Predlog zakona o potvrđivanju Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU

PROTOKOLA I SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

I

PROTOKOLA III O TRGOVINI USLUGAMA

SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

Član 1.

Potvrđuju se Protokol I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i Protokol III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske, sačinjenih u Ankari, 30. januara 2018. godine, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola I Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske i tekst Protokola III o trgovini uslugama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Republike Turske u originalu na srpskom jeziku glase: