Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVOR

Republika Srbija pristupila je Projektu Trans-evropske železnice (TER) Ekonomske Komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu (UNECE) potpisivanjem Sporazuma o fondacijskoj saradnji „Transevropska železnica (TER)”, između UNECE, sa jedne strane i vlada učesnica TER, sa druge strane, koji je sačinjen 1992. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 1/2010).

Navedeni projekat predstavlja okvir za regionalnu saradnju zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope u pogledu razvoja efikasnog međunarodnog železničkog i kombinovanog saobraćaja u ovim zemljama u skladu sa Evropskim sporazumom o glavnim međunarodnim železničkim prugama – AGS (Sporazum ratifikovan, „Službeni list SFRJ” – Međunarodni ugovori, broj 11/89) i Evpskim sporazumom o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima – AGTS (Sporazum ratifikovan, „Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 7/05). Navedeni sporazumi ustanovljeni su pod pokroviteljstvom UNECE.

Kako je Beograd važno regionalno transportno čvorište, a Republika Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u EU može da da bitan doprinos razvoju i unapređenju železničkog saobraćaja u regionu i Evropi u celini, i uzimajući u obzir intenciju da se u narednom periodu izgradi moderna pruga na relaciji Beograd – Budimpešta koja bi se kasnije nastavila dalje do luke Pirej u Grčkoj, a imajući u vidu značaj ovog projekta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je pismom od 26. decembra 2014. godine izrazilo zainteresovanost da preuzme ulogu zemlje domaćina Centralne kancelarije TER Projekta u narednom periodu.

Dopisom broj 300/2015-535 od 20.04.2015. godine, tadašnje „Železnice Srbije” a.d. dostavilo je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture načelnu potvrdu mogućnosti da se obezbede uslovi za potrebe Centralne kancelarije TER Projekta, nakon čega je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dostavilo načelnu ponudu uslova UNECE.

Konačna odluka o zemlji domaćinu sedišta Centralne kancelarije doneta je na sastanku Upravnog odbora TER Projekta održanom 28. aprila 2015. godine u Istanbulu, kada je Upravni odbor odlučio da će naredna zemlja domaćin biti Republika Srbija.

Imajući u vidu da je u proteklom periodu došlo do organizacione promene nekadašnjeg akcionarskog društva „Železnice Srbije” a.d. i formiranja novih železničkih kompanija i činjenicu da je novoosnovano akcionarsko društvo „Infrastruktura železnice Srbije” upravljač javnom železničkom infrastrukturom a uzimajući u obzir delokrug rada UNECE TER Projekta, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je zvaničnim dopisom broj 340-01-00254/2014-01 od 02.11.2015. godine zatražilo potvrdu mogućnosti da se u poslovnoj zgradi tog društva obezbede uslovi potrebni za poslovanje Centralne kancelarije TER Projekta.

„Infrastruktura železnice Srbije” a.d. je dopisom broj 1/2015-2009 od 05.11..2015. godine potvrdilo mogućnost da ispuni tražene uslove koje je Republika Srbija stavila na raspolaganje budućem sedištu Centralnoj kancelariji TER Projekta za period od dve godine počev od 01.01.2016. godine.

Pismom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 340-01-00254/2014-01 od 13.11.2015. godine, posredstvom Ministarstva spoljnih poslova, UNECE su dostavljeni detaljni uslovi koji će, ukoliko budu prihvaćeni, predstavljati okosnicu Sporazuma o centralnoj kancelariji između Vlade Republike Srbije i UN.

Na poslednjem sastanku Upravnog odbora TER Projekta održanom 25-26. novembra 2015. godine u Ženevi (Švajcarska Konfederacija), predstavnik Republike Srbije informisao je predstavnike UNECE i članove Upravnog odbora o detaljnim uslovima. Na navedenom sastanku je zaključeno da je potrebno da Republika Srbija i UNECE ubrzaju neophodne aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o centralnoj kancelariji TER Projekta u cilju da buduće sedište TER Projekta u Republici Srbiji postane operativno od 01. januara 2016. godine.

III. DA LI SE IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA STVARAJU FINANSIJSKE OBAVEZE U NJEGOVOM IZVRŠAVANJU

Izvršavanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih Nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans – evropske železnice, potpisan 11. aprila 2016. godine, u Beogradu i 25.aprila 2016.godine u Ženevi u originalu na srpskom i engleskom jeziku ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za izvršavanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih Nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans – evropske železnice nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Međutim „Infrastruktura železnice Srbije”a.d. će o sopstvenom trošku obezbediti plate i naknade lokalnom osoblju, troškove putničkog automobila kao i kancelarijski materijal i tehničku opremu.

Ostavite komentar