Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se dr Emilija Stanković dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za visoko i više obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1115/2007

U Beogradu, 22. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr.zakon), člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93-dr.zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon, 53/95, 52/96, 25/00 i 101/05-dr.zakon), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije broj U. 4512/05 od 14. juna 2006. godine,

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA NAUČNOG INSTITUTA

ZA VETERINARSTVO SRBIJE

I

Razrešava se dr Đorđe Stevanović dužnosti direktora Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, sa 12. majem 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-903/2007-1

U Beogradu, 22. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Steva Đeniže dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu.

II

Imenuje se dr Vojin Šenk za vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za fiziku u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1132/2007

U Beogradu, 22. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za fiziku u Beogradu članovi:

1. dr Vojin Šenk;

2. dr Zvonko Marić.

II

U Upravni odbora Instituta za fiziku u Beogradu imenuju se za vršioce dužnosti članova:

1. dr Steva Đeniže;

2. dr Milan Damnjanović.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1132/2007-1

U Beogradu, 22. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka), člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Oliver Nikolić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Snežana Stojanović, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1133/2007

U Beogradu, 22. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za skloništa („Službeni glasnik RS”, br. 3/92, 18/92, 63/01 i 112/06), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA SKLONIŠTA

I

Razrešava se Andreja Mladenović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za skloništa, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1141/2007

U Beogradu, 22. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar