Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2017. godini

Prilog

KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE I ODABIR PROJEKTA ZA

MERU SUFINANSIRANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Odeljak

Maksimalno poena

1. Vrsta projekta

15

1.1. Regionalni projekat – 15 poena

1.2. Lokalni projekat – 5 poena

2. Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave

25

Devastirana – 25 poena

IV grupa – 20 poena

III grupa – 15 poena

II grupa – 10 poena

I grupa -5 poena

3. Efekti projekta

20

3.1. Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je zadovoljavajući – 20 poena

3.2. Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je delimično zadovoljavajući – 10 poena

3.3. Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata nije zadovoljavajući – 0 poena

4. Održivost projekta

20

4.1. Dostavljeni podaci ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 20 poena

4.2. Dostavljeni podaci pretežno ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 10 poena

4.3. Dostavljeni podaci ne ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 0 poena

5. Usklađenost projekta sa strateškim dokumentima

20

5.1. Projekat je usklađen sa strateškim dokumentima – 20 poena

5.2. Projekat nije usklađen sa strateškim dokumentima – 0 poena

Maksimalan broj poena

100

Ostavite komentar