4. sednica Vlade Republike Srbije, 11. mart 2004. godine

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

VERA

I

Postavlja se NEVENA VITOŠEVIĆ za zamenika ministra vera.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1560/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se ROBERT SEPI dužnosti sekretara Ministarstva prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1524/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/2/2

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Razrešava se DOBRIVOJE ILIĆ dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za deviznu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1549/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/3/3

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

FINANSIJA

I

Postavlja se LIDIJA SMILjANIĆ za pomoćnika ministra finansija – Sektor za deviznu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1550/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/4/4

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se ALEKSANDAR KRSTIĆ dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1549/2004-1

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/5/5

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se DRAGAN JERINIĆ za direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1550/2004-1

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/6/6

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/2001),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se MILOŠ JANKOVIĆ za direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1539/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/7/7

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se GRADIMIR NENADOVIĆ dužnosti zamenika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/8/8

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se NADEŽDA MITROVIĆ-ŽITKO dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za privredni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-1

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/9/9

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se SLAVICA PETROVIĆ-MAKSIĆ dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za pravni sistem i organizaciju državnih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-2

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/10/10

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se DARKO RADOJIČIĆ dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za pripremu propisa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-3

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/11/11

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se SVETLANA SLAVICA dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za javne službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-4

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/12/12

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se GRADIMIR NENADOVIĆ za zamenika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-5

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/13/13

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se NADEŽDA MITROVIĆ-ŽITKO za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za privredni sistem.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-6

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/14/14

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se SLAVICA PETROVIĆ-MAKSIĆ za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za ljudska prava i pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-7

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/15/15

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se DARKO RADOJIČIĆ za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izborno zakonodavstvo i unutrašnje poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-8

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/16/16

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se SVETLANA SLAVICA za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za javne službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-9

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/17/17

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se DRAGIŠA MILIĆ za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za finansije i imovinu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-10

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/18/18

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se JASMINA DAMJANOVIĆ za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za državnu upravu i radne odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1525/2004-11

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/19/19

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se PREDRAG SLADOJEVIĆ za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za prerađivačku industriju i tržište.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1500/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/20/20

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAŠTITU BILjA U MINISTARSTVU

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se MIROSLAV VUJOVIĆ za direktora Uprave za zaštitu bilja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1500/2004-1

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/21/21

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA VETERINU U MINISTARSTVU

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se dr DEJAN KRNjAIĆ za direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1500/2004-2

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/22/22

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1500/2004-3

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/23/23

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se GORAN ŽIVKOV za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za analitiku, ekonomiku i agrarnu politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1500/2004-4

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/24/24

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Razrešava se dr BLAGOJE PAUNOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra privrede – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1569/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/27/27

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

I

Postavlja se PETAR PAVLOVIĆ za pomoćnika ministra privrede – Sektor za razvoj malih i srednjih preduzeća.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1569/2004-1

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/28/28

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 25/2004),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA KANCELARIJE

ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Postavlja se RADMILA MILIVOJEVIĆ za sekretara Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1558/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/29/29

Na osnovu člana 103. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/2001, 18/2002 i 80/2002),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

I

Razrešava se NIKOLA PAVIĆ dužnosti zamenika direktora Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1559/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/30/30

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA KULTURE

I

Razrešava se dr ALEKSANDRA JOVIĆEVIĆ dužnosti pomoćnika ministra kulture – Sektor za umetničko stvaralaštvo, kulturnu industriju i kulturne odnose, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1594/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/37/37

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Postavlja se GORDANA LUKIĆ za pomoćnika ministra trgovine, turizma i usluga – Sektor za međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1593/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/38/38

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi člana 13. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list Srbije i Crne Gore“, broj 1/03) i člana 13. stav 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni list SFRJ“, br. 84/90, 89/90, 63/90 i 20/91 i „Službeni list SRJ“, broj 53/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka:

1. prof. dr BOŠKO ŽIVKOVIĆ, predsednik Saveta;

2. mr BOŽIDAR ĐELIĆ, član Saveta;

3. MIRA ERIĆ-JOVIĆ, član Saveta;

4. ALEKSANDAR VLAHOVIĆ, član Saveta;

5. MIRKO CVETKOVIĆ, član Saveta;

6. KATARINA VELjOVIĆ, član Saveta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1616/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/40/40

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi člana 13. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list Srbije i Crne Gore“, broj 1/03) i člana 13. stav 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni list SFRJ“, br. 84/90, 89/90, 63/90 i 20/91 i „Službeni list SRJ“, broj 53/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

I

U Savet Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka, imenuju se:

Za predsednika

VESNA DžINIĆ, pomoćnik ministra finansija;

– za članove:

1. mr MLAĐAN DINKIĆ, ministar finasija;

2. DUŠAN STOJANOVIĆ, viceguverner Narodne banke Srbije;

3. MIRA ERIĆ-JOVIĆ, savetnik guvernera Narodne banke Srbije;

4. mr ZORA SIMOVIĆ, zamenik ministra privrede;

5. VESNA ARSIĆ, zamenik ministra finansija;

6. GORAN ANĐELIĆ, pomoćnik ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1616/2004-1

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/41/41

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

KULTURE

I

Razrešava se MIROSLAVA ĐUROVIĆ dužnosti sekretara Ministarstva kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1619/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/42/42

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

KULTURE

I

Postavlja se ALEKSANDRA KOJIĆ za sekretara Ministarstva kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1620/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/43/43

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Razrešava se prof. dr LjUBOMIR PROTIĆ dužnosti pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za više i visoko obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1622/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/44/44

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se prof. dr LjUBOMIR PROTIĆ za pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za razvoj obrazovanja i međunarodnu saradnju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1621/2004

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/45/45

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se prof. dr MIROSLAV PILIPOVIĆ za pomoćnika ministra prosvete i sporta – Sektor za visoko i više obrazovanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1621/2004-1

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/46/46

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se SVETLANA RADOSAVLjEVIĆ za sekretara Ministarstva prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1621/2004-2

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/47/47

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

PROSVETE I SPORTA

I

Postavlja se prof. dr MILAN BRDAR za zamenika ministra prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1621/2004-3

U Beogradu, 11. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.007/48/48

Ostavite komentar