Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Ani Begović prestala dužnost pomoćnika ministra za međunarodne ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Branku Žugiću prestala dužnost pomoćnika ministra za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-1

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Ireni Stojanović prestala dužnost sekretara Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-2

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ČLANOVA AKREDITACIONOG TELA

SRBIJE I CRNE GORE – MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE

EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Zdravku Krivokapiću prestala dužnost člana Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Konstatuje se da je Ranku Nikoliću prestala dužnost člana Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-3

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU – MINISTARSTVO

ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Božidaru Raičeviću prestala dužnost pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-4

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU – MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Cvjetku Đurkoviću prestala dužnost pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-5

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

– MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Radivoju Mićunoviću prestala dužnost pomoćnika direktora Zavoda za mere i dragocene metale – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-6

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

– MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Zoranu Ćetkoviću prestala dužnost pomoćnika direktora Zavoda za mere i dragocene metale – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-7

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

– MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Miodragu Peroviću prestala dužnost direktora Zavoda za standardizaciju Srbije – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-8

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

– MINISTARSTVO ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Perici Turkoviću prestala dužnost pomoćnika direktora Zavoda za standardizaciju Srbije – Ministarstvo za unutrašnje ekonomske odnose 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-9

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

U MINISTARSTVU ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Konstatuje se da je Mersadu Mujoviću prestala dužnost pomoćnika ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-10

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA

GENERALNOG SEKRETARA SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Slobodanu Božoviću prestala dužnost zamenika generalnog sekretara Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-11

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Bogoljubu Jegdiću prestala dužnost pomoćnika generalnog sekretara Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-12

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Aleksandru Miloševiću prestala dužnost pomoćnika generalnog sekretara Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-13

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA SLUŽBE ZA ORGANIZACIJU I POLOŽAJ ORGANA UPRAVE SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Slobodanu Kovačeviću prestala dužnost direktora Službe za organizaciju i položaj organa uprave Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-14

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA FINANSIRANjE NADLEŽNOSTI SRBIJE I CRNE GORE

I

Konstatuje se da je Rajku Vujoviću prestala dužnost pomoćnika direktora Službe za finansiranje nadležnosti Srbije i Crne Gore 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-15

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA ZAKONODAVSTVO

I

Konstatuje se da je Lavu Lajoviću prestala dužnost direktora Službe za zakonodavstvo 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-16

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

DIREKCIJE ZA INFORMISANjE

I

Konstatuje se da je Samiru Hadžiću prestala dužnost pomoćnika direktora Direkcije za informisanje 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-17

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

ARHIVA SRBIJE I CRNE GORE

I

Konstatuje se da je Miomiru Vujačiću prestala dužnost direktora Arhiva Srbije i Crne Gore 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-18

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ARHIVA SRBIJE I CRNE GORE

I

Konstatuje se da je Ljubomiru Šuškavčeviću prestala dužnost pomoćnika direktora Arhiva Srbije i Crne Gore 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-19

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Ljiljani Nikinović prestala dužnost pomoćnika direktora Službe za zajedničke poslove Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-20

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Veljku Kneževiću prestala dužnost pomoćnika direktora Službe za zajedničke poslove Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-21

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

AVIO SLUŽBE

I

Konstatuje se da je Saši Kosoviću prestala dužnost direktora Avio službe 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-22

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Branki Plamenac prestala dužnost savetnika Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-23

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Milivoju Jaukoviću prestala dužnost savetnika Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-24

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Miodragu Pejoviću prestala dužnost savetnika Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-25

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i tačke 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora («Službeni glasnik RS», broj 48/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Miodragu Novakoviću prestala dužnost savetnika Saveta ministara 3. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3824/2006-26

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 1) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Ivanu Rasuliću prestala dužnost sekretara Ministarstva za međunarodne ekonomske odnose 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 1) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Dejanu Jovoviću prestala dužnost pomoćnika ministra za međunarodne ekonomske odnose 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-1

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 1) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA MEĐUNARODNE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Ljiljani Antonović prestala dužnost pomoćnika ministra za međunarodne ekonomske odnose 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-2

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 2) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA

ZA UNUTRAŠNjE EKONOMSKE ODNOSE

I

Konstatuje se da je Branislavu Đuriću prestala dužnost pomoćnika ministra za unutrašnje ekonomske odnose 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-3

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 3) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SEKRETARA

MINISTARSTVA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Konstatuje se da je Zoranu Martinoviću prestala dužnost sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-4

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 3) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA FINANSIRANjE NADLEŽNOSTI SRBIJE I CRNE GORE

I

Konstatuje se da je Stanimirki Vujović prestala dužnost direktora Službe za finansiranje nadležnosti Srbije i Crne Gore 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-5

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 4) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA ZAKONODAVSTVO

I

Konstatuje se da je Ljiljani Bulat prestala dužnost pomoćnika direktora Službe za zakonodavstvo 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-6

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 4) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA ZAKONODAVSTVO

I

Konstatuje se da je Gordani Mataiji prestala dužnost pomoćnika direktora Službe za zakonodavstvo 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-7

U Kragujevcu, 22 . juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 6) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DIREKCIJE ZA INFORMISANjE

I

Konstatuje se da je Ivanu Cvejiću prestala dužnost vršioca dužnosti direktora Direkcije za informisanje 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-8

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 4) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Konstatuje se da je Ranku Nedeljkoviću prestala dužnost direktora Zavoda za statistiku 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-9

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 5. tačka 4) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

ZAVODA ZA STATISTIKU

I

Konstatuje se da je Miroslavu Jankoviću prestala dužnost pomoćnika direktora Zavoda za statistiku 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-10

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 7) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

KANCELARIJE SRBIJE I CRNE GORE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Konstatuje se da je Jeli Baćović prestala dužnost direktora Kancelarije Srbije i Crne Gore za pridruživanje Evropskoj uniji 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-11

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 5) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA

SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Miloradu Rogiću prestala dužnost pomoćnika direktora Službe za zajedničke poslove Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-12

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 5) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Milenku Ostojiću prestala dužnost direktora Službe za zajedničke poslove Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-13

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 1) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Igoru Jovičiću prestala dužnost generalnog sekretara Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-14

U Kragujevacu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 1) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI POMOĆNIKA

GENERALNOG SEKRETARA SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Nadi Vuković-Rakić prestala dužnost pomoćnika generalnog sekretara Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-15

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 1) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Radomiru Dikliću prestala dužnost savetnika Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-16

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 1) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Gavru Vojvodiću prestala dužnost savetnika Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-17

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 1) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Nebojši Dragoviću prestala dužnost savetnika Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-18

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 1) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Draganu Džombi prestala dužnost savetnika Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-19

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. tačka 1) Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara («Službeni glasnik RS», br. 49/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SAVETNIKA

SAVETA MINISTARA

I

Konstatuje se da je Seadu Spahoviću prestala dužnost savetnika Saveta ministara 9. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-20

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 3. stav 1. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o Fondu za reformu sistema odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore («Službeni glasnik RS», broj 51/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

FONDA ZA REFORMU SISTEMA ODBRANE DRŽAVNE ZAJEDNICE

SRBIJA I CRNA GORA

I

Konstatuje se da je dr Obrenu Joksimoviću prestala dužnost direktora Fonda za reformu sistema odbrane državne zajednice Srbija i Crna Gora 17. juna 2006. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3825/2006-21

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr.zakon),

Vlada postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, U. 3446/05 od 28. decembra 2005. godine donosi,

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE

I

Razrešava se dr Miloš Pavlović dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za talente sa 17. martom 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3766/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

 

Vlada donosi

 

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA

U MINISTARSTVU RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

 

I

Postavlja se Vladimir Ilić za državnog sekretara u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3789/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Vladimir Ilić dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za socijalnu zaštitu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3788/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Slavka Lakićević dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu porodice i dece.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3787/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se Veronika Išpanović-Radojković dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3786/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 29. stav 3. Zakona o radnim odnosima u državnim organima («Službeni glasnik RS», br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 – dr. zakon, 34/01 – dr. zakon, 39/02, 49/05 – US i 79/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU REPUBLIČKOG SAVETNIKA

U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE

I

Razrešava se Petar Lađević dužnosti republičkog savetnika u Generalnom sekretarijatu Vlade, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3791/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Goran Živkov dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za analitiku i agrarnu politiku, sa 20. junom 2006. godine, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3827/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 3. stav 1. i člana 8. Uredbe o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava («Službeni glasnik RS», broj 49/06),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU DIREKTORA SLUŽBE

ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

I

Postavlja se Petar Lađević za direktora Službe za ljudska i manjinska prava.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3795/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Ljubomir Pejaković za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za socijalnu zaštitu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3802/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Razrešava se Milan Ćirković dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3805/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KNjAŽEVCU

I

Imenuje se Milan Ćirković za direktora Doma učenika srednjih škola u Knjaževcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3805/2006-1

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 22. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje javnog prevoza u vazdušnom saobraćaju («Službeni glasnik RS», broj 129/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRWAYS»

I

Razrešava se Branka Bošnjak dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «JAT AIRWAYS».

II

Imenuje se Aleksandar Nikolić za člana privremenog Upravnog odbora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «JAT AIRWAYS».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3816/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr Milan Skakun dužnosti vršioca dužnosti direktora Više turističke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3842/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr Milan Skakun za direktora Više turističke škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3842/2006-1

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Na osnovu člana 3. stav 1 i člana 7. Uredbe o osnivanju Avio-službe Vlade («Službeni glasnik RS», broj 51/06),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU DIREKTORA AVIO-SLUŽBE VLADE

I

Postavlja se Milivoj Popović za direktora Avio-službe Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-3847/2006

U Kragujevcu, 22. juna 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Ivana Dulić Marković

Ostavite komentar