Uredba o proglašenju parka prirode „Zlatiborˮ

Prilog

OPIS GRANICE I GRAFIČKI PRIKAZ PARKA PRIRODE „ZLATIBOR”

1. Granice Parka prirode „Zlatibor”

Granica Parka prirode „Zlatibor” počinje na zapadnoj strani zaštićenog područja, u tački koja se nalazi na reci Uvac, na državnoj granici Bosne i Hercegovine (Republika Srpska) i Republike Srbije. Na istoj tački je međa KO Rača i KO Jablanica i međa opština Priboj i Čajetina. Granica iz te tačke ide ka severu, prateći državnu granicu između BiH i Srbije, celom dužinom zapadne granice KO Jablanica, kod lokaliteta Gorovuč, kat. parc. broj 566 KO Jablanica, prelazi u grad Užice, KO Mokra Gora, prati državnu granicu u pravcu severa, do međe kat. parc. br. 4392, 4401/1 i 9540. Granica Parka prirode „Zlatibor” se tu odvaja od državne granice, i dalje u pravcu severa u KO Mokra Gora, prati kat. parc. broj 4401/1, preseca je u tački sa koordinatama Y=7379118 X=4843995 kod kat. parc. broj 4400. Zatim kat. parc. broj 4401/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7379123 X=4844018, Y=7379110 X=4844034, Y=7379087 X=4844045, Y=7379066 X=4844040, Y=7379043 X=4844045, Y=7378989 X=4844076, Y=7378978 X=4844097, Y=7378965 X=4844130, Y=7378945 X=4844142, Y=7378916 X=4844152, Y=7378897 X=4844170, Y=7378884 X=4844191, Y=7378880 X=4844204, Y=7378876 X=4844217, Y=7378871 X=4844255, Y=7378859 X=4844312, Y=7378849 X=4844339, Y=7378822 X=4844365, Y=7378804 X=4844383, Y=7378798 X=4844392, Y=7378792 X=4844401, Y=7378791 X=4844403, Y=7378788 X=4844421, Y=7378791 X=4844431, Y=7378793 X=4844438, Y=7378799 X=4844460, Y=7378798 X=4844476, Y=7378793 X=4844491, Y=7378776 X=4844523, Y=7378763 X=4844560, Y=7378752 X=4844572, Y=7378751 X=4844574, Y=7378736 X=4844574, Y=7378712 X=4844570, Y=7378666 X=4844564, Y=7378645 X=4844557. Granica zatim prati kat. parc. broj 4402, njenom severozapadnom granicom dolazi do reke Crni Rzav kat. parc. broj 9495, seče reku u tačkama sa koordinatama: Y=7378591 X=4844629, Y=7378587 X=4844665. Zatim, granica prati tok reke Crni Rzav, uzvodno, obuhvatajući tok do ušća sa pritokom kod lokaliteta Panjak. Prati pritoku kat. parc. broj 4033, zatim kat. parc. br. 4042, 4046, 4043, 4044, 4045, 3817, 3818, 3826 koju seče u pravcu severoistoka, iznad vrha Vilino kolo 799,7 m n.v. u tačkama sa koordinatama: Y=7378672 X=4846739, Y=7378689 X=4846735, Y=7378706 X=4846728, Y=7378730 X=4846716, Y=7378756 X=4846708, Y=7378786 X=4846700, Y=7378799 X=4846695, Y=7378808 X=4846693, Y=7378837 X=4846685, Y=7378852 X=4846678, Y=7378877 X=4846678, Y=7378901 X=4846678, Y=7378923 X=4846673, Y=7378940 X=4846664, Y=7378950 X=4846656, Y=7378961 X=4846647, Y=7378973 X=4846618, Y=7378984 X=4846595, Y=7378988 X=4846560, Y=7378987 X=4846520, Y=7378986 X=4846491, Y=7378989 X=4846462, Y=7378995 X=4846456, Y=7379015 X=4846470, Y=7379019 X=4846473, Y=7379052 X=4846497, Y=7379089 X=4846525, Y=7379106 X=4846545, Y=7379137 X=4846564, Y=7379163 X=4846592, Y=7379186 X=4846614, Y=7379229 X=4846668, Y=7379258 X=4846702, Y=7379280 X=4846726, Y=7379308 X=4846760, Y=7379332 X=4846788, Y=7379362 X=4846816, Y=7379395 X=4846838, Y=7379420 X=4846849, Y=7379466 X=4846858, Y=7379502 X=4846860, Y=7379542 X=4846858, Y=7379581 X=4846858, Y=7379622 X=4846864, Y=7379637 X=4846869, Y=7379647 X=4846873, Y=7379673 X=4846888, Y=7379688 X=4846895, Y=7379712 X=4846900, Y=7379734 X=4846900, Y=7379756 X=4846900, Y=7379776 X=4846898, Y=7379794 X=4846933, Y=7379803 X=4846954, Y=7379812 X=4846976, Y=7379825 X=4846999, Y=7379851 X=4847041, Y=7379854 X=4847046, Y=7379892 X=4847100, Y=7379927 X=4847144, Y=7379945 X=4847165, Y=7379962 X=4847185, Y=7380012 X=4847217, Y=7380053 X=4847250, Y=7380113 X=4847295, Y=7380160 X=4847326, Y=7380187 X=4847348, Y=7380221 X=4847377, Y=7380244 X=4847392, Y=7380265 X=4847406, Y=7380287 X=4847442, Y=7380291 X=4847467, Y=7380291 X=4847489, Y=7380291 X=4847508, Y=7380291 X=4847513, Y=7380291 X=4847517. Granica dolazi do kat. parc. broj 1503 (potok Drugančica), seče je pravolinijski u tačkama sa koordinatama: Y=7380291 X=4847522, Y=7380288 X=4847539. Od te tačke, granica seče kat. parc. broj 3619/1 u pravcu severoistoka, u tačkama sa koordinatama: Y=7380249 X=4847531, Y=7380234 X=4847532, Y=7380211 X=4847532, Y=7380209 X=4847536, Y=7380203 X=4847550, Y=7380179 X=4847608, Y=7380177 X=4847634, Y=7380177 X=4847665, Y=7380180 X=4847702, Y=7380180 X=4847705, Y=7380186 X=4847741, Y=7380200 X=4847769, Y=7380215 X=4847795, Y=7380230 X=4847822, Y=7380250 X=4847850, Y=7380259 X=4847866, Y=7380277 X=4847898, Y=7380293 X=4847925, Y=7380307 X=4847942, Y=7380322 X=4847951, Y=7380338 X=4847968, Y=7380353 X=4847983, Y=7380370 X=4848004, Y=7380383 X=4848024, Y=7380386 X=4848032, Y=7380391 X=4848048, Y=7380398 X=4848067, Y=7380400 X=4848071, Y=7380407 X=4848085, Y=7380420 X=4848105, Y=7380430 X=4848116, Y=7380433 X=4848119, Y=7380448 X=4848132, Y=7380467 X=4848144, Y=7380479 X=4848152, Y=7380498 X=4848163, Y=7380512 X=4848171, Y=7380520 X=4848175, Y=7380533 X=4848183, Y=7380561 X=4848197, Y=7380585 X=4848216, Y=7380619 X=4848241, Y=7380648 X=4848259, Y=7380675 X=4848271, Y=7380697 X=4848278, Y=7380720 X=4848280, Y=7380731 X=4848281, Y=7380761 X=4848284, Y=7380778 X=4848285, Y=7380798 X=4848283, Y=7380813 X=4848286, Y=7380823 X=4848288, Y=7380829 X=4848291, Y=7380845 X=4848298, Y=7380872 X=4848310, Y=7380898 X=4848326. Granica dolazi do kat. parc. broj 3618, seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7380898 X=4848326, Y=7380925 X=4848349, Y=7380928 X=4848354, Y=7380932 X=4848359, Y=7380935 X=4848360, Y=7380938 X=4848363. Zatim dolazi do kat. parc. broj 9454 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7380938 X=4848363, Y=7380940 X=4848367. Granica dalje prati kat. parc. broj 9454 u pravcu jugoistoka u dužini 78 m, dolazi do tačke sa koordinatama Y=7381012 X=4848337, odakle granica pravolinijski ka severu, prelazi u kat. parc. broj 3523 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7381014 X=4848359, Y=7381013 X=4848349. Granica u pravcu severa prelazi u kat. parc. broj 3524 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7381014 X=4848360, Y=7381016 X=4848379, Y=7381022 X=4848444, Y=7381026 X=4848471, Y=7381033 X=4848497, Y=7381033 X=4848519, Y=7381033 X=4848552, Y=7381035 X=4848568, Y=7381032 X=4848579, Y=7381030 X=4848586, Y=7381028 X=4848592, Y=7381022 X=4848612, Y=7381020 X=4848626, Y=7381022 X=4848673, Y=7381019 X=4848698, Y=7381017 X=4848711, Y=7381012 X=4848725. Granica prati dalje među kat. parc. br. 3524 i 3519/1, 3519/2 i 3519/1, izlazi na Krsmanski potok kat. parc. broj 3502, kat. parc. broj 3587 (put) koju preseca u tačkama sa koordinatama: Y=7380988 X=4848765, Y=7380992 X=4848779, Y=7380995 X=4848783. Granica odatle prati zapadnu granicu kat. parc. broj 3516/1 do njene najsevernije tačke i seče kat. parc. broj 3524 u pravcu istoka, u tačkama sa koordinatama: Y=7381074 X=4848890, Y=7381081 X=4848909, Y=7381093 X=4848927, Y=7381108 X=4848951, Y=7381126 X=4848982, Y=7381145 X=4849008, Y=7381169 X=4849040, Y=7381188 X=4849048, Y=7381211 X=4849060, Y=7381247 X=4849076, Y=7381279 X=4849091, Y=7381314 X=4849102, Y=7381353 X=4849106, Y=7381415 X=4849114, Y=7381449 X=4849130, Y=7381462 X=4849137, Y=7381477 X=4849153, Y=7381494 X=4849172, Y=7381527 X=4849211, Y=7381566 X=4849245, Y=7381606 X=4849286, Y=7381613 X=4849293, Y=7381646 X=4849327, Y=7381681 X=4849349, Y=7381688 X=4849356, Y=7381720 X=4849386, Y=7381732 X=4849397, Y=7381760 X=4849413, Y=7381791 X=4849423, Y=7381820 X=4849432, Y=7381856 X=4849443, Y=7381878 X=4849447, Y=7381901 X=4849446, Y=7381926 X=4849445, Y=7381949 X=4849453, Y=7381969 X=4849451, Y=7381993 X=4849449, Y=7382049 X=4849462, Y=7382134 X=4849469, Y=7382150 X=4849468, Y=7382153 X=4849468, Y=7382182 X=4849467, Y=7382183 X=4849466, Y=7382193 X=4849462, Y=7382199 X=4849460, Y=7382204 X=4849458, Y=7382224 X=4849452, Y=7382245 X=4849451, Y=7382246 X=4849450, Y=7382249 X=4849448, Y=7382276 X=4849425, Y=7382310 X=4849403, Y=7382312 X=4849402, Y=7382369 X=4849364, Y=7382397 X=4849344, Y=7382403 X=4849340, Y=7382505 X=4849268, Y=7382514 X=4849262, Y=7382554 X=4849233, Y=7382600 X=4849310, Y=7382610 X=4849323, Y=7382631 X=4849348, Y=7382665 X=4849376, Y=7382695 X=4849395, Y=7382700 X=4849396, Y=7382767 X=4849417, Y=7382817 X=4849460, Y=7382883 X=4849446, Y=7382920 X=4849425, Y=7382933 X=4849417, Y=7382931 X=4849358, Y=7382930 X=4849349, Y=7382942 X=4849307, Y=7382945 X=4849297, Y=7382949 X=4849283, Y=7382952 X=4849203, Y=7382951 X=4849152, Y=7382947 X=4849111, Y=7382945 X=4849091, Y=7382940 X=4849038, Y=7382949 X=4848980, Y=7382959 X=4848940, Y=7382960 X=4848939, Y=7382964 X=4848920, Y=7383071 X=4848951, Y=7383165 X=4848931, Y=7383304 X=4848884, Y=7383305 X=4848884, Y=7383350 X=4848875, Y=7383420 X=4848862, Y=7383459 X=4848851, Y=7383487 X=4848842, Y=7383545 X=4848851, Y=7383659 X=4848900, Y=7383675 X=4848906, Y=7383742 X=4848935. Granica dolazi do međe KO Mokra Gora i KO Semegnjevo, i prelazi u KO Semegnjevo prateći granice kat. parc. broj 501, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 529, 530, 539, 558, 582, 583, 20, 19, 20, 21, 49, dolazi do reke Kamišine kat. parc. broj 4756, seče je, obuhvata i prati uzvodno, odnosno granica se dalje poklapa sa međom KO Semegnjevo i KO Kremna, ide u pravcu istoka i dolazi do tromeđe KO Semegnjevo, KO Kremna i KO Šljivovica. Od tromeđe, granica Parka prirode prati među KO Semegnjevo i KO Šljivovica sve do lokaliteta Velika Gruda, Suvi vrh i Debelo brdo. U tački sa koordinatama Y=7390146 X=4848739 granica se odvaja od međe, ulazi u KO Šljivovica i prati kat. parc. br. 5068, 4455 do njene najjužnije tačke, dolazi do kat. parc. broj 5068 (put), seče je pravolinijski u tačkama sa koordinatama: Y=7391084 X=4848439, Y=7391095 X=4848429. Dalje granica prati kat. parc. broj 4456/1 do međe KO Šljivovica i KO Branešci, koja se nalazi između lokaliteta Mađarovo trlo, Škodrića priboj i Duga kosa. Granica ulazi u KO Branešci i to kat. parc. broj 2784, prateći je granica menja pravac ka jugu. U tačkama sa koordinatama: Y=7393853 X=4846146, Y=7393853 X=4846139 granica seče kat. parc. broj 3967 (put), zatim prati kat. parc. br. 3817, 3118, 3819, 3820, 3821, 3810/7, 3822, 3823, 3824, 3864, 3865, 3879, 3872/1 kojom dolazi do puta Semegnjevo-Partizanske vode kat. parc. broj 4012 KO Branešci, prati ka jugoistoku granicu te parcele u dužini od 16,6 m, i u tačkama sa koordinatama: Y=7393397 X=4844023, Y=7393392 X=4844019 granica seče kat. parc. broj 3218/2 (put) i u pravcu juga prati među KO Branešci i KO Čajetina, zatim prati među KO Branešci i KO Jablanica. U tački sa koordinatama Y=7392114 X=4842582 na kat. parc. broj 3951 KO Branešci, prelazi u KO Jablanica, seče kat. parc. broj 1148 (reka Crni Rzav) u tačkama sa koordinatama: Y=7392114 X=4842582, Y=7392120 X=4842562. Granica dalje prati kat. parc. br. 64, 68, 69, 70, 72/2, 73/2, 88/14, 88/11, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 107/1, 102/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7392292 X=4841859, Y=7392322 X=4841704. Granica dalje prati kat. parc. br. 109/1, 109/2, 115/1, 115/2, 125/3, 125/2, 125/1, 25, 12/1, 26/5 i dolazi do tromeđe kat. parc. br. 27, 26/5 i 1428/1, u tačkama sa koordinatama: Y=7391220 X=4839737, Y=7391321 X=4839758, Y=7391352 X=4839737, Y=7391384 X=4839739, Y=7391404 X=4839752, Y=7391425 X=4839767. Granica se vraća na granicu kat. parc. br. 1428/1 koju je sekla, dolazi do puta, kat. parc. broj 1424, seče ga u tačkama sa koordinatama: Y=7391985 X=4839669, Y=7391993 X=4839664. Granica dalje prati granicu kat. parc. br. 1435/1, 1436/2, 1435/1 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7392763 X=4839920, Y=7392784 X=4839903. Granica dalje prati među kat. parc. broj 1435/1 i kat. parc. broj 1435/7 i kat. parc. broj 4925 (Reka Crni Rzav) granica seče reku Rzav u tačkama sa koordinatama: Y=7392706 X=4839757, Y=7392722 X=4839753 i prelazi u KO Čajetina, seče kat. parc. broj 7010/9 i prelazi u KO Čajetina, seče kat. parc. broj 7010/9 u tačkama sa koordinatama: Y=7392722 X=4839753, Y=7392901 X=4839717. Dalje granica prati kat. parc. broj 7010/9 do lokaliteta Brezići, odnosno do najistočnije tačke kat. parc. broj 7020, odakle pravolinijski seče kat. parc. broj 7010/9 u tačkama sa koordinatama: Y=7393242 X=4839714, Y=7393421 X=4869632. Granica dalje seče kat. parc. broj 7010/17 u tačkama sa koordinatama: Y=7393535 X=4839580, Y=7394654 X=4839110, Y=7394914 X=4839092, Y=7394929 X=4839082, Y=7394979 X=4839058, Y=7395002 X=4839027, Y=7395022 X=4838999, Y=7395060 X=4838963, Y=7395080 X=4838938, Y=7395085 X=4838916, Y=7395080 X=4838889, Y=7395079 X=4838855, Y=7395099 X=4838827, Y=7395143 X=4838785, Y=7395181 X=4838730, Y=7395197 X=4838677, Y=7395205 X=4838620, Y=7395212 X=4838555, Y=7395212 X=4838537, Y=7395222 X=4838512, Y=7395217 X=4838455, Y=7395217 X=4838431, Y=7395224 X=4838416, Y=7395237 X=4838403, Y=7395242 X=4838391, Y=7395249 X=4838363, Y=7395247 X=4838349, Y=7395243 X=4838338, Y=7395236 X=4838326, Y=7395232 X=4838313, Y=7395218 X=4838299, Y=7395214 X=4838285, Y=7395201 X=4838266, Y=7395195 X=4838238, Y=7395191 X=4838214, Y=7395183 X=4838201, Y=7395170 X=4838192, Y=7395131 X=4838167, Y=7395081 X=4838069, Y=7395100 X=4838048. Granica dalje prati među kat. parc. br. 7010/17 i 7055 i reku Rzav do tromeđe kat. parc. reka Rzav, 7052/1 i 7050/1, prelazi u kat. parc. broj 7052/1 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7395743 X=4837318, Y=7395785 X=4837341, Y=7395903 X=4837408. Granica izlazi na među KO Čajetina i KO Dobroselica, prati među KO Čajetina i KO Dobroselica, u pravcu juga u dužini od oko 110 m, gde u tački sa koordinatama Y=7395940 X=4837314 kod lokaliteta Petačka dol, prelazi u KO Dobroselica. Granica naglo okreće ka severu, prateći među kat. parc. br. 5912 i 536/1, u dužini oko 108 m do tačke iz koje ide ka istoku, ulazi u kat. parc. broj 536/1 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7395966 X=4837419, Y=7395990 X=4837434, Y=7396008 X=4837428, Y=7396028 X=4837426, Y=7396037 X=4837429, Y=7396069 X=4837434, Y=7396098 X=4837433, Y=7396123 X=4837443, Y=7396134 X=4837448, Y=7396153 X=4837455, Y=7396190 X=4837472, Y=7396225 X=4837473, Y=7396259 X=4837478, Y=7396276 X=4837484, Y=7396288 X=4837493, Y=7396299 X=4837501, Y=7396323 X=4837517, Y=7396363 X=4837548, Y=7396414 X=4837596. Granica dalje prati među kat. parc. br. 536/1 i 5881/1 u pravcu juga, u dužini od oko 183 m, seče kat. parc. broj 5881/1 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7396466 X=4837425, Y=7396475 X=4837427 izlazi na granicu kat. parc. broj 535 i prati je do njene najsevernije tačke, gde je istovremeno i međa KO Dobroselica i KO Ljubiš. Granica ulazi KO Ljubiš, u pravcu severa prateći kat. parc. br. 6325/1, 6281/2, 6281/3, 6281/1, 6283, 6274, 6250, 6247, 6246, 6245, 6240, 6253, 6254, 6255, 6256, 6184, 6175, izlazi na među KO Ljubiš i KO Čajetina, prati je u pravcu severa, prateći kat. parc. br. 7064, 7061, 7065, dolazi do puta kat. parc. broj 7354 koji ne ulazi u zaštićeno dobro, odvaja se od međe i prati kat. parc. br. 7065, 7073, 7071/1, 7070, 7069, 7070, 7071/6, 7071/7, 7065, 7068, 7118/2, 7119/1, 7120/9, 7120/2, 7120/1, 7120/2, 7122, 7123, 7124/1, 7124/3, 7124/4, 7124/2, 7127, 7138, 7139/1, 7191, 7192, 7196, 7197, 6627, 6618, 6553, seče reku Katušnicu u tačkama sa koordinatama: Y=7399009 X=4840677, Y=7399015 X=4840681. Granica dalje nastavlja da prati kat. parc. br. 6607, 6605/1, 6606, 6604, 6603, 6601, 6600, dolazi do potoka Ćirovina, kat. parc. broj 7306, seče ga u tačkama sa koordinatama: Y=7399784 X=4840779, Y=7399795 X=4840783. Granica prati kat. parc. br. 6518, 6535, 6527, 7307, 6231, kojom dolazi do međe KO Čajetina i KO Alin potok. Granica skreće jugoistočno, u KO Alin potok, prateći kat. parc. broj 1493, preseca kat. parc. broj 3461 (put) kod mesta Dabići u tačkama sa koordinatama: Y=7402638 X=4840181, Y=7402644 X=4840180. Granica dalje prati kat. parc. broj 1676, kojom dolazi do puta kat. parc. broj 3465 i preseca ga u tačkama sa koordinatama: Y=7403131 X=4839856, Y=7403135 X=4839853, izlazi na tromeđu kat. parc. br. 3465, 1796 i 1794/1 i prati granicu kat. parc. br. 1794/1, 1798, 1799, 1794/1, 1794/2, 1793/2, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1783, 1784, 1764, 1766, 1768, 1767, 1763, 1762, 1758, 1757, 1753, 1751, 1752, 1750, 1744/2, 1744/1, 1745, 1730, dolazi do puta, kat. parc. broj 3466, i seče ga u tačkama sa koordinatama: Y=7403711 X=4839263, Y=7403718 X=4839262, dalje prati kat. parc. br. 1724, 2002, 2023, 2022, 2021, 2016, 2015, 2505, 2504, 2503/3, 2503/2, 2503/1, dolazi do međe KO Alin potok i KO Gostilje, prelazi u KO Gostilje, prateći kat. parc. broj 89/1, seče kat. parc. broj 4785 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7405659 X=4837159, Y=7405659 X=4837155, zatim prati kat. parc. br. 877, 874, 859, 863, 864, 868 na čijoj najistočnijoj tački seče kat. parc. broj 4775/1 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7405956 X=4836955, Y=7405962 X=4836958. Zatim prati kat. parc. br. 839, 826, 825, 821, 813, 814, 815, 822, 964, 971, 972, 977, 992, 993, 989, 988, 987, seče kat. parc. broj 4779 u tačkama sa koordinatama: Y=7406423 X=4836462, Y=7406428 X=4836455. Zatim prati kat. parc. br. 1217, 1218/1, 1218/4, 1218/5, 1223/1, 1224, 1225, 1206, 1207/2, 1207/1, 1240, 1242, 1243, 1244, 3334, 3333, seče kat. parc. broj 4783 u tačkama sa koordinatama: Y=7406762 X=4835752, Y=7406765 X=4835753, zatim prati kat. parc. br. 3337/1, 3337/2, 3337/3, 3337/4, 3342, 3343, 3349, u tačkama sa koordinatama: Y=7407019 X=4835775, Y=7407022 X=4835772, seče kat. parc. broj 3347 i nastavlja da prati kat. parc. br. 3364, 3362, 3363, 3377, 3379, 3384, 3382/4, 3434, izlazi na među KO Gostilje i KO Drenova. Granica prelazi u KO Drenova, prateći kat. parc. br. 842, 840/1, 839, 836, 837, 836 do njene najistočnije tačke od koje u pravcu juga, pravolinijski seče kat. parc. broj 802 do najsevernije tačke kat. parc. broj 835. Nastavlja da prati kat. parc. br. 835, 831, 830, 827, 868, 865/2, 865/1, 866, 864/2 dolazi do njene najistočnije tačke i u tačkama sa koordinatama: Y=7408412 X=4834208, Y=7408414 X=4834187, Y=7408411 X=4834172, Y=7408396 X=4834154, Y=7408384 X=4834134 granica dolazi do kat. parc. broj 1226 i seče je pravolinijski u tačkama sa koordinatama: Y=7408384 X=4834136, Y=7408389 X=4834117. Granica dolazi do kat. parc. broj 860/1 i prati njenu istočnu granicu do tačaka sa koordinatama: Y=7408379 X=4834094, Y=7408343 X=4834072 u kojima seče kat. parc. broj 860/1, izlazi na među kat. parc. br. 858 i 857, prati je do tačaka sa koordinatama: Y=7408331 X=4834041, Y=7408295 X=4833991. Granica dalje prati južnu granicu kat. parc. broj 857, zatim 856/1 i dolazi do međe KO Drenova i KO Gostilje, prelazi u KO Gostilje prateći kat. parc. br. 3769, 3766, 3767. br. 3766, 3765, 3764, 3763, 3762, 3759, 3756, 3758, 3757, 3790, 3794/1, 3795, 3796, 3800, 3799, seče kat. parc. broj 4803 u tačkama sa koordinatama: Y=7407620 X=4834120, Y=7407618 X=4834121, nastavlja da prati kat. parc. br. 3742, 3727, 3726, 3725, 3721, 3719, 3718, 3719, 3717, 3715, 3714, 3713, 3712, 3711, 3710, 3319/1, 3702, 3701, 3319/1, 3435, 3448, 3449, 3455, 3319/1, 3326, 3325, 3324, 3322, 3323, 3319/1, 3320/3, 3320/1, 1258 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7406456 X=4835210, Y=7406445 X=4835222. Izlazi na među kat. parc. br. 1254/1 i 1257/9, prati je do najsevernije tačke kat. parc. broj 1257/9 i seče kat. parc. broj 1254/1 u tačkama sa koordinatama: Y=7406417 X=4835231, Y=7406296 X=4835248. Prati dalje kat. parc. broj 1254/1, dolazi do visinske kote 862, koja je raskrsnica puteva, prati kat. parc. br. 1268/1, 1268/2, 1270, 1271, 1272, 1273, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1322, 4774 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405916 X=4835969, Y=7405910 X=4835970. Granica dalje prati kat. parc. br. 1323, 1358, 1324/1, 1324/4, 1324/3, 1325, 1326/3, 1326/1, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1345, 1334/1, 1334/2, 4788 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405248 X=4835978, Y=7405238 X=4835979, dalje prati kat. parc. br. 1820/2, 1819, 1849, 1848, 1841, 4789 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7404827 X=4835956, Y=7404821 X=4835959. Granica dalje prati kat. parc. br. 1854/1, 1855, 1856, 1857, 1858, 4794 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7404444 X=4835868, Y=7404440 X=4835868, dalje prati kat. parc. br. 1924/1, 1924/2, 1924/3, 1922/2, 1928/1, 1928/2, 2675, 2673, 3115/3, 3115/1, 3114, 3113, 4771, 3168, 3169/1, 3169/2, 3160, 4793, 2501/1, 4772 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403139 X=4833890, Y=7403141 X=4833887, dalje prati kat. parc. br. 4545, 4541/1, 4542/1, 4542/2, 4541/2, 4543, 4548/4, 4548/1, 4550, 4558/3, 4558/2, 4573/2, 4641/1, 4817 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7402433 X=4833365, Y=7402420 X=4833358, prati kat. parc. br. 4776/2, 4685/2, 4640/2, 4639/1, 4638/2, 4638/1 dolazi do međe KO Gostilje i KO Ljubiš, prelazi u KO Ljubiš prateći kat. parc. br. 28/2, 28/1, 36, 29/1, 36, 29/1, 35, 29/2, 6764, 2663, 2662, 6764 (reka Ljubišnica) prati je nizvodno sve do mesta Ršumi kod Ršumske pećine, gde granica seče Ljubišničku reku kat. parc. broj 6764 u tačkama sa koordinatama: Y=7404043 X=4831668, Y=7404040 X=4831664, dalje prati kat. parc. br. 2436, 2439, 2440/2, 2441, 2442/2, 2443/2, 2415/1, 2415/2, 2399, 2395, 2389, 2396, kat. parc. broj 2387 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7404430 X=4831386, Y=7404434 X=4831383, a zatim i reku kat. parc. broj 6731/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7404434 X=4831383, Y=7404437 X=4831382, dalje prati kat. parc. br. 3003, 3183 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405417 X=4831346, Y=7405426 X=4831353 nastavlja da prati kat. parc. br. 3180, 3183, 3003, do lokaliteta Rebra, gde u tačkama sa koordinatama: Y=7405930 X=4831025, Y=7405927 X=4831002, Y=7405932 X=4830971, Y=7405941 X=4830947, Y=7405960 X=4830923, Y=7405966 X=4830905, Y=7405965 X=4830873, Y=7405967 X=4830864 seče kat. parc. broj 3006/1 i prateći granicu iste kat. parc. broj 3006/1, ka severozapadu, dolazi do visinske kote 1116 m, gde na tromeđi kat. parc. br. 3030/1, 3035/2 i 3006/1 skreće na jug, prateći granice kat. parc. br. 3030/1, 3030/2, 3029, 3020, 3021, 3023, 3024, 3015, 3012, 3011, 3091, 3092 i izlazi na među KO Ljubiš i KO Bela reka, kao i među opština Čajetina i Nova Varoš. Granica prelazi u opštinu Nova Varoš, KO Bela reka i prati granice kat. parc. br. 107/10, 107/4, 107/3, 107/2, 107/1, 106, 115, 117, 118, 198, 197, 173, 172/1, 172/3, 171/1, 171/2, 170, 169, 182, 183, 3159/1 (put) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7406492 X=4828709, Y=7406477 X=4828704, Y=7406468 X=4828702. Dalje, prati kat. parc. br. 229/4, 229/5, 229/2, 229/8, 229/10, 230/5, 221, 220/2, 219/3, 1993, 1992, 1988/2, 1987/2, 1986/2, 1986/1, 1998, 1999, 2004, 2005, seče kat. parc. broj 2008 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7406013 X=4828036, Y=7406011 X=4828034. Prati kat. parc. broj 1967, a kat. parc. broj 3162 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405922 X=4828015, Y=7405921 X=4828008. Granica dalje prati kat. parc. br. 2014, 2015, 2016, 3175 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405896 X=4827910, Y=7405898 X=4827907, dalje prati kat. parc. br. 2041, 2042, 2041, 2040, 2039, 2036, 2174/1, 2174/3, 2174/4, 2089 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405820 X=4827622, Y=7405826 X=4827606, dalje prati kat. parc. br. 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2097, 2098, 2099, 2106/2, 2105, 2104, 2131, 2130, 2127, 2126, 2125, izlazi na među granica KO Bela reka i Kužćani. Prati među opština u pravcu severozapada, prateći kat. parc. br. 2125, 2126, 3168, 2133, 2134 čijom najjužnijom tačkom dolazi do tromeđe KO Bela reka, KO Kućani i KO Negbina. Granica dalje prati među KO Negbina i KO Kućani u pravcu juga, do lokaliteta Gornja ravan 1279 m n.v., odnosno Lazovi kat. parc. broj 794. Granica skreće na zapad prateći kat. parc. br. 794, 792, 791, 790, 789, 2903, 736, zatim skreće ka severozapadu kat. parc. br. 737, 738, 752/2, 753/2, 753/1, 754, 2962, 592, 593/1, 2954, 703, 701/6, 699, 701/6, 700/3, 700/1, 628, 639, 2965 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7404089 X=4825663, Y=7404085 X=4825664, zatim nastavlja kat. parc. br. 652/2, 653/2, 653/1, 654, 655, 656, 661, 663/2, 665, 667/2, 668, 669/2, 672, 670, 671, 840, 839/1, 839/2, 825, 824, 823, 814, 813, 811, 1336, 1338, 1336, 1340, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348, 202, 1384, 1390, 1392, 1393, 1391, 2968 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401830 X=4824510, Y=7401824 X=4824505. Granica parka nastavlja u pravcu severa, prateći kat. parc. br. 1423, 1405/2, 1406, 1411/2, 1411/1, 1274, 1269, 2950 potok seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401398 X=4824794, Y=7401386 X=4824795, dalje prati kat. parc. broj 1243, seče kat. parc. broj 2961 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7401380 X=4824794, Y=7401377 X=4824789, dalje prati kat. parc. broj 294, kat. parc. broj 1798 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7400656 X=4825128, Y=7400650 X=4825127, dalje prati kat. parc. broj 1794, kat. parc. broj 3960/3 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7400536 X=4825026, Y=7400530 X=4825024. Granica izlazi na među KO Negbina i KO Seništa, prati je u pravcu juga u dužini oko 80 m kat. parc. broj 307/2, dolazi do puta Čajetina-Nova Varoš, kod kog granica skreće na severozapad, prateći put i granicu kat. parc. br. 307/2, 306/2, 3305/1, dolazi do međe KO Seništa i KO Draglica, granica prelazi u KO Draglica, prateći kat. parc. br. 2215/1, 2212/2, 2234 (Karjanski potok), 1834/1, i kod puta kat. parc. broj 2202 granica prati među KO Draglica i KO Seništa kat. parc. broj 1517 skreće u pravcu jugozapad, u KO Seništa prateći granice kat. parc. br. 46, 48, 59, 58, 61, 60, 63, 64, 67, 68, 74, 72 391, 389, 383, 380, 379, 378, 182, 184, 185, 186, 187, 365 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7398276 X=4826231, Y=7398275 X=4826227, dalje prati kat. parc. br. 206, 207, 365, 357, 382, 383, 471/3, 471/4, 471/1, Senički potok, kat. parc. broj 2450 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7397649 X=4825575, Y=7397643 X=4825571, dalje prati tok Seničkog potoka nizvodno, sve do ušća Rašničkog potoka u Senički, a zatim nastavlja nizvodno do ušća u reku Uvac, što je istovremeno i tromeđa KO Seništa, KO Draglica i KO Kratovo. Granica dalje prati među KO Draglica i KO Kratovo, što je istovremeno i međa opština Nova Varoš i opštine Priboj, kao i tok reke Uvac uzvodno. Granica prati reku Uvac, uzvodno, sve do međe kat. parc. br. 1150/5 i 1150/4 kada seče reku Uvac kat. parc. broj 2285 u KO Draglica Y=7394938 X=4827080 i Y=7394892 X=4827077, skreće u opštinu Priboj, u KO Kratovo, prati kat. parc. br. 21, 20, 19, 32, 40, 43, 42, 74, 72, 74, 84, 79, 100, 96, 100, 97 koju delom prati, a onda seče u tačkama sa koordinatama: Y=7393217 X=4825423, Y=7393187 X=4825422, Y=7393149 X=4825433, Y=7393117 X=4825451, Y=7393086 X=4825469, Y=7393031 X=4825497, Y=7392981 X=4825509, Y=7392849 X=4825541, Y=7392742 X=4825541, Y=7392604 X=4825540. Granica dalje prati kat. parc. br. 98, 100, ulazi u kat. parc. broj 97 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7392147 X=4825450, Y=7392057 X=4825427, Y=7392036 X=4825419, Y=7391967 X=4825396, Y=7391877 X=4825384, Y=7391803 X=4825391, Y=7391720 X=4825428, Y=7391663 X=4825457, Y=7391618 X=4825461, Y=7391540 X=4825485, Y=7391511 X=4825497, Y=7391443 X=4825509. Granica dalje prati kat. parc. br. 856, 851, 852, 853, 104, 105, 104, 108, 104, 4759 (reka Uvac) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7390478 X=4826108, Y=7390473 X=4826009, dalje prati kat. parc. br. 717, 725, 724, 723, 718, 715/1, 714/1, 714/2, 716 do tačke kada se odvaja od kat. parc. broj 716, ulazi u kat. parc. broj 141 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7390261 X=4826792, Y=7390180 X=4827138. Granica dalje prati kat. parc. br. 1, 143, 149, 144, 147/2, 146/2, 145, 1 i dolazi do međe KO Kratovo i KO Banja.Granica dolazi do međe KO Kratovo i KO Banja, ulazi u KO Banja i prati kat. parc. br. 75, 73, 71, 72, 71, 73, 76 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7388501 X=4829009, Y=7388502 X=4829038, Y=7388526 X=4829083, Y=7388537 X=4829110, Y=7388539 X=4829127, Y=7388494 X=4829241, Y=7388467 X=4829277, Y=7388416 X=4829378, Y=7388361 X=4829466, Y=7388355 X=4829462, Y=7388322 X=4829449, Y=7388290 X=4829404. Granica ide međom kat. parc. br. 76 i 67, 68, zatim prati kat. parc. br. 59, 58, 56, 55, granica izlazi na među KO Banja i KO Rača. Ulazi u KO Rača i prati kat. parc. br. 1401, 1399, 316 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7387090 X=4829471, Y=7387069 X=4829506, Y=7387062 X=4829513, Y=7387042 X=4829534, Y=7387048 X=4829564, Y=7387032 X=4829585, Y=7387012 X=4829600, Y=7387004 X=4829618, Y=7387004 X=4829641, Y=7387000 X=4829657, Y=7386976 X=4829683, Y=7386947 X=4829718, Y=7386929 X=4829726, Y=7386889 X=4829740, Y=7386855 X=4829754, Y=7386845 X=4829786, Y=7386831 X=4829767, Y=7386815 X=4829746, Y=7386792 X=4829713, Y=7386773 X=4829697, Y=7386731 X=4829669, Y=7386696 X=4829657, Y=7386657 X=4829637, Y=7386629 X=4829628, Y=7386598 X=4829618, Y=7386556 X=4829732, Y=7386540 X=4829774, Y=7386468 X=4829941, Y=7386390 X=4830088, Y=7386381 X=4830105. Granica dalje prati kat. parc. br. 245, 246, 316 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7386273 X=4830191, Y=7386239 X=4830258, Y=7386230 X=4830286, Y=7386152 X=4830314, Y=7386105 X=4830314, Y=7386032 X=4830310, Y=7386009 X=4830304, Y=7385994 X=4830305. Granica dalje prati među kat. parc. br. 316 i 243, 242, 236, 235, 232, 209, 198, 197, granica seče kat. parc. broj 316 u tačkama sa koordinatama: Y=7385213 X=4830138, Y=7385211 X=4830140, Y=7385208 X=4830181, Y=7385224 X=4830237, Y=7385246 X=4830324, Y=7385253 X=4830410, Y=7385235 X=4830434, Y=7385194 X=4830431, Y=7385185 X=4830433, Y=7384968 X=4830491. Granica dalje prati među kat. parc. br. 316 i 180, 177 do tačaka kada opet seče kat. parc. broj 316Y=7384616 X=4830525, Y=7384512 X=4830618, Y=7384473 X=4830695, Y=7384462 X=4830716. Granica dalje prati među kat. parc. br. 316 i 176/2, njenom istočnom, južnom i zapadnom stranom, i zatim opet seče kat. parc. broj 316 u tačkama sa koordinatama: Y=7384284 X=4830751, Y=7384252 X=4830750, Y=7384212 X=4830749, Y=7384199 X=4830749, Y=7384173 X=4830750, Y=7384113 X=4830748, Y=7384113 X=4830689, Y=7384103 X=4830658, Y=7384099 X=4830644, Y=7384095 X=4830633, Y=7384080 X=4830592, Y=7384080 X=4830512, Y=7384056 X=4830441, Y=7384009 X=4830410, Y=7383988 X=4830416, Y=7383952 X=4830405, Y=7383904 X=4830346, Y=7383901 X=4830455, Y=7383901 X=4830475, Y=7383884 X=4830587, Y=7383882 X=4830599, Y=7383881 X=4830609, Y=7383843 X=4830946, Y=7383802 X=4830930, Y=7383760 X=4830902, Y=7383693 X=4830836, Y=7383687 X=4830831, Y=7383616 X=4830734, Y=7383543 X=4830642, Y=7383512 X=4830572, Y=7383497 X=4830563, Y=7383492 X=4830563, Y=7383476 X=4830563, Y=7383447 X=4830571, Y=7383420 X=4830573, Y=7383394 X=4830563, Y=7383363 X=4830536, Y=7383321 X=4830506, Y=7383300 X=4830497, Y=7383296 X=4830408, Y=7383294 X=4830404, Y=7383288 X=4830385, Y=7383280 X=4830396, Y=7383274 X=4830405, Y=7383271 X=4830409, Y=7383245 X=4830447, Y=7383241 X=4830452, Y=7383143 X=4830561, Y=7383141 X=4830563, Y=7383088 X=4830621, Y=7383014 X=4830716, Y=7382997 X=4830731, Y=7382984 X=4830742, Y=7382984 X=4830755, Y=7382971 X=4830756, Y=7382961 X=4830757, Y=7382915 X=4830788, Y=7382854 X=4830824, Y=7382743 X=4830883, Y=7382642 X=4830938, Y=7382614 X=4830952, Y=7382400 X=4831057, Y=7382397 X=4831058, Y=7382308 X=4831094, Y=7382242 X=4831156, Y=7382192 X=4831235, Y=7382159 X=4831362, Y=7382159 X=4831421, Y=7382044 X=4831406, Y=7382045 X=4831432, Y=7382042 X=4831471, Y=7382042 X=4831504, Y=7382045 X=4831519, Y=7382049 X=4831536, Y=7382034 X=4831556, Y=7382020 X=4831565, Y=7382004 X=4831572, Y=7381997 X=4831572, Y=7381987 X=4831564, Y=7381972 X=4831553, Y=7381945 X=4831536, Y=7381923 X=4831518, Y=7381893 X=4831494, Y=7381871 X=4831482, Y=7381861 X=4831506, Y=7381848 X=4831563, Y=7381833 X=4831601, Y=7381821 X=4831599, Y=7381786 X=4831587, Y=7381752 X=4831563, Y=7381695 X=4831498, Y=7381602 X=4831424, Y=7381586 X=4831411, Y=7381522 X=4831364. Granica dolazi do šumskog puta kat. parc. broj 3446, prati ga ne uzimajući ga u površinu zaštite II stepena, prati granicu kat. parc. broj 310, zatim seče kat. parc. broj 405 u tačkama sa koordinatama: Y=7380724 X=4832037, Y=7380724 X=4832041, Y=7380731 X=4832105, Y=7380730 X=4832109, Y=7380717 X=4832178, Y=7380712 X=4832208, Y=7380676 X=4832287, Y=7380618 X=4832357, Y=7380583 X=4832392. Granica dolazi do puta, kat. parc. broj 406, i seče ga u tačkama sa koordinatama: Y=7380583 X=4832392, Y=7380578 X=4832397. Granica ulazi u kat. parc. br. 405/2 i 3471 i seče ih u tačkama sa koordinatama: Y=7380578 X=4832397, Y=7380564 X=4832411, Y=7380560 X=4832415, Y=7380548 X=4832427, Y=7380538 X=4832439, Y=7380509 X=4832473. Granica dalje prati kat. parc. br. 408/3, 413/3, 3471, 413/4, 412/1, granica izlazi na reku Uvac kat. parc. broj 3469 do početne tačke opisa granice zaštićenog područja.

2. Granice površina i lokaliteta u režimu zaštite I stepena

Prostor zaštićen režimom zaštite I stepena se sastoji od četiri dela: lokalitet „Viogor”, lokalitet „Crni Rzav”, lokalitet „Klisura reke Uvac” i lokalitet „Klisura Griže”

1) Lokalitet „Viogor”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta Viogor počinje kod lokaliteta Panjak, odnosno lokaliteta Marića bor i Rupčine, u tački sa koordinatama Y=7383325 X=4846547, koja je na međi opštine Čajetina i grada Užice, i međi KO Semegnjevo i KO Mokra Gora, na granici kat. parc. broj 3652, grad Užice, KO Mokra Gora. Granica dalje ide na sever, prateći među KO Mokra Gora i KO Semegnjevo do lokaliteta Police na vrhu 1216 m. Granica dalje prati među kat. parc. br. 3524 i 3624/1, 3624/3, 3623, 3622, 3621/1 i među kat. parc. br. 3524 i 3626, 3636, 3637, 3639, 3638/1, 3638/2, 3638/3, 3639, 3642, 3643, 3644, 3650, 3682, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3695, 3696, 3697, 3698. Granica dolazi do tačke, između lokaliteta Obešeni hrasti i Jovin grob, gde seče kat. parc. broj 3524 u tačkama sa koordinatama: Y=7382136 X=4847580, Y=7382140 X=4847591, Y=7382145 X=4847603, Y=7382156 X=4847625, Y=7382163 X=4847639, Y=7382176 X=4847664, Y=7382193 X=4847696, Y=7382210 X=4847728, Y=7382219 X=4847742, Y=7382224 X=4847749, Y=7382230 X=4847763, Y=7382232 X=4847780, Y=7382230 X=4847795, Y=7382231 X=4847801, Y=7382242 X=4847839, Y=7382246 X=4847855, Y=7382251 X=4847875, Y=7382251 X=4847895, Y=7382250 X=4847917, Y=7382250 X=4847924, Y=7382250 X=4847941, Y=7382252 X=4847955, Y=7382253 X=4847972, Y=7382253 X=4847985, Y=7382254 X=4848003. Granica izlazi na vodotok kat. parc. broj 9502 koji seče u tačkama sa koordinatama: Y=7382254 X=4848003, Y=7382251 X=4848014. Granica, zatim ulazi u kat. parc. broj 3524 koju seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7382251 X=4848014, Y=7382201 X=4847988, Y=7382174 X=4848003, Y=7382134 X=4848013, Y=7382121 X=4848024, Y=7382110 X=4848033, Y=7382117 X=4848043, Y=7382120 X=4848061, Y=7382123 X=4848089, Y=7382125 X=4848101, Y=7382127 X=4848120, Y=7382131 X=4848125, Y=7382142 X=4848138, Y=7382155 X=4848142, Y=7382166 X=4848142, Y=7382184 X=4848142, Y=7382200 X=4848145, Y=7382227 X=4848153, Y=7382228 X=4848153, Y=7382242 X=4848159, Y=7382265 X=4848175, Y=7382281 X=4848187, Y=7382293 X=4848192, Y=7382310 X=4848194, Y=7382334 X=4848197, Y=7382353 X=4848193, Y=7382368 X=4848190, Y=7382380 X=4848190, Y=7382380 X=4848190, Y=7382395 X=4848199, Y=7382454 X=4848231, Y=7382492 X=4848254, Y=7382523 X=4848272, Y=7382537 X=4848283, Y=7382560 X=4848308, Y=7382582 X=4848326, Y=7382599 X=4848339, Y=7382625 X=4848351, Y=7382637 X=4848362, Y=7382642 X=4848365, Y=7382677 X=4848389, Y=7382704 X=4848400, Y=7382732 X=4848411, Y=7382689 X=4848479, Y=7382674 X=4848496, Y=7382659 X=4848521, Y=7382649 X=4848541, Y=7382640 X=4848556, Y=7382636 X=4848562, Y=7382629 X=4848574, Y=7382617 X=4848608, Y=7382600 X=4848660, Y=7382573 X=4848734, Y=7382566 X=4848752, Y=7382568 X=4848793. Granica lokaliteta Viogor, dolazi do međe kat. parc. broj 3524 i kat. parc. broj 3570, prati granicu kat. parc. broj 3566 do tačke kada ulazi u kat. parc. broj 3524 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7382568 X=4848793, Y=7382609 X=4848800, Y=7382605 X=4848816, Y=7382589 X=4848848, Y=7382578 X=4848874, Y=7382558 X=4848896, Y=7382533 X=4848929, Y=7382509 X=4848963, Y=7382507 X=4848989, Y=7382506 X=4849008, Y=7382503 X=4849036, Y=7382499 X=4849073, Y=7382503 X=4849103, Y=7382511 X=4849141, Y=7382521 X=4849174, Y=7382527 X=4849187, Y=7382554 X=4849233. Granica lokaliteta, dalje se poklapa sa granicom Parka prirode „Zlatibor”, prati je sve do granice sa KO Semegnjevo u opštini Čajetina, seče kat. parc. broj 3524 u tačkama sa koordinatama: Y=7382554 X=4849233, Y=7382600 X=4849310, Y=7382610 X=4849323, Y=7382631 X=4849348, Y=7382665 X=4849376, Y=7382695 X=4849395, Y=7382700 X=4849396, Y=7382767 X=4849417, Y=7382817 X=4849460, Y=7382883 X=4849446, Y=7382920 X=4849425, Y=7382933 X=4849417, Y=7382931 X=4849358, Y=7382930 X=4849349, Y=7382942 X=4849307, Y=7382945 X=4849297, Y=7382949 X=4849283, Y=7382952 X=4849203, Y=7382951 X=4849152, Y=7382947 X=4849111, Y=7382945 X=4849091, Y=7382940 X=4849038, Y=7382949 X=4848980, Y=7382959 X=4848940, Y=7382960 X=4848939, Y=7382964 X=4848920, Y=7383071 X=4848951, Y=7383165 X=4848931, Y=7383304 X=4848884, Y=7383305 X=4848884, Y=7383350 X=4848875, Y=7383351 X=4848875, Y=7383420 X=4848862, Y=7383459 X=4848851, Y=7383487 X=4848842, Y=7383545 X=4848851, Y=7383659 X=4848900, Y=7383675 X=4848906, Y=7383742 X=4848935, Y=7383754 X=4848939, Y=7383757 X=4848937. Granica lokaliteta, skreće ka jugu, prateći jednim delom među granica grada Užice i opštine Čajetina, kao i KO Mokra Gora i KO Semegnjevo, sve do tačke sa koordinatama Y=7383797 X=4847862, koja se nalazi u sredini između tri lokaliteta – Divljake na severu, Police na zapadu i Viogor na istoku. Od ove tačke granica ulazi u opštinu Čajetina, KO Semegnjevo i prati među kat. parc. broj 236/1 i kat. parc. br. 668, 679, 678, kat. parc. broj 236/1 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7383963 X=4847740, Y=7384029 X=4847706. Granica dolazi do međe kat. parc. br. 236/1 i 239, prati je i dolazi do njene najjužnije tačke, seče kat. parc. broj 236/1 u tačkama sa koordinatama: Y=7383978 X=4847647, Y=7383868 X=4847561. Granica dolazi do međe kat. parc. broj 236/1 i kat. parc. broj 182 koju seče nepravilno u tačkama sa koordinatama: Y=7383867 X=4847560, Y=7383866 X=4847556, Y=7383857 X=4847486, Y=7383797 X=4847341, Y=7383801 X=4847339, Y=7383768 X=4847271, Y=7383762 X=4847256, Y=7383752 X=4847214, Y=7383750 X=4847208, Y=7383741 X=4847168, Y=7383730 X=4847117, Y=7383706 X=4847113, Y=7383657 X=4847089, Y=7383641 X=4847084, Y=7383602 X=4847052, Y=7383601 X=4847051, Y=7383598 X=4847047, Y=7383529 X=4846959, Y=7383520 X=4846940. Granica dolazi do kat. parc. broj 693, vodotok, prati ga, dolazi do međe KO Semegnjevo (opština Čajetina) i KO Mokra Gora (grad Užice), do lokaliteta Rupčine i Marića bor, odnosno do lokaliteta Panjak, početne tačke opisa granice lokaliteta.

