Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, kojom je predviđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem u oblasti javnog informisanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona i objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine predviđeno je da se rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom.

U razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u Republici Srbiji, prilikom izrade Budzeta za 2016. godine, skrenuta je pažnja od strane MMF da smatraju da je platežna sposobnost građana Republike Srbije takva da se neće moći obezbediti zadovoljavajuća naplata takse za javni medijski servis.

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, visokih inicijalnih troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja, sa jedne strane, potrebe obezbeđivanja uslova za nesmetano obavljanje osnovne delataosti javnih medijskih servisa, sa druge strane, kao najcelishodnije nađeno je rešenje da se u narednom periodu od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budzeta Republike Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, koji obezbeđuje visoki stepen naplate takse.

Predloženim zakonom privremeno se, u navedenom periodu, uređuje način naplate takse za javni medijski servis u cilju otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad i funkcionisanje javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delataosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Sredstva po osnovu takse za javni medijski servis i budzetska sredstva, njihov ukupan iznos i srazmera utvrđuju se u funkciji obezbeđivanja stabilnog sistema finansiranja osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, njihove uređivačke nezavisnosti i institucionalne autonomije, istovremeno vodeći računa o ekonomskom ambijentu i ekonomskoj snazi obveznika.

Na ovaj način obezbeđuje se odgovarajući stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a građani se manje finansijski opterećuju.

IV. Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva za redovno finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa u budzetu Republike Srbije za 2016. godinu.

V. Razlozi za stupanje Zakona na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”

Predlaže se stupanje na snagu ovog zakona narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” kako bi se odmah obezbedili uslovi za nesmetan rad javnog servisa i obavljanja njihove delatnosti koja je u funkciji javnog interesa.

VI. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Ostavite komentar