14. sednica Vlade Republike Srbije, 6. maj 2004. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLjAVANjA

I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se SLAĐANA MARKOVIĆ za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa posebnim potrebama.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3110/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr ALEKSANDAR BELIĆ dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3129/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/2/2

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se prof. dr ALEKSANDAR SEDMAK dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za tehnološki razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3129/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/3/3

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr IVANA SIMOVIĆ-HIBER dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za razvoj naučnih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3129/2004-2

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/4/4

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr DANILO GOLIJANIN dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za transfer znanja i razvoj tehnopreduzetništva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3129/2004-3

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/5/5

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se SLAVIŠA MIJUŠKOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za elektronsko poslovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3129/2004-4

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/6/6

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se prof. dr TIBOR SABO dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor nauke.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3129/2004-5

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/7/7

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr ALEKSANDAR BELIĆ za pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za međunarodnu naučnu i tehnološku saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3128/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/8/8

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se prof. dr ALEKSANDAR SEDMAK za pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za tehnološki razvoj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3128/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/9/9

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr NENAD LEMAJIĆ za pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za razvoj naučno-istraživačkih kadrova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3128/2004-2

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/10/10

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr DRAGAN POVRENOVIĆ za pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za transfer tehnologija i inovacioni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3128/2004-3

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/11/11

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se SLAVIŠA MIJUŠKOVIĆ za pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za informatičko društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3128/2004-4

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/12/12

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se prof. dr TIBOR SABO za pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za osnovna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3128/2004-5

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/13/13

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se BILjANA SPASIĆ dužnosti sekretara Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3131/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/14/14

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se BILjANA SPASIĆ za sekretara Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3130/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/15/15

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se ALEKSANDRA POPOVIĆ za pomoćnika ministra pravde – Sektor za normativne poslove i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3191/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/16/16

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 14/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji:

1. RADMILA MILIVOJEVIĆ, predsednik;

2. VLADIMIR KOSTIĆ, član;

3. ZORAN NjEGOVAN, član;

4. GORAN STOJANOVIĆ, član;

5. ŽARKO MIHAILOVIĆ, član;

6. DRAGAN MORAČA, član;

7. dr DUŠAN MLADENOVIĆ, član;

8. dr DANILO GOLIJANIN, član;

9. PREDRAG DEJANOVIĆ, član;

10. ŽELjKO VESELINOVIĆ, član;

11. SAŠA GMIJOVIĆ, član;

12. RADOMIR BUBANjA, član;

13. LjILjANA STOJILjKOVIĆ, član;

14. dr DRAGAN JANjIĆ, član;

15. MARIJA PAVIĆ, član;

16. dr DEJAN POPOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3185/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/17/17

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 14/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PREGOVORA ZA PRISTUPANjE SVETSKOJ TRGOVINSKOJ ORGANIZACIJI

I

U Komisiju za koordinaciju procesa pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji, imenuju se:

za predsednika

dr DUŠKO LOPANDIĆ, pomoćnik ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom;

za članove:

1. mr GORAN ANĐELIĆ, pomoćnik ministra finansija;

2. OLIVERA LABUS, načelnik odeljenja u Ministarstvu finansija;3. ALEKSANDAR MARKOVIĆ, načelnik odeljenja u Ministarstu finansija;

4. VESNA HRELjAC-IVANOVĆ, zamenik direktora Uprave carina;

5. mr VUKOICA ŠĆEKIĆ, zamenik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

6. dr ALEKSANDAR BELIĆ, pomoćnik ministra nauke i zaštite životne sredine;

7. mr MILAN JOSIPOVIĆ, pomoćnik ministra privrede;

8. VLADIMIR TOMČIĆ, pomoćnik ministra kulture;

9. mr DEJAN RAJAKOVIĆ, pomoćnik ministra rudarstva i energetike;

10. ĐORĐE CVETINČANIN, sekretar Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

11. dr VASILIJE ANTIĆ, pomoćnik ministra zdravlja;

12. JELENA POPOVIĆ, šef kabineta ministra trgovine, turizma i usluga;

13. SRBISLAV CVEJIĆ, pomoćnik ministra pravde;

14. PREDRAG SLADOJEVIĆ, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

15. RADMILA MILIVOJEVIĆ, sekretar Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji;

16. ALEKSANDRA KILIBARDA, generalni direktor sektora u Narodnoj banci Srbije;

17. dr BRANIMIR UJDUR, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

18. BRATISLAV BLAGOJEVIĆ, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

19. DR LIDIJA ĐOKIĆ, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

20. DOBRILA KNEŽEVIĆ, pomoćnik ministra prosvete i sporta;

21. MILORAD TODOROVIĆ, savetnik ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3185/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/18/18

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešava se ANKA GOGIĆ-MITIĆ dužnosti načelnika Braničevskog okruga sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3197/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/19/19

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA PČINjSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Razrešava se TOMISLAV LjOTIĆ dužnosti načelnika Pčinjskog okruga sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3197/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/20/20

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA SREMSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Razrešava se NEBOJŠA VITOMIROVIĆ dužnosti načelnika Sremskog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3197/2004-2

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/21/21

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA BRANIČEVSKOG OKRUGA SA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Postavlja se dr ŽIVADIN JOTIĆ za načelnika Braničevskog okruga sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3197/2004-3

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/22/22

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA PČINjSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U VRANjU

I

Postavlja se TIHOMIR MILOSAVLjEVIĆ za načelnika Pčinjskog okruga sa sedištem u Vranju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3197/2004-4

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/20/20

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA SREMSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U SREMSKOJ MITROVICI

I

Postavlja se ALEKSANDAR GRUBJEŠIĆ za načelnika Sremskog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3197/2004-5

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/21/21

Na osnovu člana 16. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04 i 25/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA

VLADE REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA PROTOKOLA

I

Postavlja se MOMČILO GAJIĆ za pomoćnika generalnog sekretara Vlade Republike Srbije – šefa Protokola.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3219/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/25/25

Na osnovu člana 29. stav 3. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01 i 39/02) i člana 17. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije(„Službeni glasnik RS“, br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04 i 25/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU REPUBLIČKOG SAVETNIKA U GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se MIRA ĐUREKOVIĆ za republičkog savetnika u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3221/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/26/26

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA“

I

Razrešava se SOKOL ĐORĐEVIĆ dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3224/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/27/27

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK ŠAR PLANINA“

I

Imenuje se SOKOL ĐORĐEVIĆ za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Šar planina“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3224/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/28/28

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK“

I

Razrešava se MILOSAV FILIPOVIĆ dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3225/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/29/29

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA „NACIONALNI PARK KOPAONIK“

I

Imenuje se DRAGAN KAROVIĆ za direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik“.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3225/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/30/30

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se DRAGAN JANKOVIĆ dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor hidrologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/31/31

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se ZORAN NIKOLIĆ dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor meteorologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/32/32

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se MIROLjUB ZARIĆ dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za odbranu od grada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-2

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/33/33

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se MIODRAG MAKSIMOVIĆ dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za zajedničke službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-3

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/34/34

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se mr SLAVKO KOSTOSKI dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za kontrolu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-4

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/35/35

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se ĐORĐE KARDUM za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za odbranu od grada.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-5

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/36/36

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se mr DRAGAN JANKOVIĆ za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za hidrologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-6

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/37/37

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se DRAGAN JOVANOVIĆ za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za meteorologiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-7

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/38/38

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se mr MIKŠA JOVANOVIĆ za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za kontrolu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-8

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/39/39

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG

HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Postavlja se JOVAN PLAVŠIĆ za pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za zajedničke službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3223/2004-9

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/40/40

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr LjILjANA VUJOTIĆ za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za kvalitet zdravstvene zaštite.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3245/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/42/42

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ“, br. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU KOMPANIJE

„HISAR“, AD, PROKUPLjE

I

U Skupštinu Kompanije „Hisar“ AD, Prokuplje, imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

– iz preduzeća

1. STANIŠA PETROVIĆ, referent normiranja poslova i radnih zadataka u Kompaniji „Hisar“;

2. ZVEZDAN MIJAJLOVIĆ, samostalni referent tehničke pripreme u Kompaniji „Hisar“;

3. LjILjANA ŠUBARIĆ , šef HTZ službe u Kompaniji „Hisar“;

4. MILINKO DROBNjAKOVIĆ, arhivar u Kompaniji „Hisar“;

5. MIROLjUB STOJČIĆ, poslovođa automehaničarske radionice u Kompaniji „Hisar“;

6. PREDRAG ČEJOVIĆ, poslovođa u proizvodnji u Kompaniji „Hisar“;

7. MIODRAG STANKOVIĆ, poslovođa u proizvodnji u Kompaniji „Hisar“;

8. ŽIVORAD TASIĆ, poslovođa transporta u Kompaniji „Hisar“;

