Prilog 1 lat docx

Prilog 1 – Projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno

2015

2016

2017

2018

Stopa realnog rasta BDP

0,8

1,8

2,2

3,5

BDP po tekućim tržišnim cenama

(u mlrd dinara)

3.964.4

4.137.7

4.377.2

4.711.6

Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama

Lična potrošnja

-0,5

0,2

1,0

2,0

Državna potrošnja

-2,2

0,9

-2,8

0,3

Investicije u fiksni kapital

8,2

6,6

6,2

5,5

Promena zaliha kao % BDP

0,0

0,0

0,0

0,0

Izvoz robe i usluga

7,8

7,7

7,0

6,7

Uvoz robe i usluga

6,0

5,8

4,4

4,3

Doprinos rastu BDP

Finalna domaća tražnja

0,8

1,6

1,5

2,7

Investiciona potrošnja

1,5

1,3

1,3

1,2

Lična potrošnja

-0,4

0,1

0,7

1,5

Državna potrošnja

-0,4

0,2

-0,5

0,0

Promena u zalihama

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoljno-trgovinski bilans robe i usluga

0,0

0,1

0,7

0,8

Rast bruto dodate vrednosti delatnosti

Poljoprivreda

-8,3

8,5

2,7

3,1

Industrija

7,6

3,4

4,8

6,7

Građevinarstvo

9,5

7,6

7,2

6,6

Usluge

-1,1

-0,6

0,4

1,8

Doprinos rastu bruto dodate vrednosti po delatnostima

Rast bruto dodate vrednosti

0,8

1,8

2,2

3,5

Poljoprivreda

-0,8

0,8

0,3

0,3

Industrija

1,8

0,9

1,2

1,8

Građevinarstvo

0,5

0,4

0,4

0,4

Usluge

-0,7

-0,3

0,2

1,0

Kretanje cena

BDP deflator

1,5

2,6

3,5

4,0

Potrošačke cene (godišnji prosek)

1,5

2,8

3,9

3,9

Kretanja u spoljnom sektoru

Izvoz robe (f.o.b) u mil. evra

11.381

12.347

13.201

14.058

Uvoz robe (f.o.b) u mil. evra

15.254

16.192

17.135

18.053

Saldo trgovinskog računa

-3.873

-3.845

-3.934

-3.994

Izvoz robe i usluga (% BDP)

47,4

50,1

51,0

50,9

Uvoz robe i usluga (% BDP)

57,2

59,1

59,6

58,8

Neto izvoz dobara i usluga (% BDP)

-9,8

-9,0

-8,6

-7,9

Saldo tekućeg računa (% BDP)

-4,7

-4,6

-4,3

-4,2

Fiskalni indikatori

Deficit sektora opšte države (%BDP)

-4,1

-4,0

-2,6

-1,8

Konsolidovani prihodi (% BDP)

42,2

41,3

40,3

39,0

Konsolidovani rashodi (%BDP)

46,3

45,2

42,9

40,8

Bruto dug sektora opšte države (% BDP)

76,6

79,7

79,0

75,9

Ostavite komentar