Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2007. godinu: obrazloženje izvršenja budžeta po organima

Razdeo 1 – NARODNA SKUPŠTINA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je od 432,46 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,23 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno 0,99 mil. dinara.

– Na ime troškova sudijskog i poslaničkog dodatka utrošeno je 137,43 mil. dinara.

– Sredstva za troškove putovanja za dnevnice, smeštaja i prevoza narodnih poslanika, izvršena su u iznosu od 158,55 mil. dinara.

Glava 1.1 – NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je u iznosu od 244,22 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,79 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima urošeno je 2,17 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno 5,99 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, naknade članovima komisija i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 686,69 mil.dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, zakup poslovnog prostora, troškove grejanja i el. energije, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 92,88 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 44,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 103,99 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnosti, usluge štampanja, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 22,29 mil. dinara za: popravke i održavanje zgrada, molerskih radova, radova na električnim instalacijama, računarskoj, birotehničkoj opremi i dr.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 51,76 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade, mašine i opremu utrošeno 22,71 mil. dinara.

Razdeo 2 – PREDSEDNIK REPUBLIKE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 56,94 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 1,11 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 0,54 mil. dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 7,97 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 25,74 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,92 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,41 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, cvetne dekoracije, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za tekuće popravke i održavanje čistoće, materijala za prevozna sredstva i ostalog potrošnog materijala kao i materijala za posebne namene u iznosu od 2,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,59 mil. dinara.

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 24,58 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih utrošeno je 0,44 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara .

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i zakupa opreme za saobraćaj izvršeni su u iznosu 2,14 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,29 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale stručne i opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, cvetne dekoracije, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva i ostalog materijala u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara za nabavku računarske opreme.

Razdeo 3 – VLADA

Glava 3.1 – KABINET PREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 15,37 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,1 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 2,99 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,63 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge štampanja publikacija, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale stručne usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, cvetne dekoracije, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalog potrošnog materijala i materijala za posebne namene u iznosu od 2,31 mil. dinara.

Glava 3.2 – KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 10,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu od 1,94 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 6,56 mil. dinara i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,36 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja publikacija, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, literature za potrebe zaposlenih, materijala za posebne namene, goriva i ostalog materijala u iznosu od 0,75 mil. dinara.

Glava 3.3 – GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 120,84 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,43 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,63 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,67 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 25,24 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 66,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 35,35 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge štampanja publikacija, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva, ostalog potrošnog materijala i materijala za posebne namene u iznosu od 3,31 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 12,69 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 3,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 3,56 mil. dinara.

Glava 3.4 – KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 33,56 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,55 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 3,71 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,56 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,39 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala u iznosu od 2,47 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,88 mil. dinara.

Glava 3.5 – KANCELARIJA ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 30,01 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,69 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi bankarskih usluga i platnog prometa, troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 1,50 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 6,78 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 22,2 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,01 mil. dinara

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala i pretplata za dnevne i periodične časopise i stručnu literaturu, goriva i ostalog materijala iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,29 mil. dinara.

Glava 3.6 – SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,47 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 7,56 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara za nabavku stručne literature za potrebe zaposlenih.

Glava 3.7 – SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 32,67 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,56 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,3 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara i to za: troškove fiksnih i mobilnih telefona.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 26,7 mil. dinara i to za: usluge održavanja prostorija i računara, usluge reprezentacije, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, kotizacije i seminara,

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,79 mil. dinara.

Glava 3.8 – SLUŽBA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 31,09 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,63 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 2,75 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 4,33 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 22,03 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 21,54 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,96 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 3,47 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 3,31 mil. dinara.

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 14,03 mil. dinara.

Glava 3.9 – SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA

OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 7,91 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 1,32 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,69 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja kadrova, usluge štampanja časopisa, informisanja javnosti, usluge reprezentacije, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ugostiteljske usluge, kotizacije i seminara

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,53 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,43 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 1,88 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 289,78 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade, mašine i opremu utrošeno 27,02 mil. dinara.

Glava 3.10 – AVIO-SLUŽBA VLADE

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 51,43 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenih utrošeno je 0,55 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,54 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi bankarskih usluga, troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 11,37 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 12,35 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 38,36 mil. dinara i to za: usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, kotizacija i savetovanja i druge usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 49,89 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 33,47 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 6,51 mil. dinara.

Glava 3.11 – KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNjU SA

MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONjENjE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENjA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINjENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1,94 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi bankarskih usluga, troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,01 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,08 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 9,11 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 0,16 mil. dinara.

Glava 3.12 – KANCELARIJA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 8,17 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,42 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,28 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 1,5 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,53 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,61 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,89 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,34 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u ukupnom iznosu od 4.066,63 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršeno je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 4 – USTAVNI SUD SRBIJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 62,33 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenih utrošeno je 0,09 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,58 mil. dinara.

– Troškovi za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 0,32 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,26 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,08 mil. dinara.

Razdeo 5 – PRAVOSUDNI ORGANI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.995,46 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,66 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 10,61 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 23,33 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 131,49 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 409,87 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 9,56 mil dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.111,14 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 31,29 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje kadrova, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za tekuće popravke i održavanje čistoće u iznosu od 114,07 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 977,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 131,58 mil. dinara.

Glava 5.1 – VRHOVNI SUD SRBIJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 422,13 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,2 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,32 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 12,13 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,12 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u iznosu 2,29 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,14 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,8 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge održavanja računara, usluge informisanja javnosti, usluge pravnog zastupanja pred domaćim sudovima, usluge reprezentacije, autorske honorare i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,4 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 2,5 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Glava 5.2 – UPRAVNI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Nije bilo izvršenja.

Glava 5.3 – APELACIONI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 61,15 mil. dinara, za kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora.

Glava 5.4 – DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

Funkcija 330 – Sudovi

– Nije bilo izvršenja.

Glava 5.5 – VISOKI SAVET SUDSTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,45 mil. dinara za potrebe objavljivanja tendera i informativnih oglasa, kao i za naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija.

Glava 5.6 – VIŠI TRGOVINSKI SUD

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 113,89 mil. dinara.

– Za naknade u naturi i socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,2 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 5,48 mil. dinara i to za: naknade za odvojen život od porodice, naknade za prevoz na posao i sa posla i naknade za smeštaj sudija.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,69 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: usluge za električnu energiju, usluge vodovoda i kanalizacije, odvoz otpada, naknada za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, telefon, teleks i telefaks, usluge mobilnog telefona, osiguranja zgrada i zakup poslovnog prostora iznosili su 4,57 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: troškove dnevnica na službenom putu, troškove prevoza na službenom putu u zemlji, troškove smeštaja na službenom putu, naknade za upotrebu sopstvenog vozila i troškove putovanja u okviru redovnog rada u iznosu od 2,47 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,51 mil. dinara i to za: potrebe objavljivanja tendera i informativnih oglasa, kotizacije i seminara, ugostiteljskih usluga i ostalih opštih usluga.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za obrazovanje zaposlenih, rezervnih delova, potrošnog materijala i ostalih materijala za posebne namene u iznosu od 1,13 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,2 mil.dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,16 mil. dinara.

Glava 5.7 – REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 138,74 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,12 mil. dinara .

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,99 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla i na ime smeštaja izabranih i postavljenih lica.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: troškove platnog prometa, usluge električne energije, usluge vodovoda, za troškove telefona i telefaksa, internet usluge, pretplatu za mobilnih telefona i za osiguranje vozila izvršeni su u iznosu 0,95 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice na službenom putu, za troškove prevoza na službenom putu u zemlji, za troškove smeštaja, na ime prevoza u javnom saobraćaju, za ostale troškove puta, za troškove dnevnica službenog puta u inostranstvo i za troškove prevoza puta u inostranstvo u iznosu od 2,67 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,15 mil. dinara, i to za: usluge izrade softvera, za usluge održavanja računara, stručne ispite, za publikacije, za usluge informisanja javnosti, ostale stručne usluge, za ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije i na ime poklona.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,25 mil. dinara, i i to za mehaničarske popravke, za opremu za komunikaciju, za opremu za ugostiteljstvo, za birotehničku opremu i za ostalu administrativnu opremu.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva za potrebe tužilaštva u iznosu od 1,35 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara, i to na ime poreza na fond zarada, za registraciju vozila i za republičke takse.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

Glava 5.8 – TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je u iznosu od 55,63 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara .

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,54 mil. dinara i to za naknade za odvojen život od porodice i naknade za prevoz na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje opreme, izvršeni su u iznosu 1,27 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,57 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,65 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,42 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva, i ostalih materijala u iznosu od 1,97 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,07 mil.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,05 mil. dinara.

Glava 5.9 – REPUBLIČKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 123,09 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,35 mil. dinara i to za prevoz zaposlenih na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,92 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge, osiguranje vozila, usluge dostave, zakupa nestambenog prostora izvršeni su u iznosu 5,8 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj, prevoz radi svakodnevnih odlazaka na zastupanja pred sudovima u drugim gradovima i troškove prevoza u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 63,7 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Troškovi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala u iznosu od 1,9 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

Glava 5.10 – OKRUŽNI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.514,82 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 13,07 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 15,17 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 34,5 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje i ostale troškove izvršeni su u iznosu 166,17 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 1,89 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 334,63 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja, usluge informisanja, stručne usluge, usluge održavanja prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 0,54 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 9,42 mil. dinara.

– Troškovi materijala izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, materijala za saobraćaj, u iznosu od 57,49 mil. dinara.

– Na ime otplate domaćih kamata i pratećih troškova zaduživanja utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,4 mil. dinara

– Za novčane kazne i penale utrošeno je 0,71 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 0,08 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,01 mil. dinara.

Glava 5.11 – OPŠTINSKI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 4.687,82 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 69,13 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima iz sopstvenih sredstava utrošeno je 44,43 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 61,71 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,22 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškove osiguranja i ostali troškovi izvršeni su u iznosu 382,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 4,98 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 362,93 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 4,69 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 13,61 mil. dinara.

– Troškovi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 74,37 mil. dinara.

– Amortizacija nekretnina i opreme izvršena je u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 2,63 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 2,75 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povredu ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 0,31 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su iz sopstvenih sredstava u iznosu od 1,48 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,39 mil. dinara.

Glava 5.12 – TRGOVINSKI SUDOVI

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 618,61 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 7,54 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 2,89 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 10,82 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja izvršeni su u iznosu od 49,85 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,14 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,92 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge iznosile su 3,32 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Troškovi za materijal obuhvataju nabavku: kancelarijskog materijala, materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 9,2 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su iz sopstvenih sredstava u iznosu od 0,25 mil. dinara.

Glava 5.13 – OKRUŽNA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 401,95 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,97 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 3,61 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,17 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,08 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja i ostalih troškova izvršeni su u iznosu od 4,55 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,35 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,2 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 3,61 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

Glava 5.14 – OPŠTINSKA JAVNA TUŽILAŠTVA

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 817,99 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,36 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 10,69 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 7,38 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja i ostali troškovi izvršeni su u iznosu od 14,93 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 12,26 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 7,4 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opreme izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

Glava5.15– VEĆA ZA PREKRŠAJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 88,73 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,18 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,01 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,41 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, troškovi osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostali troškovi izvršeni su u iznosu 5,64 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 1,88 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 2,2 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

Glava 5.16 – OPŠTINSKI ORGANI ZA PREKRŠAJE

Funkcija 330 – Sudovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1.401,46 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 23,51 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 4,91 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 18,19 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,05 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, osiguranje, troškovi zakupa imovine i opreme izvršeni su u iznosu 121,69 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 6,69 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Troškovi specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 3,93 mil. dinara.

– Troškovi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za održavanje čistoće, goriva i ostalo, u iznosu od 27,64 mil. dinara.

– Na ime otplate domaćih kamata i pratećih troškova zaduživanja utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova utrošeno je 0,1 mil. dinara.

Razdeo 6 – ZAŠTITNIK GRAĐANA

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1,32 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,03 mil. dinara i to za: troškove mobilnih telefona, zakupa nestambenog prostora i ostale troškove.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,84 mil. dinara i to za: usluge za održavanje prostorije i računara, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale stručne i opšte usluge

– Rashod za materijal iznosi od 0,2 mil. dinara i to za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i sl.

Razdeo 7 – DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

. – Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 1,67 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,32 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,04 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, izvršeni su u iznosu 0,02 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru iznosile su 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opreme izvršeni su u iznosu od 1,48 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

Razdeo 8 – MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 743,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,94 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 2,44 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 11,54 mil. dinara i to za: troškove za odvojen život od porodice, troškove za prevoz, selidbenih troškova zaposlenih i sl.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 6,66 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 63,39 mil. dinara i to za: bankarske usluge i platni promet, troškove dostave, troškove interneta, telefona i mobilnih telefona, električne energije, osiguranja i sl.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 90,97 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 67,47 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja javnosti, usluge veštačenja, reprezentacije, i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 4,58 mil. dinara

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 5,3 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 50,99 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, cveća i zelenila, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu 264,45 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu 18,22 mil. dinara. Utrošena sredstva namenjena su za Institut za međunarodnu politiku i privredu.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 9,69 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 17,43 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,22 mil. dinara.

Glava 8.1 – DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

Funkcija 113 – Opšti spoljni poslovi

– Za plate i dodatke utrošeno je 1.658,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 505,91 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, komunalne usluge, telefoni i mobilni telefoni, osiguranje, zakup stambenog i ostalog prostora.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 67,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 295,52 mil. dinara i to za: usluge za održavanje prostora i računara, usluge štampanja biltena, usluge revizije, usluga reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 12,46 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 89,0 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 83,12 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 185,0 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 273,52 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 140,92 mil. dinara.

Razdeo 9 – MINISTARSTVO ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva odbrane, utrošeno je 17.827,49 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 102,77 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 533,91 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene (prevoz na posao i sa posla) utrošeno je 2.528,57 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 470,81 mil. dinara za jubilarne nagrade, nagrade za posebne rezultate rada i sl.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata izvršeni su u iznosu 3.381,51 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 1.192,38 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 303,49 mil. dinara i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena i publikacija, usluge informisanja javnosti i odnosa s javnošću, reklamne usluge, usluge revizije, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale opšte i stručne usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 126,36 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 2.279,05 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 6.178,02 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, materijala za obrazovanje, rezervnih delova, goriva, materijala za istraživanje i razvoj, ortopedskog materijala, materijala za održavanje čistoće, i ostalog materijala za posebne namene.

– Donacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

izvršeni su u iznosu od 17.468,0 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 308,15 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 5,58 mil. dinara.

– Za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa utrošeno je 2.129,78 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 1.480,35 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3.075,15 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.951,00 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršeno je po posebnom aktu Vlade.

Glava 9.1 – INSPEKTORAT ODBRANE

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 4,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,34 mil. dinara za : usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena, usluge reprezentacije i dr.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,53 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i dr.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,35 mil. dinara.

Glava 9.2 – VOJNA SLUŽBA BEZBEDNOSTI

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi su izvršeni su u iznosu 0,15 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 3,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,51 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena, reprezentacije, kotizacije i seminara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 10,24 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,42 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,9 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i ostalog potrošnog materijala .

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,61 mil dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 14,39 mil. dinara.

Glava 9.3 – VOJNO-OBAVEŠTAJNA SLUŽBA

Funkcija 210 – Vojna odbrana

– Za naknade u naturi utrošeno je 5,43 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi su izvršeni su u iznosu 19,11 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: troškove telefona, interneta, zakupa stambenog prostora i sl.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 6,76 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,53 mil. dinara i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije, kotizacije i savetovanja i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 5,77 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 3,89 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,15 mil. dinara za nabavku: stručne literature i redovne potrebe zaposlenih, materijala za obrazovanje i sl.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,68 mil. dinara.

Razdeo 10 – MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Funkcija 310 – Policijske usluge

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 29.254,97 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 151,53 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 579,76 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 378,29 mil. dinara za troškove odvojenog života od porodice, prevoza i ostalih troškova naknade zaposlenih.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 494,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, usluge osiguranja, zakupa imovine, opreme i stambenog prostora, usluge komunikacija izvršeni su u iznosu 1.710,73 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji u iznosu od 726,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 412,38 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 146,37 mil. dinara i to za usluge obrazovanja, kulture i sporta i ostale specijalizovane usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 809,9 mil. dinara i to za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i za tekuće održavanje opreme.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku administrativnog materijala, materijala za obrazovanje i i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj i materijala za obrazovanje, kulturu i sport u iznosu od 2.896,77 mil. dinara.

– Za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su 0,4 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,8 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 132,04 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 79,0 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 46,21 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 439,44 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1.531,43 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 896,86 mil. dinara. Raspored i korišćenje sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 11 – BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavca utrošeno je 2.092,69 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 5,77 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 42,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 18,39 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 3,47 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 155,27 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, usluge održavanja čistoće, usluge odvoženja otpada, energetske usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa stambenog prostora i sl.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 22,67 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 43,91 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije i ostale stručne usluge.

– troškovi specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 58,2 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 58,31 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 190,02 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, cveća i zelenila, stručne literature, sredstava za higijenu, rezervnih delova, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Izdaci za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 12,35 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 215,83 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 329,02 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 19,9 mil. dinara.

Razdeo 12 – MINISTARSTVO FINANSIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 102.843,65 mil. dinara.

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 168,86 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,67 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,79 mil. dinara i to za: troškove odvojenog života od porodice, troškove prevoza, troškove smeštaja izabranih, postavljenih i imenovanih lica.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 1,62 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 72,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su, za službena putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza), u iznosu od 8,87 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 117,21 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge štampanja biltena, usluge informisanja javnosti, usluge revizije, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija , ugostiteljske usluge, kotizacije i savetovanja, i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 56,37 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, potrošnog materijala i ostalog materijala za posebne namene u iznosu od 6,52 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 15,2 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 62,2 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznose 10,6 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku strane finansijske imovine iznose 121,1 mil. dinara.

Funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Donacije nevladinim organizacijama namenjene za finansiranje redovnog rada političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za poslanike u Narodnoj skupštini u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik RS“, br. 72/03 i 75/03), rada Saveza rezervnih vojnih starešina, Nacionalnog saveta nacionalnih manjina, sprovođenja izborne kampanje i za udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih civila, vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiji izvršene su u ukupnom iznosu od 1.003,1 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 343,52 mil. dinara. Navedeni iznos se odnosi na prinudne naplate po sudskim rešenjima direktnih korisnika budžetskih sredstava.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka iznosila je 260,0 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa iznosila je 5,32 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je u ukupnom iznosu od 2.850,19 mil. dinara u vidu kredita fizičkim licima u zemlji , za potrebe stanovanja.

Funkcija 180 – Transakcije opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti koji su namenjeni za transfere opštinama i gradovima, kao i za kapitalna ulaganja na teritoriji AP Vojvodine izvršeni su u ukupnom iznosu od 32.427,33 mil. dinara.

Glava 12.1. – UPRAVA CARINA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 1.913,62 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 4,99 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 6,7 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 118,85 mil. dinara na ime troškova za odvojen život od porodice, troškova za prevoz na posao, troškove za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica i dr.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 468,27 mil. dinara a odnose se na nagrade za posebne rezultate rada.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge zaštite imovine, troškove interneta, telefona i mobilnih telefona, poštanske usluge i usluge dostave, troškove osiguranja, zakupa stambenog i nestambenog prostora izvršeni su u iznosu od 234,44 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 61,45 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 62,02 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge štampanja biltena i publikacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 2,13 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 45,44 mil. dinara a odnose se na mehaničke popravke, tekuće popravke i održavanje zgrada, održavanje administrativne opreme, i dr.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva, potrošnog materijala i ostalog materijala, u iznosu od 188,46 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 6,92 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeno je 141,96 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 170,02 mil. dinara a odnose se na kapitalno održavanje poslovnih zgrada , poslovnog prostora, graničnih prelaza, troškove idejnih projekata i projektne dokumentacije.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 196,49 mil. dinara a odnose se nabavku automobila, kamiona, nameštaja, laboratorijske opreme i dr.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 105,6 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 27,29 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vrši se po posebnom aktu Vlade.

Glava 12.2 – PORESKA UPRAVA

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 4.865,0 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 48,08 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate naknade za vreme odsustva sa posla, otpremnine i pomoći u iznosu od 19,88 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 86,2 mil. dinara na ime troškova za odvojen život od porodice, troškove prevoza na posao i dr..

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 191,72 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske i komunalne usluge, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata izvršeni su u iznosu 866,82 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 71,73 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 210,48 mil. dinara, i to za: administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja, usavršavanja i informisanja, stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su u iznosu od 4,04 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 114,97 mil. dinara za održavanje zgrada, objekata, opreme za saobraćaj, računarske opreme, mehaničke popravke i dr.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih, materijala za saobraćaj, materijala za održavanje higijene, goriva , rezervnih delova i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 327,4 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 26,01 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 22,24 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1.084,93 mil. dinara na ime kupovine kancelarijskih zgrada i poslovnog prostora, kapitalnog održavanja zgrada i objekata.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 59,6 mil. dinara

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 3,06 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 199,04 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vrši se po posebnom aktu Vlade.

Glava 12.3. – UPRAVA ZA TREZOR

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 806,94 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,89 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate naknade za vreme odsustva sa posla, otpremnine i pomoći u iznosu od 2,59 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 22,82 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 123,54 mil. dinara za jubilarne nagrade, nagrade za posebne rezultate rada i dr.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, internet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, usluge održavanja čistoće, usluge zaštite imovine, izvršeni su u iznosu od 385,5 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 8,57 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 38,87 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostora i računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 36,5 mil. dinara za mehaničke popravke, molerske , zidarske, stolarske radove, radove na električnim instalacijama kao i popravke i održavanje opreme za saobraćaj i javnu bezbednost.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija za potrebe zaposlenih, goriva, kao i materijala za održavanje higijene u iznosu od 103,94 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,13 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 47,25 mil. dinara za nabavku računarske opreme, nameštaja i dr.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 44,86 mil. dinara.

Funkcija 112 – Finansijski i fiskalni poslovi i usluge

– Prateći troškovi zaduživanja ostvareni su u iznosu 107,43 mil. dinara.

Funkcija 170 – Transakcije vezane za javni dug

– Troškovi za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su u iznosu od 2.312,42 mil. dinara.

– Troškovi za otplatu kamata po inostranim kreditima izvršeni su u iznosu od 11.917,8 mil. dinara.

– Troškovi za otplatu kamata po osnovu garancija izvršeni su u iznosu od 468,24 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u ukupnom iznosu od 44.608,9 mil. dinara.

– Otplata glavnice stranim kreditorima izvršena je u ukupnom iznosu od 4.145,13 mil. dinara.

– Otplata glavnice po garancijama izvršena je u ukupnom iznosu od 516,51 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.625,49 mil. dinara. Sredstva u iznosu 3.881,45 mil. dinara su utrošena po ugovoru o prenosu opreme JP PTT saobraćaja „Srbija“ na Republiku Srbiju za osnivački ulog u Privrednom društvu „Mobi 63“ doo Beograd, a iznos od 744,04 mil. dinara je kredit Vlade Italije.

Glava 12.4. – UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 17,9 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,23 mil. dinara

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,2 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,3 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,95 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone, osiguranje vozila.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara za dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,56 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih u iznosu od 0,93 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Glava 12.5. – FOND ZA MLADE TALENTE

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,45 mil. dinara, i to za: naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 124,4 mil. dinara za dodelu akademskih nagrada, studentskih stipendija kao i naknada za obrazovanje i usavršavanje naučnoistraživačkih kadrova.

Glava 12.6. – UPRAVA ZA DUVAN

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 16,28 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,76 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,68 mil. dinara i to za: troškove telefona, mobilnih telefona i ostalo.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara za dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,31 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe i obrazovanje zaposlenih u iznosu od 0,98 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,24 mil. dinara a odnose se na kupovinu računarske opreme, nameštaja i dr.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,04 mil. dinara.

Glava 12.7. – UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 20,29 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 0,47 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: internet, telefone, mobilne telefone, osiguranje i dr.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,92 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,51 mil. dinara, i to za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,07 mil. dinara.

Glava 12.8. – DEVIZNI INSPEKTORAT

Funkcija 133 – Ostale opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 63,13 mil. dinara.

– U okviru troškova za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,44 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Za stalne troškove utrošeno je 2,39 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, usluge komunikacije, usluge čišćenja, osiguranja, zakup prostora i dr.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,87 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,27 mil. dinara za nabavku računarske opreme, automobila, mobilnih telefona i sl.

Glava 12.9. – UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Nije bilo izvršenja.

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 70,68 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,78 mil. u okviru kojih su troškovi za odvojen život od porodice, kao i troškovi prevoza.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 88,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 4,49 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 6,21 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,4 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge informisanja javnosti, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 2,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 325,02 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 1,55 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 531,09 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeni su po posebnom aktu Vlade.

Glava 13.1 – UPRAVA ZA IZVRŠENjE ZAVODSKIH SANKCIJA

Funkcija 340 – Zatvori

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 2.2695,26 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz, utrošeno je 43,09 mil. dinara.

– Troškovi za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 24,66 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 29,39 mil. dinara za troškove odvojenog života od porodice, naknade troškova za prevoz, naknade troškova za smeštaj izabranih i postavljenih lica i dr.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 32,75 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, usluge dostave, osiguranje, zakup imovine i opreme izvršeni su u iznosu 383,77 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu u iznosu od 23,88 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 95,0 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 65,46 mil. dinara a odnose se na usluge obrazovanja, medicinske usluge, poljoprivredne usluge i dr.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 101,4 mil. dinara za popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, materijala za poljoprivredu, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijala za saobraćaj, medicinskog i laboratorijskog materijala, materijala za održavanje čistoće i ostalih materijala, u iznosu od 608,74 mil. dinara.

– Amortizacija nekretnina i opreme je iznosila 34,12 mil. dinara.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 3,03 mil. dinara.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 0,58 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 43,46 mil. dinara.

– Za dotacije nevladinim organizacijama utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, izvršeni su u iznosu od 9,71 mil. dinara.

– Izdaci na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 13,39 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 291,43 mil. dinara za kupovinu stambenog prostora, izgradnje zgrada i objekata, kao i njihovo održavanje.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 70,73 mil. dinara za nabavku automobila, administrativne opreme, opreme za javnu bezbednost i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu iznosi 1,5 mil. dinara.

– Izdaci za zalihe proizvodnje izvršeni su u iznosu od 180,66 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu glavnice domaćim kreditorima izvršeni su u iznosu od 1,88 mil. dinara.

Razdeo 14 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU

SAMOUPRAVU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je 60,65 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 96,64 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,83 mil. dinara, i to za: naknade za prevoz na posao i sa posla, naknada za odvojen život od porodice, naknade za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,54 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, troškove interneta, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i troškove osiguranja službenih vozila izvršeni su u ukupnom iznosu od 3,24 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 5,51 mil. dinara za dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 37,36 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, usluge prevođenja, usluge izrade softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za posebne namene u iznosu od 6,58 mil. dinara.

– Izdaci za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,88 mil. dinara

Glava 14.1 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME LOKALNE SAMOUPRAVE

Funkcija 180 – Transakcija opšteg karaktera između različitih nivoa vlasti

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, usluge prevođenja, usluge izrade softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i ostale opšte usluge.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 341,6 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,98 mil. dinara

Razdeo 15 – MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 753,89 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,95 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 2,51 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 19,83 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 7,28 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, usluge održavanja čistoće izvršeni su u iznosu od 19,49 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 19,31 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 34,78 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja, usluge štampanja publikacija, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznosili su 28,05 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 3,96 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 15,06 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama i to: subvencije za stručne poljoprivredne službe, za unapređenje poljoprivrede i otkup poljoprivrednih proizvoda iznosile su 12.722,76 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 3,11 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 7,89 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,8 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2.447,71 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 2,84 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 1.361,19 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vrši se po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 760,0 mil. dinara.

Funkcija 421 – Poljoprivreda

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,14 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su iznosu od 0,01 mil. dinara.

Glava 15.1 – UPRAVA ZA VETERINU

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,3 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 1,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i usluge čišćenja izvršeni su u iznosu od 16,28 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 8,14 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 59,9 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kompjuterske usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,69 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 4,15 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijal za saobraćaj – gorivo i ostalo, u iznosu od 33,94 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 2.221,77 mil. dinara i odnose se na:

– usluge za sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja, programa nadzora zaraznih bolesti

– ispitivanje rezidua i štetnih materija kod životinja i namirnica životinjskog porekla, analiza uzoraka proizvoda životinjskog porekla, hrana za životinje i lekova koji se upotrebljavaju u veterini,

– za dijagnostikume, ušne markice za obeležavanje životinja, vakcine i ostali materijal. Raspored i korišćenje sredstava je izvršeno po posebnom aktu Vlade.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 11,63 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa iznosila je 0,06 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 5,44 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 16,29 mil. dinara.

Glava 15.2 – UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,72 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu od 7,85 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,69 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,59 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge štampanja, naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,93 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 7,36 mil. dinara. Raspored ovih sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

– Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u ukupnom iznosu od 92,97 mil. dinara. Sredstva su trošena za ostvarenje programa zaštite bilja. Raspored i korišćenje sredstava je izvršeno po posebnom aktu Vlade.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 1,86 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,33 mil. dinara za nabavku računarske opreme, telefona i dr.

Glava 15.3 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

Funkcija 630 – Vodosnabdevanje

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 4,02 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 3,05 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,3 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci na ime specijalizovanih usluga iznose 5,77 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,92 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijala za saobraćaj – goriva i ostalog materijala, u iznosu od 3,19 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 39,56 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 6,47 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,34 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 3.050,7 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 7,53 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 506,11 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava izvršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 15.4 – UPRAVA ZA ŠUME

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 80,23 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,77 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,81 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, energetske usluge, komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 3,53 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 2,7 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,51 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i sl.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 6,31 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,06 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku materijala za saobraćaj – gorivo i ostalo, u iznosu od 11,3 mil. dinara.

– Izdaci za subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršeni su u ukupnom iznosu od 384,61 mil. dinara. Ova sredstva utrošena su za stručno tehničke poslove u privatnim šumama, unapređivanje i sprovođenje mera zaštite šume, razvoj i unapređenje lovstva, i izveštajno dijagnozno prognozne službe.

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 2,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 1,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,91 mil. dinara.

Glava 15.5 – UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama izvršene su u iznosu od 135,57 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 13,76 mil. dinara.

Razdeo 16– MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALOG RAZVOJA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 67,5 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,56 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,96 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,55 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,91 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: internet, telefone, mobilne telefone i dr.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 4,03 mil. dinara za dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza i dr.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 56,81 mil. dinara za: usluge prevođenja, usluge objavljivanja tendera i oglašavanja, usluge informisanja javnosti, kotizacije i seminari, kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 639,19 mil. dinara. Ova sredstva korišćena su za finansiranje rada, Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, za Akreditaciono telo, Akcijski fond, za Institut za standardizaciju Srbije, Garancijski fond i ostale specijalizovane usluge.

– U okviru troškova za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,19 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 2,62 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature, goriva i ostalog potrošnog materijala.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 2.076,09 mil. dinara. Sredstva ove subvencije namenjena su delom programu za razvoj klastera i programu kreditna podrška privredi preko fonda za razvoj. Raspored i korišćenje sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Za donacije i dotacije međunarodnim organizacijama iznosi 4,53 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 254,97 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu iznose 131,55 mil. dinara. Sredstva su delom namenjena kreditiranju davanja u lizing domaćih mašina i opreme i njihov raspored i korišćenje vršen je po posebnom aktu Vlade, a drugim delom sredstva su korišćena za nabavku računarske opreme za unapređenje programa kvaliteta.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 1.102,17 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.722,0 mil. dinara. Ova sredstva su namenjena za Start up kredite za početnike preko fonda za razvoj, kreditiranje izvoza preko AOFI i za pretvaranje inovacija u gotov proizvod – krediti preko fonda za razvoj.

Funkcija 412 – Opšti poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 12,82 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,67 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,2 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 0,54 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 6,2 mil. dinara

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 6,0 mil. dinara.

– U okviru troškova za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,01 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 1,0 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 670,6 mil. dinara. Sredstva ove subvencije namenjena su delom programu refundacije zarada invalidnim licima i za poboljšanje uslova rada invalida. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 1.950,98 mil. dinara. i to za aktivne mere zapošljavanja ( sajmove zapošljavanja, aktivno traženje posla, program dodatnog programa obuke), razvoj preduzetništva preko Nacionalne službe zapošljavanja samozapošljavanje, regionalne programe novo zapošljavanje, ostale mere, javne radove, projekat „Otpremninom do posla“. Raspored i korišćenje se vršilo po posebnom aktu Vlade.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 6.933,37 mil. dinara. Sredstva su korišćena za tzv. Tranzicioni fond (za privredna društva, društvena preduzeća „zastava zapošljavanja i obrazovanja“). Raspored i korišćenje sredstava se vršilo po poslednjem aktu Vlade.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 999,99 mil. dinara. Sredstva su namenjena za odobravanje mikro kredita za samozapošljavanje, preko fonda za razvoj. Raspored i korišćenje sredstava vršeni su po posebnom aktu Vlade.

Funkcija 473 – Turizam

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 75,53 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,48 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,28 mil. dinara.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 3,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 4,46 mil. dinara

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,64 mil. dinara.

– U okviru troškova za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,12 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 5,19 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 1.738,32 mil.dinara. Sredstva su korišćena za turističku organizaciju Srbije, JP Skijališta Srbije, lokalne turističke organizacije, destinacijske turističke organizacije i institucije i organizacije projekata za razvoj turizma. Deo sredstava je korišćen za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture: Palić, Divčibare, Sokobanja, Stara planina, Golija, Vlasina, Kučajske planine, Tara, Zlatar, Gornje i Donje Podunavlje, Zlatibor. Raspored i korišćenje sredstava je vršen po posebnom aktu Vlade.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 42,44. mil. dinara

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 40,69 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 1,65 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 18,17 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 1.763,68 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 201,0 mil. dinara. Sredstava su korišćena za mikrokredite podsticanja kvaliteta ugostiteljske ponude malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma.

Funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 1,87 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 1,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 3,42 mil. dinara

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 3,68 mil. dinara.

– Uokviru troškova za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,01 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 1,25 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 2.901,19 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.300,0 mil. dinara. Sredstava su korišćena za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u 52 najnerazvijenije opštine u Republici Srbiji, odobravanjem kredita preko Fonda za razvoj. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 39,99 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,35 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,71 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,46 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,27 mil. dinara.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 6,8 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 13,54 mil. dinara

– U okviru troškova za tekuće popravke i održavanje utrošeno je 0,26 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 4,53 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 344,63 mil.dinara. Sredstva su korišćena za povraćaj carinskih i drugih uvoznih dažbina.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 0,37 mil. dinara.

Glava 16.1 – DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 62,47 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 1,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,56 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 3,4 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, interneta, telefona, mobilnih telefona, poštanske usluge i usluge dostave, usluge osiguranja i dr.

– Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu iznosili su 18,45 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u ukupnom iznosu od 6,14 mil. dinara za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminare, usluge reprezentacije i ostale stručne i opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 2,13 mil. dinara.

– U okviru troškova za tekuće popravke i održavanja utrošeno je 3,17 mil. dinara

– Za materijal utrošeno je 4,62 mil. dinara za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, gorivo, materijal za održavanje higijene i ostalog materijala za posebne namene.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 5,95 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu iznose 10,77 mil. dinara za nabavku: računarske opreme, telefona, elektronske i laboratorijske opreme.

Glava 16.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA

Funkcija 473 – Turizam

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 17 – MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 46,29 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene utrošeno je 1,65 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,44 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 5,36 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,25 mil. dinara za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 52,91 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale stručne usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 48,84 mil. dinara.

– U okviru troškova za tekuće popravke i održavanja utrošeno je 0,22 mil. dinara

– Troškovi materijala iznosili su 3,84 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Za dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja utrošeno je 8,43 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 488,55 mil. dinara.

– Na ime izdataka za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 78,31 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,78 mil. dinara za nabavku: računarske i elektronske opreme, mobilnih telefona i dr.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 2.093,17 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Funkcija 440 –Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 19,25 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Na ime naknada za zaposlene utrošeno je 0,35 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,37 mil. dinara za: telefone, mobilne telefone i dr.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,39 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,03 mil. dinara, i to za: usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije, i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 4,01 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,07 mil. dinara.

– Troškovi materijala iznosili su 0,58 mil. dinara a odnose se na nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 1.440,0 mil. dinara. Sredstva su utrošena za finansiranje Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,07 mil. dinara a tiču se nabavke računarske opreme, štampača, mobilnih telefona i dr.

Razdeo 18– MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 95,13 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 4,74 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,38 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 16,93 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone, mobilne telefone i dr.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 10,72 mil. dinara. za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 52,89 mil. dinara a odnose se na: usluge prevođenja, usluge reprezentacije kao i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 38,28 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) električnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su u iznosu od 1,1 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 22,62 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, i to za JP „Železnice Srbije“ aktu Vlade, izvršene su u iznosu od 7.489,05 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 9,35 mil. dinara. Sredstva su utrošena za Jugoslovenski registar brodova unutrašnje plovidbe Beograd.

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 37,61 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršene su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 1.818,88 mil. dinara za: izgradnju stambenih prostora, autoputeva, mostova, tunela, vodovoda, kanalizacije, sportskih i rekreacionih objekata, kao i kapitalno održavanje poslovnih zgrada i poslovnog prostora.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 0,42 mil. dinara tiču se nabavke: nameštaja, telefona, elektronske opreme i opreme za domaćinstvo.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 10.618,66 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.096,26 mil. dinara

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 36,1 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,53 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,41 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,53 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,88 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: komunalne usluge, usluge telefona, mobilnih telefona i dr.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 3,92 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 99,84 mil. dinara a odnose se na: usluge informisanja, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) električnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za posebne namene u iznosu od 3,52 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 30,00 mil. dinara. Sredstva su utrošena za Republičku agenciju za prostorno planiranje.

– Za Transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 320,6 mil. dinara, i to za obnovu Kolubarskog okruga pogođenog zemljotresom. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,24 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 11,0 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

Razdeo 19. – MINISTARSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE I

INFORMATIČKO DRUŠTVO

Funkcija 460 – Komunikacije

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 33,79 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,22 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,59 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,64 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,5 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,51 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone, usluge dostave i dr.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,59 mil. dinara. za: dnevnice, smeštaj i putne troškove u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 15,01 mil. dinara za: usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminara, usluge veštačenja, ugostiteljske usluge i ostale stručne usluge.

– Tekuće popravke i održavanja (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,54 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznose 9,46 mil. dinara za nabavku: automobila, računarske opreme, štampača i dr.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 80,97 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 20 – MINISTARSTVO TRGOVINE I USLUGA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 351,02 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,4 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 6,61 mil. dinara na ime naknade za zaposlene za odvojen život od porodice, kao i smeštaj postavljenih i imenovanih lica i za prevoz na posao i sa posla.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 5,38 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, zakup poslovnog prostora i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 12,04 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 3,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru tipa prevođenja i informisanja javnosti, usluga za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, ugostiteljske usluge, reprezentacija kao i ostale stručne usluge izvršene su u iznosu od 60,65 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,42 mil. dinara i to za usluge specifičnih uzorkovanja, laboratorijskih, fizičkih i ostalih analiza za potrebe inspektorata, kao i na troškove organizovanja kulturnih i sportskih manifestacija.

– Tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 3,37 mil. dinara i to za: mehaničke popravke, popravke električne i elektronske opreme, kao i opreme za komunikaciju.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 16,44 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, goriva, kao i ostalog potrošnog materijala.

– Rashodi za subvencije javnim i nefinansijskim organizacijama izvršeni su u iznosu od 22,39 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 1,3 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 4,93 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 1,37 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,23 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 34,0 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 20.1 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 52,34 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,78 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,04 mil. dinara

– Izdaci na ime naknada za zaposlene iznosili su 1,88 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,97 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 235,4 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 5,26 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,49 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 59,83 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su u iznosu od 80,97 mil. dinara i to za: mehaničke popravke, popravke birotehničke opreme i opreme za komunikaciju.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraća – goriva i ostalog materijala, u iznosu od 6,88 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 47,88 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 57,79 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja utrošeno je 0,36 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,05 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosili su 2,96 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i objekte iznosili su 266,99 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu u iznosili su 4,5 mil. dinara.

– Izdatak za nematerijalnu imovinu iznosi 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za robne rezerve iznosili su 3.227,63 mil. dinara.

– Za otplatu glavnice domaćim kreditorima izvršeno je 244,26 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

Razdeo 21 – MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Funkcija 010 – Bolest i invalidnost

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 36,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 3,6 mil. dinara u okviru kojih su naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 8,6 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, koja obuhvata isplatu invalidskih primanja iz ove oblasti, izvršene su u iznosu od 8.448,83 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama 64,44 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 96,27 mil. dinara.

Funkcija 040 –Porodica i deca

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,38 mil. dinara za izradu softvera, štampanja biltena i publikacija i dr.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 14.305,21 mil. dinara

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 10,22 mil. dinara

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3.903,0 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 31,84 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 101,28 mil. dinara.

– Izdaci na ime naknada za zaposlene iznosili su 35,87 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 24,42 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 354,95 mil. dinara za: usluge dostava, zakupa nestambenog prostora i dr.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 19,07 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 365,1 mil. dinara za: usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, stručnog osposobljavanja, usluga reprezentacije kao i ostalih stručnih usluga.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 46,04 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 107,42 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – goriva i ostalog materijala, u iznosu od 361,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 28,03 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 2,24 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 26,51 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 7.650,95 mil. dinara

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 14,7 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 330,32 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 98,80 mil. dinara.

– Izdaci za ostale nekretnine i opremu iznosili su 13,51 mil. dinara.

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 53,6 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojno je 1,23 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,76 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 1,69 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,06 mil. dinara.

– Dotacije i organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 11.569,88 mil. dinara. Ovaj iznos korišćen je za izmirivanje obaveza Republike za staž osiguranja i nadoknadu razlike do minimalne penzije Republičkom fondu za PIO zaposlenih, i za Republički fond za PIO poljoprivrednika.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 122,99 mil. dinara.

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 235,46 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,98 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 5,81 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,6 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 24,52 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: energetske usluge, komunalne usluge, telefone, mobilne telefone, internet, osiguranje kao i zakup prostora.

– Za troškove putovanja utrošeno je 6,69 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 102,17 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminare, usluge štampanja publikacija, informisanja javnosti, reprezentacije kao i ostalih opštih usluga.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 12,43 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,18 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 10,34 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 232,89 mil. dinara i korišćene su za Fond solidarnosti.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 0,2 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 1,74 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosile su 0,03 mil. dinara.

– Na ime zgrada i građevinskih objekata utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 2,6 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 1.311,33 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 21.1 – INSPEKTORAT ZA RAD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 5,4 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge čišćenja, usluge telefona, mobilnih telefona, osiguranja vozila, zakupa prostora i dr.

– Za troškove putovanja utrošeno je u iznosu od 3,75 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 8,92 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Za mašine i opremu dato je 6,44 mil. dinara.

Glava 21.2 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I

UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi izvršeni su iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,49 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,34 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 27,28 mil. dinara.

Glava 21.3 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO- HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 8,67 mil. dinara.

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 168,32 mil. dinara.

Glava 21.4 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

Svi rashodi plaćeni su iz sopstvenih prihoda .

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1,3 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,4 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,31 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 66,14 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 2,0 mil. dinara.

– Na ime zgrada i građevinskih objekata utrošeno je 60,19 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 16,21 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: opremu za saobraćaj, administrativnu opremu, opremu za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

Glava 21.5 –UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,05 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: telefone, mobilne telefone i dr..

– Za troškove putovanja utrošeno je u iznosu od 0,43 mil. dinara za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,17 mil. dinara za: usluge štampanja, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije kao i ostale stručne usluge.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,08 mil. dinara za troškove: stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva kao i ostalog materijala za prevozna sredstva.

Razdeo 22 – MINISTARSTVO NAUKE

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 36,57 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,66 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,47 mil dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 4,09 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 4,86 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 83,73 mil. dinara za: usluge prevođenja, administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge informisanja javnost, stručne usluge, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, usluge reprezentacije, ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 4.297,8 mil. dinara, po ugovorima sa institutima i fakultetima, za projekte iz oblasti naučnog istraživanja.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,2 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijala za saobraćaj – goriva , kao i ostali potrošni materijal u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 105,75 mil. dinara, i to za isplatu stipendija naučno-umetničkog podmlatka i učešće u troškovima njihovog naučnog rada.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,86 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 1.324,94 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 23 – MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 121,44 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,2 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih , u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,5 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 1,8 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup zgrada i poslovnog prostora, troškovi zakupa nestambenog prostora i administrativne opreme odnose se na troškove vezane za zakup poslovnog prostora za potrebe Inspekcije na graničnim prelazima i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 28,47 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 11,84 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 83,67 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge štampanja, pravne usluge, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije, kotizacije i seminari i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 613,7 mil. dinara. Ove usluge su grupisane kao usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina, usluge očuvanja životne sredine i ostale specijalizovne usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 2,67 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme Ministarstva.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog potrošnog materijala u iznosu od 14,23 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 264,42 mil. dinara. Ova sredstva su preneta Zavodu za zaštitu prirode i za sufinansiranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 23,0 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 81,41 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 23.1 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 14,79 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,32 mil. dinara.

– Za nagrade bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 0,52 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,38 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza)

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,4 mil. dinara za: usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,18 mil. dinara

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,1 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih , goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 20,14 mil. dinara za nabavku: računarske opreme, mobilnih telefona, elektronske opreme kao i opreme za zaštitu životne sredine.

Glava 23.2 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,58 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,36 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,49 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani u iznosu od 0,48 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,27 mil. dinara za: usluge štampanja, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 170,95 mil. dinara

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,09 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,91 mil. dinara za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih i goriva.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,6 mil. dinara.

Razdeo 24 – MINISTARSTVO PROSVETE

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 221,4 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,77 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za porodiljsko bolovanje, invalidnost rada, rashodi za obrazovanje dece zaposlenih u iznosu od 0,8 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 4,41 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 3,32 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje opreme i vozila, zakup imovine i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 18,69 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 5,98 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 173,21 mil. dinara, Sredstva su utrošena na ime učešća Republike u korišćenju IDA kredita – Projekat razvoj školstva u Republici Srbiji i za naknade članovima Nacionalnog – prosvetnog saveta i za Nacionalni savet za visoko obrazovanje.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 78,24 mil. dinara za usluge obrazovanja, kulture i sporta, usluge kulture i ostale specijalizovane usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,2 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, goriva i ostalog materijala za prevozna sredstva u iznosu od 6,91 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 2,34 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosile su 0,7 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 668,4 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 7,59 mil. dinara za nabavku: ugradne opreme, mobilnih telefona kao i elektronske opreme.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu izvršeni su u iznosu 0,99 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 824,03 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 24.1 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 24.017,67 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 445,85 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za porodiljsko bolovanje, invalidnost rada, rashodi za obrazovanje dece zaposlenih u iznosu od 822,57 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 355,31 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 228,72 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 2.799,47 mil. dinara.

– Troškovi putovanja bili su 805,1 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3.196,60 mil. dinara za: računovodstvene usluge, administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge štampanja, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija kao i ostale stručne usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 343,68 mil. dinara. Sredstva su utrošena za dopunsku nastavu na srpskom jeziku u inostranstvu

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1.360,76 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1.074,97 mil. dinara za: kancelarijski materijal, materijal za održavanje higijene, goriva kao i ostalog materijala za prevozna sredstva.

– Na ime upotrebe osnovnih sredstava utrošeno je 8,8 mil. dinara.

– Otplate domaćih kamata izvršene su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 1,32 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 7.210,34 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 1.156,6 mil. dinara. Sredstva su utrošena za obavezni pripremni predškolski program pred polazak u školu.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 1,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 22,88 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 32,5 mil. dinara.

– Rashodi na ime zgrada i građevinskih objekta iznosili su 1.383,19 mil. dinara za izgradnju zgrada i objekata, kao i njihovog kapitalnog održavanja.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 550,79 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 15,2 mil. dinara.

– Zalihe robe za dalju prodaju realizovane su u iznosu od 37,55 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima iznosila je 2,92 mil. dinara.

– Izdaci za nabavku domaće finansijske imovine iznosili su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

Glava 24.2 – SREDNjE OBRAZOVANjE

Funkcija 920 – Srednje obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11.580,58 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 204,76 mil. dinara.

– Izdaci za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 374,39 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 155,09 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 162,13 mil. dinara.

– Rashodi na ime stalnih troškova izvršeni su u iznosu od 1.367,92 mil. dinara za: troškove platnog prometa i bankarskih usluge, energetskih usluga, komunalnih usluge, usluga komunikacije i ostali troškovi.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 374,54 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1.176,32 mil. dinara za: usluge za izradu softvera, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, usluge reprezentacije, ostale stručne i opšte usluge.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 194,91 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 719,52 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 500,17 mil. dinara za: kancelarijski materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, goriva, materijala za održavanje higijene kao i materijala za posebne namene.

– Rashodi na ime upotrebe osnovnih sredstava izvršeni su u iznosu od 37,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime otplate domaćih kamata iznosi 0,68 mil. dinara.

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 0,64 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 3.001,93 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 66,9 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 16,41 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 11,36 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 678,74 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 396,48 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 4,03 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 14,21 mil. dinara.

– Izdaci na ime zaliha robe za dalju prodaju iznosili su 116,12 mil. dinara.

– Na ime otplate glavnice domaćim kreditorima utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime nabavke domaće finansijske imovine bili su 0,52 mil. dinara.

Glava 24.3 – UČENIČKI STANDARD

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 526,81 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,02 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 19,75 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 11,35 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 12,84 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 12,69 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja iznosili su 4,29 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Na ime usluga po ugovoru utrošeno je 17,28 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 7,08 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 68,46 mil. dinara na ime održavanja zgrada, objekata i opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 30,15 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 8,55 mil. dinara.

– Rashodi na ime otplate domaćih kamata iznosi 0,02 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 81,95 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 760,13 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 0,19 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 2,62 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela iznosili su 0,14 mil. dinara.

– Na ime troškova za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 131,08 mil. dinara

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 79,56 mil. dinara.

– Rashodi za ostala osnovna sredstva iznosili su 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 1,9 mil. dinara.

– Izdaci za zalihu robe za dalju prodaju iznosili su 18,15 mil. dinara.

– Na ime nabavke domaće finansijske imovine utrošeno je 3,49 mil. dinara.

Glava 24.4 – VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

Funkcija 940 – Visoko obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 12.118,85 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 50,02 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 279,4 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 201,5 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 139,86 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: platni promet i bankarske usluge, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškovi osiguranja i zakup imovine i opreme u izvršeni su u iznosu 1.089,54 mil. dinara.

– Na ime troškova za putovanja utrošeno je 486,28 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 3.244,94 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1.101,36 mil. dinara za usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge kao i ostale specijalizovane usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i održavanja) iznosili su 435,19 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 588,38 mil. dinara za administrativni materijal, materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, materijal za saobraćaj, materijal za obrazovanje, kulturu, i sport, materijal za održavanje higijene i ugostiteljstva i materijali za posebne namene.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 340,7 mil. dinara.

– Rashodi na ime upotrebe zemljišta, šuma, voda i rudnih bogatstava iznosili su 2,89 mil. dinara.

– Otplata domaćih kamata iznosila je 1,71 mil. dinara.

– Na ime pratećih troškova zaduživanja utrošeno je 33,7 mil. dinara.

– Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama iznosile su 1,4 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 1.871,54 mil. dinara.

– Za ostale dotacije i transfere utrošeno je 48,83 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 85,4 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 31,43 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 79,15 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela bile su 13,15 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 555,28 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 737,6 mil. dinara.

– Za ostala osnovna sredstva utrošeno je 4,89 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 50,19 mil. dinara.

– Izdaci na ime zaliha proizvodnje iznosili su 19,12 mil. dinara

– Izdaci za zalihe robe za dalju prodaju iznosili su 98,55 mil. dinara

– Izdaci za zemljište iznose 15,38

– Na ime otplata glavnice domaćim kreditorima utrošeno je 0,97 mil. dinara.

– Na ime otplata glavnice stranim kreditorima utrošeno je 2,5 mil. dinar.

– Nabavka domaće finansijske imovine iznosila je 294,31 mil. dinara.

Glava 24.5 – STUDENTSKI STANDARD

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 799,92 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 22,64 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 31,56 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 15,66 mi. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 9,7 mil. dinara

– Za stalne troškove utrošeno je 78,81 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja iznosili su 2,17 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 66,3 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 56,6 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 459,81 mil. dinara.

– Na ime troškova materijala utrošeno je 114,46 mil. dinara.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 74,09 mil. dinara.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 111,95 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 1.136,48 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 2,5 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 5,4 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 1,72 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 91,63 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 186,17 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 6,45 mil. dinara.

– Izdaci za zalihu robe za dalju prodaju iznosili su 111,12 mil. dinara

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 570,03 mil. dinara.

Glava 24.6 – ZAVOD ZA UNAPREĐENjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 47,02 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,6 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,8 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,99 mil. dinara za: troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije kao i troškove osiguranja.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,64 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 39,93 mil. dinara za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije kao i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1,6 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,99 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 2,51 mil. dinara za: administrativni materijal, materijal za saobraćaj kao i materijali za održavanje higijene i ugostiteljstva.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,42 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 3,76 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 3,88 mil. dinara za nabavku : opreme za saobraćaj i administrativnu opremu.

Glava 24.7 – ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA

OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 16,45 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,41 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,31 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,23 mil. dinara za: troškove platnog prometa i bankarskih usluga, energetskih usluga, komunalnih usluga i usluge

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,15 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,56 mil. dinara za: stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo i usluge reprezentacije.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,39 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,53 mil. dinara za nabavku: administrativnog materijala, materijala za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i dr.

– Za upotrebu osnovnih sredstava utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Za upotrebu nematerijalne imovine utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,16 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 8,6 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 1,32 mil. dinara.

Razdeo 25 – MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 28,58 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,46 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,28 mil. dinara

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,63 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge telefona, mobilnih telefona kao i zakupa imovine i opreme.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,32 mil. dinara. za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,63 mil. dinara za: usluge za izradu softvera, usluge štampanja, usluge reklame i propagande, stručne usluge, usluge reprezentacije kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 12,09 mil. dinara za: usluge sporta kao i ostale specijalizovane usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,23 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,61 mil. dinara. za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, gorivo i dr.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i institucijama izvršene su u iznosu od 387,5 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 351,4 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 1.211,78 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Rashodi za kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela bili su 0,01 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 3,5 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 854,43 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 25.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 14,05 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 30,76 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 94,11 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 14,95 mil. dinara.

Glava 25.2 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,11 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,48 mil. dinara. za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 3,4 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,04 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,05 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 2,61 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,03 mil. dinara.

Glava 25.3 – USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 30,52 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,42 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 1,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 4,92 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge kao i usluge komunikacije.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,73 mil. dinara . za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,8 mil. dinara kompjuterske usluge, usluge informisanja, stručne usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 14,25 mil. dinara za: usluge obrazovanja, kulture i sporta, medicinske usluge, usluge očuvanja životne sredine, nauke kao i ostale specijalizovane usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 2,68 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 5,69 mil. dinara administrativni materijal, medicinski i laboratorijski materijal, materijal za održavanje higijene i dr.

– Za otplatu domaćih kamata utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 3,62 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 0,54 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,63 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,52 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 0,42 mil. dinara.

Razdeo 26 – MINISTARSTVO KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 74,23 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,97 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,97 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,61 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, troškovi bankarskih usluga, telefone i mobilne telefone, zakup imovine i opreme, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 5,59 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 5,95 mil. dinara za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 20,12 mil. dinara za: usluge za izradu softvera, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, kotizacija i seminara, usluge objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge reprezentacije kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 880,48 mil. dinara. Ova sredstva utrošena su za vrhunska umetnička ostvarenja u svim oblastima umetnosti, programe Kulturno prosvetne zajednice Srbije, otkup knjiga za bibliotečku delatnost u Republici Srbiji, održavanje Dvorskog kompleksa Beli dvor na Dedinju, stimulaciju filmske proizvodnje, podršku proizvodnje srpskog filma, za programe u oblasti međunarodne saradnje, narodnog stvaralaštva i stvaralaštva nacionalnih manjina, realizaciju Regionalnog programa za kulturno i prirodno nasleđe jugoistočne Evrope, obeležavanje Dana državnosti, realizaciju konkursa iz oblasti informisanja, finansiranje organizacije Međunarodnog filmskog festivala autorskog filma na Mećavniku, učešće u finansiranju proizvodnje filma „Sveti Georgije ubija aždahu“, za Dvoranu zadužbine Ilije M. Kolarca, otkup slika za Istorijski muzej Srbije, finansiranje nastavka snimanja filma „Na lepom plavom Dunavu“, učešće na Bijenalu u Veneciji, Nacionalni filmski festival u Novom Sadu, prezentaciju domaćeg filma na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, a deo sredstava je utrošen za programe i projekte u kulturi po posebnom aktu Vlade.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,11 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 2,1 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 774,08 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 323,47 mil. dinara.

– Za donacije nevladinim organizacijama utrošeno je 128,0 mil. dinara. Ova sredstva su utrošena za finansiranje obnove Hilandara i za rad umetničkih udruženja.

– Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iznose 1.302,19 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 26.1 – USTANOVE KULTURE

Funkcija 820 – Usluge kulture

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.443,67 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 8,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 2,0 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenima utrošeno je 39,2 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 34,68 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 228,26 mil. dinara za: energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacije, osiguranja, zakupa imovine i opreme i ostalih troškova.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 9,95 mil. dinara : za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 99,97 mil. dinara za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo, usluge reprezentacije kao ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 210,0 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 34,98 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 66,98 mil. dinara za: administrativni materijal, materijal za obrazovanje, materijal za saobraćaj, materijal za obrazovanje, kulturu i sport, za održavanje higijene i ugostiteljstvo kao i materijal za posebne namene.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 655,82 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama iznose 30,0 mil. dinara. Sredstva su utrošena za finansiranje rada Matice Srpske.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 22,63 mil. dinara. Sredstva su utrošena za realizaciju započetih projekata koji nisu obuhvaćeni Nacionalnim investicionim planom, i to: Narodna biblioteka Srbije, priključenje na daljinski sistem grejanja, Prirodnjački muzej – Beograd rekonstrukcija, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd – rekonstrukcija, Muzej naivne umetnosti Jagodina, Muzej na otvorenom „Staro selo“, Sirogojno.

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 37,63 mil. dinara za nabavku: opreme za saobraćaj, administrativne opreme kao i opreme za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 34,2 mil. dinara.

Razdeo 27 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Funkcija 760 – Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 276,36 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,58 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su u iznosu od 2,28 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 5,03 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 2,93 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, interneta, poštanske usluge i usluge dostave, usluge električne energije, zakup zgrada i poslovnog prostora i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 13,59 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 20,33 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 378,26 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge informisanja, usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 963,79 mil. dinara za: usluge zdravstvene zaštite, usluge javnog zdravstva – inspekcija i analiza kao i ostale medicinske i specijalizovane usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 6,64 mil. dinara za: mehaničke popravke i popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 49,15 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: kancelarijski materijal, gorivo, ostali materijal za prevozna sredstva kao i materijal za posebne namene.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 84,96 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršene su u iznosu od 5.258,77 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 146,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 399,47 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 25,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 67,56 mil. dinara za nabavku: automobila, računarske opreme, mobilnih telefona i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,64 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iznosili su 4.154,02 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Glava 27.1 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za doniranje nevladinih organizacija utrošeno je 298,1 mil. dinara.

Glava 27.2 – BUDžETSKI FOND ZA SPREČAVANjE BOLESTI IZAZVANIH

KONZUMIRANjEM DUVANA

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 25,91 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 120,0 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

izvršeni su u iznosu od 1.099,18 mil. dinara.

Razdeo 28 – MINISTARSTVO VERA

Funkcija 840 – Verske i druge usluge zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,9 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,36 mil dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,5 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,42 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,87 mil. dinara za: usluge prevođenja, usluge štampanja, usluge informisanja javnosti, usluge reprezentacije i ostale stručne i opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 753,93 mil. dinara.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iznose 242,97 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršen je po posebnom aktu Vlade.

Razdeo 29 – MINISTARSTVO ZA DIJASPORU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 31,04 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja izvršene su isplate u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,32 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 4,44 mil. dinara za troškove: telefona, mobilnih telefona, zakupa prostora i opreme.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,46 mil. dinara su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,5 mil. dinara za: usluge prevođenja, usluge štampanja, kotizacija i seminara, usluge informisanja, usluge reprezentacije kao i ostale stručne i opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,3 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,88 mil. dinara u okviru kojih su rashodi za: kancelarijski materijal, stručna literatura za potrebe zaposlenih, goriva, materijala za kulturu i dr.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 71,97 mil. dinara. Sredstva su utrošena za organizacije srpskih manjina u zemljama okruženja, evropskim zemljama, nevladinim organizacijama, udruženjima čije je sedište u zemlji; aktivnost namenjena dijaspori; odboru za standardizaciju srpskog jezika; godišnje smotre folklora.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 1,75 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,91 mil. dinara.

Razdeo 30 – MINISTARSTVO ZA KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose na teret poslodavaca za zaposlene utrošeno je u 32,78 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,43 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,58 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,49 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: troškovi fiksnih telefona, troškovi mobilnih telefona, usluge komunikacija (internet) i zakup administrativne opreme izvršeni su u iznosu od 10,88 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 10,6 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 36,51 mil. dinara za: usluge prevođenja, administrativne usluge, usluge informisanja javnosti, usluge štampanja kao i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 91,03 mil. dinara u okviru kojih su: usluge obrazovanja, usluge kulture, usluge očuvanja životne sredine, usluge nauke i ostale specijalizovane usluge.

– Za tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata utrošeno je 1,2 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne literature za potrebe zaposlenih, materijala za održavanje čistoće, goriva i ostalih materijala, u iznosu od 5,71 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 2.360,61 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 411,7 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 34,39 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 226,1 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u ukupnom iznosu od 13,01 mil. dinara za nabavku: nameštaja, ugradne opreme, štampača, telefona, mobilnih telefona, elektronske opreme i opreme za ugostiteljstvo.

– Izdaci za nefinansijsku imovinu koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana izvršeni su u iznosu od 95,9 mil. dinara. Raspored i korišćenje ovih sredstava vršeno je po posebnom aktu Vlade.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 114,0 mil. dinara.

Glava 30.1 – FOND ZA KOSOVO I METOHIJU

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, kao i troškove prevoza u okviru redovnog rada (taksi prevoz) u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 2,28 mil.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 0,55 mil. dinara.

Razdeo 31 – REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 26,39 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su

isplate u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,43 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,75 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,44 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

Razdeo 32– REPUBLIČKI ZAVOD ZA RAZVOJ

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 32,43 mil. dinara.

– Za naknade u naturi izvršene su isplate od 0,08 mil. dinara iz sopstvenih prihoda.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,52 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,28 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,8 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 0,47 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,18 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge informisanja, usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

Razdeo 33 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 400,02 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,93 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 1,95 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 9,6 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 4,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 31,81 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 2,48 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,65 mil. dinara za: usluge za izradu softvera, usluge informisanja, ostale stručne usluge, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 69,43 mil. dinara. Sredstva su utrošena za usluge spoljnih saradnika – anketara i procenitelja koji rade na prikupljanju i dostavi podataka za potrebe pojedinih istraživanja. Sva statistička istraživanja rade se za potrebe Vlade Republike Srbije.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,75 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 9,9 mil. dinara za: kancelarijski materijal, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, goriva, potrošnog i ostalog materijala za posebne namene.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,24 mil dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 2,97 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,46 mil. dinara.

Razdeo 34– REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 507,46 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 20,59 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,26 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 5,42 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, internet usluge, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 49,97 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 8,66 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 17,47 mil. dinara za: usluge štampanja, objavljivanja tendera i informativnih oglasa, usluge informisanja javnosti i ostale stručne usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 5,22 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) objekata i opreme, izvršeni su u iznosu od 12,62 mil. dinara za: stolarske radove, popravke električne i elektronske opreme, nameštaja, tekuće popravke i održavanje proizvodne, motorne, nepokretne i nemotorne opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 27,52 mil. dinara za: kancelarijski materijal, htz opremu, stručnu literaturu za potrebe zaposlenih, materijala za očuvanje životne sredine, materijala za laboratorijske testove, potrošni materijal i ostali materijal za posebne namene.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom bili su 2,07 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 14,42 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 444,3 mil. dinara

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,98 mil. dinara.

Razdeo 35 – REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1.617,18 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 2,61 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 13,56 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 46,86 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 24,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u iznosu 180,76 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 34,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 413,09 mil. dinara, i to za: usluge prevođenja, usluge reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 24,92 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 57,59 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 88,79 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 3,07 mil. dinara.

– Na ime novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 77,63 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 148,28 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 21,81 mil. dinara.

Razdeo 36 – REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 14,49 mil. dinara.

– Rashodi na ime naknada za zaposlene izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 3,48 mil. dinara za: usluge električne energije, komunalne usluge, zaštite imovine, usluge čišćenja, telefona, mobilnih telefona, usluge dostave, osiguranja i dr.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,83 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,92 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 0,07 mil. din.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,01 mil. dinara.

Razdeo 37 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 66,92 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,13 mil. dinara

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,31 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,64 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u iznosu 10,45 mil. dinara.

– Rashodi na ime troškova putovanja izvršeni su u iznosu od 1,48 mil. dinara za dnevnice, prevoz, smeštaj i zemlji i inostranstvu.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,06 mil. dinara za: usluge prevođenja, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge objavljivanja informativnih oglasa i tendera, usluge reprezentacije kao i ostale opšte usluge.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,47 mil. dinara.

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 6,43 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,29 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 49,2 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 754,25 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,17 mil. dinara za nabavku: računarske opreme, štampača, mobilnih telefona kao i dr.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 1,17 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 199,83 mil. dinara.

Razdeo 38 – REPUBLIČKI ZAVOD ZA INFORMATIKU I INTERNET

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11,72 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,56 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: platni promet, bankarske usluge i usluge komunikacija, izvršeni su u iznosu 0,9 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,08mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,47 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,87 mil. dinara.

Razdeo 39 – AGENCIJA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE LOKALNE

SAMOUPRAVE

Funkcija 470 – Ostale delatnosti

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,99 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,27 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,6 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,2 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

Razdeo 40 – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANjA I PROMOCIJU IZVOZA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 28,14 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,36 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,22 mil. dinara.

– Stalni troškovi za usluge komunikacija – telefone, mobilne telefone i usluge dostave – izvršeni su u iznosu 2,0 mil. dinara

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 10,96 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 120,45 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Za subvencije privatnim preduzećima utrošeno je 52,29 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara

Razdeo 41 – CENTAR ZA RAZMINIRANjE

Funkcija 250 – Odbrana neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,82 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 0,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,52 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,7 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

Razdeo 42 –ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 67,95 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,91 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,87 mil. dinara.

– Stalni troškovi za usluge komunikacija, osiguranja i ostalo izvršeni su u iznosu 2,99 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 4,57 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,82 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,01 mil. dinara

– Rashodi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) : izvršeni su u iznosu od 0,6 mil. dinara.

– Izdaci za materijale –administrativne, za obrazovanje, usavršavanje, za saobraćaj i za posebne namene, izvršeni su u iznosu od 3,69 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,51 mil. dinara.

Razdeo 43. – DIREKCIJA ZA UNUTRAŠNjE PLOVNE PUTEVE –

PLOVPUT

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 129,68 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 1,9 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 8,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi za platni promet, bankarske, energetske, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškove osiguranja, zakup imovine i opreme i ostale troškove, izvršeni su u iznosu 9,2 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,92 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove.

– Usluge po ugovoru za administrativne, kompjuterske, usluge obrazovanja, informisanja, stručne usluge, usluge za domaćinstvo, reprezentaciju i ostale opšte usluge, izvršene su u iznosu od 4,97 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,41 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršene su iznosu od 24,77 mil. dinara.

– Rashodi za materijal – administrativni, za obrazovanje, saobraćaj, kulturu i sport za održavanje higijene i za posebne namene – izvršeni su u iznosu od 27,17 mil. dinara.

– Za ostale donacije, dotacije i transfere utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,3 mil. dinara.

– Rashodi za naknadu štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 16,39 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva iznose 0,13 mil. din.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,82 mil. dinara.

Razdeo 44. – GEOMAGNETSKI ZAVOD

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 38,57 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene iznose 1,45 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Stalni troškovi za platni promet, energetske, komunalne usluge, usluge komunikacija i troškove osiguranja izvršeni su u iznosu 4,11 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,7 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,76 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,28 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 3,93 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 23,88 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,23 mil. dinara.

Razdeo 45 – ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,8 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu iznosili su 1,34 mil. dinara.

Razdeo 46 – SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 127,81 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,29 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 3,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 2,37 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i troškove osiguranja, izvršeni su u iznosu 26,99 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja u zemlji i inostranstvu u iznosu od 1,58 mil. dinara

– Usluge po ugovoru: administrativne, kompjuterske, obrazovanje, informisanje, stručne, za domaćinstvo i ugostiteljstvo, reprezentaciju i ostalo, izvršene su u iznosu od 9,53 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 4,5 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 4,58 mil. dinara.

– Izdaci za materijal: administrativni, za obrazovanje, saobraćaj, higijenu i posebne namene, izvršeni su u iznosu od 4,52 mil. dinara.

– Amortizacija nekretnina i opreme iznosila je 0,95 mil. din.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 59,58 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 3,51 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u ukupnom iznosu od 17,52 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 4,63 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,23 mil. din.

– Izdaci za dragocenosti iznosili su 0,05 mil. din.

Razdeo 47 – UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 32,1 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,51 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,2 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru, i to za prevođenje, izradu softvera, održavanje računara, stručne ispite, publikacije, informisanja javnosti, reprezentaciju, ugostiteljske i ostale usluge izvršene su u iznosu od 3,27 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Izdaci za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su sa 0,02 mil. dinara.

Razdeo 48 – KOMISIJA ZA ISPITIVANjE ODGOVORNOSTI ZA KRŠENjE

LjUDSKIH PRAVA

Funkcija 360 – Javni red i mir neklasifikovan na drugom mestu

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 49 – AGENCIJA ZA RUDARSTVO

Funkcija 440 – Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja

– Nije bilo izvršenja.

Razdeo 50 – AGENCIJA ZA RECIKLAŽU

Funkcija 510 – Upravljanje otpadom

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 12,38 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 1,32 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,46 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,85 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 1,72 mil. dinara.

Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,59 mil. dinara.

Razdeo 51 – AGENCIJA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Funkcija 430 – Gorivo i energija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavce utrošeno je 10,02 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 3,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,52 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Ostale donacije, dotacije i transferi iznose 0,4 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 2,91 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Razdeo 52 – KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE

Funkcija 070- Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 35,17 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,29 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za zakup nestambenog prostora, korišćenje gradskog zemljišta, centralno grejanje i ostalo, izvršeni su u iznosu 13,18 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u iznosu od 2,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru i to: za informisanje javnosti , opšte i ostale usluge izvršene su u iznosu od 18,88 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge iznosili su 0,96 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 2,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, izvršene su u iznosu od 829,36 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 11,75 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

Razdeo 53 – REPUBLIČKI ODBOR ZA REŠAVANjE O SUKOBU INTERESA

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,04 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 12,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara

Razdeo 54 – POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,47 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,1 mil. dinara

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,93 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,75 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

Razdeo 55 – DIREKCIJA ZA RESTITUCIJU

Funkcija 160 –Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 0,88 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru za stručne i ostale usluge izvršene su u iznosu od 8,18 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,84 mil. dinara.

Razdeo 56 – DIREKCIJA ZA ŽELEZNICU

Funkcija 450 –Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 42,68 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,02 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,4 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,49 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,68 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,41 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,55 mil. dinara.

Razdeo 57– REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH

SPOROVA

Funkcija 410 –Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,77 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,1 mil. dinara.

– Za nagrade, bonuse i ostale posebne rashode utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru za štampanje, stručne i ostale usluge izvršene su u iznosu od 4,8 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,11 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 0,84 mil. din.

Razdeo 58 –UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 441,26 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 1,64 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 2,31 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 18,03 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 7,48 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u iznosu 502,35 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru i to za opšte i ostale usluge izvršene su u iznosu od 179,96 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 2,1 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje, zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 340,85 mil. dinara Tu spadaju razne adaptacije poslovnog prostora po zahtevu korisnika, kao i rekonstrukcije instalacija, odnosno kompletne infrastrukture. Takođe, se vrši servisno održavanje opreme koja je data na korišćenje republičkim organima i organizacijama.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 419,61 mil. dinara. Uprava za zajedničke poslove republičkih organa vrši nabavku kancelarijskog i drugog potrošnog materijala za potrebe republičkih organa i organizacija bez refundacije troškova od korisnika, kao i nabavku goriva za putnička vozila koja služe za prevoz funkcionera Skupštine, Vlade, ministarstava, pravosudnih organa i drugih.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 6,46 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1.082,59 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 219,87 mil. dinara.

– Izdaci za nematerijalnu imovinu su 2,21 mil. din.

Glava 59.1 – SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 4,84 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,2 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to: za zakup nestambenog prostora, centralno grejanje i ostalo izvršeni su u iznosu 8,36 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,34 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,09 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,14 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,02 mil. din.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

Glava 59.2 – SREDNjEBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 5,6 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za telefon, centralno grejanje, poštu, mobilne telefone i ostale troškove izvršeni su u iznosu 2,52 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

Glava 59.3 – SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,92 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršeno je 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za telefon, centralno grejanje i ostale troškove izvršeni su u iznosu 2,12 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,3 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,74 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,04 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,43 mil. dinara.

– Na ime otplate domaćih kamata utrošeno je 0,05 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu glavnice domaćim kreditorima iznosili su 0,18 mil. dinara.

Glava 59.4 – JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 6,55 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,78 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za telefon, zakup nestambenog prostora, poštu i druge troškove izvršeni su u iznosu 3,05 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,77 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,33 mil. dinara.

Glava 59.5 – ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,86 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,03 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 2,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru i to za telefon, čišćenje, centralno grejanje izvršene su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,44 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

Glava 59.6– SREMSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,82 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Stalni troškovi i to za čišćenje, telefon, osiguranje vozila i druge troškove, izvršeni su u iznosu 1,43 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge realizovane su u iznosu od 0,06 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,36 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,87 mil. dinara.

Glava 59.7 – JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 10,32 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,1 mil. dinara.

– Izdaci za socijalna davanja zaposlenima iznosili su 0,25 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,45 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Stalni troškovi za telefon, čišćenje, poštu i druge troškove, izvršeni su u iznosu 3,08 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru i to za izvršene su u iznosu od 1,32 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,83 mil. dinara.

– Troškovi za otplatu domaćih kamata iznosili su 0,03 mil. dinara

– Prateći troškovi zaduživanja iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

Glava 59.8 – MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,53 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,1 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi, i to za poštu, telefon, centralno grejanje i druge troškove, izvršeni su u iznosu 1,43 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,21 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Izdaci za materijal – benzin, kancelarijski i ostali materijal izvršeni su u iznosu od 1,73 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

Glava 59.9 – KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,06 mil. dinara.

– Naknade u naturi iznosile su 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi –telefon, pošta, električna energija, izvršeni su u iznosu od 2,18 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru –opšte, administrativne, ugostiteljske i ostale izvršene su u iznosu od 2,57 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 1,5 mil. dinara.

– Izdaci za materijal – kancelarijski, benzin i dr. izvršeni su u iznosu od 1,15 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Glava 59.10 – PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,51 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– U okviru rashoda za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi – lož ulje, zakup ostalog prostora, el. energija i dr. izvršeni su u iznosu od 3,1 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne, reprezentacija i dr. izvršene su u iznosu od 1,2 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Upotreba osnovnih sredstava iznosila je 0,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

Glava 59.11 – BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,25 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, telefon, vodovod i dr. izvršeni su u iznosu od 3,4 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,77 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,9 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Glava 59.12 – ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, zaštita imovine i dr. izvršeni su u iznosu 3,72 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne i dr. izvršene su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,88 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

Glava 59.13 – POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,01 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi – čišćenja, centralnog grejanja, telefona i dr. izvršeni su u iznosu od 4,03 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – opšte, reprezentacija i dr. izvršene su u iznosu od 1,76 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Izdaci za materijale – kancelarijski, stručna literatura, benzin i dr. izvršeni su u iznosu od 1,2 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

Glava 59.14 – BORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,68 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,98 mil. dinara.

– Na ime troškova putovanja utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – centralno grejanje, telefon, čišćenje i dr. izvršene su u iznosu od 0,9 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,73 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,6 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,86 mil. dinara.

Glava 59.15 – ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,6 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, zakup stambenog prostora, el. energija i dr. izvršeni su u iznosu od 3,71 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara

Glava 59.16 – ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 12,88 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, el. energija i dr. izvršeni su u iznosu od 5,9 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,1 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,11 mil. dinara.

– Izdaci za materijal – kancelarijski, benzin, stručna literatura i dr. izvršeni su u iznosu od 1,97 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

Glava 59.17 – MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,77 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– U okviru troškova za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, centralno grejanje, dostava i dr. izvršeni su u iznosu od 2,67 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,4 mil. dinara.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 1,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

Glava 59.18 – RAŠKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,92 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi – centralno grejanje, telefon, el. energija i dr. izvršeni su u iznosu od 5,57 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Izdaci za materijal – potrošni, kancelarijski, benzin i dr. izvršeni su u iznosu od 2,13 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,61 mil. dinara.

Glava 59.19 – RASINSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 5,09 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,14 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi: telefon, zaštita imovine, grejanje i dr., izvršeni su u iznosu od 3,66 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,4 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,29 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

Glava 59.20 – NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 9,63 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,39 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi – telefon, zaštita imovine, grejanje i dr., izvršeni su u iznosu od 5,34 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,14 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,61 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

Glava 59.21 – TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,46 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,09 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi – čišćenje, pošta, zakup prostora i dr., izvršeni su u iznosu od 1,51 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

Glava 59.22 – PIROTSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,73 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi – grejanje, telefon i dr., izvršeni su u iznosu od 1,73 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,32 mil. dinara.

– Izdaci za materijal u iznosu od 1,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

Glava 59.23 – JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 8,26 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,1 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,21 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Stalni troškovi – grejanje, el. energija, telefon i dr., izvršeni su u iznosu od 4,0 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,7 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,83 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 2,74 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara

Glava 59.24 – PČINjSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,12 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi: pošta, čišćenje, telefon izvršeni su u iznosu od 1,5 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,5 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,71 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,6 mil. dinara.

Glava 59.25 – KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,89 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Stalni troškovi – grejanje i dr., izvršeni su u iznosu od 1,7 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru – administrativne i dr., izvršene su u iznosu od 1,48 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Izdaci za materijale – dizel gorivo i dr, izvršeni su u iznosu od 1,37 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 2,0 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,22 mil. dinara.

Glava 59.26 – PEĆKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 2,31 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,1 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi –drvo, mob. telefoni, zakup i dr., izvršeni su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,7 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

Glava 59.27 – PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3,24 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,14 mil. dinara.

Glava 59.28 – KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,52 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 336,04 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,06 mil. dinara.

Glava 59.29 – KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 7,35 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE KOJI SU PRESTALI SA RADOM 15. MAJA 2007. GODINE

Razdeo 60 – SLUŽBA KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I

METOHIJU

Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 11,53 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 4,05 mil. dinara. Troškovi se odnose na: troškove bankarskih usluga, troškove telefona, troškove interneta, troškove mobilnih telefona, PTT usluga i na troškove osiguranja vozila.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 1,97 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,51 mil. dinara. Ovi troškovi se odnose na: usluge prevođenja, troškove ostalih administrativnih usluga, usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara, ostale kompjuterske usluge, kotizacije za seminare i stručna savetovanja, usluge informisanja javnosti, troškove objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ostale stručne usluge, usluge reprezentacije.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,3 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,93 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 1.066,15 mil. dinara iz sopstvenih sredstava.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 193,26 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 0,1 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

Razdeo 61 – MINISTARSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 24,18 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,36 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,61 mil. dinara. Troškovi se odnose na: troškove telefona, interneta i troškove mobilnih telefona.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 2,76 mil. dinara. Troškovi putovanja se odnose na: troškove dnevnica u zemlji i inostranstvu, troškove prevoza u zemlji i inostranstvu, troškove smeštaja i ostali troškovi službenih putovanja.

– Usluge po ugovoru kao što su: usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, troškovi objavljivanja tendera i informativnih oglasa, ostale stručne usluge, troškovi reprezentacije, ostale opšte usluge izvršene su u iznosu od 18,85 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,94 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 66,67 mil. dinara.

– Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama iznosile su 1,37 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 1,24 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

Razdeo 62 – MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Funkcija 450 – Transport

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 50,75 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate iz sopstvenih sredstava u iznosu od 4,2 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,33 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su: usluge za električnu energiju, troškovi centralnog grejanja, usluge vodovoda i kanalizacije, odvoz otpada, troškovi telefona i telefaksa, interneta, troškovi mobilnih telefona, troškovi zakupa poslovnog prostora, izvršeni su u iznosu od 5,91 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su iz sopstvenih sredstava i to u iznosu od 5,78 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,81 mil. dinara. Troškovi usluga po ugovoru su najvećim delom realizovani iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Izdaci za materijale realizovani su najvećim delom iz sopstvenih prihoda i to u iznosu od 11,87 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 3.360,95 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 4,51 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,3 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 368,31 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

Funkcija 460 – Komunikacija

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 19,98 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,95 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

Funkcija 620 – Razvoj zajednice

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 19,69 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,97 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,64 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,13 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 1,1 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 39,51 mil. dinara. Troškovi usluga po ugovoru realizovani su najvećim delom iz sopstvenih prihoda.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,35 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 20,0 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 79,39 mil.dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

Razdeo 63 – MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 140 – Osnovno istraživanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 19,54 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,46 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,93 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 3,83 mil. dinara. Troškovi putovanja realizovani su većim delom iz sopstvenih prihoda.