2) Lokalitet „Crni Rzav”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta „Crni Rzav” počinje kod ušća reke Ribnice u reku Crni Rzav, na međi KO Semegnjevo i KO Jablanica, na tromeđi kat. parc. br. 12/14, 4945 (reka Crni Rzav) i 4926 (reka Ribnica) u tački sa koordinatama Y=7385771 X=4841568. Granica ide severoistočno, prati tok reke Crni Rzav, uzvodno, ne obuhvatajući reku Crni Rzav, prateći kat. parc. br. 12/14, 12/13, 12/1, ne uključujući prugu Bar-Beograd, sve do lokaliteta Kriva kosa, odnosno do tromeđe KO Jablanica, KO Branešci i KO Semegnjevo. Granica lokaliteta prati ka severu među KO Semegnjevo i KO Branešci, kat. parc. br. 3959, 3960, 3959, 3958, do puta kat. parc. broj 3991, odakle granica seče nepravilno kat. parc. broj 3939 u tačkama sa koordinatama: Y=7390404 X=4843179, Y=7390406 X=4843188, Y=7390429 X=4843199, Y=7390458 X=4843215, Y=7390474 X=4843217, Y=7390480 X=4843217, Y=7390486 X=4843213, Y=7390498 X=4843205, Y=7390528 X=4843184, Y=7390548 X=4843176, Y=7390574 X=4843169, Y=7390596 X=4843163, Y=7390644 X=4843153, Y=7390677 X=4843160, Y=7390720 X=4843172, Y=7390759 X=4843178, Y=7390819 X=4843180, Y=7390850 X=4843163, Y=7390907 X=4843110, Y=7390936 X=4843081, Y=7390940 X=4843074. Preseca kat. parc. broj 3991 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7390940 X=4843074, Y=7390943 X=4843066. Zatim seče kat. parc. broj 3958 u tačkama sa koordinatama: Y=7390943 X=4843066, Y=7390954 X=4843045, Y=7390975 X=4842976, Y=7390984 X=4842963, Y=7391010 X=4842935, Y=7391031 X=4842923. Seče kat. parc. broj 3959 u tačkama sa koordinatama: Y=7391031 X=4842923, Y=7391066 X=4842914, Y=7391084 X=4842910, Y=7391103 X=4842912, Y=7391121 X=4842923, Y=7391147 X=4842948, Y=7391153 X=4842952, Y=7391192 X=4842981, Y=7391195 X=4842979, Y=7391198 X=4842978, Y=7391198 X=4842978, Y=7391201 X=4842977, Y=7391207 X=4842973, Y=7391214 X=4842970, Y=7391221 X=4842966, Y=7391243 X=4842955, Y=7391252 X=4842951, Y=7391273 X=4842929, Y=7391310 X=4842889, Y=7391333 X=4842864, Y=7391348 X=4842863, Y=7391390 X=4842859, Y=7391404 X=4842860, Y=7391454 X=4842861, Y=7391464 X=4842857, Y=7391499 X=4842840, Y=7391523 X=4842826, Y=7391523 X=4842826, Y=7391544 X=4842816, Y=7391559 X=4842812, Y=7391589 X=4842803, Y=7391618 X=4842790. Granica dalje seče kat. parc. broj 3955 u tačkama sa koordinatama: Y=7391618 X=4842790, Y=7391664 X=4842768, Y=7391674 X=4842761. Zatim, kat. parc. broj 3991 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7391674 X=4842761, Y=7391679 X=4842758. Dalje, kat. parc. broj 3949 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7391679 X=4842758, Y=7391685 X=4842754, Y=7391734 X=4842722, Y=7391762 X=4842699. Dalje, kat. parc. broj 3953 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7391762 X=4842699, Y=7391764 X=4842698, Y=7391842 X=4842627, Y=7391881 X=4842590, Y=7391929 X=4842540, Y=7391932 X=4842538. Granica dalje prati kat. parc. br. 3953, 3954, 3955, dolazi do najistočnije tačke kat. parc. broj 3955, u kojoj seče reku Crni Rzav u tačkama sa koordinatama: Y=7391507 X=4842563, Y=7391511 X=4842551. Granica dalje ide u pravcu juga i ulazi u KO Jablanica, prateći katastarsku podelu. Prati granicu kat. parc. br. 12/1, 25 do tačke kod lokalitet Kobilja glava, tromeđa kat. parc. br. 25, 109/1 i 106. Iz te tačke, seče kat. parc. broj 25 u tačkama sa koordinatama: Y=7391753 X=4841528, Y=7391719 X=4841533, Y=7391643 X=4841537, Y=7391607 X=4841547. Granica nastavlja da prati južnu granicu kat. parc. broj 25, do njene ivice, prelazi u kat. parc. broj 12/1, koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7390943 X=4841827, Y=7390929 X=4841903, Y=7390917 X=4841917, Y=7390909 X=4841920, Y=7390799 X=4841964, Y=7390745 X=4841975, Y=7390722 X=4841981, Y=7390695 X=4841997, Y=7390664 X=4842037, Y=7390643 X=4842072, Y=7390627 X=4842092, Y=7390596 X=4842119, Y=7390570 X=4842130, Y=7390558 X=4842133, Y=7390545 X=4842135, Y=7390532 X=4842146, Y=7390514 X=4842136, Y=7390500 X=4842126, Y=7390471 X=4842054, Y=7390457 X=4842014, Y=7390452 X=4841973, Y=7390442 X=4841921, Y=7390428 X=4841882, Y=7390408 X=4841848, Y=7390392 X=4841816, Y=7390371 X=4841784, Y=7390347 X=4841737, Y=7390321 X=4841682, Y=7390310 X=4841629, Y=7390296 X=4841576, Y=7390282 X=4841532, Y=7390249 X=4841478, Y=7390230 X=4841454, Y=7390226 X=4841449, Y=7390195 X=4841401, Y=7390168 X=4841361, Y=7390165 X=4841346, Y=7390159 X=4841323, Y=7390162 X=4841292, Y=7390144 X=4841285, Y=7390095 X=4841316, Y=7390063 X=4841389, Y=7390047 X=4841423, Y=7389970 X=4841405, Y=7389951 X=4841418, Y=7389886 X=4841446, Y=7389837 X=4841449, Y=7389791 X=4841455, Y=7389734 X=4841500, Y=7389623 X=4841460, Y=7389602 X=4841393, Y=7389582 X=4841269, Y=7389567 X=4841260, Y=7389557 X=4841280, Y=7389542 X=4841301, Y=7389519 X=4841310, Y=7389494 X=4841308, Y=7389468 X=4841298, Y=7389417 X=4841314, Y=7389369 X=4841353, Y=7389336 X=4841408, Y=7389310 X=4841443, Y=7389278 X=4841476, Y=7389239 X=4841496, Y=7389224 X=4841519, Y=7389205 X=4841546, Y=7389151 X=4841548, Y=7389126 X=4841547, Y=7389140 X=4841581, Y=7389158 X=4841623, Y=7389178 X=4841645, Y=7389231 X=4841707, Y=7389206 X=4841750, Y=7389193 X=4841781, Y=7389207 X=4841838, Y=7389209 X=4841846, Y=7389219 X=4841909, Y=7389221 X=4841950, Y=7389238 X=4841996, Y=7389228 X=4841996, Y=7389204 X=4842006, Y=7389189 X=4842020, Y=7389175 X=4842036, Y=7389149 X=4842055, Y=7389120 X=4842078, Y=7389096 X=4842090, Y=7389074 X=4842100, Y=7389059 X=4842102, Y=7389044 X=4842094, Y=7389014 X=4842066, Y=7388998 X=4842053, Y=7388979 X=4842043, Y=7388960 X=4842026, Y=7388934 X=4841980, Y=7388918 X=4841952, Y=7388905 X=4841936, Y=7388890 X=4841925, Y=7388863 X=4841911, Y=7388839 X=4841910, Y=7388814 X=4841913, Y=7388781 X=4841925, Y=7388761 X=4841934, Y=7388748 X=4841952, Y=7388737 X=4841975, Y=7388719 X=4841988, Y=7388689 X=4842007, Y=7388661 X=4842029, Y=7388641 X=4842036, Y=7388613 X=4842052, Y=7388594 X=4842068, Y=7388567 X=4842094, Y=7388534 X=4842126, Y=7388518 X=4842139, Y=7388491 X=4842158, Y=7388469 X=4842170, Y=7388452 X=4842173, Y=7388443 X=4842173, Y=7388417 X=4842223, Y=7388415 X=4842218, Y=7388412 X=4842198, Y=7388405 X=4842171, Y=7388393 X=4842141, Y=7388386 X=4842118, Y=7388383 X=4842089, Y=7388384 X=4842067, Y=7388395 X=4842038, Y=7388410 X=4842020, Y=7388442 X=4841983, Y=7388464 X=4841960, Y=7388479 X=4841950, Y=7388496 X=4841933, Y=7388506 X=4841917, Y=7388507 X=4841903, Y=7388502 X=4841897, Y=7388490 X=4841896, Y=7388464 X=4841894, Y=7388443 X=4841896, Y=7388395 X=4841902, Y=7388375 X=4841901, Y=7388354 X=4841895, Y=7388342 X=4841883, Y=7388335 X=4841861, Y=7388331 X=4841855, Y=7388322 X=4841852, Y=7388302 X=4841812, Y=7388263 X=4841782, Y=7388234 X=4841764, Y=7388180 X=4841748, Y=7388143 X=4841746, Y=7388076 X=4841703, Y=7388050 X=4841680, Y=7388020 X=4841654, Y=7387966 X=4841631, Y=7387949 X=4841609, Y=7387900 X=4841692, Y=7387841 X=4841772, Y=7387814 X=4841805, Y=7387794 X=4841831, Y=7387756 X=4841865, Y=7387749 X=4841873, Y=7387744 X=4841875, Y=7387734 X=4841907, Y=7387706 X=4841893, Y=7387704 X=4841891, Y=7387699 X=4841892, Y=7387635 X=4841898, Y=7387534 X=4841901, Y=7387446 X=4841898, Y=7387382 X=4841893, Y=7387276 X=4841888, Y=7387282 X=4841873, Y=7387192 X=4841875, Y=7387156 X=4841869, Y=7387103 X=4841841, Y=7387063 X=4841831, Y=7387037 X=4841826, Y=7387010 X=4841798, Y=7386965 X=4841785, Y=7386928 X=4841782, Y=7386926 X=4841758, Y=7386933 X=4841741, Y=7386958 X=4841719, Y=7386961 X=4841706, Y=7386935 X=4841703, Y=7386920 X=4841692, Y=7386916 X=4841669, Y=7386930 X=4841634, Y=7386968 X=4841603, Y=7387000 X=4841580, Y=7387021 X=4841552, Y=7387009 X=4841550, Y=7386955 X=4841583, Y=7386918 X=4841608, Y=7386912 X=4841607, Y=7386895 X=4841605, Y=7386883 X=4841605, Y=7386862 X=4841605, Y=7386875 X=4841581, Y=7386869 X=4841584, Y=7386808 X=4841600, Y=7386856 X=4841559, Y=7386854 X=4841469, Y=7386845 X=4841425, Y=7386834 X=4841378, Y=7386821 X=4841327, Y=7386818 X=4841313, Y=7386812 X=4841285, Y=7386776 X=4841223, Y=7386745 X=4841178, Y=7386742 X=4841173, Y=7386717 X=4841176, Y=7386693 X=4841177, Y=7386671 X=4841180, Y=7386649 X=4841187, Y=7386626 X=4841211, Y=7386591 X=4841232, Y=7386562 X=4841251, Y=7386509 X=4841282, Y=7386491 X=4841293, Y=7386480 X=4841300, Y=7386448 X=4841315, Y=7386427 X=4841335, Y=7386409 X=4841349, Y=7386389 X=4841364, Y=7386379 X=4841395, Y=7386351 X=4841386, Y=7386348 X=4841383, Y=7386345 X=4841384, Y=7386274 X=4841403, Y=7386182 X=4841432, Y=7386088 X=4841477, Y=7386017 X=4841478, Y=7385998 X=4841484. Granica dolazi do pruge Bar-Beograd, kat. parc. broj 4954, seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7385998 X=4841484, Y=7385962 X=4841492. A zatim, seče kat. parc. broj 12/14 u tačkama sa koordinatama: Y=7385962 X=4841492, Y=7385888 X=4841526, Y=7385830 X=4841558, Y=7385771 X=4841568 i dolazi do početne tačke opisa granice lokaliteta.

3) Lokalitet „Klisura reke Uvac”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Lokalitet 3a

Granica lokaliteta obuhvata celu kat. parc. broj 1118. Granica lokaliteta počinje na njenoj najjužnijoj tački, na reci Uvac, ide uzvodno rekom Uvac, prateći među kat. parc. broj 1118 i kat. parc. br. 5910, 1126, 5910, 5014, 5012, 5010, 5009, 5910, 1122, izlazi na među KO Jablanica i KO Stublo, prati je u pravcu severa u dužini od oko 1 km, granica se odvaja od međe KO Jablanica i KO Stublo, prati među kat. parc. broj 1118 i kat. parc. br. 1120, 1119, ponovo ide međom KO Jablanica i KO Stublo, zatim međom kat. parc. br. 1118 i 1116, 4970, 4971, 4972, 4973, 4980, 4981, 4985, 4986, 4988, 4989, 4993, 4994, 4998, 5000, 5001, 5003, 5004, 5005, 5006, 5008, 5076, 5039, 5016, 5022 i dolazi do početne tačke opisa granice lokaliteta.

Lokalitet 3b

Granica počinje u opštini Čajetina, KO Stublo, u južnom delu lokaliteta, na kat. parc. broj 5909 (Šaranski potok), koju seče u tačkama: Y=7386151 X=4831288, Y=7386128 X=4831277. Granica nastavlja prateći među kat. parc. br. 4969 i 5077, 5046, 5008, 5002, 5001, 4999, 4996, 4995, 4992, 4991, 4985, 4984, 4983, 4979, 4973, 4976, 4978, 4976, 4974, 4972, 4971, 4970, 1131, 1134, 1135, ulazi u kat. parc. broj 4969 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7386284 X=4832704, Y=7386286 X=4832700, Y=7386295 X=4832681, Y=7386312 X=4832643, Y=7386315 X=4832630, Y=7386343 X=4832528, Y=7386350 X=4832494, Y=7386370 X=4832405, Y=7386402 X=4832253, Y=7386411 X=4832179. Granica u dužini od oko 40 m prati među kat. parc. br. 4969 i 5909, seče kat. parc. broj 5909 u tačkama sa koordinatama: Y=7386390 X=4832149, Y=7386401 X=4832146. Granica prelazi u kat. parc. broj 1139 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7386402 X=4832146, Y=7386405 X=4832145, Y=7386492 X=4832144, Y=7386520 X=4832149, Y=7386593 X=4832104, Y=7386639 X=4832100, Y=7386690 X=4832076, Y=7386698 X=4832048, Y=7386738 X=4832037, Y=7386763 X=4832045, Y=7386939 X=4831998, Y=7386957 X=4832011, Y=7386998 X=4832015, Y=7387004 X=4831991, Y=7386984 X=4831937, Y=7386982 X=4831896, Y=7386949 X=4831862, Y=7386954 X=4831827, Y=7386928 X=4831769, Y=7386910 X=4831708, Y=7386890 X=4831600, Y=7386874 X=4831581, Y=7386883 X=4831555, Y=7386861 X=4831515, Y=7386876 X=4831489, Y=7386863 X=4831477, Y=7386822 X=4831478, Y=7386807 X=4831500, Y=7386769 X=4831526, Y=7386752 X=4831513, Y=7386727 X=4831505, Y=7386705 X=4831517, Y=7386677 X=4831553, Y=7386639 X=4831551, Y=7386584 X=4831570, Y=7386563 X=4831577, Y=7386430 X=4831563, Y=7386291 X=4831454, Y=7386164 X=4831294, Y=7386151 X=4831288.

Lokalitet 3v

Granica lokaliteta počinje u opštini Čajetina, KO Stublo, na reci Uvac, u naseljenom mestu Uvac, kat. parc. broj 5910 (reka Uvac), u tački sa koordinatama Y=7386509 X=4830604. Prati reku Uvac uzvodno oko 550 m, do tromeđe kat. parc. br. 5910, 5151 i 1139 reke, granica dalje seče kat. parc. broj 1139 u tačkama sa koordinatama: Y=7386875 X=4830835, Y=7386800 X=4830889, Y=7386780 X=4830968, Y=7386783 X=4831051, Y=7386798 X=4831130. Granica dolazi do međe kat. parc. br. 1139 i 1145, prati je do tačaka u kojima granica opet seče kat. parc. broj 1139 u tačkama sa koordinatama: Y=7387172 X=4831159, Y=7387252 X=4831322, Y=7387294 X=4831445, Y=7387296 X=4831474, Y=7387300 X=4831559. Granica prati među kat. parc. 1139 i 4867 do kat. parc. 4866, odakle prati njenu severnu granicu do lokaliteta Čisti do, do toka, kat. parc. broj 4865, koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7387417 X=4831746, Y=7387432 X=4831747. Granica dalje prati tok, kat. parc. broj 4866, pri čemu vodotok ulazi u režim I stepena zaštite, sve do ušća u reku Krvavac, obuhvata je, ulazi u kat. parc. broj 1139, prati među kat. parc. broj 1139 i kat. parc. br. 4873, 4871, 4872, a zatim seče kat. parc. broj 4866 u tačkama sa koordinatama: Y=7387618 X=4831402, Y=7387710 X=4831450, Y=7387742 X=4831462, Y=7387755 X=4831467, Y=7387876 X=4831526, Y=7387972 X=4831596, Y=7387995 X=4831623, Y=7388002 X=4831663, Y=7387998 X=4831739, Y=7387998 X=4831773, Y=7388002 X=4831794, Y=7388005 X=4831792. Granica i dalje ostaje u kat. parc. broj 4866, prati među kat. parc. broj 4886 i kat. parc. br. 4858, 4857, 4856, 4845, 4836/9, 4836/8, 1246, ponovo izlazi na tok, kat. parc. broj 5908, seče ga u tačkama sa koordinatama: Y=7388805 X=4832006, Y=7388804 X=4831999. Granica dalje prati među kat. parc. broj 4773 i kat. parc. br. 4777, 4778, 4827, 4828, 4829, 4830, 4833, 4835, 4834, 4819, 4818, 4813, 4812, 4811, 4803, 4804, 4805, 4806, 4809, 4810, 4809, 4898, 4900, 4901, 4772/3, 4772/6, 4776 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7389245 X=4829896, Y=7389247 X=4829890. Granica dalje prati među kat. parc. broj 5195/1 i kat. parc. broj 4776 do tačaka u kojima seče kat. parc. broj 5195/1: Y=7389955 X=4830553, Y=7389970 X=4830540, Y=7390046 X=4830490, Y=7390107 X=4830446, Y=7390114 X=4830439, Y=7390160 X=4830390, Y=7390193 X=4830309, Y=7390220 X=4830239, Y=7390228 X=4830218, Y=7390230 X=4830214. Granica zatim prati među kat. parc. broj 5195/1 i kat. parc. broj 5193, među kat. parc. broj 5364 i kat. parc. br. 5363, 5417, 5418, 5421, među kat. parc. broj 5422 i kat. parc. broj 5421, među kat. parc. broj 5364 i kat. parc. br. 5423, 5424, 5425, 5426, 5416/1, 5428, 5429, 5430, 5433, 5434, 5379, 5374, 5375, 5377, 5435, 5436, 5435, 5365, 5910/1 reka Uvac, koju prati i izlazi na među opština Čajetina i opštinu Priboj, odnosno KO Stublo i KO Kratovo, granica dolazi do tromeđe kat. parc. br. 5910/1, 5435 i 5542, odvaja se od reke Uvac, međa opština i katastarskih opština, nastavlja u KO Stublo, prati među kat. parc. broj 5542 i kat. parc. br. 5437, 5435, 5553/1, 5550, 5549, 5548, 5545/2, 5545/1, 5544, 5543, 5557, 5558, 5561, 5562, 5563, 5565, 5567/6, 5566/1, ponovo se vraća na tok reke Uvac kat. parc. broj 5910/1, obuhvata je, ujedno je to međa opština Čajetina i Priboj, kao i KO Stublo i KO Kratovo, prati ih sve do tačke, na reci Uvac, na međi kat. parc. broj 5910/1 Uvac i kat. parc. broj 5880, i na najistočnijoj tački kat. parc. broj 5880, granica seče reku Uvac kat. parc. broj 5910/1 u tačkama sa koordinatama: Y=7392390 X=4826145, Y=7392406 X=4826134. Gde granica prelazi u opštinu Priboj, KO Kratovo i dalje prati kat. parc. br. 100, 94 do tačaka u kojima seče pomenute kat. parc. br. 94, 100 i 98: Y=7392972 X=4825957, Y=7392972 X=4825957, Y=7392969 X=4825946, Y=7392974 X=4825906, Y=7392974 X=4825906, Y=7392996 X=4825834, Y=7392996 X=4825834, Y=7393001 X=4825799, Y=7393006 X=4825755, Y=7393006 X=4825754, Y=7392990 X=4825728, Y=7392988 X=4825728, Y=7392946 X=4825721, Y=7392945 X=4825720, Y=7392844 X=4825720, Y=7392778 X=4825720, Y=7392705 X=4825685, Y=7392661 X=4825648, Y=7392613 X=4825626, Y=7392556 X=4825611, Y=7392512 X=4825631, Y=7392454 X=4825665, Y=7392393 X=4825725. Granica prati među kat. parc. br. 98 i 100 do tačaka u kojima ih seče: Y=7392234 X=4825921, Y=7392212 X=4825901, Y=7392182 X=4825919, Y=7392132 X=4825932, Y=7392114 X=4825925, Y=7392077 X=4825875, Y=7392048 X=4825816, Y=7392035 X=4825789, Y=7392020 X=4825742, Y=7391997 X=4825725, Y=7391958 X=4825722. Granica izlazi na među kat. parc. br. 98 i 100 prati je do tačaka u kojim seče kat. parc. broj 100: Y=7391779 X=4825787, Y=7391697 X=4825797, Y=7391639 X=4825802, Y=7391611 X=4825790. Granica prati među kat. parc. br. 104 i 100 do tačaka u kojima seče kat. parc. broj 104: Y=7391467 X=4825693, Y=7391423 X=4825666. Granica dalje prati među kat. parc. br. 104 i 854, 100 i 852, 100 i 853 do najsevernije tačke kat. parc. broj 853 odakle seče kat. parc. broj 104 u tačkama sa koordinatama: Y=7391329 X=4825824, Y=7391284 X=4825851, Y=7391253 X=4825856, Y=7391191 X=4825879, Y=7391142 X=4825896, Y=7391081 X=4825919, Y=7391012 X=4825944, Y=7390996 X=4825966, Y=7390987 X=4826013, Y=7390971 X=4826089, Y=7390958 X=4826151, Y=7390932 X=4826151, Y=7390921 X=4826151, Y=7390842 X=4826153, Y=7390800 X=4826155, Y=7390756 X=4826173, Y=7390736 X=4826201. Granica izlazi na među kat. parc. br. 111 i 104, dolazi do kat. parc. broj 4759 (Brezanska reka) obuhvata je i prati nizvodno, zatim prati kat. parc. br. 140, 138, 139, 1 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7389787 X=4827673, Y=7389735 X=4827710, Y=7389691 X=4827741, Y=7389691 X=4827865, Y=7389692 X=4828265, Y=7389624 X=4828320, Y=7389621 X=4828323, Y=7389565 X=4828334, Y=7389535 X=4828332, Y=7389470 X=4828354, Y=7389422 X=4828370, Y=7389383 X=4828383, Y=7389361 X=4828376, Y=7389334 X=4828381, Y=7389315 X=4828393, Y=7389315 X=4828418, Y=7389311 X=4828445, Y=7389310 X=4828449, Y=7389286 X=4828504, Y=7389272 X=4828536, Y=7389269 X=4828543, Y=7389176 X=4828558, Y=7389162 X=4828560, Y=7389140 X=4828584, Y=7389073 X=4828658, Y=7389054 X=4828679, Y=7389027 X=4828716, Y=7389022 X=4828851. Granica dolazi do kat. parc. broj 4770, seče je pravolinijski u tačkama sa koordinatama: Y=7389022 X=4828851, Y=7389020 X=4828872. Granica ulazi u KO Stublo i prati među kat. parc. br. 4773 i 4922, 4921, 4920, 4919, 4918, 4917, 4915, 4914, 4913, 4912, 4911, 4775, 4910, 4909, 4925, 4924, 4933, 4934, 4957/1, 4957/, 4955, kat. parc. broj 5908 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7387603 X=4830778, Y=7387583 X=4830787. Granica prati među kat. parc. br. 5908 i 1139, 1146 i izlazi na reku Uvac kat. parc. broj 5910, seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7387469 X=4830533, Y=7387475 X=4830507. Granica dalje ulazi u KO Rača, prati kat. parc. broj 1393, među kat. parc. br. 316 i 1396, seče kat. parc. broj 316 u tačkama sa koordinatama: Y=7387271 X=4829925, Y=7387271 X=4829905, Y=7387265 X=4829902, Y=7387265 X=4829902, Y=7387265 X=4829880, Y=7387263 X=4829862, Y=7387259 X=4829810, Y=7387251 X=4829786, Y=7387241 X=4829771, Y=7387226 X=4829755, Y=7387207 X=4829755, Y=7387167 X=4829762, Y=7387153 X=4829791, Y=7387146 X=4829804, Y=7387115 X=4829820, Y=7387070 X=4829828, Y=7386969 X=4829836, Y=7386966 X=4829836, Y=7386963 X=4829837, Y=7386873 X=4829838, Y=7386873 X=4829838, Y=7386869 X=4829876, Y=7386868 X=4829891, Y=7386866 X=4829926, Y=7386860 X=4830043, Y=7386855 X=4830216, Y=7386856 X=4830299, Y=7386855 X=4830299, Y=7386858 X=4830336, Y=7386794 X=4830342, Y=7386744 X=4830310, Y=7386710 X=4830290, Y=7386683 X=4830271, Y=7386669 X=4830299, Y=7386649 X=4830341. Granica dalje prati među kat. parc. br. 316 i 265, 268, 267, 265, 262, 261, 259/2 do najsevernije tačke te kat. parc. broj 259/2, pravolinijski seče kat. parc. broj 316 u tačkama sa koordinatama: Y=7386450 X=4830484, Y=7386492 X=4830553. Granica nastavlja rekom Uvac, kat. parc. broj 3469, do početne tačke opisa granice lokaliteta.

4) Lokalitet „Klisura Griže”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta počinje kod ušća Dobroseličke reke u reku Uvac, na međi KO Stublo i KO Dobroselica, na tromeđi kat. parc. br. 5910/1 (reka Uvac), 5907 (reka Dobroselička) i 5681 u tački sa koordinatama Y=7394332 X=4828834. Granica ide u pravcu jugozapada prateći kat. parc. br. 5681, 5184, 5183, 5182 do tačke sa koordinatama Y=7392427 X=4829918, i seče kat. parc. broj 5182 u tačkama sa koordinatama: Y=7392427 X=4829918, Y=7392502 X=4829912, Y=7392561 X=4829929, Y=7392595 X=4829945, Y=7392615 X=4829966, Y=7392678 X=4829942, Y=7392721 X=4829932, Y=7392757 X=4829922. Granica prelazi u kat. parc. broj 5183, koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7392823 X=4829882, Y=7392913 X=4829856, Y=7392957 X=4829892, Y=7393011 X=4829909, Y=7393100 X=4829900, Y=7393262 X=4829781, Y=7393313 X=4829740, Y=7393317 X=4829737, Y=7393341 X=4829719. Granica dalje prati kat. parc. br. 5184, 5681, dolazi do kat. parc. broj 5907/1 Dobroselička reka, koja je ujedno i međa KO Stublo i KO Dobroselica, seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7394665 X=4829517, Y=7394679 X=4829523, Y=7394689 X=4829528. Granica prati reku kat. parc. broj 5907/1 u dužini oko 180 m nizvodno, do tačaka sa koordinatama: Y=7394623 X=4829374, Y=7394627 X=4829372, Y=7394652 X=4829363, Y=7394688 X=4829356, Y=7394723 X=4829352, Y=7394776 X=4829351, Y=7394808 X=4829339, Y=7394832 X=4829326, Y=7394841 X=4829313, Y=7394869 X=4829255, Y=7394885 X=4829237, Y=7394905 X=4829222, Y=7394926 X=4829211, Y=7394960 X=4829200, Y=7395003 X=4829174, Y=7395066 X=4829125, Y=7395077 X=4829104, Y=7395093 X=4829052, Y=7395098 X=4829035, u kojima seče kat. parc. broj 5163. Granica se spušta na među kat. parc. br. 5163 i 5698, 5692, 5691, 5689, 5688, 5687, 5684, 5683, 5682/1, 5682/2, 5696/2, 5696/1, 5697, 5699, 5700, 5705, 5724, 5778, 5777, 5775, 5771, 5774, 5772, izlazi na među KO Dobroselica i KO Draglica, prati je u pravcu jugozapada do tromeđe KO Draglica, KO Dobroselica i KO Kratovo. Granica u pravcu severozapada prati među KO Kratovo i KO Dobroselica do početne tačke opisa granice lokaliteta.

3. Granice površina i lokaliteta u režimu zaštite II stepena

Prostor zaštićen režimom zaštite II stepena sastoji se od četiri dela: lokalitet „Semegnjevska gora-Crni Rzav-Čavlovac”, lokalitet „Bijele vode”, lokalitet „Ribničko jezero”, lokalitet „Ravni Tornik”, lokalitet „Čigota”, lokalitet „Klisura reke Katušnice”, lokalitet „Murtenica” i lokalitet „Područje oko klisure reke Uvac”.

1) Lokalitet „Semegnjevska gora-Crni Rzav-Čavlovac”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica počinje kod lokaliteta Gorovuč, u tački na tromeđi KO Semegnjevo i KO Jablanica (opština Čajetina) i KO Mokra Gora (grad Užice), na reci Crni Rzav kat. parc. broj 9544. Granica ide severozapadno, prateći reku Crni Rzav, nizvodno, kat. parc. broj 9544, koja ulazi u II stepen zaštite, dolazi do međe KO Semegnjevo i KO Mokra Gora, ulazi u KO Mokra Gora, prati kat. parc. br. 4335, 4336, 4337, 4541/3, 4544/2, 4541/2, 4543, 4542, 4480, 4481, 4437, 4476, 4475, 4474, 4473, 4472, 4471, 4469, 4468, 4465, 4435, 4436, 4437, 4438, 4432, 4011, 4116, 4117, 4015, 4016, 4019, 4020, 4023, 4024, 4027, 4046, 4118, 4120, 4145, 4147, 4152, 4153, 4154, 4046, 4029, 4030, 4065, 4067, 4031, 4042, 4046, 4043, 4044, 9455/1, 3817, 3826, dolazi do lokaliteta Podpanjak, menja smer na istok i seče nepravilno kat. parc. broj 3826 u tačkama sa koordinatama: Y=7378999 X=4846459, Y=7379003 X=4846455, Y=7379010 X=4846451, Y=7379024 X=4846451, Y=7379026 X=4846451, Y=7379036 X=4846451, Y=7379059 X=4846454, Y=7379065 X=4846461, Y=7379074 X=4846465, Y=7379109 X=4846470, Y=7379126 X=4846478, Y=7379161 X=4846499, Y=7379183 X=4846509, Y=7379186 X=4846510, Y=7379206 X=4846352, Y=7379246 X=4846293, Y=7379285 X=4846273, Y=7379297 X=4846248, Y=7379338 X=4846219, Y=7379354 X=4846204, Y=7379397 X=4846195, Y=7379437 X=4846202, Y=7379494 X=4846204, Y=7379519 X=4846189. Granica izlazi na put, kat. parc. broj 9455/1, seče ga i prati kat. parc. broj 4046 do lokaliteta Đakino brdo sa nadmorskom visinom 1101 m. Odatle prati kat. parc. br. 3897, 3898, 3896, 3893, 3892, 3889, 3888, 3887/1, 3880, 3879, 3878, 3867, 3868, 3791, seče kat. parc. broj 9455/1 (put) kod lokaliteta Kotlina, u tačkama sa koordinatama: Y=7382339 X=4846397, Y=7382339 X=4846403. Granica dalje, u pravcu severa prati kat. parc. br. 3726, 3725, 3720/2, 3720/1, 3706, 3700, 3851, 3849, 3846, 3845, 3844/1, 3842/1, seče kat. parc. broj 3619/1 i kat. parc. broj 9654 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7382113 X=4847467, Y=7381994 X=4847598. Granica u pravcu zapada dalje prati kat. parc. broj 3524 do lokaliteta Obešeni hrast, visinske kote 1039,8 m, koju seče kat. parc. broj 3524 u tačkama sa koordinatama: Y=7381504 X=4847609, Y=7381512 X=4847699, Y=7381502 X=4847752, Y=7381487 X=4847847, Y=7381474 X=4847955, Y=7381474 X=4848015, Y=7381471 X=4848042, Y=7381479 X=4848069, Y=7381487 X=4848089, Y=7381531 X=4848203, Y=7381554 X=4848242, Y=7381559 X=4848250, Y=7381578 X=4848284, Y=7381611 X=4848338. Granica dolazi do Krsmanskog potoka, kat. parc. broj 9302, seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7381611 X=4848338, Y=7381618 X=4848350. Dalje prati kat. parc. br. 3524, 3517, 3524 do tromeđe kat. parc. br. 3524, 3516/1 i 3592. Od tromeđe prati među kat. parc. br. 3524 i 3516/1 do najsevernije tačke kat. parc. broj 3516/1 od koje seče kat. parc. broj 3524 u tačkama sa koordinatama: Y=7381074 X=4848890, Y=7381081 X=4848909, Y=7381093 X=4848927, Y=7381108 X=4848951, Y=7381115 X=4848963, Y=7381126 X=4848982, Y=7381135 X=4848994, Y=7381145 X=4849008, Y=7381169 X=4849040, Y=7381188 X=4849048, Y=7381211 X=4849060, Y=7381247 X=4849076, Y=7381279 X=4849091, Y=7381314 X=4849102, Y=7381353 X=4849106, Y=7381415 X=4849114, Y=7381449 X=4849130, Y=7381462 X=4849137, Y=7381477 X=4849153, Y=7381494 X=4849172, Y=7381527 X=4849211, Y=7381566 X=4849245, Y=7381585 X=4849265, Y=7381606 X=4849286, Y=7381613 X=4849293, Y=7381646 X=4849327, Y=7381681 X=4849349, Y=7381688 X=4849356, Y=7381720 X=4849386, Y=7381732 X=4849397, Y=7381760 X=4849413, Y=7381791 X=4849423, Y=7381820 X=4849432, Y=7381856 X=4849443, Y=7381878 X=4849447, Y=7381901 X=4849446, Y=7381926 X=4849445, Y=7381949 X=4849453, Y=7381969 X=4849451, Y=7381980 X=4849450, Y=7381993 X=4849449, Y=7382049 X=4849462, Y=7382134 X=4849469, Y=7382150 X=4849468, Y=7382153 X=4849468, Y=7382182 X=4849467, Y=7382183 X=4849466, Y=7382193 X=4849462, Y=7382199 X=4849460, Y=7382204 X=4849458, Y=7382224 X=4849452, Y=7382245 X=4849451, Y=7382246 X=4849450, Y=7382249 X=4849448, Y=7382276 X=4849425, Y=7382310 X=4849403, Y=7382312 X=4849402, Y=7382369 X=4849364, Y=7382397 X=4849344, Y=7382398 X=4849344, Y=7382403 X=4849340, Y=7382505 X=4849268, Y=7382514 X=4849262, Y=7382520 X=4849257, Y=7382540 X=4849243, Y=7382554 X=4849233, Y=7382527 X=4849187, Y=7382521 X=4849174, Y=7382513 X=4849149, Y=7382513 X=4849148, Y=7382511 X=4849141, Y=7382505 X=4849113, Y=7382503 X=4849103, Y=7382499 X=4849073, Y=7382502 X=4849050, Y=7382503 X=4849036, Y=7382506 X=4849008, Y=7382507 X=4848989, Y=7382509 X=4848971, Y=7382509 X=4848963. U tački sa koordinatama Y=7382182 X=4849467 granica lokaliteta se jednim delom poklapa sa granicom Parka prirode „Zlatibor” i Parka prirode „Mokra Gora”, do lokaliteta Prlo, zatim skreće na jug u tački sa koordinatama Y=7382554 X=4849233. Granica nastavlja u pravcu juga, naslanja se i prati zapadnu granicu lokaliteta „Viogor”, režima zaštite I stepena, i dalje seče kat. parc. broj 3524 u tačkama sa koordinatama: Y=7382568 X=4848793, Y=7382568 X=4848783, Y=7382566 X=4848752, Y=7382573 X=4848734, Y=7382600 X=4848660, Y=7382600 X=4848659, Y=7382617 X=4848608, Y=7382627 X=4848578, Y=7382629 X=4848574, Y=7382636 X=4848562, Y=7382640 X=4848556, Y=7382649 X=4848541, Y=7382659 X=4848521, Y=7382674 X=4848496, Y=7382689 X=4848479, Y=7382696 X=4848467, Y=7382732 X=4848411, Y=7382704 X=4848400, Y=7382680 X=4848390, Y=7382677 X=4848389, Y=7382642 X=4848365, Y=7382637 X=4848362, Y=7382625 X=4848351, Y=7382599 X=4848339, Y=7382582 X=4848326, Y=7382560 X=4848308, Y=7382537 X=4848283, Y=7382523 X=4848272, Y=7382492 X=4848254, Y=7382454 X=4848231, Y=7382395 X=4848199, Y=7382380 X=4848190, Y=7382380 X=4848190, Y=7382368 X=4848190, Y=7382353 X=4848193, Y=7382334 X=4848197, Y=7382310 X=4848194, Y=7382293 X=4848192, Y=7382281 X=4848187, Y=7382274 X=4848181, Y=7382265 X=4848175, Y=7382242 X=4848159, Y=7382228 X=4848153, Y=7382227 X=4848153, Y=7382200 X=4848145, Y=7382184 X=4848142, Y=7382166 X=4848142, Y=7382155 X=4848142, Y=7382142 X=4848138, Y=7382131 X=4848125, Y=7382127 X=4848120, Y=7382125 X=4848101, Y=7382123 X=4848089, Y=7382120 X=4848061, Y=7382117 X=4848043, a zatim prati među kat. parc. broj 3524 i kat. parc. br. 3566, 3570 i opet seče kat. parc. broj 3524 u tačkama sa koordinatama: Y=7382568 X=4848793, Y=7382568 X=4848783, Y=7382566 X=4848752, Y=7382573 X=4848734, Y=7382600 X=4848660, Y=7382600 X=4848659, Y=7382617 X=4848608, Y=7382627 X=4848578, Y=7382629 X=4848574, Y=7382636 X=4848562, Y=7382640 X=4848556, Y=7382649 X=4848541, Y=7382659 X=4848521, Y=7382674 X=4848496, Y=7382689 X=4848479, Y=7382696 X=4848467, Y=7382732 X=4848411, Y=7382704 X=4848400, Y=7382680 X=4848390, Y=7382677 X=4848389, Y=7382642 X=4848365, Y=7382637 X=4848362, Y=7382625 X=4848351, Y=7382599 X=4848339, Y=7382582 X=4848326, Y=7382560 X=4848308, Y=7382537 X=4848283, Y=7382523 X=4848272, Y=7382492 X=4848254, Y=7382454 X=4848231, Y=7382395 X=4848199, Y=7382380 X=4848190, Y=7382380 X=4848190, Y=7382368 X=4848190, Y=7382353 X=4848193, Y=7382334 X=4848197, Y=7382310 X=4848194, Y=7382293 X=4848192, Y=7382281 X=4848187, Y=7382274 X=4848181, Y=7382265 X=4848175, Y=7382242 X=4848159, Y=7382228 X=4848153, Y=7382227 X=4848153, Y=7382200 X=4848145, Y=7382184 X=4848142, Y=7382166 X=4848142, Y=7382155 X=4848142, Y=7382142 X=4848138, Y=7382131 X=4848125, Y=7382127 X=4848120, Y=7382125 X=4848101, Y=7382123 X=4848089, Y=7382120 X=4848061, Y=7382117 X=4848043. Granica dolazi do Krsmanskog potoka kat. parc. broj 9502, prati ga jugoistočno u dužini od oko 160 m do tromeđe kat. parc. br. 9502, 3524 i 3698. Granica dalje prati kat. parc. br. 3698, 3697, 3696, 3695, 3692, 3691, 3689, 3688, 3687, 3686, 3682, 3650, 3644, 3643, 3642, 3639, 3638/3, 3638/2, 3638/1, 3639, 3637, 3636, 3626, 3621/2, 3622, 3623, 3624/3, 3624/2, dolazi do međe grada Užice i opštine Čajetina, kao i KO Mokra Gora (grad Užice) i KO Semegnjevo (opština Čajetina) i prati je do lokaliteta Panjak i Marića bor, kat. parc. broj 3652 i tačke sa koordinatama Y=7383344 X=4846489 gde granica prelazi u opštinu Čajetina u KO Semegnjevo i dalje prateći zapadnu, a zatim i istočnu granicu lokaliteta „Viogor” i to kat. parc. broj 695, potok Crkvenski kat. parc. broj 4747, sve do tačke sa koordinatama Y=7383837 X=4846074. Na potoku Crkvenski, granica skreće oštro na sever, prateći kat. parc. br. 964, 245, 182 do tromeđe kat. parc. br. 182, 244 i 4741, granica seče kat. parc. broj 182 u tačkama sa koordinatama: Y=7383529 X=4846959, Y=7383598 X=4847047, Y=7383601 X=4847051, Y=7383602 X=4847052, Y=7383641 X=4847084, Y=7383657 X=4847089, Y=7383706 X=4847113, Y=7383730 X=4847117, Y=7383741 X=4847168, Y=7383750 X=4847208, Y=7383752 X=4847214, Y=7383762 X=4847256, Y=7383768 X=4847271, Y=7383797 X=4847341, Y=7383857 X=4847486, Y=7383866 X=4847556, Y=7383867 X=4847560. Granica ulazi u kat. parc. broj 236/1 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7383867 X=4847560, Y=7383978 X=4847647. Granica prati među kat. parc. br. 236/1 i 239, ponovo ulazi u kat. parc. broj 236/1 u tačkama sa koordinatama: Y=7384028 X=4847705, Y=7383958 X=4847737. Granica dalje prati među kat. parc. br. 236/1 i 678, 679 i 668, dolazi do međe grada Užice i opštine Čajetina, odnosno međe KO Mokra Gora i KO Semegnjevo. Granica prati među KO Mokra Gora i KO Semegnjevo do naselja Špijunski livaci, i u tački nadmorske visine 1140 m, najsevernije tačke kat. parc. broj 501 u KO Semegnjevo granica menja pravac na istok i prati u KO Semegnjevo kat. parc. br. 501, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 529, 530, 559, 558, 598, 582, 583, 582, 20, 19, 20, 21, 49, dolazi do reke Kamišne kat. parc. broj 4756, obuhvata je i prati uzvodno, što je ujedno i međa KO Kremna (grad Užice) i KO Semegnjevo (opština Čajetina), ali i deo granice Parka prirode „Zlatibor”, sve do lokaliteta Pišćevića raklje, odnosno mesta gde reka Kamišna dobija novi broj kat. parc. broj 4745, na tom mestu granica prati reku, ne uzimajući je u svoju površinu i prati kat. parc. broj 410, u tačkama sa koordinatama: Y=7386396 X=4849182, Y=7386426 X=4849166, Y=7386454 X=4849124, Y=7386468 X=4849064, Y=7386492 X=4849017, Y=7386538 X=4848985, Y=7386557 X=4848985, Y=7386565 X=4848985, Y=7386592 X=4848978, Y=7386637 X=4848924, Y=7386664 X=4848929, Y=7386688 X=4848896, Y=7386690 X=4848894, Y=7386702 X=4848891, Y=7386746 X=4848880, Y=7386770 X=4848838, Y=7386772 X=4848833, Y=7386792 X=4848795, Y=7386927 X=4848690, Y=7386970 X=4848647, Y=7386996 X=4848612, Y=7387022 X=4848509, Y=7387076 X=4848472, Y=7387107 X=4848359, Y=7387142 X=4848313, Y=7387221 X=4848207, Y=7387221 X=4848206, Y=7387196 X=4848179, Y=7387177 X=4848154, Y=7387158 X=4848128, Y=7387111 X=4848093, Y=7387072 X=4848065, Y=7387030 X=4848030, Y=7387018 X=4848009, Y=7386997 X=4848003, Y=7386982 X=4847972. Seče kat. parc. broj 182 povremeno prateći međe kat. parc. broj 182 i kat. parc. br. 206, 206, 210, 211, 212, zatim prati kat. parc. br. 390/2, 182, 777 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7386863 X=4847540, Y=7386821 X=4847511. Zatim opet kat. parc. broj 182, koju prati do tačaka u kojima je seče: Y=7385958 X=4847632, Y=7385898 X=4847636, Y=7385867 X=4847633, Y=7385839 X=4847631, Y=7385721 X=4847634, Y=7385687 X=4847654, Y=7385669 X=4847672, Y=7385643 X=4847674, Y=7385626 X=4847664, Y=7385602 X=4847637, Y=7385544 X=4847570, Y=7385529 X=4847553, Y=7385507 X=4847533, Y=7385476 X=4847527, Y=7385446 X=4847529, Y=7385418 X=4847536, Y=7385392 X=4847545, Y=7385377 X=4847548, Y=7385360 X=4847553, Y=7385332 X=4847532, Y=7385306 X=4847529, Y=7385284 X=4847517, Y=7385274 X=4847456, Y=7385270 X=4847456, Y=7385264 X=4847406, Y=7385259 X=4847403, Y=7385220 X=4847385, Y=7385201 X=4847372, Y=7385186 X=4847361, Y=7385175 X=4847328, Y=7385197 X=4847319, Y=7385191 X=4847300, Y=7385179 X=4847278, Y=7385149 X=4847257, Y=7385127 X=4847216, Y=7385120 X=4847214, Y=7385101 X=4847207, Y=7385088 X=4847196, Y=7385057 X=4847192, Y=7385011 X=4847201, Y=7384974 X=4847194, Y=7384974 X=4847141, Y=7384974 X=4847131, Y=7384975 X=4847098, Y=7384969 X=4847102, Y=7384953 X=4847108, Y=7384953 X=4847108, Y=7384930 X=4847115, Y=7384922 X=4847119, Y=7384913 X=4847129, Y=7384901 X=4847143, Y=7384892 X=4847159, Y=7384885 X=4847182, Y=7384876 X=4847190, Y=7384862 X=4847200, Y=7384853 X=4847210, Y=7384841 X=4847230, Y=7384838 X=4847236, Y=7384828 X=4847256, Y=7384815 X=4847272, Y=7384814 X=4847273, Y=7384803 X=4847277, Y=7384785 X=4847289, Y=7384769 X=4847298, Y=7384755 X=4847297, Y=7384749 X=4847296, Y=7384745 X=4847292, Y=7384747 X=4847286, Y=7384749 X=4847283, Y=7384751 X=4847278, Y=7384754 X=4847272, Y=7384742 X=4847265, Y=7384690 X=4847236, Y=7384689 X=4847206, Y=7384710 X=4847158, Y=7384685 X=4847144, Y=7384645 X=4847114, Y=7384622 X=4847054, povremeno se vodeći međama kat. parc. br. 182 i 278, 281, 249, 296 i 249, zatim kat. parc. broj 249 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7384546 X=4846910, Y=7384536 X=4846864, Y=7384525 X=4846855, Y=7384518 X=4846851, Y=7384500 X=4846837, Y=7384501 X=4846824, Y=7384501 X=4846820. Granica nastavlja da prati među kat. parc. broj 249 i kat. parc. br. 696, 699, 100/2, 100/3, 707, 706, 721/1, 721/2, 2477, 2478, 2446, 2449, 2447, 2448, 2447, 2446, granicu kat. parc. broj 260, među kat. parc. br. 182 i 2445/1, 2445/2, 2460, 2462, 2461, spušta se na potok Brezovac kat. parc. broj 4747 koji prati nizvodno do tromeđe kat. parc. br. 4747, 2615 i 2616, gde granica prati dalje kat. parc. br. 2616, 2617, 2646, 2684, 2683, 2682, 2681, 2688, 2687/1, do mesta gde granica seče kat. parc. broj 2664 u tačkama sa koordinatama: Y=7385062 X=4844654, Y=7385068 X=4844651 i nastavlja da prati kat. parc. br. 2974, 2975/1, 2975/2, 2985, 2986/1, 2986/2, 2986/3, 2989, 2991, 2996/2, 2978, 2977, do tačaka: Y=7385421 X=4844396, Y=7385424 X=4844399 u kojima seče kat. parc. broj 4736 (put), prati kat. parc. br. 3374, 3189, 3190, 3193, 3194, 3195/1, 2207, 2208, 2204, 2202/8, 2201/1, 2200/1, 2209, 2210, 2264, kat. parc. broj 4735 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7386409 X=4844680, Y=7386404 X=4844680. Granica menja pravac na sever, prati kat. parc. br. 3254, 3231, 3234, 2309/2, 2292, 2290, 2275, 2274, 2273, 2271, 2269, 4730 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7386614 X=4845382, Y=7386610 X=4845390 i nastavlja da prati kat. parc. br. 1913, 1908, 1910, 1909, seče kat. parc. broj 4933 u tačkama sa koordinatama: Y=7386701 X=4845697, Y=7386703 X=4845705. Granica prati kat. parc. br. 1633, 1634/1, 1635/1, 1635/2, 1636, 1638, 4748 (potok Skakavac), sve do ušća u reku Bjele vode, kat. parc. broj 4755/6, kod železničke stanice, prateći je uzvodno ulazi u KO Branešci i dalje prateći reku Bijele vode, pre ušća Ciganskog potoka u reku Bijele vode, kreće na jug, seče reku Bjele vode, kat. parc. broj 3996, u tačkama sa koordinatama: Y=7391285 X=4844319, Y=7391295 X=4844305. Granica dalje prati kat. parc. br. 3935, 3936, 3937, 3938, seče kat. parc. broj 3991 u tačkama sa koordinatama: Y=7391546 X=4843208, Y=7391547 X=4843205. Granica dalje prati kat. parc. br. 3957, 3959, 3956, kat. parc. broj 3991 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7391837 X=4843175, Y=7391844 X=4843175. Zatim kat. parc. br. 3949, 3450, 3949, 3951, do tačaka: Y=7392114 X=4842582, Y=7392120 X=4842562 u kojima seče reku Crni Rzav, skreće u pravcu juga i ulazi u KO Jablanica. Granica prati kat. parc. broj 64, seče i obuhvata kat. parc. broj 66 u tačkama sa koordinatama: Y=7392120 X=4842562, Y=7392120 X=4842549. Granica prati kat. parc. br. 67, 70, 69, 72/1, 73/2, 88/14, 88/11, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 101/1, 102/1, 109/1, 109/2, 1015/1, 125/3, 125/2, 125/1, 16, 26/5, 26/4, 26/1, 26/3, 12/1, 26/2, 12/1, i dolazi do tačaka: Y=7388910 X=4839659, Y=7388900 X=4839655. U kojima seče kat. parc. broj 4926 (reka Ribnica), obuhvata je i prati nizvodno do železničke pruge Bar-Beograd, zatim prati granicu kat. parc. broj 314/1, izlazi na reku Rzav kat. parc. broj 4925, koja je ujedno i međa KO Jablanica i KO Semegnjevo, obuhvata je i prati nizvodno do početne tačke opisa granice lokaliteta.

2) Lokalitet „Bijele vode”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta počinje kod ušća Kani potoka u potok Bijele vode, na tromeđi KO Semegnjevo, KO Šljivovica i KO Branešci u opštini Čajetina. Granica ide u pravcu severa, u KO Šljivovica, prateći kat. parc. br. 5026/1, 2025/1, 5025/4, 5025/3, 5025/1 do tačke u kojoj seče kat. parc. broj 5025/1: Y=7390891 X=4846250, Y=7390955 X=4846231 i opet se vraća na granicu kat. parc. broj 5025/1, zatim kat. parc. br. 5026/2, 5027, do tačaka u kojima seče kat. parc. broj 5073 (put): Y=7391330 X=4846383, Y=7391329 X=4846390 i prelazi u kat. parc. broj 4456/1 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7391329 X=4846390, Y=7391369 X=4846464, Y=7391396 X=4846539, Y=7391421 X=4846580, Y=7391434 X=4846607, Y=7391439 X=4846650, Y=7391435 X=4846701, Y=7391431 X=4846743, Y=7391442 X=4846776, Y=7391453 X=4846790, Y=7391724 X=4846904, Y=7391992 X=4847159, Y=7392210 X=4847204, Y=7392297 X=4847190, Y=7392394 X=4847175, Y=7392475 X=4847162, Y=7392653 X=4847106. Granica izlazi na među KO Šljivovica i KO Branešci, prati među u pravcu severoistoka, dolazi do puta, kat. parc. broj 4773, koji ne ulazi u lokalitete sa režimom zaštite II stepena i prati granicu kat. parc. broj 2784 u KO Branešci, granica prateći je skreće na jug, dolazi do puta kat. parc. broj 3917 koji seče u tačkama sa koordinatama: Y=7393853 X=4846146, Y=7393853 X=4846139. Granica nastavlja u pravcu juga da prati kat. parc. br. 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3810/5, 3822, 3823, 3822, 3810/5 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7393314 X=4845195, Y=7393314 X=4845195, Y=7393273 X=4845179, Y=7393134 X=4845116, Y=7393090 X=4845062. Nastavlja granicom kat. parc. broj 3810/5 do tačaka sa koordinatama: Y=7392843 X=4845205, Y=7392675 X=4845051 u kojima seče kat. parc. broj 3872/1. Granica dalje prati kat. parc. br. 3873, 3810, 3931, 3934, 3933 do tačaka sa koordinatama: Y=7390918 X=4845107, Y=7390928 X=4845123 u kojima seče reku Bijele vode, kat. parc. broj 3996. Granica dalje prati reku Bijele vode uzvodno, obuhvatajući i reku, koja je i međa KO Semegnjevo i KO Branešci, do početne tačke opisa granice lokaliteta.

3) Lokalitet „Ribničko jezero”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta počinje u njegovoj najjužnijoj tački sa koordinatama Y=7393029 X=4837342 na međi KO Jablanica i KO Čajetina, u najjužnijoj tački kat. parc. broj 1435/25 u KO Jablanica. Granica dalje prati granicu kat. parc. broj 1435/25, u pravcu severozapada, kat. parc. broj 1435/5, do tačke sa koordinatama Y=7392492 X=4837781 gde granica seče kat. parc. broj 1435/5 u pravcu severoistoka do tačke sa koordinatama Y=7392614 X=4838000, tromeđe kat. parc. br. 1435/5, 1425/25 i 1447. Granica dalje prati među kat. parc. br. 1435/5 i 1447 do tromeđe kat. parc. br. 1435/5, 1447 i 1435/25 odakle u pravcu severoistoka seče kat. parc. broj 1435/25 u tački sa koordinatama Y=7392805 X=4838285. Iz tačke sa koordinatama Y=7392809 X=4838315 u kojoj seče kat. parc. broj 1435/24, granica prelazi u kat. parc. broj 1435/30 koju seče u tački sa koordinatama Y=7392840 X=4838403. Granica dalje prati granicu kat. parc. broj 1435/30, koja je ujedno međa KO Jablanica i KO Čajetina, i koju seče u tački sa koordinatama Y=7393008 X=4838763. Tačka je na međi kat. parc. br. 4925 (Crni Rzav) i 1435/30, odakle ulazi u KO Čajetina, seče kat. parc. broj 4925 u tački sa koordinatama Y=7393011 X=4838770. Zatim iz iste tačke prelazi u kat. parc. broj 7010/13 koju seče u tački sa koordinatama Y=7393047 X=4838855. Granica prelazi na među kat. parc. br. 7010/13 i 7010/12, odakle ulazi u kat. parc. broj 7010/12 i seče je u tački sa koordinatama Y=7393043 X=4838869. Granica u pravcu severoistoka prati kat. parc. br. 15 i 7010/17 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394142 X=4838834, Y=7394164 X=4838831, Y=7394202 X=4838824, Y=7394255 X=4838799, Y=7394299 X=4838769, Y=7394339 X=4838746, Y=7394380 X=4838739, Y=7394445 X=4838741, Y=7394467 X=4838745, Y=7394499 X=4838750, Y=7394550 X=4838753, Y=7394603 X=4838750, Y=7394651 X=4838746, Y=7394711 X=4838737, Y=7394770 X=4838703, Y=7394848 X=4838656, Y=7394875 X=4838630, Y=7394887 X=4838617, Y=7394936 X=4838566, Y=7394968 X=4838527, Y=7394981 X=4838510, Y=7395005 X=4838442, Y=7395009 X=4838428, Y=7395021 X=4838372, Y=7395020 X=4838315, Y=7395030 X=4838207, Y=7395031 X=4838174, Y=7395032 X=4838118, Y=7395033 X=4838114, Y=7395028 X=4838073, Y=7395049 X=4838071. Granica izlazi na kat. parc. broj 7056, prati je do reke Rzav, koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7393048 X=4838000, Y=7395040 X=4837990. Zatim granica dolazi do kat. parc. broj 7252 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7395040 X=4837990, Y=7394918 X=4837955. Granica zatim seče kat. parc. br. 7257/1, 7285, 7282, 7294/1 7280/1, 7276/1, 7300/2 (Marinkov potok) u tačkama sa koordinatama: Y=7394919 X=4837955, Y=7394874 X=4837898, Y=7394836 X=4837879, Y=7394802 X=4837849, Y=7394781 X=4837829, Y=7394758 X=4837802, Y=7394739 X=4837774, Y=7394728 X=4837758, Y=7394709 X=4837743, Y=7394675 X=4837736, Y=7394625 X=4837733, Y=7394581 X=4837730, Y=7394564 X=4837728, Y=7394560 X=4837728, Y=7394530 X=4837723, Y=7394478 X=4837713, Y=7394466 X=4837711, Y=7394435 X=4837703, Y=7394415 X=4837698, Y=7394396 X=4837682, Y=7394158 X=4837678, Y=7393813 X=4837617, Y=7393769 X=4837587, Y=7393695 X=4837580, Y=7393479 X=4837583, Y=7393193 X=4837625, Y=7393167 X=4837624, Y=7393140 X=4837620. Granica izlazi na među KO Čajetina i KO Jablanica, prati je u pravcu juga do početne tačke opisa granice lokaliteta.

