Kadrovska rešenja

Na osnovu čl. 98. stav 1., 104. stav 1. i člana 108. stav 2. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O PRESTANKU DUŽNOSTI STAREŠINE OPŠTINSKOG ORGANA

ZA PREKRŠAJE U GORNjEM MILANOVCU

I

Miri Bajić prestaje dužnost starešine Opštinskog organa za prekršaje u Gornjem Milanovcu sa 9. septembrom 2004. godine, zbog nesavesnog vršenja dužnosti.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6180/2004

U Beogradu, 9. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/25/25

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr LjILjANA VUJOTIĆ dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za kvalitet zdravstvene zaštite, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6263/2004

U Beogradu, 9. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.78/11

Ostavite komentar