Revidirani Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2009. godinu, sa projekcijama za 2010. i 2011. godinu

IV. STRUKTURNE REFORME U PERIODU OD 2009. DO 2011. GODINE

Sprovođenje strukturnih reformi u naredne tri godine ojačaće sposobnost zemlje da ispunjava uslove koje postavlja proces stabilizacije i pridruživanja, kao okvir evropskog pravca kojim će se kretati Srbija kao država zapadnog Balkana sve do pristupanja EU. Ključna pretpostavka za sprovođenje strukturnih reformi jeste reforma političkog sistema koja opredeljuje sve institucionalne promene i reformske zahvate, kao i reforma sudskog sistema koja obezbeđuje finansijsku disciplinu, pravnu sigurnost i vladavinu prava.

1. Reforme realnog sektora

Osnovni pravci reformi realnog sektora u periodu 2009-2011. godine jesu: završetak privatizacije društvenih preduzeća, ubrzavanje procesa restrukturiranja i privatizacije javnih preduzeća, liberalizacija infrastrukturnih delatnosti, unapređenje poslovnog okruženja.

1.1. Privatizacija i restrukturiranje društvenih preduzeća

Proces privatizacije društvenih preduzeća je u završnoj fazi. Od donošenja Zakona o privatizaciji, jula 2001. godine, ostvareni su značajni rezultati u privatizaciji kapitala u društvenom vlasništvu. Nova vlasnička struktura privrede Srbije doprinela je povećanju proizvodnje i efikasnosti poslovanja, generisanju nove zaposlenosti, porastu ulaganja u nove proizvodne kapacitete i tehnologije, povećanju izvoza i ubrzanju razvoja zemlje.

Tabela 40. Rezultati privatizacije od 2002. godine do avgusta 2008. godine

  Prodajna cena 319,4

Ostavite komentar