Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve u 2007. godini

IZVEŠTAJ

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE

BUDžETSKE REZERVE U 2007. GODINI

I.

U 2007. godini Vlada je donela rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve, i to:

Red.br. Broj rešenja Datum rešenja Korisnik Iznos 1. 05 Broj:401-3879/07 28. jun 2007. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju 220.000.000 2. 05 Broj:401-4199/07 12. jul 2007. Predsednik Republike 7.050.000 3. 05 Broj:401-4364/07 19. jul 2007. Ministarstvo odbrane 7.948.000 4. 05 Broj:401-4343/07 19. jul 2007. Centar za razminiranje 580.000 5. 05 Broj:401-4345/07 19. jul 2007. Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa 1.000.000 6. 05 Broj:401-4344/07 19. jul 2007. Agencija za zaštitu životne sredine 450.000 7. 05 Broj:401-4667/07 26. jul 2007. MUP 6.819.000 8. 05 Broj:401-4605/07 26. jul 2007. Ministarstvo finansija 1.000.000 9. 05 Broj:401-5079/07 23. avgust 2007. Ministarstvo finansija 7.000.000 10. 05 Broj:401-5350/07 30. avgust 2007. Ministarstvo omladine i sporta 10.800.000 11. 05 Broj:401-5547/07 7. septembar 2007. Ministarstvo rada i socijalne politike 8.431.400 12. 05 Broj:401-5546/07 7. septembar 2007. Ministarstvo vera 6.000.000 13. 05 Broj:401-6659/07 11. oktobar 2007. Kancelarija za NIP 100.000 14. 05 Broj:401-6121/07 11. oktobar 2007. Ministarstvo spoljnih poslova 600.000 15. 05 Broj:401-6764/07 11. oktobra 2007. Ministarstvo ekonomije 2.000.000 16. 05 Broj:401-6897/07 18. oktobar 2007. Kancelarija za saradnju sa Haškim tribunalom 1.300.000 17. 05 Broj:401-6898/07 18. oktobar 2007. Ministarstvo ekonomije 40.000.000 18. 05 Broj:401-6899/07 18. oktobar 2007. Republički zavod za informatiku i internet 441.000 19. 05 Broj:401-6904/07 18. oktobar 2007. Ministarstvo omladine i sporta 27.500.000 20. 05 Broj:401-6901/07 18. oktobar 2007. Republičko javno pravobranilaštvo 4.000.000 21. 05 Broj:401-6903/07 18. oktobar 2007. Raški upravni okrug 2.000.000 22. 05 Broj:401-6905/07 18. oktobar 2007. Ministarstvo prosvete 5.000.000 23. 05 Broj:401-6900/07 18. oktobar 2007. Služba za ljudska i manjinska prava 1.560.000 24. 05 Broj:401-6902/07 18. oktobar 2007. Republička direkcija za imovinu 7.400.100 25. 05 Broj:401-6896/07 18. oktobar 2007. Ministarstvo finansija 27.000.000 26. 05 Broj:401-7319/07 1. novembar 2007. Ministarstvo vera 30.000.000 27. 05 Broj:401-6956/07 1. novembar 2007. Ministarstvo finansija 500.000 28. 05 Broj:401-7073/07 1. novembar 2007. Ministarstvo kulture 10.000.000 29. 05 Broj:401-7595/07 15. novembar 2007. Upravni okruzi 6.103.000 30. 05 Broj:401-7598/07 15. novembar 2007. Komesarijat za izbeglice 19.800.000 31. 05 Broj:401-7596/07 15. novembar 2007. Agencija za zaštitu životne sredine 1.655.000 32. 05 Broj:401-7545/07 15. novembar 2007. Ministarstvo finansija 8.000.000 33. 05 Broj:401-7597/07 15. novembar 2007. Ministarstvo finansija 4.000.000 34. 05 Broj:401-7767/07 22. novembar 2007. Ministarstvo odbrane 4.181.200 35. 05 Broj:401-7765/07-1 22. novembar 2007. Ministarstvo kulture 3.000.000 36. 05 Broj:401-7998/07 29. novembar 2007. Ministarstvo kulture 300.000.000 37. 05 Broj:401-8020/07 29. novembar 2007. Kancelarija za NIP 4.000.000 38. 05 Broj:401-7766/07 29. novembar 2007. Šumadijski okrug 195.000 39. 05 Broj:401-7826/07 29. novembar 2007. Ministarstvo za infrastrukturu 20.000.000

Red.br. Broj rešenja Datum rešenja Korisnik Iznos 40. 05 Broj:401-7999/07 29. novembar 2007. Državna revizorska institucija 1.500.000 41. 05 Broj:401-8001/07 29. novembar 2007. Zaštitnik građana 2.475.000 42. 05 Broj:401-8219/07 6. decembar 2007. Ministarstvo rudarstva 120.000.000 43. 05 Broj:401-8220/07 6. decembar 2007. Ministarstvo kulture 1.500.000 44. 05 Broj:401-8222/07 6. decembar 2007. Ministarstvo rada i socijalne politike 3.800.000 45. 05 Broj:401-8221/07 6. decembar 2007. Ministarstvo rada i socijalne politike 40.000.000 46. 05 Broj:401-8230/07 6. decembar 2007. Ministarstvo poljoprivrede 300.000.000 47. 05 Broj:401-8494/07 13. decembar 2007. Ministarstvo nauke 5.900.000 48. 05 Broj:401-8778/07 21. decembar 2007. svi budžetski korisnici 80.745.100 49. 05 Broj:401-9055/07 27. decembar 2007. Ministarstvo finansija 2.000.000 50. 05 Broj:401-9059/07 27. decembar 2007. Ministarstvo finansija 2.925.000 51. 05 Broj:401-9056/07 27. decembar 2007. Ministarstvo finansija 2.000.000 52. 05 Broj:401-9057/07 27. decembar 2007. Ministarstvo finansija 2.000.000 53. 05 Broj:401-8820/07 27. decembar 2007. Agencija za reciklažu 2.100.000 54. 05 Broj:401-8966/07 27. decembar 2007. Mačvanski okrug 80.000 55. 05 Broj:401-8818/07 27. decembar 2007. Ministarstvo ekonomije 1.000.000 56. 05 Broj:401-18572/07 27. decembar 2007. Ministarstvo nauke 6.000.000 57. 05 Broj:401-8574/07 27. decembar 2007. Statistika 6.000.000 58. 05 Broj:401-8720/07 27. decembar 2007. Ministarstvo rada i socijalne politike 47.973.455 59. 05 Broj:401-8575/07 27. decembar 2007. Uprava za javne nabavke 900.000 60. 05 Broj:401-8573/07 27. decembar 2007. Uprava za šume 120.000 61. 05 Broj:401-8721/07 27. decembar 2007. Kabinet potpredsednika Vlade 1.200.000 62. 05 Broj:401-8933/07 27. decembar 2007. Ministarstvo zaštite životne sredine 2.200.000 63. 05 Broj:401-8965/07 27. decembar 2007. Ministarstvo za infrastrukturu 250.000.000 64. 05 Broj:401-8935/07 27. decembar 2007. Ministarstvo finansija 13.000.000 65. 05 Broj:401-8934/07 27. decembar 2007. Ministarstvo omladine i sporta 2.560.000 66. 05 Broj:401-9058/07 27. decembar 2007. Ministarstvo prosvete 2.000.000 UKUPNO 1.707.392.255

II.

U 2007. godini nisu korišćena sredstva stalne budžetske rezerve.

Ostavite komentar