Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

Prilog 1.

uz Protokol između

Vlade Republike Srbije i

Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima

slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe

uz Sporazum između Savezne vlade

Savezne Republike Jugoslavije

i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini

između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije

od 28. avgusta 2000. godine

SPISAK

proizvoda koji potpadaju pod izuzetke iz režima slobodne trgovine pri uvozu na teritoriju Ruske Federacije iz Republike Srbije*

Tarifni brojpo CTRepublike Srbije Tarifni brojpo TN VED Carinske unije Naimenovanje robe 0207 0207 Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. br. 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti 0406 30 osim 0406 30 10 00 0406 30 osim 0406 30 100 0 Sir topljen, osim rendanog ili u prahuSir topljen, osim rendanog ili u prahu; za čiju proizvodnju se upotrebljavaju samo sirevi Emmentaler, Gruizere i Apenzell i koji može, kao dodatak, sadržati Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger); pripremljen za prodaju na malo, sa sadržajem masnoće u suvoj materiji ne preko 56% po masi 0406 90 69 00 0406 90 690 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: ne preko 47% : ostali 0406 90 86 00 0406 90 860 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 47%, ali ne preko 52% 0406 90 87 00 0406 90 870 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 52%, ali ne preko 62% 0406 90 88 00 0406 90 880 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 62%, ali ne preko 72% 0406 90 93 00 0406 90 930 0 Sir ostali: sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: preko 72% 0406 90 99 00 0406 90 990 0 Sir ostali: ostali 1701 99 10 00 1701 99 100 11701 99 100 9 Beli šećer 2204 10 2204 10 Vino penušavo 2207 2207 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol. ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine 2208 2208 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića 2402 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana 4012 11 00 00 4012 11 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile) 4012 12 00 00 4012 12 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione 4012 13 00 00 4012 13 000 0 Protektirane pneumatske gume: vrsta koje se koriste za vazduhoplove 4012 19 00 00 4012 19 000 0 Protektirane pneumatske gume: ostalo 4012 20 00 00 4012 20 000 Upotrebljavane pneumatske spoljne gume 5205 5205 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje), sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo 5208 5208 Tkanine od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, masa ne preko 200 g/m2 5209 5209 Tkanine od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase preko 200 g/m2 5210 5210 Tkanine od pamuka sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase ne preko 200 g/ m2 5211 5211 Tkanine od pamuka, sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase preko 200 g/ m2 5212 5212 Ostale tkanine od pamuka 58 58 Specijalne tkanine; taftovani tekstilni proizvodi; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez 8414 30 osim8414 30 20 10 8414 30 81 008414 30 89 10 8414 30osim8414 30 200 18414 30 810 18414 30 890 1 Kompresori za rashladne uređaje:Kompresori za rashladne uređaje: snage ne preko 0,4 kW: za civilne vazduhoploveKompresori za rashladne uređaje: snage preko 0,4 kW: hermetički i poluhermetički: za civilne vazduhoploveKompresori za rashladne uređaje: snage preko 0,4 kW: ostali: za civilne vazduhoplove 8701 8701 Traktori (osim onih iz tar.broja 8709) 8702 10 19 00 8702 10 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara preko 2500 cm3: upotrebljavana 8702 10 99 00 8702 10 99 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8702 90 19 00 8702 90 19 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara preko 2800 cm3: upotrebljavana 8702 90 39 00 8702 90 39 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: Ostala: sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: zapremine cilindara ne preko 2800 cm3: upotrebljavana 8703 8703 Putnički autombili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. br. 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke 8704 21 39 00 8704 21 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 21 99 00 8704 21 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: upotrebljavana 8704 22 99 00 8704 22 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 23 99 00 8704 23 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): bruto mase preko 20 t: ostala: upotrebljavana 8704 31 39 00 8704 31 390 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara preko 2800 cm3: upotrebljavana 8704 31 99 00 8704 31 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t: ostala: zapremine cilindara ne preko 2800 cm3: upotrebljavana 8704 32 99 00 8704 32 990 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase preko 5 t: ostala: upotrebljavana

( Radi primene ovog spiska treba se rukovoditi isključivo tarifnim brojem po TN VED Carinske unije, naimenovanje proizvoda dato je samo radi lakšeg korišćenja.

Ostavite komentar