Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Konstatuje se da je Vesni Arsić, državnom sekretaru u Ministarstvu finansija, prestala dužnost 9. novembra 2006. godine, zbog toga što je prestala dužnost mr Mlađanu Dinkiću, ministru finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9900/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Konstatuje se da je Vladimiru Iliću, državnom sekretaru u Ministarstvu finansija, prestala dužnost 9. novembra 2006. godine, zbog toga što je prestala dužnost mr Mlađanu Dinkiću, ministru finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9902/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Konstatuje se da je Danilu Goluboviću, državnom sekretaru u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prestala dužnost 9. novembra 2006. godine, zbog toga što je prestala dužnost Goranu Živkovu, ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9906/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Konstatuje se da je dr sci Neveni Karanović, državnom sekretaru u Ministarstvu zdravlja, prestala dužnost 9. novembra 2006. godine, zbog toga što je prestala dužnost dr sci Tomici Milosavljeviću, ministru zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9904/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Postavlja se Vesna Arsić za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9901/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Postavlja se Danilo Golubović za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9907/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Postavlja se dr sci Nevena Karanović za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9905/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

I

Postavlja se Vladimir Ilić za državnog sekretara u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9903/2006

U Beogradu, 13. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar