Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

PREGLED ODREDABA

ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANjA I VASPITANjA KOJE SE MENjAJU

Prestanak radnog odnosa

Član 144

Radni odnos zaposlenog u ustanovi prestaje u skladu sa zakonom, na osnovu rešenja direktora.

Nastavniku, vaspitaču ili stručnom saradniku prestaje radni odnos na kraju školske godine u kojoj navrši 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Ostavite komentar