Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za pristupanje ove konvencije je član 97. stav 1. tačka 1. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje njen međunarodni položaj i odnose s drugim državama i međunarodnim organizacijama.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada Republike Srbije je 29. aprila 2008. godine na sastanku Saveta za opšte poslove i spoljne odnose Evropske Unije u Luksemburgu potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je Narodna Skupština ratifikovala 9. septembra 2008. godine. Vlada Republike Srbije usvojila je dokument pod nazivom „Nacionalni program integracije Srbije u EU” kojim je definisana strategija u cilju pristupanja Republike Srbije Evropskoj Uniji. Jedan od koraka ka članstvu u EU je pristupanje Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom. Napominjemo da je pristupanje navedenoj konvenciji obavezno i da su sve zemlje članice EU pre članstva u EU morale da budu članice ove konvencije. Konvencija utvrđuje mere za pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom između 28 zemalja članica EU, zemalja članica  EFTA (Island, Norveška, Švajcarska i Lihtenštajn, koji je u carinskoj uniji sa Švajcarskom) i Turske, kao i trećih zemalja koje su pozvane da pristupe ovoj konvenciji. Konvencija o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom sastoji se od osnovnog teksta, 4 dodatka i 3 priloga kojom se obezbeđuju trgovinske olakšice primenom pojednostavljenih carinskih formalnosti u tranzitu robe na carinskim teritorijama zemalja članica.

Napominjemo da je ova konvencija u funkcionalnom smislu povezana sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku i da se mora pristupiti obema konvencijama. Međunarodno pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom između zemalja članica konvencija sprovodi se na osnovu obe konvencije uz primenu informacione tehnologije i poznat je pod nazivom NCTS – Novi kompjuterizovani tranzitni sistem.

Pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom uz primenu NCTS sprovodi se na carinskim teritorijama država članica EU, EFTE i Turske. U ovom trenutku jedino na teritoriji naše države u okviru Koridora X se ne sprovodi ovo pojednostavljenje. Pojednostavljenje formalnosti u trgovini robom omogućiće, između ostalog, ubrzanje carinskog postupka (što će dovesti do smanjenja transportnih troškova – kraće zadržavanje na granici, manje carinskih dokumenata, itd ) kao i vraćanje stranih prevoznika na domaće puteve.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj: 335-91/2009 od 15.01.2009. godine, kojim je prihvaćena Informacija o potrebi pristupanja navedenim konvencijama, Ministarstvo finansija je 30. januara 2009. godine uputilo Generalnom direktoratu za poresku i carinsku uniju Evropske Komisije, pismo o nameri pristupanja Konvenciji o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom.

U skladu sa članom 11a Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom svaka treća zemlja može da postane ugovorna strana ove konvencije ako je pozove depozitar Konvencije posle odluke Zajedničkog odbora koju donosi na osnovu izveštaja misije Evropske komisije.

Odluku o pozivu za pristupanje ovoj konvenciji Zajednički odbor donosi tek kada država kandidat ispuni određene tehničke, odnosno informatičko-komunikacione uslove.

Kako bi donela ovu odluku Evropska komisija će u Srbiju uputiti misiju za procenu spremnosti Srbije za pristupanje Konvenciji. Na osnovu ovog izveštaja Zajednički odbor će doneti odluku o pozivu.

Treća zemlja pozvana da postane ugovorna strana ove konvencije to čini podnošenjem instrumenata o pristupanju Generalnom sekretarijatu saveta Evropskih zajednica. Pomenuti instrument prati prevod konvencije na službeni jezik (službene jezike) zemlje koja pristupa.

Pristupanje stupa na snagu prvog dana drugog meseca od podnošenja instrumenata o pristupanju.

Na osnovu stava Evropske komisije da se uz instrument o pristupanju dostavlja prečišćeni tekst Konvencije, objavljen na zvaničnom sajtu Komisije, Nacrtom zakona se predlaže potvrđivanje prečišćenog teksta Konvencije.

Napominjemo da je osnovni tekst navedene konvencije objavljen u Službenom listu Evropske zajednice (Official Journal of the European Communities) L 134 od 22.5.1987. godine, u koji su unete sledeće izmene:

– Decision 1/89 (Official Journal No L 200 , 13/07/1989 p. 3)

– Recommendation 1/93 (Official Journal L036 , 14/02/1996 p. 27 – 28)

– Decision 2/95 (Official Journal No L 117 14/05/1996, p. 18)

– Decision 1/2000 (Official Journal No L 009 12/01/2001, p. 108 – 109)

– Decision 1/2006 (Official Journal No L 357 of 15/12/2006, p. 1 – 52)

3. Finansijske obaveze koje nastaju izvršavanjem međunarodnog ugovora

Izvršavanjem Konvencije o pojednostavljenju formalnosti ne stvaraju se nove finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

4. Procena finansijskih sredstava potrebnih za izvršavanje međunarodnog ugovora

Finansijska sredstva potrebna za ispunjenje informatičko-komunikacionih uslova za pristupanje Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku obezbeđena su iz predpristupnih fondova IPA za 2007. godinu u iznosu od 1.500.000,00 eura, za čiji iznos je ugovor zaključen, i iz IPA za 2011. godinu ugovor je zaključen na iznos od 1.925.000,00 eura i dopunjen iznosom od 224.000,00 eura.

Pored sredstava koja su obzbeđena iz predpristupnih fondova IPA u budžetu za 2015. godinu su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 147.520.000,00 dinara za uvođenje NCTS na nacionalnom nivou, koji je u primeni od 25. januara 2015. godine.

5. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom donese po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12- prečišćen tekst), s obzirom na to da se radi o ispunjenju međunarodnih obaveza Republike Srbije.

Naime, Misija Evropske komisije proceniće ispunjenost tehničkih, odnosno informatičko-komunikacionih uslova za priključivanje Republike Srbije u tranzitni sistem zajednice i ako su ispunjeni navedeni uslovi poslati preporuku depozitaru da pozove našu zemlju da postane ugovorna strana Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom. S obzirom da se očekuje da se, pod uslovom da ispunjavamo navedene uslove za tranzitni sistem zajednice, naša zemlja uključi u novi kompjuterizovani tranzitni sistem u drugoj polovini 2015. godine, a imajući u vidu da rok od poziva za pristupanje do uključivanja u sistem nije određen i može da bude izuzetno kratak, potrebno je sprovesti svu propisanu proceduru vezano za ratifikaciju navedene konvencije, kao i dostavljanje zvaničnog teksta prevoda Konvencije po pozivu depozitara, kako bi Konvencija o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom blagovremeno stupila na snagu.

Ostavite komentar