– Usluge po ugovoru u okviru kojih su: usluge za izradu softvera, administrativne usluge, kotizacije za seminare i stručna savetovanja, usluge informisanja javnosti, troškovi stručnih usluga, naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija, ostale stručne usluge, troškovi reprezentacije, ostale opšte usluge, izvršene su u iznosu od 132,472 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 2.032,22 mil. dinara. Specijalizovane usluge se odnose na: usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge, i na usluge nauke.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 37,49 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Glava 63.1 – UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 57,68 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,8 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 1,44 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su većim delom iz sopstvenih prihoda i iz donacija inostranih zemalja u iznosu od 4,54 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su većim delom iz sopstvenih prihoda u iznosu od 2,1 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru kao što su: usluge prevođenja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, ostale stručne usluge, objavljivanje tendera i informativnih oglasa, troškovi reprezentacije izvršene su većim delom iz sopstvenih prihoda i iz donacija u iznosu od 4,68 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge u okviru kojih su: usluge očuvanja životne sredine i ostale specijalizovane usluge utrošeno je 12,42 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 1,16 mil. dinara.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 43,53 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,56 mil. dinara.

Glava 63.2 – AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 6,87 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

Glava 63.3 – FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Funkcija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4,12 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,1 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su većim delom iz sopstvenih prihoda u iznosu od 2,81 mil. dinara.

– Troškovi specijalizovanih usluga realizovani su iz sopstvenih prihoda u iznosu od 13,81 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

Razdeo 64 – MINISTARSTVO TRGOVINE TURIZMA I USLUGA

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 242,87 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene u okviru kojih su troškovi za odvojen život od porodice i troškovi za prevoz na posao i sa posla utrošeno je 4,38 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 4,99 mil. dinara. Stalni troškovi se odnose na: troškove telefona i telefaksa, troškove mobilnih telefona, interneta, osiguranja vozila, troškove zakupa poslovnog prostora.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 1,97 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru kao što su: usluge prevođenja, usluge za izradu softvera, usluge štampanja časopisa, ostale stručne usluge, naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija, troškovi reprezentacije, ostale opšte usluge, izvršene su u iznosu od 10,55 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,45 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 7,73 mil. dinara. Izdaci se odnose na: troškove kancelarijskog materijala, troškove za stručnu literaturu za redovne potrebe zaposlenih, troškove benzina, troškove ostalog materijala za posebne namene.

– Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utrošeno je 94,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom izvršeni su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

Glava 64.1 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Funkcija 490 – Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 28,95 mil. dinara.

– Naknade u naturi izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 0,71 mil. dinara.

– Stalni troškovi koji se odnose na zakup ostalog prostora izvršeni su u iznosu od 22,69 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su u iznosu od 0,23 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,47 mil. dinara.

– Izdaci za robne rezerve iznose 2,15 mil. dinara.

Razdeo 65 – MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Funkcija 010 – Bolest i invalidnost

– Stalni troškovi koji se odnose na usluge dostave izvršeni su u iznosu 20,85 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,4 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,74 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) izvršeni su u iznosu od 1,41 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, koja obuhvata isplatu invalidskih primanja iz ove oblasti, izvršene su u iznosu od 3.909,51 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama 18,56 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 5,75 mil. dinara.

Funkcija 040 –Porodica i deca

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,51 mil. dinara..

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 7.522,92 mil. dinara

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 950,34 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 1,36 mil. dinara.

– Stalni troškovi koji se odnose na usluge dostave izvršeni su u iznosu 21,36 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru koje se odnose na ostale stručne usluge izvršene su u iznosu od 93,52 mil. dinara.

– Za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta utrošeno je 2.917,18 mil. dinara

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 328,76 mil. dinara.

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 30,05 mil. dinara.

– Na ime socijalnih davanja zaposlenima utrošeno je 0,36 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene izdvojeno je 0,85 mil. dinara.

– Stalni troškovi u okviru kojih su: troškovi telefona, telefaksa, interneta, troškovi mobilnih telefona, troškovi zakupa ostalog prostora, izvršeni su u iznosu 1,55 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,66 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,11 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 6.996,98 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 13,16 mil. dinara.

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 134,07 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 4,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi u okviru kojih su usluge za električnu energiju, troškovi centralnog grejanja, troškovi telefona, telefaksa, interneta, mobilnih telefona, troškovi zakupa nestambenog prostora i dr. izvršeni su u iznosu 5,68 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,1 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 41,72 mil. dinara. Usluge po ugovoru se odnose najviše na usluge održavanja računara, usluge za izradu softvera, usluge prevođenja, usluge informisanja javnosti, troškove ostalih stručnih usluga, troškove reprezentacije.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 6,81 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,31 mil. dinara.

– Rashodi za materijale izvršeni su u iznosu od 4,71 mil. dinara.

– Subvencije nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 261,41 mil. dinara.

– Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 433,33 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta iznosile su 2.914,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 1,82 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 0,47 mil. dinara.

Glava 65.1 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I

UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Troškovi se finansiraju iz sopstvenih prihoda.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,09 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama 23,48 mil. dinara.

Glava 65.2 – BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME SOCIJALNO

HUMANITARNIH ORGANIZACIJA

Funkcija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

Troškovi se finansiraju iz sopstvenih prihoda.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 2,79 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama 102,58 mil. dinara.

Glava 65.3 – BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Funkcija 070 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

Troškovi se finansiraju iz sopstvenih prihoda.

– Za troškove putovanja utrošeno je 1,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,82 mil. dinara.

– Na ime tekućih popravki i održavanja (usluge i materijali) utrošeno je 0,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,4 mil. dinara.

– Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršene su u iznosu od 8,25 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama 9,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznose 0,11 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 130,17 mil. dinara.

– Za mašine i opremu dato je 10,26 mil. dinara.

Glava 65.4 – UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu 0,06 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,6 mil. dinara.

– Rashodi na ime utrošenog materijala iznosili su 0,07 mil. dinara.

Razdeo 66 – MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 127,97 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene su iznosile 2,45 mil. dinara, u okviru kojih su troškovi za prevoz na posao i sa posla i troškovi za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, troškovi telefona i mobilnih telefona, usluge čišćenja, osiguranje opreme i vozila, kao i ostali troškovi, izvršeni su u iznosu 8,96 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 1,24 mil. dinara

– Usluge po ugovoru u okviru kojih su: usluge prevođenja, naknade članovima upravnih i nadzornih odbora i komisija, ostale stručne usluge troškovi reprezentacije i drugi troškovi, izvršene su u iznosu od 93,97 mil. dinara. Troškovi su realizovani i delom iz sopstvenih prihoda.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 29,0 mil. dinara. Specijalizovane usluge se odnose na usluge kulture i na ostale specijalizovane usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,66 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, goriva i ostalo, u iznosu od 4,59 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama iznosile su 1,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosile su 0,04 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela bile su 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 28,54 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,51 mil. dinara.

Glava 66.1 – OSNOVNO OBRAZOVANjE

Funkcija 910 – Predškolsko i osnovno obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 9.885,89 mil. dinara.

– Izdaci za socijalna davanja zaposlenima izvršena su u iznosu od 39,15 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 275,19 mil. dinara.

– Na ime stalnih troškova utrošeno je 0,23 mil. dinara.

– Troškovi putovanja bili su 10,2 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,51 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 28,0 mil. dinara. Sredstva su utrošena za usluge obrazovanja, obrazovanje dece građana koja žive u inostranstvu i na ostale specijalizovane usluge.

– Izdaci za materijal izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 3.784,94 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 534,82 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 1,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime zgrada i građevinskih objekta iznosili su 54,48 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,4 mil. dinara.

Glava 66.2 – SREDNjE OBRAZOVANjE

Funkcija 920 – Srednje obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 4.919,58 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za socijalna davanja zaposlenima izvršeni su u iznosu od 11,34 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznose 129,72 mil. dinara.

– Rashodi na ime stalnih troškova izvršeni su u iznosu od 0,4 mil. dinara.

– Troškovi putovanja koji se odnose na troškove putovanja u okviru redovnog rada, troškove putovanja učenika i prevoz učenika izvršeni su u iznosu od 14,89 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,62 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga izvršeni su u iznosu od 2,85 mil. dinara. Rashodi se odnose na usluge obrazovanja , kulture i sporta, i ostale specijalizovane usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 2,79 mil. dinara.

– Za transfere ostalim nivoima vlasti utrošeno je 1.632,56 mil. dinara.

– Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 0,6 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte iznosili su 45,98 mil. dinara.

Glava 66.3 – UČENIČKI STANDARD

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 168,86 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 6,61 mil. dinara.

– Rashodi na ime specijalizovanih usluga iznosili su 0,3 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 14,3 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 49,42 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 422,59 mil. dinara.

– Na ime troškova za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 14,62 mil. dinara

– Rashodi za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,68 mil. dinara.

– Na ime nabavke domaće finansijske imovine utrošeno je 2,45 mil. dinara.

Glava 66.4 – VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

Funkcija 940 – Visoko obrazovanje

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 3.671,87 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 3,33 mil. dinara.

– Za naknade za zaposlene utrošeno je 21,47 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: platni promet i bankarske usluge, energetske usluge, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškovi osiguranja i zakup imovine i opreme izvršeni su u iznosu 110,48 mil. dinara.

– Na ime troškova za putovanja utrošeno je 0,7 mil. dinara.

– Za usluge po ugovoru utrošeno je 9,22 mil. dinara. Troškovi se odnose na administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge i troškove reprezentacije.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2,13 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i održavanja) iznosili su 11,88 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 919,01 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 30,78 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 2,26 mil. dinara.

Glava 66.5 – STUDENTSKI STANDARD

Funkcija 960 – Pomoćne usluge obrazovanju

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 272,21 mil. dinara.

– Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi iznosili su 9,5 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 1,0 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 10,76 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 59,33 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 792,5 mil. dinara.

– Za novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 17,82 mil. dinara.

– Za nabavku domaće finansijske imovine utrošeno je 391,62 mil. dinara.

Glava 66.6 –UPRAVA ZA SPORT

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 19,24 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,38 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,07 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge u okviru kojih su usluge obrazovanja, kulture, usluge sporta, ostale specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 3,31 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,17 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta izvršeni su u iznosu od 29,89 mil. dinara.

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 238,84 mil. dinara.

– Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Rashodi za kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela bili su 0,03 mil. dinara.

Glava 66.7 – ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 26,35 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,87 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru u okviru kojih su stručne usluge, troškovi reprezentacije, ostale opšte usluge, kompjuterske usluge i drugi troškovi izvršene su u iznosu od 8,15 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,2 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,64 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,03 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,92 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,61 mil. dinara.

Glava 66.8 – ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA

OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Funkcija 980 – Obrazovanje neklasifikovano na drugom mestu

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 8,82 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru u okviru kojih su stručne usluge, troškovi reprezentacije, kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i drugi troškovi izvršene su u iznosu od 3,57 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) iznosili su 0,07 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,01 mil. dinara.

– Za zgrade i građevinske objekte utrošeno je 0,4 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 0,23 mil. dinara.

Glava 66.9 – BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Donacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 111,21 mil. dinara.

Glava 66.10 – ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE

Funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 1,9 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– Za specijalizovane usluge utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 0,62 mil. dinara.

Razdeo 67 – MINISTARSTVO PRIVREDE

Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 24,15 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 0,11 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 1,23 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 1,32 mil. dinara.

– Za troškove putovanja utrošeno je 0,4 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru realizovane su u iznosu od 4,3 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 7,6 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,33 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,34 mil. dinara.

– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznosile su 1.193,5 mil. dinara.

– Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama iznosile su 2,84 mil. dinara

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,04 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 146,47 mil. dinara.

Glava 67.1 – ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE

Funkcija 130 – Opšte usluge

– Za plate, dodatke i doprinose za iste koji terete poslodavca utrošeno je 33,91 mil. dinara.

– Za naknade u naturi utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Za socijalna davanja zaposlenima utrošeno je 1,01 mil. dinara.

– Naknade za zaposlene izvršene su u iznosu od 1,34 mil. dinara.

– Stalni troškovi izvršeni su u iznosu od 2,0 mil. dinara.

– Za troškove putovanja izvršeno je 5,91 mil. dinara. Troškovi putovanja realizovani su većim delom iz sopstvenih prihoda.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,5 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,39 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 1,53 mil. dinara.

– Rashodi za materijal izvršeni su u iznosu od 1,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza, obaveznih taksi i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom iznosili su 0,04 mil. dinara.

– Za mašine i opremu utrošeno je 1,07 mil. dinara.

Ostavite komentar