4) Lokalitet „Ravni Tornik”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta počinje u njegovoj najjužnijoj tački i kreće se u pravcu severa prateći među kat. parc. br. 994 i 2084, 2077, 2072/2, 2071, 2076, 1969, 1960/1, zatim među kat. parc. broj 332 i kat. parc. br. 1960/1, 1959, 1948, 1949, 1955, 1947, 1946, 1945, 995, 996, 997/1, 997/6, 997/12, 997/7, 591, a zatim skreće u pravcu istoka i seče kat. parc. broj 591 u tačkama sa koordinatama: Y=7392802 X=4835272, Y=7392867 X=4835347, Y=7392883 X=4835364, Y=7392921 X=4835403, Y=7392924 X=4835398, Y=7392942 X=4835383, Y=7392971 X=4835374, Y=7393007 X=4835374, Y=7393024 X=4835377, Y=7393030 X=4835378, Y=7393082 X=4835397, Y=7393102 X=4835403, Y=7393136 X=4835399, Y=7393149 X=4835384, Y=7393168 X=4835345, Y=7393182 X=4835316, Y=7393202 X=4835296, Y=7393224 X=4835290, Y=7393246 X=4835292, Y=7393297 X=4835317, Y=7393368 X=4835362, Y=7393382 X=4835366, Y=7393396 X=4835363, Y=7393416 X=4835351, Y=7393449 X=4835317, Y=7393467 X=4835286, Y=7393473 X=4835261, Y=7393471 X=4835240, Y=7393465 X=4835217, Y=7393467 X=4835188, Y=7393476 X=4835176, Y=7393481 X=4835170, Y=7393510 X=4835150, Y=7393528 X=4835140, Y=7393541 X=4835133, Y=7393551 X=4835116, Y=7393594 X=4835087, Y=7393623 X=4835070, Y=7393642 X=4835037, Y=7393652 X=4835027, Y=7393664 X=4835030, Y=7393669 X=4835029, Y=7393672 X=4835034, Y=7393684 X=4835056, Y=7393712 X=4835078, Y=7393733 X=4835089, Y=7393749 X=4835098, Y=7393773 X=4835101, Y=7393790 X=4835101, Y=7393816 X=4835099, Y=7393835 X=4835099, Y=7393856 X=4835104, Y=7393881 X=4835111, Y=7393906 X=4835130, Y=7393906 X=4835142, Y=7393910 X=4835150. Granica izlazi na među kat. parc. broj 332 i kat. parc. br. 676, 677, 680, 683, 687, 688, 977, 969, 967, 968 (put), do tačaka u kojima seče kat. parc. broj 332: Y=7394645 X=4834785, Y=7394648 X=4834767, Y=7394659 X=4834759, Y=7394669 X=4834752, Y=7394687 X=4834721, Y=7394693 X=4834691, Y=7394693 X=4834689, Y=7394692 X=4834660, Y=7394676 X=4834631, Y=7394674 X=4834617, Y=7394683 X=4834602, Y=7394696 X=4834586, Y=7394761 X=4834534, Y=7394781 X=4834526, Y=7394791 X=4834522, Y=7394804 X=4834519, Y=7394826 X=4834513, Y=7394855 X=4834514, Y=7394873 X=4834522, Y=7394884 X=4834526, Y=7394894 X=4834529. Granica izlazi na među kat. parc. br. 332 i 735/1, prati je u pravcu jugozapada, do tačaka u kojima seče kat. parc. broj 735/1: Y=7394757 X=4834419, Y=7394769 X=4834414, Y=7394770 X=4834414, Y=7394846 X=4834380, Y=7394852 X=4834378, Y=7394885 X=4834363, Y=7394897 X=4834357, Y=7394917 X=4834347, Y=7394942 X=4834339, Y=7394958 X=4834334, Y=7395148 X=4834272, Y=7395255 X=4834247, Y=7395277 X=4834234, Y=7395284 X=4834222, Y=7395280 X=4834215, Y=7395258 X=4834208, Y=7395230 X=4834198, Y=7395213 X=4834182, Y=7395210 X=4834151, Y=7395221 X=4834122, Y=7395229 X=4834068, Y=7395223 X=4834036, Y=7395200 X=4834020, Y=7395175 X=4834009, Y=7395177 X=4833981, Y=7395190 X=4833971, Y=7395201 X=4833970, Y=7395231 X=4833968, Y=7395248 X=4833954, Y=7395251 X=4833921, Y=7395263 X=4833882, Y=7395274 X=4833849, Y=7395272 X=4833813, Y=7395270 X=4833782, Y=7395266 X=4833777, Y=7395239 X=4833819, Y=7395219 X=4833824, Y=7395204 X=4833826, Y=7395191 X=4833832, Y=7395166 X=4833842, Y=7395153 X=4833773, Y=7395126 X=4833736, Y=7395124 X=4833733. Granica dalje, u pravcu juga prati kat. parc. br. 2196, 2194, 2192, 2190 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394677 X=4833661, Y=7394563 X=4833659. Zatim prati kat. parc. br. 2189, 2187, 5894 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394401 X=4833739, Y=7394397 X=4833740. Granica dalje prati među kat. parc. br. 5894 i 994 sve do početne tačke opisa granice lokaliteta.

5) Lokalitet „Čigota”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta počinje u njegovoj najjužnijoj tački, na međi opština Čajetina i Nova Varoš, KO Dobroselica i KO Draglica, i kreće se u pravcu severa. Polazi sa reke Rzav, iz tačaka: Y=7399441 X=4832080, Y=7399438 X=4832087. Granica dalje prati među KO Dobroselica i KO Draglica, zatim prati u KO Draglica u pravcu severa, kat. parc. br. 142, 141/1, 140/1, 139/6, 139/3, 138/2, 138/4, 138/1, dolazi do kote sa nadmorskom visinom 1158 m, na lokalitetu Kljajevo plandište, prateći kat. parc. br. 2573/2, 2573/1, 2572/1, 2565/1, 2564, 2563/1, 2541/1 u KO Dobroselica, do tačaka preseka: Y=7399263 X=4833094, Y=7399251 X=4833147. Granica dalje nastavlja da prati granice kat. parc. br. 2541/8, 2541/7, 2541/2, 2540/7, 2540/6, 2540/1, 2538, 2537, 2533/1, 2533/2, 2532/2, 2532/1, 2529, 2521/2, 2520/2, 2519, 825, do visinske kote 1067 m na lokalitetu Carevo polje, gde kat. parc. broj 5882/1 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7398433 X=4834068, Y=7398435 X=4834072. Granica nastavlja da prati granice kat. parc. br. 826, 5906 (potok Rzav) nizvodno do kat. parc. broj 2467, gde seče kat. parc. broj 5906 u tačkama sa koordinatama: Y=7397389 X=4833871, Y=7397395 X=4833878. Dalje granica prati kat. parc. broj 857/1 sve do istočne granice kat. parc. broj 5931, ulazi u tu parcelu i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7396320 X=4833993, Y=7396275 X=4833980. Granica prati kat. parc. broj 5913 do međe sa kat. parc. broj 857/9 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7396296 X=4834362, Y=7396383 X=4834348. Granica ulazi u kat. parc. broj 857/1 i prati je do tromeđe kat. parc. br. 857/1, 888 i 5913 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7396373 X=4834496, Y=7396330 X=4834497. Granica prati kat. parc. br. 5913, 536/1 koja se poklapa sa granicom Parka prirode „Zlatibor”, kat. parc. broj 536/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7395966 X=4837419, Y=7395990 X=4837434, Y=7396008 X=4837428, Y=7396028 X=4837426, Y=7396037 X=4837429, Y=7396069 X=4837434, Y=7396098 X=4837433, Y=7396123 X=4837443, Y=7396134 X=4837448, Y=7396153 X=4837455, Y=7396190 X=4837472, Y=7396225 X=4837473, Y=7396259 X=4837478, Y=7396276 X=4837484, Y=7396288 X=4837493, Y=7396299 X=4837501, Y=7396323 X=4837517, Y=7396363 X=4837548, Y=7396414 X=4837596. Poslednja navedena tačka, nalazi se na međi kat. parc. br. 536/1 i 5881/1 i prati je u pravcu juga u dužini od oko 183 m, do tačke u kojoj seče kat. parc. broj 5881/1 (put): Y=7396467 X=4837426, Y=7396472 X=4837428. Odatle granica dolazi na granicu kat. parc. broj 535 i prati je do njene najsevernije tačke, gde je istovremeno i međa KO Dobroselica i KO Ljubiš. Granica ulazi u KO Ljubiš, u pravcu severa prateći kat. parc. br. 6325/1, 6281/2, 6281/3, 6281/1, 6283, 6274, 6250, 6247, 6246, 6245, 6240, 6253, 6254, 6255, 6256, 6184, 6175, izlazi na među KO Ljubiš i KO Čajetina u pravcu severa, prateći kat. parc. br. 7063, 7061, 7065, dolazi do puta kat. parc. broj 7354 koji ne ulazi u zaštićeno dobro, odvaja se od međe i prati kat. parc. br. 7065, 7073, 7071/1, 7070, 7069, 7070, 7071/6, 7071/7, 7065, granica menja pravac ka jugu prateći istočnu granicu kat. parc. br. 7065, 7075/1, 7106, 7094, 7088, 7087, 7085, 7103, 7105, 7109, 7146, 7144, 7148, 7149, 7176/1, 7167/2, 7167/3, 7167/4, kada granica ulazi KO Alin potok, prateći kat. parc. br. 1500/1, 1549, 1621/1, 1621/2, 1637/8, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4, 1637/5, 1637/6, 1637/7, 1632, 1636, kat. parc. broj 3463 (reka Katušnica) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401048 X=4839167, Y=7401072 X=4839158. Granica dalje prati reku Katušnicu kat. parc. broj 3463, nizvodno, kat. parc. broj 1697, opet reku Katušnicu kat. parc. broj 3463 kojom ulazi u KO Gostilje, reka Katušnica menja broj kat. parc. u 3473, ali i dalje granica prati reku nizvodno do tačaka sa koordinatama: Y=7403576 X=4837549, Y=7403579 X=4837533, u kojima seče reku Katušnicu, skreće na jug, prelazi KO Gostilje, prati kat. parc. br. 72, 18/1, seče kat. parc. broj 4913 (vodotok) u tačkama sa koordinatama: Y=7403523 X=4837233, Y=7403526 X=4837227. Granica dalje prati kat. parc. br. 1683/4, 1683/5, 1683/6, 1683/1, 1684, 1685, 1682, 1684 i kat. parc. broj 1683/1 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403768 X=4836639, Y=7403623 X=4836566. Granica ide međom kat. parc. br. 1683/1 i 1700, dolazi do vodotoka, kat. parc. broj 4913, i seče ga u tačkama sa koordinatama: Y=7403516 X=4836554, Y=7403498 X=4836548. Granica dalje prati kat. parc. br. 1689, 1688, 1691/2, 1691/1, 1694, 1699, 2023/1, 4791 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403209 X=4836475, Y=7403206 X=4836468. Granica dalje prati kat. parc. br. 2077/1, 2082/1, 2088, 2089, 2100, 2099, 2098, 2097, 2096, 29, 18/1, 4771 (put) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401898 X=4835714, Y=7401896 X=4835711. Granica dalje prati kat. parc. br. 2219/26, 2216/28, 2216/56 (put) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401705 X=4835560, Y=7401706 X=4835557. Granica dalje prati kat. parc. br. 2216/1, 2216/17, 2460/2, 2459/2, 2459/3, 2459/1, 2458, 2455, 2454, 2461, 250, 2447, 2448, 2502/3, 2502/1, 2501/1, 4932 (put) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403097 X=4834813, Y=7403101 X=4834810. Granica dalje prati kat. parc. br. 2501, 4793 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403415 X=4834967, Y=7403414 X=4834971. Granica dalje prati kat. parc. broj 2541, zatim opet kat. parc. br. 2501, 4793 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403703 X=4834985, Y=7403703 X=4834988. Granica dalje prati kat. parc. br. 3160, 4793, 2501, 4772 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403139 X=4833890, Y=7403141 X=4833887. Granica dalje prati kat. parc. br. 4541/1, 4542/1, 4542/2, 4541/2, 4543, 4550, 4556/3, 4554/3, 4558/2, 4573/2, 4573/1, 4567/1, 4575/2, 4575/1, 4576, 4688, 4633/2, 4632/2, 4631/3, 4630/11, 4817 (put) koji seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401994 X=4833883, Y=7401991 X=4833878, Y=7401989 X=4833874, Y=7401983 X=4833866.

6) Lokalitet „Klisura reke Katušnice”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta počinje u njegovoj jugoistočnoj tački, na međi KO Drenova i KO Gostilje, poklapa se jednim delom sa granicom Parka prirode „Zlatibor”. Granica ide u pravcu severozapada u KO Gostilje, prati granicu Parka prirode „Zlatibor”, odnosno kat. parc. br. 3769, 3766, 3767, 3766, 3765, 3764, 3763, 3762, 3759, 3756, 3758, 3757, 3790, 3794/1, 3795, 3796, 3800, 3799, seče kat. parc. broj 4803 u tačkama sa koordinatama: Y=7407620 X=4834120, Y=7407618 X=4834121 i nastavlja da prati kat. parc. br. 3742, 3727, 3726, 3725, 3721, 3719, 3718, 3719, 3717, 3715, 3714, 3713, 3712, 3711, 3710, 3319/1, 3702, 3701, 3319/1, 3435, 3448, 3449, 3455 3319/1, 3326, 3325, 3324, 3322, 3323, seče kat. parc. broj 3319/1 u tačkama sa koordinatama: Y=7406463 X=4835034, Y=7406446 X=4835037, Y=7406413 X=4835078, Y=7406412 X=4835104, Y=7406405 X=4835125, Y=7406433 X=4835180, Y=7406478 X=4835199. Granica dalje prati kat. parc. br. 3320/2, 3320/3, 3320/1, 1254/1, 1268/1, 1268/2, 1270, 1271, 1272, 1254/1 kojom se odvaja od granica Parka prirode „Zlatibor”, prati kat. parc. br. 1274, 1254/1, 1283, 1284, 1254/1, 1286, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1301, 1299, 1302, 4812 (reka Katušnica) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7406230 X=4836375, Y=7406252 X=4836372. Granica dalje prati kat. parc. br. 1227, 1219, 1218/1, 1218/4, 1218/5, 1223/1, 1224, 1225, 1208/1, 1207/2, 1207/1, 1240/1, 1240/2, 1242, 1243, 1244, 3334, 3333, 4783, 3337/1, 3337/2, 3337/3, 3337/4, 3342/3, 3342/1, 3343, 3349, 3347 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7407019 X=4835774, Y=7407022 X=4835772. Granica dalje prati kat. parc. br. 3362, 3363, 3377, 3379, 3384, 3382/4, 3434, izlazi na među KO Gostilje i KO Drenova. Granica prelazi u KO Drenova, prateći kat. parc. br. 842, 840/1, 839, 836, 837, 836 do njene najistočnije tačke od koje u pravcu juga, pravolinijski seče kat. parc. broj 802 do najsevernije tačke kat. parc. broj 835. Nastavlja da prati kat. parc. br. 835, 831, 830, 827, 868, 865/2, 865/1, 866, 864/2, dolazi do najistočnije tačke kat. parc. broj 864/2 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7408412 X=4834208, Y=7408414 X=4834187, Y=7408411 X=4834172, Y=7408396 X=4834154, Y=7408384 X=4834134. Granica dolazi do kat. parc. broj 1226 i seče je pravolinijski u tačkama sa koordinatama: Y=7408384 X=4834136, Y=7408389 X=4834117. Granica dolazi do kat. parc. broj 860/1 i prati njenu istočnu granicu do tačaka: Y=7408379 X=4834094, Y=7408343 X=4834072 u kojima seče kat. parc. broj 860/1, izlazi na među kat. parc. br. 858 i 857, prati je do tačaka: Y=7408331 X=4834041, Y=7408295 X=4833991. Granica dalje prati južnu granicu kat. parc. broj 857, zatim kat. parc. broj 856/1 i dolazi do međe KO Drenova i KO Gostilje, prelazi u KO Gostilje i dolazi do početne tačke opisa granice lokaliteta.

7) Lokalitet „Murtenica”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica lokaliteta počinje na njegovoj jugoistočnoj granici, na međi KO Bela reka, KO Kućani i KO Negbina u opštini Nova Varoš, poklapa se jednim delom sa granicom Parka prirode „Zlatibor”. Granica ide u pravcu juga, u KO Negbina i prati kat. parc. br. 568, 794, 792, 791, 790, 789, 2903, 736, 737, 738, 752/2, 753/2, 753/1, 754, 2962, 592, 593/1, 2954, 703, 701/6, 699, 701/6, 706/3, 700/2, 700/1, 628, 639, 2965 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7404089 X=4825663, Y=7404085 X=4825664. Granica dalje prati kat. parc. br. 202, 652/2, 653/2, 653/1, 654, 655, 656, 661, 663/2, 665, 667/2, 668, 669/2, 672, 671, 840, 839/1, 839/2, 825, 824, 823, 814, 813, 811, 1336, 1338, 1336, 1340, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348, 202, 1384, 1390, 1392, 1393, 1391, 2968 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401830 X=4824510, Y=7401824 X=4824505. Granica parka nastavlja u pravcu severa, prateći kat. parc. br. 1423, 1405/2, 1406, 1411/2, 1411/1, 1274, 1269, 2950 (potok) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401398 X=4824794, Y=7401386 X=4824795. Granica dalje prati kat. parc. broj 1243, odvaja se od granice Parka prirode „Zlatibor”, skreće ka severu i prati granice kat. parc. br. 1244, 1245, 1246/2, 1247/2, 1247/1, 1248, 1249, 1250, 402, 399, 268, 264, 263, 262, 258/2, 256, 257, 246, 245, 239, 238/2, 242, 226/2, 223/4, 232/3, 232/2, 232/1, 218, granica prelazi u KO Draglica, prateći kat. parc. br. 2139, 2140, 2145, 2161, 2158, 2155, 2151, 2168, 2210/1, 1883, 1899/1, 1906/2, 1905, 1992/2, 1991/3, 1991/2, 1991/4, 1919, 1973/2, 1973/3, 1973/1, 1971/1, 1969, 1968, 1903, 1904, 1960, 1959, 1958, 1956, 1953, 1950, 1946, 522, 521, 519/2, 2274/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401776 X=4828735, Y=7401770 X=4828736. Granica dalje prati kat. parc. br. 648, 647, 652 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401621 X=4828894, Y=7401631 X=4829063. Nastavlja granicom kat. parc. broj 652 kada dolazi do puta kat. parc. broj 2270 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7401729 X=4829105, Y=7401740 X=4829104. Granica dalje prati kat. parc. br. 479/1, 486/2 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7402206 X=4829037, Y=7402209 X=4829033. Granica dalje prati kat. parc. br. 485, 488 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7402251 X=4829002, Y=7402249 X=4828996. Granica dalje prati kat. parc. broj 489/1, dolazi do granice sa KO Ljubiš i prelazi u opštinu Čajetina u KO Ljubiš, i prati kat. parc. br. 6121, 6123, 6730 (put) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7403519 X=4829289, Y=7403517 X=4829295. Granica dalje prati kat. parc. br. 2999, 3002, 3001, 3000, 2977 (put) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7404254 X=4829837, Y=7404256 X=4829836. Granica dalje prati kat. parc. broj 3006/1, ponovo seče put, kat. parc. broj 2977, u tačkama sa koordinatama: Y=7404483 X=4830121, Y=7404481 X=4830123. Granica dalje prate kat. parc. br. 3003, 3004, 3003, 2978, 3003, 2977, 2976, 3006/1, 3183 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405417 X=4831346, Y=7405426 X=4831353 i nastavlja da prati kat. parc. br. 3180, 3183, 3003, do lokaliteta Rebra, gde u tačkama sa koordinatama: Y=7405930 X=4831025, Y=7405927 X=4831002, Y=7405932 X=4830971, Y=7405941 X=4830947, Y=7405960 X=4830923, Y=7405966 X=4830905, Y=7405965 X=4830873, Y=7405967 X=4830864 seče kat. parc. broj 3006/1 i prateći granicu iste kat. parc. broj 3006/1, ka severozapadu, dolazi do visinske kote 1.116 m, gde na tromeđi kat. parc. br. 3030/1, 3035/2 i 3006/1 skreće na jug, prateći granice kat. parc. br. 3030/1, 3030/2, 3029, 3020, 3021, 3023, 3024, 3015, 3012, 3011, 3091, 3092 i izlazi na među KO Ljubiš i KO Bela reka, kao i među opština Čajetina i Nova Varoš. Granica prelazi u opštinu Nova Varoš, KO Bela reka i prati granice kat. parc. br. 107/10, 107/4, 107/3, 107/2, 107/1, 106, 115, 117, 118, 198, 197, 173, 172/1, 172/3, 171/1, 171/2, 170, 169, 182, 183, 3159/1 (put) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7406492 X=4828709, Y=7406477 X=4828704, Y=7406468 X=4828702 i dalje prati kat. parc. br. 229/4, 229/5, 229/2, 229/8, 229/10, 230/5, 221, 220/2, 219/3, 1993, 1992, 1988/2, 1987/2, 1986/2, 1986/1, 1998, 1999, 2004, 2005, seče kat. parc. broj 2008 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7406013 X=4828036, Y=7406011 X=4828034. Prati kat. parc. broj 1967, a kat. parc. broj 3162 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405922 X=4828015, Y=7405921 X=4828008. Granica dalje prati kat. parc. br. 2014, 2015, 2016, 3175 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405896 X=4827910, Y=7405898 X=4827907. Granica dalje prati kat. parc. br. 2041, 2042, 2041, 2040, 2039, 2036, 2174/1, 2174/3, 2174/4, 2089 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7405820 X=4827622, Y=7405826 X=4827606. Granica dalje prati kat. parc. br. 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2097, 2098, 2099, 2106/2, 2105, 2104, 2131, 2130, 2127, 2126, 2125, izlazi na među granica KO Bela reka i KO Kućani. Prati među opština u pravcu severozapada, prateći kat. parc. br. 2125, 2126, 3168, 2133, 2134 čijom najjužnijom tačkom dolazi do tromeđe KO Bela reka, KO Kućani i KO Negbina, odnosno do početne tačke opisa granice lokaliteta.

8) Lokalitet „Područje oko klisure reke Uvac”

Granica lokaliteta definisana je katastarskim podelama i prelomnim tačkama.

Granica počinje na međi opština Čajetina i Priboj i granici Srbije sa BiH, u opštini Čajetina, KO Jablanica, kod lokaliteta Đurov jastuk, u tački na reci Uvac kat. parc. broj 4946, kreće se ka severu, prateći državnu granicu sve do tačke gde se kat. parc. broj 2120 odvaja od državne granice, odvaja se i granica lokaliteta, prati severnu granicu kat. parc. broj 2120, zatim prateći i istočnu granicu iste parcele skreće u pravcu juga prateći put, prati kat. parc. br. 2121, 2120, 2123, 4940/1 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7382510 X=4836710, Y=7382512 X=4836705. Granica dalje prati kat. parc. br. 2128/3, 2129/2, 2129/1, 2137, 2147/2, 2148/1, 2147/1, 2168, 2167, 2165, 2222/1, 2222/2, 2222/3, 2222/4, 2222/5, 2222/11, 2232, 2231, 4227, 4226/1, 4226/2, 4225, 4424, 4188, 4192, 4200, 4201/1, 4201/25, 4201/6, 4201/9, 4201/10, 4201/12, 4201/26, 4201/12, 4201/14 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7385222 X=4834288, Y=7385250 X=4834286, Y=7385401 X=4834290, Y=7385445 X=4834234, Y=7385461 X=4834202, Y=7385473 X=4834177. Granica dalje prati severnu granicu kat. parc. broj 4010 do tačaka u kojima je seče: Y=7385624 X=4834188, Y=7385690 X=4834160. Granica se vraća na kat. parc. br. 4010, 4006, 4010 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7385800 X=4834059, Y=7385815 X=4833993. Granica dalje prati kat. parc. br. 4619, 4010, 4007, 4010, 4678, 4679, 4680, 4681 i 4688 koje seče u tačkama sa koordinatama: Y=7386694 X=4833390, Y=7386743 X=4833353. Granica dalje prati kat. parc. br. 4689/1, 4699, 4702, seče kat. parc. broj 4941 (put) u tačkama sa koordinatama: Y=7387165 X=4833120, Y=7387168 X=4833118. Granica dalje prati kat. parc. br. 4713, 4711/2, 4711/3, 4718/1, 4719, 1139 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7387710 X=4832774, Y=7387729 X=4832770. Granica dalje prati kat. parc. br. 4859, 4854, 4855, 4845 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7388076 X=4832127, Y=7388223 X=4832208. Granica dalje prati kat. parc. br. 4836/4, 4836/9, 4836/4, 4836/8, 1246 koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7388755 X=4832640, Y=7388727 X=4832612, Y=7388702 X=4832568, Y=7388673 X=4832493, Y=7388654 X=4832357, Y=7388646 X=4832301, Y=7388670 X=4832262, Y=7388658 X=4832225, Y=7388657 X=4832211, Y=7388682 X=4832197, Y=7388727 X=4832210, Y=7388855 X=4832256, Y=7388888 X=4832286, Y=7388933 X=4832322, Y=7388962 X=4832333, Y=7388978 X=4832340, Y=7389056 X=4832364, Y=7389093 X=4832365, Y=7389094 X=4832396, Y=7389076 X=4832432, Y=7389055 X=4832494, Y=7389069 X=4832552, Y=7389072 X=4832565, Y=7389097 X=4832596, Y=7389114 X=4832618, Y=7389116 X=4832621, Y=7389133 X=4832625, Y=7389147 X=4832628, Y=7389191 X=4832651, Y=7389207 X=4832673, Y=7389210 X=4832717, Y=7389218 X=4832735, Y=7389238 X=4832782, Y=7389266 X=4832820, Y=7389290 X=4832838, Y=7389298 X=4832842, Y=7389304 X=4832790, Y=7389293 X=4832723, Y=7389295 X=4832675, Y=7389311 X=4832625, Y=7389304 X=4832568, Y=7389296 X=4832519, Y=7389277 X=4832480, Y=7389259 X=4832432, Y=7389243 X=4832402, Y=7389248 X=4832375, Y=7389267 X=4832342, Y=7389279 X=4832333, Y=7389282 X=4832314, Y=7389251 X=4832297, Y=7389233 X=4832280, Y=7389214 X=4832255, Y=7389207 X=4832224, Y=7389218 X=4832202, Y=7389244 X=4832173, Y=7389253 X=4832143, Y=7389252 X=4832110, Y=7389230 X=4832065, Y=7389216 X=4832036, Y=7389191 X=4832034, Y=7389179 X=4832041, Y=7389161 X=4832069, Y=7389145 X=4832075, Y=7389112 X=4832079, Y=7389101 X=4832067, Y=7389057 X=4832033, Y=7389053 X=4832030. Granica dalje prati kat. parc. br. 4779, 4780, 4783, 4785, 4788, 4754, 4751, 4750/1, 4750/2, 4747, 4746/1, 4746/2, 4746/3, 4745/3, 5901 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7389935 X=4831650, Y=7389934 X=4831647. Granica dalje prati kat. parc. br. 4763, 4764, 4766, 4767, 4772/1, 4776, 5195/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7390129 X=4831262, Y=7390215 X=4831325, Y=7390260 X=4831361, Y=7390366 X=4831421, Y=7390399 X=4831439, Y=7390453 X=4831470, Y=7390541 X=4831519, Y=7390635 X=4831583, Y=7390653 X=4831593, Y=7390656 X=4831595, Y=7390659 X=4831597. Granica dalje prati kat. parc. br. 5195/3, 5195/2, 5280, 5195/1, 5270, 5198, 5197, 5915/1, 5182, 5191, 5182 koju prati jednim delom, a onda je seče u tačkama sa koordinatama: Y=7391461 X=4830909, Y=7391470 X=4830909, Y=7391504 X=4830907, Y=7391528 X=4830901, Y=7391560 X=4830878, Y=7391590 X=4830850, Y=7391602 X=4830836, Y=7391612 X=4830826, Y=7391633 X=4830811, Y=7391669 X=4830797, Y=7391699 X=4830788, Y=7391707 X=4830781, Y=7391714 X=4830775, Y=7391723 X=4830756, Y=7391723 X=4830753, Y=7391726 X=4830750, Y=7391747 X=4830729, Y=7391772 X=4830742, Y=7391790 X=4830750, Y=7391811 X=4830746, Y=7391848 X=4830755, Y=7391894 X=4830754, Y=7391904 X=4830783, Y=7391833 X=4830793, Y=7391866 X=4830822, Y=7391905 X=4830857, Y=7391931 X=4830879, Y=7392025 X=4830885, Y=7392118 X=4830893, Y=7392231 X=4830895, Y=7392279 X=4830899, Y=7392286 X=4830900, Y=7392315 X=4830903, Y=7392316 X=4830901, Y=7392337 X=4830871, Y=7392370 X=4830883, Y=7392390 X=4830874, Y=7392419 X=4830871, Y=7392420 X=4830850, Y=7392435 X=4830814, Y=7392520 X=4830727, Y=7392619 X=4830658, Y=7392754 X=4830604, Y=7392779 X=4830550, Y=7392786 X=4830536, Y=7392850 X=4830511, Y=7392937 X=4830494, Y=7393006 X=4830482, Y=7393116 X=4830416, Y=7393165 X=4830407, Y=7393203 X=4830410, Y=7393374 X=4830476. Granica zatim seče kat. parc. broj 5172 u tačkama sa koordinatama: Y=7393374 X=4830476, Y=7393546 X=4830539, Y=7393561 X=4830546, Y=7393565 X=4830548, Y=7393577 X=4830542. Granica u pravcu juga, nastavlja da prati kat. parc. br. 5172, 5175, 5182, 5183, 5185, granica ulazi u KO Dobroselica, prateći kat. parc. br. 5650/2, 5650/1, 5639, 5642, 5653/1, 5653/2, 5666, 5661/1, 4032, 4031, 4025, 4024, 4012, 4133 (Rečica reka) koju seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394342 X=4829929, Y=7394350 X=4829939. Granica dalje prati kat. parc. br. 3987, 3984 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394394 X=4829974, Y=7394397 X=4829976. Granica u pravcu jugoistoka prati kat. parc. br. 3984, 3979/2, u kat. parc. broj 3982 ulazi u obliku pravougaonika i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7394504 X=4829923, Y=7394494 X=4829924, Y=7394502 X=4829982, Y=7394522 X=4829975. Granica dalje prati kat. parc. br. 3979/2, 3975, 3597 i 3574 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394549 X=4830810, Y=7394578 X=4830833, Y=7394568 X=4830860, Y=7394533 X=4830963, Y=7394522 X=4830993, Y=7394496 X=4831095, Y=7394483 X=4831138, Y=7394431 X=4831208, Y=7394439 X=4831230, Y=7394437 X=4831248, Y=7394436 X=4831267, Y=7394435 X=4831288, Y=7394420 X=4831329, Y=7394427 X=4831424, Y=7394416 X=4831496, Y=7394351 X=4831537, Y=7394340 X=4831562, Y=7394321 X=4831633, Y=7394317 X=4831640, Y=7394290 X=4831697, Y=7394280 X=4831736. Granica nastavlja da prati severnu granicu kat. parc. broj 3574, kat. parc. broj 5907/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394382 X=4831878, Y=7394386 X=4831880. Granica dalje prati kat. parc. br. 3448/1, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448/1, 3448/2, 3448/4, 3450, 3451/2, 3451/1, 3452, 3606, 3610, 3609, 3611, 3612, 5884/1, 3671/6, 3671/5, 3703, 3284, 3707, 3708, 3709, 3706, 3705, 3706, 3729, 5884/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7395361 X=4831481, Y=7395359 X=4831480. Granica dalje prati kat. parc. br. 3615, 3604, 3618, 3604, 3965, 3971 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394956 X=4830826, Y=7394955 X=4830826, Y=7394953 X=4830825. Granica dalje prati kat. parc. br. 3967, 5907/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7394935 X=4830813, Y=7394927 X=4830810. Granica dalje prati kat. parc. br. 3597, 3602, 3597, 5907/1 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7395000 X=4830608, Y=7395001 X=4830599. Granica dalje prati kat. parc. br. 3918, 3944 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7395100 X=4830574, Y=7395102 X=4830571. Granica dalje prati kat. parc. broj 5163 do najjužnije tačke kat. parc. broj 3861/1 i seče kat. parc. broj 5163 u tačkama sa koordinatama: Y=7395521 X=4830539, Y=7395489 X=4830485, Y=7395425 X=4830401, Y=7395315 X=4830358, Y=7395262 X=4830329, Y=7395240 X=4830237, Y=7395204 X=4830220, Y=7395201 X=4830153, Y=7395163 X=4830063, Y=7395140 X=4830034, Y=7395100 X=4829985, Y=7395049 X=4829932, Y=7395057 X=4829900, Y=7395087 X=4829801, Y=7395119 X=4829673, Y=7395149 X=4829592, Y=7395262 X=4829407, Y=7395275 X=4829385. Granica se ponovo vraća na granicu kat. parc. broj 5163, prelazi u kat. parc. broj 5724 i seče je u tačkama sa koordinatama: Y=7395380 X=4828898, Y=7395591 X=4828711. Granica se vraća na granicu kat. parc. broj 5724 i prati kat. parc. br. 5762, 5785, 5759, 5755/2, 5754/2, 5753/2, 5753/1. Granica lokaliteta dolazi do međe KO Dobroselica i KO Draglica, ulazi u KO Draglica i dalje prati kat. parc. br. 1129, 1139, 1131, 1184/3, 1116, 1117, 1114, 4108 (put) seče u tačkama sa koordinatama: Y=7396493 X=4827817, Y=7396498 X=4827817. Granica dalje prati kat. parc. br. 1087, 1263, 1259, 1260, 1264, 1270/2, 2280 seče u tačkama sa koordinatama: Y=7397508 X=4827582, Y=7397512 X=4827575. Granica dalje prati kat. parc. broj 2280 (Posrani potok) nizvodno do ušća sa Rasničkom rekom, seče Rasničku reku u tačkama sa koordinatama: Y=7397312 X=4826737, Y=7397309 X=4826732. Granica ulazi KO Seništa i prati kat. parc. br. 467, 446, 455, 456, 462/1, 414, 418/2, 419, 422, 396, 399, 401, 369, 362, 367, 366, dolazi do granice Parka prirode „Zlatibor” i prati je u pravcu jugozapada do međe KO Senište u opštini Nova Varoš, KO Kratovo u opštini Priboj i KO Draglica u opštini Nova Varoš. Granica lokaliteta i dalje prati granicu Parka prirode „Zlatibor”, prolazeći kroz opštinu Priboj, KO Kratovo, KO Banja i KO Rača i dolazi do početne tačke opisa granice lokaliteta.

Ostavite komentar