Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, i sistem u oblasti obrazovanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji je donet 2009. godine i koji je u međuvremenu pretrpeo određene izmene i dopune u cilju poboljšanja efikasnosti sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, potrebno je izmeniti u delu kojim se na poseban način uređuje prestanak radnog odnosa samo za nastavnike, vaspitače i stručne saradnike. Odredbe kojima se na poseban način uređuje vreme prestanka radnog odnosa nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u odnosu na ostale zaposlene u ustanovi brišu se, kako bi se obezbedilo da svi zaposleni pod istim uslovima, odnosno opštim propisima o radu, ostvaruju pravo na prestanak radnog odnosa, a zatim i pravo na odgovarajuću penziju.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona – briše se stav 2. u članu 144. Zakona koji propisuje da nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Predloženim rešenjem, odnosno brisanjem navedene odredbe obezbediće se prestanak radnog odnosa u skladu sa opštim propisima iz oblasti rada, a što je u interesu zaposlenih nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama kada je u pitanju ostvarivanje prava iz oblasti rada i penzijskog osiguranja.

Član 2. Predloga zakona – sadrži završnu odredbu o stupanju na snagu propisa.

IV. SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budzetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se Zakon usvoji po hitnom postupku kako bi se sprečile štetne posledice za pojedine zaposlene nastavnike, vaspitače i stručne saradnike u predškolskim ustanovama i osnovnim i srednjim školama koje će nastupiti ukoliko se odgovarajuće izmene ne usvoje do kraja školske 2014/2015. godine, kada bi im usled navršavanja 40 godina staža osiguranja u tekućoj školskoj godini morao da prestane radni odnos, bez obzira na godine života, odnosno ukoliko nemaju 65 godina života. Donošenjem ovog zakona po hitnom postupku obezbeđuju se pravne pretpostavke za blagovremenu primenu predloženog rešenja. Nedonošenje zakona po hitnom postupku moglo bi da prouzrokuje i štetne posledice po rad organa i organizacija, jer je blagovremeno planiranje prestanka radnog odnosa pod jednakim uslovima uslov nesmetanog obavljanja delatnosti organa i organizacija, odnosno ustanove.

Ostavite komentar