sporazuma država članica o definisanju konačnog statusa organa i organizacija iz člana 15. Zakona o sprovođenju Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora («Slu`beni glasnik RS», broj 35/03),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA USTANOVE

„PLOVPUT“ BEOGRAD

I

Imenuje se Žaneta Ostojić-Barjaktarević za direktora Ustanove «Plovput» Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-472/2006-1

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/8/8

Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 20/92 i 107/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se Zoran Tadić dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Imenuje se Dubravka Drakulić za člana Nadzornog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-492/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/9/9

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i člana 12. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita («Službeni glasnik RS», broj 55/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANjE STAMBENIH KREDITA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita:

1. Nikola Đivanović, predsednik, na lični zahtev;

2. Dragoslav Vuković, član;

3. Vladimir Sretenović, član.

II

U Upravni odbor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita imenuju se:

1. za predsednika:

– Živana Bogatinčević, savetnik, Ministarstvo finansija;

2. za članove:

1). Zora Ilić, načelnik Odeljenja za stručno operativne poslove, Ministarstvo finansija;

2). Verica Gvozdenović, rukovodilac Grupe za bankarski sistem, osiguranje i platni promet, Ministarstvo finansija.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-508/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/10/10

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Ljiljana Cvetić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za poresko-pravne poslove i koordinaciju – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/11/11

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Rada Kostić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za naplatu – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-1

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/12/12

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Vesna Popović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-2

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/13/13

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Gordana Ostojić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za razvoj – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-3

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/14/14

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Časlav Mijušković za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za računarsku podršku – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-4

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/15/15

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Marijana Karadžić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za obrazovanje i komunikaciju – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-5

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/16/16

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Maja Vujović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za ljudske i materijalne resurse – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-6

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/17/17

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Ljiljana Stojić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Centar za velike poreske obveznike – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-7

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/18/18

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Miodrag Pavićević za pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Beograd – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-8

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/19/19

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Zoran Radoman za pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Novi Sad – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-9

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/20/20

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Radan Ilić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Niš – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-10

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/21/21

Na osnovu člana 31. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

PORESKE UPRAVE-MINISTARSTVO FINANSIJA

I

Postavlja se Živojin Mitrović za pomoćnika direktora Poreske uprave – Regionalni centar Priština – Ministarstvo finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-509/2006-11

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/22/22

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br.25/00, 25/02, 107/05 i 108/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 8. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok («Službeni glasnik RS», broj 13/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANjE I ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ZUBIN POTOK

I

Razrešava se Nebojša Minić dužnosti vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-526/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/23/23

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br.25/00, 25/02, 107/05 i 108/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 8. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok («Službeni glasnik RS», broj 13/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANjE I ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ZUBIN POTOK

I

Imenuje se Predrag Božović, mašinski inženjer iz Zubinog Potoka, za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-526/2006-1

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/24/24

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br.25/00, 25/02, 107/05 i 108/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 7. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok («Službeni glasnik RS», broj 13/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANjE I ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ZUBIN POTOK

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok:

1. prof. dr Slobodan Petković, predsednik;

2. Tomislav Božović, član;

3. Tomislav Jakšić, član;

4. Slaviša Ristić, član;

5. Vladimir Milentijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-526/2006-2

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/25/25

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br.25/00, 25/02, 107/05 i 108/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 7. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok («Službeni glasnik RS», broj 13/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANjE I ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ZUBIN POTOK

I

U Upravni odbor Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok, imenuju se:

– za predsednika:

Dragutin Marković, dipl. elektroinženjer, Javno preduzeće «EPS», direktor Sektora za prenos električne energije u Kosovskoj Mitrovici;

– za zamenika:

Milan Vujaković, dipl. pravnik, pomoćnik direktora u JP «Elektrokosmet» sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

– za članove:

1. Slaviša Ristić, dipl. ekonomista, predsednik opštine Zubin Potok;

2. Tomislav Jakšić, elektrotehničar u JP «Ibar» Zubin Potok;

3. Veljko Košanin, vkv električar u JP «Ibar» Zubin Potok.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-526/2006-3

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/26/26

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa («Službeni glasnik RS», br.25/00, 25/02, 107/05 i 108/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 9. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok («Službeni glasnik RS», broj 13/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANjE I ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ZUBIN POTOK

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok:

1. Goran Jovičić, predsednik;

2. Rade Utvić, član;

3. Srđan Đurović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-526/2006-4

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/27/27

Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o javnim preduzećima («Službeni glasnik RS», br.25/00, 25/02, 107/05 i 108/05-ispravka), a u vezi sa tačkom 9. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok («Službeni glasnik RS», broj 13/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANjE I ZA PROIZVODNjU I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PODRUČJU OPŠTINE ZUBIN POTOK

I

U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodosnabdevanje i za proizvodnju i distribuciju električne energije na području opštine Zubin Potok, imenuju se:

-za predsednika:

Zoran Jakšić, dipl. pravnik, direktor preduzeća DD «Ibar invest», Zubin Potok;

– za članove:

1. Rade Utvić, dipl. pravnik, direktor preduzeća ZZ «Zubin Potok», Zubin Potok;

2.Radašin Kasalović, dipl. ekonomista, RUJP – centar Priština, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-526/2006-5

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/28/28

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93- ispravka, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA»

I

Razrešava se Ivan Živadinović, dužnosti člana iz reda osnivača u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Nacionalni park Šar planina», na lični zahtev.

II

Imenuje se Blagica Radovanović za člana iz reda osnivača u Upravnom odboru Javnog preduzeća «Nacionalni park Šar planina».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-520/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/29/29

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA «ČAČAK» U ČAČKU

I

Razrešava se Dragan Zorić dužnosti direktora Studentskog centra «Čačak» u Čačku, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-541/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/30/30

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA «ČAČAK» U ČAČKU

I

Imenuje se Slavko Boričić za vršioca dužnosti direktora Studentskog centra «Čačak» u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-541/2006-1

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/31/31

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu:

1. dr Sreten Jelić, predsednik;

2. Kosta Nađ, član;

3. Aca Popović, član;

4. mr Ljiljana Levkov, član;

5. Žarko Pitulić, član;

6. Mladen Ješivac, član

7. Mirjana Dijaković, član;

8. Pero Tojagić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-542/2006

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/32/32

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu imenuju se:

– za predsednika

Branislav Vukotić, Sportski klub «Talija», Beograd.

-za članove iz reda osnivača:

1. Milovan Pavlović, direktor Doma učenika srednjih škola «Jelica Milovanović» iz Beograda;

2. Aca Popović, savetnik predsednika Opštine Palilula, Beograd;

3. Nebojša Negić, savetnik direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, Beograd.

– iz reda roditelja učenika:

1. Milorad Cicović iz Banatskog Karlovca;

2. Žika Karanović iz Kladova.

– iz reda zaposlenih u ustanovi:

1. Velimir Kramar, vaspitač;

2. Čedomir Prodanović, domar.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-542/2006-1

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/33/33

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu:

1. prof. dr Velimir Simonović, predsednik;

2. Miloje Obradović, član;

3. Dragan Stojanović, član;

4. Milojica Golubović, član;

5. Verolava Ristić, član;

6. Aleksandra Knežević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-542/2006-2

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/34/34

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjE ŽELEZNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu imenuju se:

– za predsednika

prof. dr Velimir Simonović, narodni poslanik.

-za članove iz reda osnivača:

1. Dragan Stojanović, vlasnik stolarske radnje, Beograd;

2. Milisav Đurišić, vlasnik preduzeća «Mick-home», Beograd.

-iz reda roditelja učenika:

1. Milosav Jojić, iz Vranića;

2. Dragan Tanasković, iz Beljine, Barajevo.

-iz reda zaposlenih u ustanovi:

Aleksandra Knežević, sekretar.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-542/2006-3

U Beogradu, 2. februara 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401406.004/35/35

Ostavite komentar