Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima iz člana 65. Zakona o budžetskom sistemu

IZVEŠTAJ

EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA IZ

ČLANA 65. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Nacrt zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu, dostavljen je Državnoj revizorskoj instituciji.

Prema odredbama čl. 5. i 43. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 54/07) Državna revizorska institucija, između ostalog, podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o reviziji završnih računa budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar