Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 40. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 4) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU NAČELNIKA KOSOVSKO-POMORAVSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U GNjILANU

I

Razrešava se dr Milorad Todorović dužnosti načelnika Kosovsko-pomoravskog okruga sa sedištem u Gnjilanu, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6454/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju («Službeni glasnik RS», broj 77/05),

Vlada donosi

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA SLUŽBE

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE I CRNE GORE

I REPUBLIKE SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Postavlja se dr Milorad Todorović za zamenika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-5871/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/2/2

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Postavlja se Veronika Išpanović-Radojković za pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6261/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/3/3

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE TEKSTILNE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Goran Savanović dužnosti direktora Više tehničke tekstilne škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6462/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/8/8

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE TEKSTILNE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Imenuje se dr Goran Savanović za direktora Više tehničke tekstilne škole u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6462/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/9/9

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE POSLOVNO-TEHNIČKE ŠKOLE U UŽICU

I

Razrešava se dr Stjepan Panić dužnosti direktora Više poslovno-tehničke škole u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6463/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/10/10

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE POSLOVNO-TEHNIČKE ŠKOLE U UŽICU

I

Imenuje se dr Stjepan Panić za direktora Više poslovno-tehničke škole u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6463/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/11/11

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U PIROTU

I

Razrešava se mr Petar Đorđević dužnosti direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6465/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/12/12

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE ŠKOLE ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U PIROTU

I

Imenuje se mr Petar Đorđević za direktora Više škole za obrazovanje vaspitača u Pirotu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6465/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/13/13

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE MAŠINSKE ŠKOLE U TRSTENIKU

I

Razrešava se mr Petar Ivanović dužnosti direktora Više tehničke mašinske škole u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6466/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/14/14

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE MAŠINSKE ŠKOLE U TRSTENIKU

I

Imenuje se mr Petar Ivanović za direktora Više tehničke mašinske škole u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6466/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/15/15

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE U ŠAPCU

I

Razrešava se dr Ratko Mirković dužnosti direktora Više poljoprivredne škole u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6467/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/16/16

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE U ŠAPCU

I

Imenuje se dr Ratko Mirković za direktora Više poljoprivredne škole u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6467/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/17/17

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA

VIŠE POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE U PROKUPLjU

I

Razrešava se dr Radisav Blagojević dužnosti direktora Više poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6461/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/18/18

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA

VIŠE POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENE ŠKOLE U PROKUPLjU

I

Imenuje se dr Ljubiša S. Blagojević za direktora Više poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6461/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/19/19

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«BAČKA PALANKA» SA SEDIŠTEM U BAČKOJ PALANCI

I

Razrešava se Nenad Jovin dužnosti direktora Veterinarske stanice «Bačka Palanka» sa sedištem u Bačkoj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6469/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/21/21

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«BAČKA PALANKA» SA SEDIŠTEM U BAČKOJ PALANCI

I

Imenuje se Mitar Popović, dipl. veterinar, za direktora Veterinarske stanice «Bačka Palanka» sa sedištem u Bačkoj Palanci.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6469/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/22/22

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«LEBANE» SA SEDIŠTEM U LEBANU

I

Razrešava se Saša Stanković dužnosti direktora Veterinarske stanice «Lebane» sa sedištem u Lebanu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6468/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/24/24

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja («Službeni glasnik RS», br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«LEBANE» SA SEDIŠTEM U LEBANU

I

Imenuje se Zoran Ilić, dipl. veterinar, za direktora Veterinarske stanice «Lebane» sa sedištem u Lebanu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6468/2005-1

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/25/25

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94), člana 37. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS», br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), a u vezi sa članom 18. Odluke o statusnoj promeni-podeli Politehničke akademije u Beogradu broj 06-608/4 od 30. maja 2005. godine,

Vlada donosi

O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA

SREDNjE TURISTIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Privremeni školski odbor Srednje turističke škole u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Grozda Pejčić, profesor srpskog jezika i književnosti, Ugostiteljsko-turistička škola u Beogradu;

2. za članove:

1) Mirjana Pantović, dipl. pedagog, Viša škola unutrašnjih poslova u Beogradu;

2) Rajko Vukomanović, nastavnik istorije i srpskog jezika, OŠ «Desanka Maksimović»;

3) Milena Jovanović, profesor fizike, Srednja turistička škola;

4) Jelena Stojsavljević, dipl. pedagog, Srednja turistička škola;

5) Savo Popović, profesor usluživanja, Srednja turistička škola;

6) Slavica Jašić, nastavnik razredne nastave, OŠ «Branko Radičević»;

7) Dragan Nikolić, hotelijer, šef banketa, Hotel «Interkontinental» – Beograd;

8) Ivanka Kozić, dipl. pravnik, sudija Trgovinskog suda u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6521/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/28/28

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94), člana 37. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja («Službeni glasnik RS», br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), a u vezi sa članom 18. Odluke o statusnoj promeni-podeli Politehničke akademije u Beogradu broj 06-608/4 od 30. maja 2005. godine,

Vlada donosi

O IMENOVANjU PRIVREMENOG ŠKOLSKOG ODBORA

SREDNjE TEHNIČKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

U Privremeni školski odbor Srednje tehničke škole u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– Ljubiša Bivolarević, profesor matematike, Srednja tehnička škola;

2. za članove:

1) Dragan Đurica, profesor istorije, OŠ «Duško Radović»;

2) Mirjana Roglić, dipl. pedagog, OŠ «Kralj Aleksandar I»;

3) mr Milivoje Spasić, profesor srpskog jezika i književnosti, Srednja tehnička škola;

4) Valentina Mladenović-Zoranović, dipl. inž. mašinstva, Srednja turistička škola;

5) Jovan Marković, profesor mašinske grupe predmeta, Srednja tehnička škola;

6) dr Bojan Babić, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu;

7) Marina Jević, dipl. ekonomista, «LHB» banka;

8) Jelena Cvijović, penzioner.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6522/2005

U Beogradu, 13. oktobra 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK, dr Vojislav Koštunica

2401405.097/29/29

Ostavite komentar