Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o neophodnosti pravednog rešavanja pitanja Autonomije pokrajine Kosovo i Metohija zasnovanog na međunarodnom pravu

PREDLOG

Imajući u vidu postojeći proces i stanje u međunarodnoj zajednici povodom rešavanja pitanja Kosova i Metohije, a posebno:

( pregovore od 21. februara 2006. do 10. marta 2007. godine između predstavnika Republike Srbije i privremenih institucija Kosova, koji su neuspešno završeni, jer su bili organizovani na neodgovarajući način i politički pristrasno vođeni,

( pokušaj da se posle završenih pregovora nametne tzv. Sveobuhvatno rešenje statusa Kosova, čiji je autor Specijalni izaslanik Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Marti Ahtisari,

( sadržaj tog dokumenta kojim se krše osnovna načela i norme međunarodnog prava, a pre svega Povelja Ujedinjenih nacija, Završni akt iz Helsinkija i Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, kao i Ustav Republike Srbije,

( skorašnje pokušaje jednog broja članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da izdejstvuju novu rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čiji bi smisao bio u poništavanju postojeće Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (1999) i u naknadnom nametanju osnovnog sadržaja Ahtisarijevog dokumenta,

( odlučno držanje jednog broja država u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i van njega, posebno Ruske Federacije, protiv kršenja međunarodnog prava u procesu rešavanja problema Kosova i Metohije,

( pojačani proces traganja za izlaskom iz postojeće nerešene situacije unutar Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i van njega,

Imajući, takođe, u vidu odlučan stav Republike Srbije o rešenju problema Kosova i Metohije u skladu sa međunarodnim pravom i Ustavom Republike Srbije, kao i otvorenost Republike Srbije za suštinske pregovore kojima bi se došlo do stabilnog, trajnog i održivog rešenja,

Potvrđujući stav da Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 mora ostati na snazi i biti poštovana od strane svih međunarodnih činilaca sve do njenog ispunjenja, kao i do postizanja kompromisnog rešenja statusa Kosova i Metohije,

Podsećajući da je Republika Srbija odbacila Ahtisarijev Predlog i da je Vlada Republike Srbije 25. maja 2007. godine predala Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija inicijativu za nove pregovore,

Nastavljajući svoju aktivnost na osnovu prethodnih rezolucija o Kosovu i Metohiji koje je donela Narodna skupština Republike Srbije, a posebno rezolucija usvojenih 21. novembra 2005. i 14. februara 2007. godine,

Prihvatajući izveštaj Državnog pregovaračkog tima za Kosovo i Metohiju o pregovorima vođenim u Beču, a na osnovu Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije od 14. februara 2007. godine,

Na osnovu člana 99. tačka 7. Ustava Republike Srbije i člana 134. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 56/05 – prečišćeni tekst i 81/06),

Narodna skupština Republike Srbije na sednici održanoj _______ , donela je

REZOLUCIJU

Narodne skupštine Republike Srbije o neophodnosti

pravednog rešavanja pitanja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija zasnovanog na međunarodnom pravu

1. Kosovo i Metohija neodvojivi je deo države Srbije na osnovu važećih i opšteobavezujućih ustavnih i međunarodnopravnih dokumenata. Suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije garantovani su ne samo Ustavom Republike Srbije, nego i Poveljom Ujedinjenih nacija, Završnim aktom iz Helsinkija i odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, posebno Rezolucijom 1244. Svako rešenje budućeg statusa Kosova i Metohije mora polaziti od ovih osnovnih načela i uvažiti ih u krajnjem ishodu, poštujući pri tom i odgovarajuće odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj rešenja kojim bi se prekršila ova osnovna načela bio bi proglašen ništavnim i opasnim po opstanak države Srbije i kao takav bi predstavljao povod za odgovarajuće delovanje državnih organa Republike Srbije u skladu sa međunarodnim pravom.

2. Republika Srbija je spremna da otpočne novu fazu pregovora oko pronalaženja najpovoljnijeg rešenja za Kosovo i Metohiju imajući u vidu svoje temeljne državne interese, legitimne interese albanske nacionalne manjine u pokrajini, opšte interese osiguranja regionalne stabilnosti, kao i perspektivu mirne i prosperitetne budućnosti svih svojih građana. Izlažući predlog o suštinskoj autonomiji Kosova i Metohije, Republika Srbija je spremna za postizanje kompromisnog rešenja ovog pitanja.

3. Sa tim ciljem, neophodno je da zainteresovani međunarodni činioci, zajedno sa predstavnicima Republike Srbije, obezbede prave pregovore između predstavnika Republike Srbije i privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji. Za razliku od bezuspešnih pregovora koje je vodio Marti Ahtisari, novi pregovori moraju biti otvoreni u pogledu ishoda i trajanja, uz poštovanje osnovnih načela i normi međunarodnog prava.

4. Narodna skupština Republike Srbije smatra da nova rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji treba da usledi tek posle završenih pregovora kojima bi se utvrdilo kompromisno rešenje budućeg statusa pokrajine. Novi pregovori mogu se voditi samo u okviru postojeće Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i na osnovu jasnog mandata Ujedinjenih nacija.

5. Narodna skupština Republike Srbije zahteva od svih država članica Ujedinjenih nacija da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, saglasno međunarodnom pravu, Povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Narodna skupština Republike Srbije takođe zahteva da Generalni sekretar Ujedinjenih nacija preduzme sve mere koje mu stoje na raspolaganju, na osnovu obavezujućih dokumenata Ujedinjenih nacija, da spreči kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Obavezuje se Vlada Republike Srbije da deluje u pravcu ostvarenja ovih zahteva Narodne skupštine Republike Srbije.

6. Narodna skupština Republike Srbije smatra da bi jednostrano priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova imalo nesagledive posledice po regionalnu stabilnost. Obavezuju se Vlada Republike Srbije i svi državni organi da blagovremeno i energično odgovore svakom nagoveštaju ili činu bilo kojeg međunarodnog subjekta koji bi bili usmereni na jednostrane akte povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Ovo se posebno odnosi na pretnje i eventualne akte jednostranog priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije.

7. Obavezuje se Vlada Republike Srbije da formira novi Državni pregovarački tim za pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije.

8. Vlada Republike Srbije dužna je da redovno izveštava Narodnu skupštinu Republike Srbije o međunarodnoj i unutrašnjoj situaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom.

RS broj

U Beogradu, godine

Narodna skupština Republike Srbije

Predsednik

.

OBRAZLOŽENjE

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE REZOLUCIJE

Ustavni osnov za donošenje predložene rezolucije sadržan je u odredbi člana 99. tačka 7. Ustava Republike Srbije prema kome Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE REZOLUCIJE I OBJAŠNjENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Rezolucija se donosi da bi Narodna skupština Republike Srbije, u skladu sa svojim ustavnopravnim položajem, izrazila političku spremnost da se otpočne nova faza pregovora oko pronalaženja najpovoljnijeg rešenja za Kosovo i Metohiju. Za razliku od bezuspešnih pregovora koje je vodio Marti Ahtisari, novi pregovori moraju biti otvoreni u pogledu ishoda i trajanja, uz poštovanje osnovnih načela i normi međunarodnog prava. Novi pregovori mogu se voditi samo u okviru postojeće Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i na osnovu jasnog mandata Ujedinjenih nacija. Nova rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji treba da usledi tek posle završenih pregovora kojima bi se utvrdilo kompromisno rešenje budućeg statusa pokrajine.

Od svih država članica Ujedinjenih nacija zahteva se da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Republike Srbije, saglasno međunarodnom pravu, Povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, a od Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da preduzme sve mere koje mu stoje na raspolaganju, na osnovu obavezujućih dokumenata Ujedinjenih nacija, da spreči kršenje Povelje Ujedinjenih nacija i Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Narodna skupština Republike Srbije smatra da bi jednostrano priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova imalo nesagledive posledice po regionalnu stabilnost. Obavezuju se Vlada Republike Srbije i svi državni organi da blagovremeno i energično odgovore svakom nagoveštaju ili činu bilo kojeg međunarodnog subjekta koji bi bili usmereni na jednostrane akte povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije. Ovo se posebno odnosi na pretnje i eventualne akte jednostranog priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije.

Ostavite komentar