9. PETAR DINČIĆ, poslovođa u proizvodnji u Kompaniji „Hisar“;

10. ZORICA ĐORĐEVIĆ, radnik u proizvodnji u Kompaniji „Hisar“;

11. SLAVIŠA MARKOVIĆ, paroinstalater u Kompaniji „Hisar“;

12. MILOSAV JOVANOVIĆ, mašinbravar u Kompaniji „Hisar“.

II

U Upravni odbor Kompanije „Hisar“ AD, Prokuplje imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

iz preduzeća

NINOSLAVA RAJIČEVIĆ, direktor ekonomskog sektora u Kompaniji „Hisar“ AD;

VELISAV RADOJIČIĆ, samostalni referent plana i analize u Kompaniji „Hisar“, AD;

izvan preduzeća

1. VLAJKO SENIĆ, zamenik ministra trgovine, turizma i usluga,

2. RATOMIR SIMONOVIĆ, šef ekspoziture „Agrobanke“, Prokuplje;

3. LjUBIŠA SUDIMAC, direktor „Delta banke“, Prokuplje;

4. PREDRAG JOVIĆEVIĆ, direktor JKP „Gradska čistoća“, Prokuplje;

5. ZVEZDAN MIJAJLOVIĆ, samostalni referent službe tehničke pripreme u Kompaniji „Hisar“.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3244/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/44/44

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ“, br. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU KOMPANIJE

„HISAR“, AD, PROKUPLjE

I

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini Kompanije „Hisar“ AD, Prokuplje, predstavnici društvenog kapitala:

1. SRBISLAV CVEJIĆ,

2. PREDRAG SAVIĆ,

3. ĐORĐE ILIĆ,

4. MILAN ARSOVIĆ,

5. JUGOSLAV STOJILjKOVIĆ,

6. MARINA ĐELIĆ,

7. RADOSLAV MILENKOVIĆ,

8. MILOMIR HADžIĆ,

9. MIODRAG ĐUROVIĆ,

10. MILOSAVA OBRADOVIĆ,

11. MILORAD PLANIĆ,

12. BRATISLAV VESELINOVIĆ,

13. RATOMIR SIMONOVIĆ.

II

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kompanije „Hisar“ AD, Prokuplje, predstavnici društvenog kapitala:

iz preduzeća:

RADOSLAV MILENKOVIĆ,

MIODRAG ĐUROVIĆ,

BRATISLAV VESELINOVIĆ,

izvan preduzeća

1. SRBISLAV CVEJIĆ,

2. ĐORĐE ILIĆ,

3. MILAN ARSOVIĆ,

4. PREDRAG SAVIĆ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3244/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/45/45

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 11. stav 3. i člana 15. stav 2. Zakona o Garancijskom fondu („Službeni glasnik RS“, br. 55/03 i 43/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

I NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Garancijskog fonda:

1. dr BLAGOJE PAUNOVIĆ, predsednik;

2. prof. dr MILICA BISIĆ, član;

3. mr GORDANA LAZAREVIĆ, član;

4. dr NENAD PENEZIĆ, član;

5. mr EDVARD JAKOPIN, član;

6. mr ZORAN DUNĐERSKI, član;

7. dr RADMILA GROZDANIĆ, član;

8. RADMILA BUKUMIRIĆ-KATIĆ, član;

9. mr VESNA MATIĆ, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Garancijskog fonda:

1. BRANKO RADUJKO, predsednik;

2. dr DRAGAN JANjIĆ, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3250/2004

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/47/47

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 11. stav 3. i člana 15. stav 2. Zakona o Garancijskom fondu („Službeni glasnik RS“, br. 55/03 i 43/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG

I NADZORNOG ODBORA GARANCIJSKOG FONDA

I

U Upravni odbor Garancijskog fonda, imenuju se:

za predsednika

mr GORAN ANĐELIĆ, pomoćnik ministra finansija;

za članove:

1. mr VESNA MATIĆ, specijalni savetnik za monetarno-kreditnu politiku u Udruženju banaka i drugih finansijskih organizacija Srbije;

2. DIJANA VLAHOVIĆ, savetnik u Narodnoj banci Srbije;

3. dr SRĐAN STOJANOVIĆ, načelnik Odeljenja za genetičke resurse i GMO u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

4. mr MILIJA BULATOVIĆ, Ministarstvo privrede.

II

U Nadzorni odbor Garancijskog fonda, imenuju se:

za predsednika

JASNA MATIĆ, sekretar Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza;

za članove:

1. GORDANA PULjA, načelnik Odeljenja za upravljanje gotovinom, bankarske poslove i plaćanja u Sektoru za trezor Ministarstva finansija;

2. SRBIJANKA STOJIĆ, Ministarstvo privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3250/2004-1

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/48/48

Ostavite komentar