160. sednica Vlade Republike Srbije, 26. oktobar 2006. godine

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka i 83/05 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se mr Dragan Janković dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za hidrologiju, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9298/2006

U Nišu, 26. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba („Službeni glasnik RS”, br. 50/05, 72/05 i 79/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA RADNE GRUPE

ZA PRIPREMU PREGOVARAČKE POZICIJE ZA PREGOVORE O SPORAZUMU

O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU U DELU HARMONIZACIJE ZAKONA I PRELAZNIH I ZAVRŠNIH ODREDABA

I

U Radnu grupu za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i završnih odredaba imenuju se članovi:

1. Dražen Maravić, šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2. Rade Krunić, pomoćnik načelnika Uprave granične policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

3. Mladen Spasić, načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

4. Jovan Ćosić, rukovodilac Grupe za normativne poslove, Ministarstvo pravde;

5. Vladimir Davidović, načelnik Odeljenja za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Ministarstvo pravde;

6. Tatjana Đurašinović, načelnik Odeljenja za međunarodnu i unutrašnju saradnju, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarsvo finansija;

7. Nebojša Vušurović, opunomoćeni ministar, šef Odseka za Šengen i konzularni razvoj, Direkcija za razvoj, dijsporu i socijalne sporazume, Ministarstvo spoljnih poslova;

8. Milan Milošević, prvi sekretar, Odsek za Šengen i konzularni razvoj, Direkcija za razvoj, dijsporu i socijalne sporazume, Ministarstvo spoljnih poslova;

9. Dragan Kosić, rukovodilac Grupe za opojne droge i prekursore, Ministarsvo zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9345/2006

U Nišu, 26. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

Razrešava se Dragan Ješić dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9411/2006

U Nišu, 26. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U UŽICU

I

Imenuje se Dragan Ješić za direktora Doma učenika srednjih škola u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9411/2006-1

U Nišu, 26. oktobra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar