Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Pregled rashoda po sektorima i programima

Sektor – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0101

 

Uređenje i nadzor u oblasti poljoprivrede

1.328.890.000

 

117.486.000

1.446.376.000

 

0001

Uređenje u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

201.328.000

 

12.740.000

214.068.000

 

0002

Poljoprivredna inspekcija

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

125.549.000

 

 

125.549.000

 

0003

Sistemi i baze podataka u oblasti poljoprivrede

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

37.220.000

 

 

37.220.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

388.000

 

6.126.000

6.514.000

 

7035

IPA 2014 – Pomoć evropskim integracijama – nealocirana sredstva

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

987.000

 

98.620.000

99.607.000

 

0004

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

553.918.000

 

 

553.918.000

 

4003

Rejonizacija voćarske proizvodnje u Srbiji

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

9.500.000

 

 

9.500.000

 

4004

Upravljanje investicijama u oblasti poljoprivrede

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

400.000.000

 

 

400.000.000

0102

 

Zaštita, uređenje, korišćenje i upravljanje poljoprivrednim zemljištem

654.377.000

 

 

654.377.000

 

0001

Podrška uređenju poljoprivrednog zemljišta

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

379.000.000

 

 

379.000.000

 

0002

Podrška zaštiti i korišćenju poljoprivrednog zemljišta

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

153.000.000

 

 

153.000.000

 

0003

Stručna i administrativna podrška u upravljanju poljoprivrednim zemljištem

UPRAVA ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

122.377.000

 

 

122.377.000

0103

 

Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju

27.921.643.000

 

2.720.426.000

30.642.069.000

 

0001

Direktna plaćanja

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

21.268.248.000

 

 

21.268.248.000

 

0002

Mere ruralnog razvoja

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

5.250.778.000

 

 

5.250.778.000

 

0003

Stručna i administrativna podrška za sprovođenje mera podsticaja

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

523.763.000

 

 

523.763.000

 

0005

Kreditna podrška u poljoprivredi

FOND ZA PODSTICANjE RAZVOJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U REPUBLICI

 

 

800.000.000

800.000.000

 

0006

Posebni podsticaji

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

255.350.000

 

 

255.350.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

10.939.000

 

94.731.000

105.670.000

 

4005

IPARD

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

612.565.000

 

1.825.695.000

2.438.260.000

0106

 

Razvoj šumarstva i lovstva

1.193.077.000

 

 

1.193.077.000

 

0002

Održivi razvoj i unapređenje šumarstva

BUDžETSKI FOND ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE

750.000.000

 

 

750.000.000

 

0003

Održivi razvoj i unapređenje lovstva

BUDžETSKI FOND ZA RAZVOJ LOVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

110.514.000

 

 

110.514.000

 

0004

Upravljanje u šumarstvu i lovstvu

UPRAVA ZA ŠUME

283.725.000

 

 

283.725.000

 

0005

Nadzor u šumarstvu i lovstvu

UPRAVA ZA ŠUME

48.838.000

 

 

48.838.000

0108

 

Protivgradna zaštita

473.444.000

 

3.873.000

477.317.000

 

0001

Sistem odbrane od grada

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

473.084.000

 

 

473.084.000

 

7052

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

360.000

 

3.873.000

4.233.000

0109

 

Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

5.110.175.000

 

224.188.000

5.334.363.000

 

0001

Zaštita zdravlja životinja

UPRAVA ZA VETERINU

3.210.772.000

 

 

3.210.772.000

 

0002

Bezbednost hrane životinjskog porekla i hrane za životinje

UPRAVA ZA VETERINU

200.000.000

 

 

200.000.000

 

0003

Nadzor u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla

UPRAVA ZA VETERINU

349.778.000

 

 

349.778.000

 

0004

Upravljanje u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane životinjskog porekla

UPRAVA ZA VETERINU

214.696.000

 

 

214.696.000

 

0005

Fitosanitarna inspekcija

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

449.049.000

 

 

449.049.000

 

0006

Upravljanje fitosanitarnim sistemom i sistemom bezbednosti hrane i hrane za životinje biljnog porekla

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

454.769.000

 

 

454.769.000

 

0007

Razvoj laboratorijske dijagnostike, očuvanje biljnog biodiverziteta i kontrola organske proizvodnje

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

103.929.000

 

 

103.929.000

 

4002

IPA 2013 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

3.108.000

 

49.219.000

52.327.000

 

4004

Uspostavljanje servisne mreže agrometeoroloških stanica

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

10.000.000

 

 

10.000.000

 

5001

Uspostavljanje laboratorije za utvrđivanje kvaliteta sirovog mleka i bezbednosti hrane

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

62.658.000

 

 

62.658.000

 

5002

Izgradnja karantinskog staklenika za potrebe fitosanitarne laboratorije

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

44.500.000

 

 

44.500.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

2.528.000

 

36.330.000

38.858.000

 

7035

IPA 2014 – Pomoć evropskim integracijama – nealocirana sredstva

UPRAVA ZA ZAŠTITU BILjA

234.000

 

23.306.000

23.540.000

 

5003

Unapređenje energetske efikasnosti laboratorije

DIREKCIJA ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE

3.000.000

 

 

3.000.000

 

4005

Nealocirana sredstva IPA 2014 – Poljoprivreda i ruralni razvoj

UPRAVA ZA VETERINU

1.154.000

 

115.333.000

116.487.000

UKUPNO SEKTOR POLjOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ:

36.681.606.000

 

3.065.973.000

39.747.579.000

Sektor – Nauka, tehnološki razvoj i inovacije

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0201

 

Razvoj nauke i tehnologije

18.013.132.000

500.000.000

342.267.000

18.855.399.000

 

0001

Podrška realizaciji opšteg interesa u naučnoj istraživačkoj delatnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

13.628.767.000

 

6.000

13.628.773.000

 

0002

Podrška realizaciji interesa u inovacionoj delatnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

200.000.000

 

2.000

200.002.000

 

0003

Podrška radu preduzeća i organizacija u oblasti nuklearne sigurnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

200.000.000

 

 

200.000.000

 

0004

Podrška radu JUP „Istraživanje i razvoj”

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

60.000.000

 

 

60.000.000

 

0005

Podrška radu Fonda za inovacionu delatnost

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

964.046.000

 

 

964.046.000

 

0006

Podrška radu Centra za promociju nauke

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

95.000.000

 

 

95.000.000

 

0007

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

107.198.000

 

16.000

107.214.000

 

0009

Akademijske nagrade

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

228.500.000

 

 

228.500.000

 

0010

Podrška radu SANU

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

238.935.000

 

106.000.000

344.935.000

 

0011

Podrška radu Naučno-tehnološkog parka Beograd

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

39.000.000

 

 

39.000.000

 

4002

Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

 

500.000.000

 

500.000.000

 

7010

IPA Podrška za učešće u programima EU

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

1.718.714.000

 

2.000

1.718.716.000

 

7015

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

36.411.000

 

84.514.000

120.925.000

 

7023

IPA 2014 – Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

124.111.000

 

151.724.000

275.835.000

 

7052

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

5.500.000

 

3.000

5.503.000

 

5001

Digitalizacija kulturne, umetničke, istorijske i naučne baštine Republike Srbije

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI

123.000.000

 

 

123.000.000

 

0012

Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog naučnoistraživačkog sistema

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

10.000.000

 

 

10.000.000

 

4003

Strateški projekti sa NR Kinom

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

33.950.000

 

 

33.950.000

 

5002

Naučno tehnološki park u Novom Sadu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

200.000.000

 

 

200.000.000

0202

 

Zaštita intelektualne svojine

131.783.000

 

15.679.000

147.462.000

 

0001

Zaštita industrijske svojine, autorskog i srodnih prava i informaciono obrazovni poslovi u vezi sa značajem zaštite

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

80.039.000

 

15.679.000

95.718.000

 

0003

Administracija i upravljanje

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

51.744.000

 

 

51.744.000

UKUPNO SEKTOR NAUKA, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I INOVACIJE:

18.144.915.000

500.000.000

357.946.000

19.002.861.000

Sektor – Spoljni poslovi

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0301

 

Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti spoljnih poslova

1.814.663.000

 

 

1.814.663.000

 

0001

Bilateralni, multilateralni i konzularni poslovi

MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

21.500.000

 

 

21.500.000

 

0002

Članstvo u međunarodnim organizacijama

MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

367.200.000

 

 

367.200.000

 

0003

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA

1.302.109.000

 

 

1.302.109.000

 

0004

Ekonomski odnosi sa inostranstvom

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

123.854.000

 

 

123.854.000

0302

 

Diplomatsko-konzularni poslovi u inostranstvu

5.481.098.000

 

 

5.481.098.000

 

0001

Podrška funkcionisanju diplomatsko-konzularnih predstavništava

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

3.936.396.000

 

 

3.936.396.000

 

0004

Obnova voznog parka za potrebe DKP-a

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

117.000.000

 

 

117.000.000

 

0003

Kapitalno i tekuće održavanje objekata i opreme DKP-a

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

363.100.000

 

 

363.100.000

 

0005

Zakup poslovnih objekata DKP-a

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

615.000.000

 

 

615.000.000

 

0006

Zakup rezidencijalnih objekata DKP-a

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

279.602.000

 

 

279.602.000

 

5001

Izgradnja DKP-a u Kanberi (Australija)

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

20.000.000

 

 

20.000.000

 

5002

Pribavljanje nepokretnosti za potrebe DKP-a RS u Skoplju (Makedonija)

DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

150.000.000

 

 

150.000.000

UKUPNO SEKTOR SPOLjNI POSLOVI:

7.295.761.000

 

 

7.295.761.000

Sektor – Zaštita životne sredine

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0401

 

Integralno upravljanje vodama

3.952.512.000

303.755.000

582.710.000

4.838.977.000

 

0002

Uređenje i korišćenje voda

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

130.000.000

 

 

130.000.000

 

0003

Zaštita voda od zagađivanja

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

50.500.000

 

 

50.500.000

 

0004

Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

2.319.493.000

 

 

2.319.493.000

 

0005

Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

174.500.000

 

 

174.500.000

 

0006

Upravljanje u oblasti voda

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

348.199.000

 

 

348.199.000

 

0007

Inspekcijski nadzor u oblasti voda

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

30.323.000

 

 

30.323.000

 

4002

GEF – SCCF- Upravljanje vodama na slivu reke Drine u okviru programa za Zapadni Balkan

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

 

 

82.000.000

82.000.000

 

4004

Hitne sanacije od poplava

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

 

100.000.000

 

100.000.000

 

5001

Izgradnja sistema za navodnjavanje – prva faza

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

57.104.000

203.755.000

 

260.859.000

 

5002

Brana sa akumulacijom „STUBO-ROVNI” Valjevo

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

140.000.000

 

 

140.000.000

 

5003

Brana sa akumulacijom „ARILjE” profil „SVRAČKOVO” Arilje

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

400.000.000

 

 

400.000.000

 

5007

Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca

BUDžETSKI FOND ZA VODE REPUBLIKE SRBIJE

90.000.000

 

 

90.000.000

 

7005

IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

63.197.000

 

392.210.000

455.407.000

 

4005

Donacija za sistem rane najave

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

 

 

108.500.000

108.500.000

 

4006

Regionalni sistem vodosnabdevanja Morava

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

124.196.000

 

 

124.196.000

 

4007

Regionalni sistem vodosnabdevanja za Rasinski okrug

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE

25.000.000

 

 

25.000.000

0402

 

Zaštita životne sredine

34.149.000

 

 

34.149.000

 

0012

Praćenje i proučavanje seizmičkih i seizmotektonskih pojava

REPUBLIČKI SEIZMOLOŠKI ZAVOD

34.149.000

 

 

34.149.000

0403

 

Meteorološki i hidrološki poslovi od interesa za Republiku Srbiju

728.199.000

 

12.614.000

740.813.000

 

0001

Meteorološki osmatrački sistem

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

273.925.000

 

 

273.925.000

 

0002

Meteorološki i hidrološko analitičko-prognostički sistem, hidrometeorološki sistem za ranu najavu i upozorenja i hidrometeorološki računarski i telekomunikacioni sistem

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

108.587.000

 

 

108.587.000

 

0003

Hidrološki osmatrački sistem i hidrološke analize

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

63.688.000

 

 

63.688.000

 

0004

Praćenje i analiza klime i prognoza klimatske varijabilnosti i klimatskih promena

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

49.568.000

 

 

49.568.000

 

0005

Ostali stručni i operativni poslovi

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

232.431.000

 

 

232.431.000

 

4006

Jačanje sistema rane najave elementarnih nepogoda u Republici Srbiji

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

40.000

40.000

 

4007

Gridovani meteorološki podaci 1961-2010. za Srbiju

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

50.000

50.000

 

4008

Klimatska osmatranja, modeliranje i usluge u Evropi

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

3.304.000

3.304.000

 

4009

NAJAVA – Jačanje sistema rane najave od elementarnih nepogoda u Republici Srbiji – Faza 2

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

20.000

20.000

 

4010

Podrška i saradnja sa WMO

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

2.130.000

2.130.000

 

4003

Jugoistočna Evropa JIE 2013 – „ORIENTGATE – Strukturisana mreža za integraciju klimatskog znanja u politiku i teritorijalno planiranje”

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

1.500.000

1.500.000

 

4004

Jugoistočna Evropa JIE 2013 – „SEERISK – Zajedničko upravljanje vanrednim situacijama – procena rizika i spremnosti u Dunavskom makroregionu”

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

200.000

200.000

 

4011

Gridovani meterološki podaci 1961-2010. za Srbiju – faza 2 (GMP, faza 2)

REPUBLIČKI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

 

 

5.370.000

5.370.000

0404

 

Upravljanje zaštitom životne sredine

1.868.034.000

 

133.000

1.868.167.000

 

0002

Uređenje politike zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

97.814.000

 

 

97.814.000

 

0003

Inspekcija za zaštitu životne sredine, ribarstvo i zaštitu od jonizujućih zračenja

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

127.273.000

 

 

127.273.000

 

0004

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

545.152.000

 

133.000

545.285.000

 

0005

Podrška radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

110.000.000

 

 

110.000.000

 

0007

Monitoring kvaliteta vazduha

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

79.646.000

 

 

79.646.000

 

0008

Monitoring kvaliteta vode, sedimenata i zemljišta

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

36.692.000

 

 

36.692.000

 

0009

Nacionalna referentna laboratorija za kontrolu kvaliteta životne sredine

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

102.294.000

 

 

102.294.000

 

0010

Informacioni sistem za zaštitu životne sredine i administrativni poslovi

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

64.163.000

 

 

64.163.000

 

4001

Izmirenje preuzetih obaveza Fonda za zaštitu životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

70.000.000

 

 

70.000.000

 

0011

Interventne mere u vanrednim okolnostima zagađivanja životne sredine i druge interventne mere

ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE

550.000.000

 

 

550.000.000

 

0012

Podrška projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine

ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE

35.000.000

 

 

35.000.000

 

0013

Podsticanje realizacije obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine

ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE

50.000.000

 

 

50.000.000

0405

 

Zaštita prirode

769.871.000

 

 

769.871.000

 

0001

Uređenje sistema zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

133.273.000

 

 

133.273.000

 

0002

Podsticaji za programe upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima od nacionalnog interesa

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

230.000.000

 

 

230.000.000

 

0003

Podrška radu Zavoda za zaštitu prirode Srbije

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

180.000.000

 

 

180.000.000

 

4001

Zaštita i očuvanje strogo zaštićenih vrsta populacija tvora i migratornih vrsta

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

6.598.000

 

 

6.598.000

 

4003

Uspostavljanje Natura 2000

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5.000.000

 

 

5.000.000

 

4005

Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

30.000.000

 

 

30.000.000

 

4006

Sanacija, zatvaranje i rekultivacija deponije jalovine (šljake) iz topionice u Zajači

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

90.000.000

 

 

90.000.000

 

4007

Primena Evropske konvencije o predelu na teritoriji Šumadije, Pomoravlja i Južnog Banata

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

25.000.000

 

 

25.000.000

 

0004

Pošumljavanje u cilju zaštite i očuvanja predeonog diverziteta

ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE

70.000.000

 

 

70.000.000

0406

 

Integrisano upravljanje otpadom, hemikalijama i biocidnim proizvodima

3.028.271.000

 

192.242.000

3.220.513.000

 

0001

Uređenje sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

58.170.000

 

 

58.170.000

 

0002

Uređenje sistema upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

36.565.000

 

 

36.565.000

 

0003

Podsticaji za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada

ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE

2.190.000.000

 

 

2.190.000.000

 

4001

Trajno zbrinjavanje istorijskog otpada

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

100.000.000

 

 

100.000.000

 

4002

Stabilizacija i proširenje deponije Duboko

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

106.586.000

 

 

106.586.000

 

7005

IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

3.368.000

 

23.741.000

27.109.000

 

7012

IPA 2010 – Podrška opštinama u Republici Srbiji u pripremi i sprovođenju infrastrukturnih projekata (MISP 2010)

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

80.139.000

 

 

80.139.000

 

7044

IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

976.000

 

97.600.000

98.576.000

 

4011

Uspostavljanje regionalnog sistema za upravljanje otpadom Banjica

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

5.000.000

 

 

5.000.000

 

5002

Izgradnja glavnog kolektora za PPOV Leskovac

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

180.000.000

 

 

180.000.000

 

4005

Tehnička pomoć u pripremi projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti životne sredine

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

100.000.000

 

 

100.000.000

 

7056

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020 – nealocirana sredstva

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

4.529.000

 

70.901.000

75.430.000

 

4003

Projekti ispitivanja kvaliteta voda i sedimenata

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

22.075.000

 

 

22.075.000

 

4010

Podrška uspostavljanju primarne separacije komunalnog otpada u četiri regiona

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

40.863.000

 

 

40.863.000

 

4009

Podrška jedinicama lokalne samouprave u izradi i realizaciji projekata sanacije i rekultivacije deponija i smetlišta

ZELENI FOND REPUBLIKE SRBIJE

100.000.000

 

 

100.000.000

UKUPNO SEKTOR ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

10.381.036.000

303.755.000

787.699.000

11.472.490.000

Sektor – Energetika, mineralne sirovine i rudarstvo

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0501

 

Planiranje i sprovođenje energetske politike

266.203.000

 

165.920.000

432.123.000

 

0001

Uređenje sistema u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštita životne sredine u energetici

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

29.229.000

 

714.000

29.943.000

 

0002

Elektroenergetika, nafta i prirodni gas i sistemi daljinskog grejanja

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

100.306.000

 

 

100.306.000

 

0003

Strateško planiranje u energetici

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

16.235.000

 

 

16.235.000

 

0005

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

104.160.000

 

 

104.160.000

 

4001

Formiranje baze podataka za naftu i gas

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

3.300.000

 

 

3.300.000

 

4002

IPA 2013 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

4.921.000

 

44.326.000

49.247.000

 

4005

Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

 

45.000.000

45.000.000

 

7026

IPA 2014 – Energetski sektor

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

8.052.000

 

65.880.000

73.932.000

 

4006

Promocija obnovljivih izvora energije – razvoj tržišta biomase – KfW

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

 

10.000.000

10.000.000

0502

 

Energetska efikasnost

187.000.000

 

46.050.000

233.050.000

 

0001

Podsticaji za unapređenje energetske efikasnosti

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

160.000.000

 

 

160.000.000

 

4001

Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji – faza IV

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

22.000.000

 

3.470.000

25.470.000

 

4005

Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadzmenta u opštinama u Republici Srbiji, UNDP/GEF

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

5.000.000

 

40.000.000

45.000.000

 

4006

Energetska efikasnost i upravljanje energijom u opštinama u Srbiji

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

 

 

2.580.000

2.580.000

0503

 

Upravljanje mineralnim resursima

5.899.084.000

 

46.127.000

5.945.211.000

 

0001

Uređenje i nadzor u oblasti geologije i rudarstva

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

67.796.000

 

 

67.796.000

 

0002

Geološka istraživanja

GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

255.649.000

 

 

255.649.000

 

4003

Konsolidacija poslovanja JP PEU Resavica

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

5.070.000.000

 

 

5.070.000.000

 

5001

Izgradnja novog tunela/kolektora Kriveljske reke

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

500.000.000

 

 

500.000.000

 

7005

IPA 2013 – Životna sredina i klimatske promene

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

5.639.000

 

46.127.000

51.766.000

UKUPNO SEKTOR ENERGETIKA, MINERALNE SIROVINE I RUDARSTVO:

6.352.287.000

 

258.097.000

6.610.384.000

Sektor – Opšte usluge javne uprave

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0601

 

Podrška pristupanju Srbije EU

320.856.000

 

 

320.856.000

 

0001

Koordinacija procesa evropskih integracija

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

55.033.000

 

 

55.033.000

 

0005

Pripremljena nacionalna verzija pravnih tekovina EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

87.309.000

 

 

87.309.000

 

0006

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

119.779.000

 

 

119.779.000

 

0007

Informisanje javnosti i obuka o procesu evropskih integracija

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

40.455.000

 

 

40.455.000

 

0008

Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

18.280.000

 

 

18.280.000

0602

 

Podrška efektivnom korišćenju Instrumenata za pretpristupnu pomoć EU i razvojne pomoći

249.067.000

 

566.370.000

815.437.000

 

0001

Planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o EU sredstavima i međunarodnoj pomoći

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

89.274.000

 

3.300.000

92.574.000

 

0004

Planiranje i programiranje i efikasno sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

40.283.000

 

 

40.283.000

 

0005

Sprovođenje projekata IPA komponente čiji je korisnik MEI

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

7.363.000

 

 

7.363.000

 

4002

IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

7.260.000

 

20.574.000

27.834.000

 

4003

IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

12.100.000

 

25.513.000

37.613.000

 

4004

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

14.520.000

 

7.720.000

22.240.000

 

4005

IPA program prekogranične saradnje Hrvatska- Srbija – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

12.100.000

 

9.870.000

21.970.000

 

4007

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – tehnička pomoć 2007-2013

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

1.300.000

 

4.432.000

5.732.000

 

4008

Transnacionalni program Dunav – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

8.470.000

 

8.908.000

17.378.000

 

4009

Jadransko Jonski transnacionalni program – tehnička pomoć

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

4.840.000

 

4.065.000

8.905.000

 

7010

IPA Podrška za učešće u programima EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

366.000

 

36.600.000

36.966.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

41.201.000

 

371.184.000

412.385.000

 

4010

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora i Srbija – Bosna i Hercegovina – tehnička pomoć 2014-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

800.000

 

35.025.000

35.825.000

 

4012

IPA program prekogranične saradnje Srbija – Makedonija – tehnička pomoć 2016-2020

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

500.000

 

8.669.000

9.169.000

 

4013

IPA prekogranična saradnja – Fokalna tačka – podrška upravljanju makroregionalne strategije za Jadransko-jonski region

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

8.470.000

 

8.550.000

17.020.000

 

7061

IPA 2014 – Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

220.000

 

21.960.000

22.180.000

0603

 

Podrška funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji AP Kosovo i Metohija

3.838.010.000

 

12.732.000

3.850.742.000

 

0001

Podrška funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

3.379.964.000

 

12.500.000

3.392.464.000

 

0002

Podrška funkcionisanju vaspitno-obrazovnih institucija u skladu sa mrežom škola i predškolskih ustanova

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

185.512.000

 

232.000

185.744.000

 

0003

Podrška funkcionisanju zdravstvenih institucija u skladu sa mrežom zdravstvenih institucija

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

19.000.000

 

 

19.000.000

 

0004

Stručna i administrativna podrška

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

253.534.000

 

 

253.534.000

0604

 

Podrška unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva na teritoriji AP Kosovo i Metohija

1.264.521.000

 

879.600.000

2.144.121.000

 

0001

Podsticaj ekonomskog razvoja

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

199.162.000

 

 

199.162.000

 

0002

Izgradnja i rekonstrukcija stambenih objekata

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

454.047.000

 

 

454.047.000

 

0003

Pružanje pravne pomoći srpskom i nealbanskom stanovništvu

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

11.600.000

 

 

11.600.000

 

0004

Podrška socijalno ugroženom stanovništvu i procesu povratka

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

237.065.000

 

 

237.065.000

 

0005

Podrška organizacijama civilnog društva

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

34.630.000

 

 

34.630.000

 

0006

Zaštita kulturne baštine, podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvi i kulturnim aktivnostima

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

279.740.000

 

 

279.740.000

 

7007

IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

35.089.000

 

287.087.000

322.176.000

 

7028

IPA 2014 – Unutrašnji poslovi

KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU

13.188.000

 

592.513.000

605.701.000

0605

 

Evidencija, upravljanje i raspolaganje javnom svojinom

414.133.000

 

 

414.133.000

 

0001

Evidentiranje, upis prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnostima i uspostavljanje javne svojine

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

24.304.000

 

 

24.304.000

 

0002

Upravljanje, raspolaganje i zaštita državne imovine

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

348.940.000

 

 

348.940.000

 

0003

Administrativna podrška radu Direkcije

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

40.889.000

 

 

40.889.000

0606

 

Podrška radu organa javne uprave

13.498.904.000

 

 

13.498.904.000

 

0001

Razvoj ljudskih resursa

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

5.752.000

 

 

5.752.000

 

0002

Podrška razvoju funkcije upravljanja ljudskim resursima

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

69.071.000

 

 

69.071.000

 

0003

Administracija i upravljanje

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA

22.323.000

 

 

22.323.000

 

0004

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred domaćim sudovima

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

90.385.000

 

 

90.385.000

 

0005

Pravna zaštita imovine i zastupanje interesa Republike Srbije pred međunarodnim sudovima

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

266.270.000

 

 

266.270.000

 

0006

Administracija i upravljanje i rad pisarnice

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

328.298.000

 

 

328.298.000

 

0007

Održavanje objekata i opreme, nabavka opreme i materijala

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

1.140.815.000

 

 

1.140.815.000

 

0008

Informaciono-komunikacione, opšte i specijalizovane usluge

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

486.391.000

 

 

486.391.000

 

0009

Administracija i upravljanje

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

1.561.215.000

 

 

1.561.215.000

 

0010

Stručni i operativni poslovi Severno-bačkog upravnog okruga

SEVERNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

18.241.000

 

 

18.241.000

 

0011

Stručni i operativni poslovi Srednje-banatskog upravnog okruga

SREDNjOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

15.348.000

 

 

15.348.000

 

0012

Stručni i operativni poslovi Severno-banatskog upravnog okruga

SEVERNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

14.926.000

 

 

14.926.000

 

0013

Stručni i operativni poslovi Južno-banatskog upravnog okruga

JUŽNOBANATSKI UPRAVNI OKRUG

16.410.000

 

 

16.410.000

 

0014

Stručni i operativni poslovi Zapadno-bačkog upravnog okruga

ZAPADNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

14.522.000

 

 

14.522.000

 

0015

Stručni i operativni poslovi Sremskog upravnog okruga

SREMSKI UPRAVNI OKRUG

11.208.000

 

 

11.208.000

 

0016

Stručni i operativni poslovi Južno-bačkog upravnog okruga

JUŽNOBAČKI UPRAVNI OKRUG

19.251.000

 

 

19.251.000

 

0017

Stručni i operativni poslovi Mačvanskog upravnog okruga

MAČVANSKI UPRAVNI OKRUG

11.889.000

 

 

11.889.000

 

0018

Stručni i operativni poslovi Kolubarskog upravnog okruga

KOLUBARSKI UPRAVNI OKRUG

20.349.000

 

 

20.349.000

 

0019

Stručni i operativni poslovi Podunavskog upravnog okruga

PODUNAVSKI UPRAVNI OKRUG

14.340.000

 

 

14.340.000

 

0020

Stručni i operativni poslovi Braničevskog upravnog okruga

BRANIČEVSKI UPRAVNI OKRUG

13.111.000

 

 

13.111.000

 

0021

Stručni i operativni poslovi Šumadijskog upravnog okruga

ŠUMADIJSKI UPRAVNI OKRUG

16.715.000

 

 

16.715.000

 

0022

Stručni i operativni poslovi Pomoravskog upravnog okruga

POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

19.982.000

 

 

19.982.000

 

0023

Stručni i operativni poslovi Borskog upravnog okruga

BORSKI UPRAVNI OKRUG

15.489.000

 

 

15.489.000

 

0024

Stručni i operativni poslovi Zaječarskog upravnog okruga

ZAJEČARSKI UPRAVNI OKRUG

16.034.000

 

 

16.034.000

 

0025

Stručni i operativni poslovi Zlatiborskog upravnog okruga

ZLATIBORSKI UPRAVNI OKRUG

29.866.000

 

 

29.866.000

 

0026

Stručni i operativni poslovi Moravičkog upravnog okruga

MORAVIČKI UPRAVNI OKRUG

19.653.000

 

 

19.653.000

 

0027

Stručni i operativni poslovi Raškog upravnog okruga

RAŠKI UPRAVNI OKRUG

22.731.000

 

 

22.731.000

 

0028

Stručni i operativni poslovi Rasinskog upravnog okruga

RASINSKI UPRAVNI OKRUG

12.550.000

 

 

12.550.000

 

0029

Stručni i operativni poslovi Nišavskog upravnog okruga

NIŠAVSKI UPRAVNI OKRUG

26.676.000

 

 

26.676.000

 

0030

Stručni i operativni poslovi Topličkog upravnog okruga

TOPLIČKI UPRAVNI OKRUG

11.261.000

 

 

11.261.000

 

0031

Stručni i operativni poslovi Pirotskog upravnog okruga

PIROTSKI UPRAVNI OKRUG

12.544.000

 

 

12.544.000

 

0032

Stručni i operativni poslovi Jablaničkog upravnog okruga

JABLANIČKI UPRAVNI OKRUG

13.202.000

 

 

13.202.000

 

0033

Stručni i operativni poslovi Pčinjskog upravnog okruga

PČINjSKI UPRAVNI OKRUG

12.104.000

 

 

12.104.000

 

0034

Stručni i operativni poslovi Kosovskog upravnog okruga

KOSOVSKI UPRAVNI OKRUG

15.355.000

 

 

15.355.000

 

0035

Stručni i operativni poslovi Pećkog upravnog okruga

PEĆKI UPRAVNI OKRUG

5.263.000

 

 

5.263.000

 

0036

Stručni i operativni poslovi Prizrenskog upravnog okruga

PRIZRENSKI UPRAVNI OKRUG

4.847.000

 

 

4.847.000

 

0037

Stručni i operativni poslovi Kosovsko-mitrovačkog upravnog okruga

KOSOVSKO-MITROVAČKI UPRAVNI OKRUG

10.588.000

 

 

10.588.000

 

0038

Stručni i operativni poslovi Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga

KOSOVSKO-POMORAVSKI UPRAVNI OKRUG

8.553.000

 

 

8.553.000

 

0039

Izvršenje sudskih postupaka

MINISTARSTVO FINANSIJA

9.008.676.000

 

 

9.008.676.000

 

5007

Rekonstrukcija vile u Ulici kneza Aleksandra Karađorđevića 75

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

19.000.000

 

 

19.000.000

 

5008

Rekonstrukcija kompleksa vile „MIR”

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

23.200.000

 

 

23.200.000

 

5009

Rekonstrukcija objekta „KRALjEVA VILA” i rekonstrukcija vile „ŠUMADIJA” na Oplencu

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

34.500.000

 

 

34.500.000

0607

 

Sistem javne uprave

627.069.000

 

551.000

627.620.000

 

0001

Upravna inspekcija

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

42.457.000

 

 

42.457.000

 

0006

Uređenje i nadzor sistema javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

71.864.000

 

 

71.864.000

 

0007

Sistem matičnih knjiga

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

43.835.000

 

 

43.835.000

 

0009

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

166.228.000

 

551.000

166.779.000

 

0010

Podrška radu JP Službeni glasnik

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

260.000.000

 

 

260.000.000

 

0011

Stručno usavršavanje i stručni ispiti

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

42.685.000

 

 

42.685.000

0608

 

Sistem lokalne samouprave

33.722.893.000

 

2.000

33.722.895.000

 

0001

Podrška lokalnoj samoupravi

MINISTARSTVO FINANSIJA

33.327.366.000

 

 

33.327.366.000

 

0002

Uređenje i nadzor u oblasti lokalne samouprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

16.434.000

 

2.000

16.436.000

 

0003

Jačanje kapaciteta lokalne samouprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

6.355.000

 

 

6.355.000

 

0004

Podrška razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave

BUDžETSKI FOND ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE

320.184.000

 

 

320.184.000

 

0005

Podrška radu Zajedničkog konsultativnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Republike Srbije

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

2.554.000

 

 

2.554.000

 

4001

Partnerstvo za lokalni razvoj

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

50.000.000

 

 

50.000.000

0610

 

Razvoj sistema javnih politika

122.290.000

92.500.000

 

214.790.000

 

0005

Analiza efekata propisa

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE

91.296.000

 

 

91.296.000

 

0006

Upravljanje kvalitetom javnih politika

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE

30.994.000

 

 

30.994.000

 

7047

Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA JAVNE POLITIKE

 

92.500.000

 

92.500.000

0611

 

Izrada rezultata zvanične statistike

823.943.000

 

325.888.000

1.149.831.000

 

0001

Demografija i društvene statistike

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

50.877.000

 

 

50.877.000

 

0002

Makroekonomske statistike i statistika poljoprivrede

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

25.835.000

 

 

25.835.000

 

0003

Poslovne statistike

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

55.609.000

 

 

55.609.000

 

0004

Administracija i upravljanje

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

641.030.000

 

 

641.030.000

 

4001

Usaglašavanje zvanične statistike sa evropskim statističkim sistemom

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

19.000.000

 

93.961.000

112.961.000

 

7052

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

1.827.000

 

1.840.000

3.667.000

 

7062

IPA 2016 – Podrška evropskim integracijama

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

27.000.000

 

230.087.000

257.087.000

 

4002

Izbori za članove Saveta nacionalnih manjina

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

2.765.000

 

 

2.765.000

0612

 

Razvoj sistema i zaštita prava u postupcima javnih nabavki

212.825.000

 

163.596.000

376.421.000

 

0001

Razvoj i praćenje sistema javnih nabavki

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

69.300.000

 

 

69.300.000

 

0002

Zaštita prava u postupcima javnih nabavki

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

110.854.000

 

 

110.854.000

 

0005

Administrativna podrška radu Republičke komisije

REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

12.675.000

 

 

12.675.000

 

7003

IPA 2013 – Reforma javne uprave

UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE

19.996.000

 

163.596.000

183.592.000

0613

 

Reforma javne uprave

970.039.000

 

83.750.000

1.053.789.000

 

0002

Organizaciona i funkcionalna reorganizacija javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

196.430.000

 

30.696.000

227.126.000

 

0003

Uređenje javno – službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

21.246.000

 

 

21.246.000

 

0004

Podrška radu regionalne škole za javnu upravu – RESPA

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

18.750.000

 

 

18.750.000

 

0005

Upravljanje reformom javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

218.747.000

 

 

218.747.000

 

0006

Reforma inspekcijskog nadzora

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

14.333.000

 

 

14.333.000

 

7019

IPA 2014 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

533.000

 

53.054.000

53.587.000

 

7036

Sektorska budzetska podrška reformi javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

500.000.000

 

 

500.000.000

0614

 

Informacione tehnologije i elektronska uprava

2.191.928.000

 

 

2.191.928.000

 

0001

Razvoj sistema IT i elektronske uprave

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

112.243.000

 

 

112.243.000

 

0002

Razvoj IT i informacione bezbednosti

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

123.884.000

 

 

123.884.000

 

4002

Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije – E – inspektor

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

100.001.000

 

 

100.001.000

 

5003

Implementacija elektronskih registara organa i organizacija javne uprave i ljudskih resursa u sistemu javne uprave

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

155.800.000

 

 

155.800.000

 

5004

Uspostavljanje Data centra za registre, „Backup” centar i „Disaster Recovery”

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

95.000.000

 

 

95.000.000

 

4005

Nabavka hardverske infrastrukture potrebne za nesmetani rad celokupnog IS za inspekcije

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

40.000.000

 

 

40.000.000

 

5001

Održavanje softverskih licenci

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

1.500.000.000

 

 

1.500.000.000

 

5002

Uspostavljanje CERT-a

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

25.000.000

 

 

25.000.000

 

4006

Srbija na dodir – Digitalna transformacija za razvoj

KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

40.000.000

 

 

40.000.000

UKUPNO SEKTOR OPŠTE USLUGE JAVNE UPRAVE:

58.256.478.000

92.500.000

2.032.489.000

60.381.467.000

Sektor – Saobraćaj i komunikacije

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0701

 

Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

24.860.468.000

 

855.701.000

25.716.169.000

 

0001

Drumski transport, putevi i bezbednost saobraćaja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

7.941.427.000

 

 

7.941.427.000

 

0002

Železnički i intermodalni saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

15.622.450.000

 

 

15.622.450.000

 

0003

Vodni saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

253.355.000

 

 

253.355.000

 

0004

Vazdušni saobraćaj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

30.250.000

 

 

30.250.000

 

0005

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

455.503.000

 

1.200.000

456.703.000

 

0006

Utvrđivanje tehničke sposobnosti plovnih i plutajućih objekata za plovidbu i eksploataciju

UPRAVA ZA UTVRĐIVANjE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

70.448.000

 

 

70.448.000

 

0008

Održavanje vodnih puteva

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

219.656.000

 

1.850.000

221.506.000

 

0011

Stručni poslovi organizovanja i sprovođenja istraživanja nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

CENTAR ZA ISTRAŽIVANjE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

41.408.000

 

 

41.408.000

 

0012

Regulisanje železničkog tržišta i osiguranje bezbednosti i interoperabilnosti železničkog saobraćaja

DIREKCIJA ZA ŽELEZNICE

63.068.000

 

 

63.068.000

 

7006

IPA 2013 – Sektor saobraćaja

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

79.285.000

 

443.503.000

522.788.000

 

7024

IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

8.321.000

 

68.076.000

76.397.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.416.000

 

11.575.000

12.991.000

 

7011

IPA 2013 – Društveni razvoj

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

57.709.000

 

325.297.000

383.006.000

 

7052

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.790.000

 

 

5.790.000

 

7052

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

DIREKCIJA ZA VODNE PUTEVE

10.382.000

 

4.200.000

14.582.000

0702

 

Realizacija infrastrukturnih projekata od značaja za Republiku Srbiju

26.589.292.000

40.187.233.000

 

66.776.525.000

 

0001

Podrška realizaciji projekata i međunarodna saradnja

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

130.512.000

 

 

130.512.000

 

5001

Eksproprijacija zemljišta u cilju izgradnje kapitalnih projekata

MINISTARSTVO FINANSIJA

13.091.642.000

 

 

13.091.642.000

 

5002

M 1.11 Kragujevac-Batočina

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

700.000.000

 

 

700.000.000

 

5003

Izgradnja autoputa E-763 Obrenovac-Ljig

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

3.042.250.000

6.801.018.000

 

9.843.268.000

 

5004

Izgradnja mosta Ljubovija-Bratunac

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

35.000.000

 

 

35.000.000

 

5008

Brza saobraćajnica Ib reda Novi Sad-Ruma

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

50.000.000

 

 

50.000.000

 

5010

Izrada Idejnog rešenja inovacije kompleksa TPS Zemun, Idejnog projekta, Studije opravdanosti, Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Glavnog projekta I faze nastavka izgradnje TPS Zemun

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

19.440.000

 

 

19.440.000

 

5011

Izrada Generalnog projekta robno-transportnog centra i Studije opravdanosti, Idejnog i Glavnog projekta kontejnerskog terminala u Makišu

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

25.000.000

 

 

25.000.000

 

5012

Izrada Studije opravdanosti sa Idejnim projektom i Glavnog projekta za denivelaciju ukrštaja železničke pruge br.5 Beograd-Šid-državna granica i državnog puta IIb reda broj 319 na km 20+993, u Batajnici

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

6.202.000

 

 

6.202.000

 

5013

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta izmeštanja puta Beograd-Sremčica u Železniku

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.113.000

 

 

5.113.000

 

5015

Projekat mađarsko – srpske železnice

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

3.000.000.000

5.000.000.000

 

8.000.000.000

 

5017

Izvođenje dela radova na izgradnji autoputa E-75, deonica: GP Kelebija-petlja Subotica Jug

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

800.000.000

 

 

800.000.000

 

5018

Izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin-Obrenovac

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.800.000.000

4.000.000.000

 

5.800.000.000

 

5019

Izgradnja beogradske obilaznice na autoputu E-70/E-75, deonica: Most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj Potok (sektori 4, 5 i 6)

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.100.000.000

3.410.000.000

 

4.510.000.000

 

5020

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Prosek-Crvena Reka i Čiflik-Pirot i autoputa E-75, deonice Grdelica-Caričina Dolina i Caričina Dolina- Vladičin Han

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

3.756.880.000

 

3.756.880.000

 

5021

Izgradnja autoputa E-75, deonice: Grabovnica-Grdelica i Vladičin Han-Donji Neradovac i izgradnja autoputa E-80 deonice: Niš-Dimitrovgrad i obilaznica oko Dimitrovgrada

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

3.732.000.000

 

3.732.000.000

 

5022

Izgradnja autoputa E-80, deonice: Crvena Reka-Čiflik i Pirot (istok)-Dimitrovgrad

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

2.177.000.000

 

2.177.000.000

 

5025

Izgradnja železničke infrastrukture i nabavka dizel motornih vozova

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

7.906.335.000

 

7.906.335.000

 

5026

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji, programi I – III

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

1.370.000.000

 

1.370.000.000

 

4002

Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji – faza V

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

180.000.000

 

180.000.000

 

5027

Rekonstrukcija železničke pruge Niš – Dimitrovgrad, deonica: Sićevo – Staničenje – Dimitrovgrad

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

854.000.000

 

854.000.000

 

5028

Izgradnja pruge Radinac – Smederevo – do nove Luke Smederevo

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

925.633.000

 

 

925.633.000

 

5029

Rekonstrukcija starog mosta na graničnom prelazu Ljubovija – Bratunac

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

50.000.000

 

 

50.000.000

 

5030

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Karakaj (Zvornik)

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

3.500.000

 

 

3.500.000

 

5033

Rekonstrukcija mosta na graničnom prelazu – Skelani (Bajina Bašta)

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

5.000.000

 

 

5.000.000

 

5034

Izgradnja autoputa E-763, deonica: Preljina – Požega

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

1.800.000.000

1.000.000.000

 

2.800.000.000

0703

 

Telekomunikacije i informaciono društvo

719.373.000

 

 

719.373.000

 

0001

Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

114.098.000

 

 

114.098.000

 

0003

Održavanje i razvoj AMRES

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

140.000.000

 

 

140.000.000

 

0006

Podrška programima civilnog društva u oblasti informacionog društva i elektronskih komunikacija

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

30.000.000

 

 

30.000.000

 

0008

Razvoj informacionog društva

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

135.653.000

 

 

135.653.000

 

0009

Širokopojasna komunikaciona infrastruktura

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

8.801.000

 

 

8.801.000

 

0010

Razvoj IKT infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

163.821.000

 

 

163.821.000

 

4003

Nacionalna širokopojasna mreža nove generacije

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

2.000.000

 

 

2.000.000

 

5001

Razvoj informaciono-komunikacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u RS – „Povezane škole”

BUDžETSKI FOND ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

125.000.000

 

 

125.000.000

UKUPNO SEKTOR SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE:

52.169.133.000

40.187.233.000

855.701.000

93.212.067.000

Sektor – Tržište rada

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0802

 

Uređenje sistema rada i radno-pravnih odnosa

1.967.655.000

 

322.321.000

2.289.976.000

 

0002

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

758.747.000

 

4.000

758.751.000

 

0003

Inspekcija rada

INSPEKTORAT ZA RAD

358.804.000

 

 

358.804.000

 

0004

Uređenje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU

19.381.000

 

 

19.381.000

 

0005

Prava zaposlenih u slučaju stečaja poslodavca

USTANOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA

715.772.000

 

 

715.772.000

 

0006

Socijalno partnerstvo

USTANOVE ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH IZ RADNOG ODNOSA I SAVETA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG DIJALOGA

24.702.000

 

 

24.702.000

 

7010

IPA Podrška za učešće u programima EU

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

26.000.000

 

 

26.000.000

 

0011

Mirno rešavanje radnih sporova

REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANjE RADNIH SPOROVA

24.855.000

 

 

24.855.000

 

7011

IPA 2013 – Društveni razvoj

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

39.394.000

 

322.317.000

361.711.000

0803

 

Aktivna politika zapošljavanja

3.256.388.000

15.736.000

145.877.000

3.418.001.000

 

0003

Podrška rešavanju radno-pravnog statusa viška zaposlenih

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

2.000.000.000

 

 

2.000.000.000

 

0004

Podrška preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom

BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM

700.000.000

 

 

700.000.000

 

0005

Podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom putem Nacionalne službe za zapošljavanje

BUDžETSKI FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLjAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM

550.000.000

 

 

550.000.000

 

7024

IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

6.388.000

 

145.877.000

152.265.000

 

7047

Unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

 

15.736.000

 

15.736.000

UKUPNO SEKTOR TRŽIŠTE RADA:

5.224.043.000

15.736.000

468.198.000

5.707.977.000

Sektor – Socijalna zaštita

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

0901

 

Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje

185.540.000.000

 

 

185.540.000.000

 

0001

Podrška za isplatu nedostajućih sredstava za redovne penzije

MINISTARSTVO FINANSIJA

162.340.000.000

 

 

162.340.000.000

 

0002

Podrška ostvarenju prava korisnika po posebnim propisima iz PIO i zaštita materijalnog položaja penzionera

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

23.200.000.000

 

 

23.200.000.000

0902

 

Socijalna zaštita

64.231.595.000

 

10.837.201.000

75.068.796.000

 

0001

Podrška Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO FINANSIJA

23.000.000.000

 

 

23.000.000.000

 

0002

Registar obaveznog socijalnog osiguranja

USTANOVA ZA REGISTAR OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

281.037.000

 

 

281.037.000

 

0003

Prava korisnika socijalne zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

26.144.248.000

 

 

26.144.248.000

 

0004

Podrška udruženjima i lokalnim zajednicama

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

1.323.000.000

 

 

1.323.000.000

 

0005

Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite 

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

7.360.651.000

 

10.667.338.000

18.027.989.000

 

0006

Zaštita položaja osoba sa invaliditetom 

BUDžETSKI FOND ZA PROGRAME ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

468.876.000

 

 

468.876.000

 

0007

Podrška obavljanju delatnosti ustanova socijalne zaštite 

BUDžETSKI FOND ZA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

518.553.000

 

 

518.553.000

 

0008

Primena međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju

ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

15.047.000

 

 

15.047.000

 

0009

Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti socijalnog osiguranja

ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

1.250.000

 

 

1.250.000

 

0010

Administracija i upravljanje

ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

8.545.000

 

 

8.545.000

 

0013

Podrška radu hranitelja

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

3.833.800.000

 

 

3.833.800.000

 

0011

Energetski ugroženi kupac

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

1.051.828.000

 

 

1.051.828.000

 

7045

IPA 2013 – Društveni razvoj 2

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

20.760.000

 

169.863.000

190.623.000

 

0014

Podrška smeštaju u privatne domove

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

204.000.000

 

 

204.000.000

0903

 

Porodično-pravna zaštita građana

54.302.559.000

 

 

54.302.559.000

 

0001

Prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

54.257.559.000

 

 

54.257.559.000

 

0002

Podrška udruženjima u oblasti zaštite porodice i dece

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

15.000.000

 

 

15.000.000

 

0003

Podrška ženama žrtava nasilja – SOS telefon

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

30.000.000

 

 

30.000.000

0904

 

Boračko-invalidska zaštita

13.995.168.000

 

 

13.995.168.000

 

0001

Prava korisnika boračko-invalidske zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

13.790.288.000

 

 

13.790.288.000

 

0002

Očuvanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

154.880.000

 

 

154.880.000

 

0003

Podrška udruženjima u oblasti boračko-invalidske zaštite

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

50.000.000

 

 

50.000.000

UKUPNO SEKTOR SOCIJALNA ZAŠTITA:

318.069.322.000

 

10.837.201.000

328.906.523.000

Sektor – Ljudska prava i građansko društvo

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1001

 

Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda

3.768.686.000

 

4.235.835.000

8.004.521.000

 

0001

Unapređenje prava pripadnika nacionalnih manjina

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

25.197.000

 

 

25.197.000

 

0002

Prava nacionalnih manjina na samoupravu

BUDžETSKI FOND ZA NACIONALNE MANjINE

21.800.000

 

 

21.800.000

 

0003

Zaštita prava u postupcima pred domaćim sudovima

MINISTARSTVO PRAVDE

900.000.000

 

 

900.000.000

 

0004

Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima

MINISTARSTVO PRAVDE

18.000.000

 

 

18.000.000

 

0005

Stvaranje uslova za politiku jednakih mogućnosti

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

3.000.000

 

 

3.000.000

 

0006

Praćenje primene međunarodnih obaveza i sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije

KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

35.521.000

 

 

35.521.000

 

0007

Unapređenje položaja nacionalnih manjina

KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

276.318.000

 

 

276.318.000

 

0008

Administracija i upravljanje

KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

30.743.000

 

 

30.743.000

 

0009

Kontrola zakonitosti postupanja organa javne uprave

ZAŠTITNIK GRAĐANA

190.444.000

 

2.000

190.446.000

 

0010

Sprovođenje Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka (NPM)

ZAŠTITNIK GRAĐANA

4.850.000

 

 

4.850.000

 

0011

Dostupnost informacija od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

188.289.000

 

11.601.000

199.890.000

 

0012

Delotvorno suzbijanje i zaštita od diskriminacije

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

90.222.000

 

 

90.222.000

 

0013

Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

1.463.273.000

 

2.772.110.000

4.235.383.000

 

0014

Rad Komisije za nestala lica

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

32.000.000

 

1.500.000

33.500.000

 

0015

Sloboda političkog i drugog udruživanja i biračkog prava građana

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11.687.000

 

 

11.687.000

 

0039

Zaštita ljudskih i manjinskih prava pred stranim sudovima

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

405.300.000

 

 

405.300.000

 

4003

Simulacija suđenja MOOT COURT

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

 

11.000

11.000

 

4005

Ravnopravno do cilja

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

494.000

 

 

494.000

 

7002

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

KANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

1.475.000

 

23.354.000

24.829.000

 

7007

IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

732.000

 

11.590.000

12.322.000

 

7018

IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

11.347.000

 

98.213.000

109.560.000

 

7028

IPA 2014 – Unutrašnji poslovi

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

25.620.000

 

 

25.620.000

 

4004

Sistem stalne pomoći migrantskoj populaciji u Srbiji

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

5.000.000

 

1.317.451.000

1.322.451.000

 

4006

Ne ceni knjigu po koricama – Živa biblioteka u Srbiji

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

534.000

 

 

534.000

 

4007

Prevencija i zaštita dece od diskriminacije

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

 

3.000

3.000

 

7063

Gradski i lokalni izbori u 2018. godini

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

840.000

 

 

840.000

 

0016

Prava, jednakost i građanstvo

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

26.000.000

 

 

26.000.000

1002

 

Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

29.269.000

 

5.563.000

34.832.000

 

0001

Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva

KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

16.559.000

 

2.276.000

18.835.000

 

0002

EU integracije i međunarodna saradnja u oblasti civilnog društva

KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

5.710.000

 

3.287.000

8.997.000

 

7010

IPA Podrška za učešće u programima EU

KANCELARIJA ZA SARADNjU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

7.000.000

 

 

7.000.000

1003

 

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine

535.330.000

 

2.000.000.000

2.535.330.000

 

0001

Otklanjanje posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika

MINISTARSTVO FINANSIJA

118.180.000

 

 

118.180.000

 

0002

Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu

BUDžETSKI FOND ZA RESTITUCIJU

 

 

2.000.000.000

2.000.000.000

 

0003

Podrška radu Agencije za restituciju

MINISTARSTVO FINANSIJA

417.150.000

 

 

417.150.000

UKUPNO SEKTOR LjUDSKA PRAVA I GRAĐANSKO DRUŠTVO:

4.333.285.000

 

6.241.398.000

10.574.683.000

Sektor – Urbanizam i prostorno planiranje

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1101

 

Uređenje i nadzor u oblasti planiranja i izgradnje

447.501.000

152.000.000

15.000.000

614.501.000

 

0001

Podrška izradi prostornih i urbanističkih planova

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

203.734.000

 

 

203.734.000

 

0002

Izdavanje dozvola i drugih upravnih i vanupravnih akata

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

94.930.000

 

 

94.930.000

 

0003

Priprema i sprovođenje mera stambene i arhitektonske politike i unapređenje komunalnih delatnosti, energetske efikasnosti i građevinskih proizvoda

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

41.117.000

 

 

41.117.000

 

0004

Poslovi sprovođenja objedinjene procedure i ozakonjenje

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

40.570.000

 

 

40.570.000

 

0005

Regulatorne delatnosti, uređenje građevinskog zemljišta i legalizacija

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

67.150.000

 

 

67.150.000

 

4003

Projekat urbane obnove stambenog bloka u Kraljevu, oštećenog zemljotresom

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

152.000.000

15.000.000

167.000.000

1102

 

Državni premer, katastar i upravljanje geoprostornim podacima na nacionalnom nivou

3.751.772.000

125.210.000

 

3.876.982.000

 

0001

Upravljanje nepokretnostima i vodovima

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

2.954.212.000

 

 

2.954.212.000

 

0002

Obnova i održavanje referentnih osnova, referentnih sistema i državne granice Republike Srbije

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

182.446.000

 

 

182.446.000

 

0003

Stručni, upravni i inspekcijski nadzor i procena vrednosti nepokretnosti

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

80.755.000

 

 

80.755.000

 

0004

Uspostavljanje i unapređenje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

60.337.000

 

 

60.337.000

 

0005

Unapređenje registra prostornih jedinica i adresnog registra i uspostava interoperabilnosti sa drugim registrima

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

106.865.000

 

 

106.865.000

 

0006

Administracija i upravljanje

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

367.157.000

 

 

367.157.000

 

4002

Unapređenje zemljišne administracije u Republici Srbiji

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD

 

125.210.000

 

125.210.000

UKUPNO SEKTOR URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANjE:

4.199.273.000

277.210.000

15.000.000

4.491.483.000

Sektor – Kultura i informisanje

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1201

 

Uređenje i razvoj sistema u oblasti kulture i informisanja

401.732.000

 

 

401.732.000

 

0001

Uređenje i nadzor sistema u oblasti kulture

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

56.580.000

 

 

56.580.000

 

0002

Razvoj sistema u oblasti javnog informisanja i nadzor nad sprovođenjem zakona

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

20.898.000

 

 

20.898.000

 

0003

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

130.554.000

 

 

130.554.000

 

0004

Poslovi povereni reprezentativnim udruženjima u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

43.700.000

 

 

43.700.000

 

0005

Podrška unapređenju kapaciteta kulturnog sektora na lokalnom nivou

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

150.000.000

 

 

150.000.000

1202

 

Unapređenje sistema zaštite kulturnog nasleđa

3.491.152.000

 

100.002.000

3.591.154.000

 

0001

Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nepokretnog kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

370.300.000

 

 

370.300.000

 

0005

Obnova i zaštita Manastira Hilandar

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

80.000.000

 

 

80.000.000

 

0006

Održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

68.000.000

 

 

68.000.000

 

0008

Podrška radu Matice Srpske

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

56.000.000

 

 

56.000.000

 

0009

Digitalizacija kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

51.510.000

 

 

51.510.000

 

0010

Podrška radu ustanova u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa

USTANOVE KULTURE

2.391.933.000

 

100.002.000

2.491.935.000

 

0011

Podrška istraživanju, zaštiti i očuvanju nematerijalnog i pokretnog kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

110.000.000

 

 

110.000.000

 

0012

Podrška razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i bibliotečko-informacione delatnosti Saveza slepih Srbije

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

53.000.000

 

 

53.000.000

 

5002

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija Narodnog muzeja

USTANOVE KULTURE

182.000.000

 

 

182.000.000

 

7001

Obeležavanje Prvog svetskog rata

USTANOVE KULTURE

30.000.000

 

 

30.000.000

 

7052

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

USTANOVE KULTURE

3.509.000

 

 

3.509.000

 

0014

Digitalizacija u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa

USTANOVE KULTURE

93.900.000

 

 

93.900.000

 

0013

Podrška radu zavoda za zaštitu spomenika kulture i istorijskih arhiva

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

1.000.000

 

 

1.000.000

1203

 

Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva

3.255.499.000

 

50.002.000

3.305.501.000

 

0001

Podrška razvoju vizuelne umetnosti i multimedije

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

87.000.000

 

 

87.000.000

 

0002

Podrška filmskoj umetnosti i ostalom audiovizuelnom stvaralaštvu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

95.000.000

 

 

95.000.000

 

0003

Podrška razvoju književnog stvaralaštva i izdavaštva

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

170.000.000

 

 

170.000.000

 

0004

Podrška razvoju muzičkog stvaralaštva

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

89.000.000

 

 

89.000.000

 

0005

Podrška razvoju scenskog stvaralaštva – pozorište/umetnička igra

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

105.000.000

 

 

105.000.000

 

0006

Podrška kulturnoj delatnosti društveno osetljivih grupa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

45.000.000

 

 

45.000.000

 

0007

Podrška radu ustanova kulture u oblasti savremenog stvaralaštva 

USTANOVE KULTURE

2.646.699.000

 

50.002.000

2.696.701.000

 

0008

Digitalizacija savremenog stvaralaštva

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

12.300.000

 

 

12.300.000

 

0009

Digitalizacija u oblasti savremenog stvaralaštva

USTANOVE KULTURE

5.500.000

 

 

5.500.000

1204

 

Sistem javnog informisanja

5.424.853.000

 

200.000

5.425.053.000

 

0001

Podrška ostvarivanju javnog interesa u oblasti informisanja

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

196.500.000

 

 

196.500.000

 

0003

Podrška informisanju građana na teritoriji AP Kosovo i Metohija na srpskom jeziku

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

9.280.000

 

 

9.280.000

 

0005

Podrška informisanju pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na srpskom jeziku

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

20.320.000

 

 

20.320.000

 

0006

Podrška informisanju nacionalnih manjina na sopstvenom jeziku

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

40.360.000

 

 

40.360.000

 

0007

Podrška informisanju osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

11.360.000

 

 

11.360.000

 

0008

Podrška radu ustanove za novinsko – izdavačku delatnost „Panorama”

USTANOVE KULTURE

42.533.000

 

200.000

42.733.000

 

0009

Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

4.000.000.000

 

 

4.000.000.000

 

0010

Projektno finansiranje javnih medijskih servisa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

1.102.900.000

 

 

1.102.900.000

 

4001

Bilateralna saradnja između Republike Srbije i Narodne Republike Kine

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

1.600.000

 

 

1.600.000

1205

 

Međunarodna kulturna saradnja

378.346.000

 

3.000

378.349.000

 

0005

Evropske integracije i saradnja sa međunarodnim organizacijama

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

70.400.000

 

 

70.400.000

 

0006

Bilateralna saradnja i Međunarodna kulturna razmena

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

86.900.000

 

 

86.900.000

 

7010

IPA Podrška za učešće u programima EU

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

59.500.000

 

3.000

59.503.000

 

4001

Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

161.546.000

 

 

161.546.000

1206

 

Priznanja za doprinos kulturi

218.965.000

 

 

218.965.000

 

0001

Nacionalna priznanja za vrhunski doprinos u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

218.965.000

 

 

218.965.000

UKUPNO SEKTOR KULTURA I INFORMISANjE:

13.170.547.000

 

150.207.000

13.320.754.000

Sektor – Sport i omladina

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1301

 

Razvoj sistema sporta

3.543.811.000

 

162.911.000

3.706.722.000

 

0001

Uređenje i nadzor sistema sporta

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

32.859.000

 

 

32.859.000

 

0004

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

74.016.000

 

 

74.016.000

 

0005

Programi granskih sportskih saveza

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

1.278.084.000

 

 

1.278.084.000

 

0006

Doping kontrole

USTANOVA IZ OBLASTI ANTIDOPINGA

31.000.000

 

18.500.000

49.500.000

 

0007

Kontrola treniranosti sportista i fizičke sposobnosti stanovništva

USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

55.346.000

 

15.239.000

70.585.000

 

0008

Program Sportskog saveza Srbije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

100.000.000

 

 

100.000.000

 

0009

Program Olimpijskog komiteta Srbije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

280.000.000

 

 

280.000.000

 

0010

Program Paraolimpijskog komiteta Srbije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

47.000.000

 

 

47.000.000

 

0011

Programi međunarodnih i nacionalnih sportskih takmičenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

90.000.000

 

 

90.000.000

 

0012

Programi sportskih kampova za perspektivne sportiste

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

40.000.000

 

 

40.000.000

 

0013

Stipendiranje vrhunskih sportista

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

275.922.000

 

 

275.922.000

 

0014

Novčane nagrade za vrhunske sportske rezultate

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

150.000.000

 

 

150.000.000

 

0015

Nacionalna priznanja za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

849.930.000

 

 

849.930.000

 

0016

Upravljanje objektima i administrativni poslovi

USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

139.654.000

 

129.172.000

268.826.000

 

0017

Posebni programi u oblasti sporta

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

50.000.000

 

 

50.000.000

 

4002

Organizacija Evropskih univerzitetskih igara 2020

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

50.000.000

 

 

50.000.000

1302

 

Omladinska politika

1.148.303.000

 

 

1.148.303.000

 

0002

Podrška JLS u sprovođenju omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

28.000.000

 

 

28.000.000

 

0003

Podrška školovanju i usavršavanju mladih talenata

FOND ZA MLADE TALENTE

817.781.000

 

 

817.781.000

 

0004

Razvoj i sprovođenje omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

44.522.000

 

 

44.522.000

 

0005

Programi i projekti podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

68.000.000

 

 

68.000.000

 

0006

Programi i projekti podrške mladima u zapošljavanju

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

95.000.000

 

 

95.000.000

 

7051

Podrška održavanju EGZIT festivala

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

30.000.000

 

 

30.000.000

 

0007

Međunarodna saradnja u oblastima omladine i sporta

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

65.000.000

 

 

65.000.000

1303

 

Razvoj sportske infrastrukture

773.332.000

 

15.672.000

789.004.000

 

0001

Izgradnja i kapitalno održavanje sportske infrastrukture

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

50.000.000

 

 

50.000.000

 

7025

IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

32.000

 

3.172.000

3.204.000

 

7054

Rekonstrukcija OSK „Karataš”

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

30.000.000

 

 

30.000.000

 

7054

Rekonstrukcija OSK „Karataš”

USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

 

 

12.500.000

12.500.000

 

5003

Nacionalni trening centar za šest sportova – Multifunkcionalna dvorana u Košutnjaku

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

432.000.000

 

 

432.000.000

 

5006

Gradski stadion u Subotici – rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

67.200.000

 

 

67.200.000

 

5004

Završetak izgradnje Doma partizana u Leskovcu

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

60.000.000

 

 

60.000.000

 

5005

Rekonstrukcija objekata ergele Ljubičevo, grad Požarevac

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE SPORTA

40.500.000

 

 

40.500.000

 

4008

Veštačka stena za sportsko penjanje u Košutnjaku

USTANOVE U OBLASTI FIZIČKE KULTURE

93.600.000

 

 

93.600.000

UKUPNO SEKTOR SPORT I OMLADINA:

5.465.446.000

 

178.583.000

5.644.029.000

Sektor – Javna bezbednost

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1401

 

Bezbedno društvo

46.141.000

 

 

46.141.000

 

0004

Humanitarno razminiranje u Republici Srbiji

CENTAR ZA RAZMINIRANjE

46.141.000

 

 

46.141.000

1403

 

Visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti

291.491.000

 

196.899.000

488.390.000

 

0001

Upravljanje radom kriminalističko-policijske akademije

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

291.491.000

 

196.899.000

488.390.000

1404

 

Nacionalni sistem zaštite tajnih podataka i administrativna podrška radu Saveta i Biroa

38.263.000

 

 

38.263.000

 

0001

Stručni poslovi u oblasti zaštite tajnih podataka i podrška Kancelarije radu Saveta i Biroa

KANCELARIJA SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

38.263.000

 

 

38.263.000

1405

 

Nacionalna bezbednost

5.305.654.000

 

 

5.305.654.000

1407

 

Upravljanje rizicima i vanrednim situacijama

5.918.957.000

 

31.464.000

5.950.421.000

 

0001

Naknada štete usled elementarnih nepogoda

MINISTARSTVO FINANSIJA

200.000.000

 

 

200.000.000

 

0002

Sistem zaštite i spašavanja

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

6.328.000

 

 

6.328.000

 

5001

Zaštita i spasavanje građana, dobara, imovine i životne sredine Republike Srbije od posledica vanrednih situacija

BUDžETSKI FOND ZA VANREDNE SITUACIJE

250.000.000

 

 

250.000.000

 

4004

IPA prekogranična saradnja – Jačanje kapaciteta rumunskih i srpskih vlasti za reagovanje u slučajevima poplava i zemljotresa

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

40.722.000

 

18.446.000

59.168.000

 

4002

Zajedničke intervencije u vanrednim situacijama u pograničnom regionu Srbije i Bugarske – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

31.921.000

 

6.179.000

38.100.000

 

4001

Unapređenje kapaciteta za upravljanje rizicima u slučaju velikih šumskih požara u prekograničnoj oblasti – koordinacija, obuka, monitoring, inovativne metode i opremanje – Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

27.481.000

 

6.839.000

34.320.000

 

0003

Upravljanje u vanrednim situacijama

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

5.112.505.000

 

 

5.112.505.000

 

5002

Podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

100.000.000

 

 

100.000.000

 

5003

Izgradnja i adaptacija objekata Sektora za vanredne situacije

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

150.000.000

 

 

150.000.000

1408

 

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

12.366.813.000

 

107.607.000

12.474.420.000

 

0001

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

11.186.813.000

 

107.607.000

11.294.420.000

 

0002

Međunarodne aktivnosti, saradnja i partnerstvo

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

200.000.000

 

 

200.000.000

 

0003

Pomoć porodicama poginulih i ranjenih

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

65.000.000

 

 

65.000.000

 

5001

Osavremenjivanje informacionog sistema MUP-a

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

475.000.000

 

 

475.000.000

 

5002

Podizanje logističkog specijalno – tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

100.000.000

 

 

100.000.000

 

5003

Podizanje telekomunikacionih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

150.000.000

 

 

150.000.000

 

5004

Nadogradnja informatičkog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

150.000.000

 

 

150.000.000

 

5005

Izgradnja kompleksa centralnog depoa za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

40.000.000

 

 

40.000.000

1409

 

Bezbednost

51.775.243.000

 

199.736.000

51.974.979.000

 

7007

IPA 2013 – Sektor unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

28.715.000

 

192.956.000

221.671.000

 

7050

IPA 2014 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

68.000

 

6.780.000

6.848.000

 

0001

Rukovođenje i koordinacija rada policije i upravnih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

2.456.876.000

 

 

2.456.876.000

 

0002

Specijalna i posebna jedinica policije

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

8.687.518.000

 

 

8.687.518.000

 

0003

Policijske uprave

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

38.101.266.000

 

 

38.101.266.000

 

5001

Video nadzor u saobraćaju – Faza II

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

870.800.000

 

 

870.800.000

 

5003

Nabavka potrebne opreme (patrolnih vozila) u cilju proširenja materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad policije

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

30.000.000

 

 

30.000.000

 

5004

Jačanje materijalno tehničkih kapaciteta neophodnih za rad saobraćajne policije

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

350.000.000

 

 

350.000.000

 

5005

Osavremenjivanje voznog parka MUP-a

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

850.000.000

 

 

850.000.000

 

5006

Video nadzor u saobraćaju – Faza I

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

100.000.000

 

 

100.000.000

 

5007

Jačanje operativno – tehničkih kapaciteta kriminalističke policije

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

150.000.000

 

 

150.000.000

 

5008

Rekonstrukcija baze specijalne i posebnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, nastavnih centara i objekata područnih policijskih uprava

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

150.000.000

 

 

150.000.000

1410

 

Upravljanje državnom granicom

4.040.243.000

 

195.348.000

4.235.591.000

 

7018

IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

1.897.000

 

189.680.000

191.577.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

693.000

 

5.668.000

6.361.000

 

0001

Upravljanje radom granične policije

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

4.037.653.000

 

 

4.037.653.000

UKUPNO SEKTOR JAVNA BEZBEDNOST:

79.782.805.000

 

731.054.000

80.513.859.000

Sektor – Ekonomska i razvojna politika

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1501

 

Razvoj opština Preševo, Bujanovac i Medveđa

382.490.000

 

13.828.000

396.318.000

 

0001

Infrastrukturni i ekonomski razvoj

SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

341.021.000

 

 

341.021.000

 

0002

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika Koordinacionog tela

SLUŽBA KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

41.469.000

 

13.828.000

55.297.000

1503

 

Razvoj nacionalnog sistema infrastrukture kvaliteta

383.071.000

 

566.272.000

949.343.000

 

0001

Uređenje u oblasti bezbednosti i kvaliteta proizvoda na tržištu

MINISTARSTVO PRIVREDE

27.539.000

 

 

27.539.000

 

0002

Akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti

USTANOVA U OBLASTI AKREDITACIJE

13.720.000

 

167.058.000

180.778.000

 

0003

Uređenje oblasti standardizacije

USTANOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE

91.550.000

 

42.013.000

133.563.000

 

0004

Razvoj metrološkog sistema

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

194.418.000

 

5.100.000

199.518.000

 

0005

Razvoj sistema kontrole predmeta od dragocenih metala

DIREKCIJA ZA MERE I DRAGOCENE METALE

12.809.000

 

 

12.809.000

 

7015

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora

MINISTARSTVO PRIVREDE

43.035.000

 

352.101.000

395.136.000

1505

 

Regionalni razvoj

615.080.000

1.267.436.000

 

1.882.516.000

 

0004

Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja

MINISTARSTVO PRIVREDE

200.000.000

 

 

200.000.000

 

4001

Podrška razvoju lokalne i regionalne infrastrukture

MINISTARSTVO PRIVREDE

97.408.000

1.267.436.000

 

1.364.844.000

 

4002

Podrška razvoju poslovnih zona

MINISTARSTVO PRIVREDE

4.608.000

 

 

4.608.000

 

4004

Podrška razvoju poslovne infrastrukture

MINISTARSTVO PRIVREDE

283.064.000

 

 

283.064.000

 

4005

Program razvoja Podrinja

MINISTARSTVO PRIVREDE

30.000.000

 

 

30.000.000

1506

 

Razvoj trgovine i zaštite potrošača

862.902.000

 

308.510.000

1.171.412.000

 

0002

Tržišna inspekcija

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

520.774.000

 

 

520.774.000

 

0004

Uređenje sektora trgovine, usluga i politike konkurencije

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

45.071.000

 

 

45.071.000

 

0005

Podsticaji za razvoj nacionalnog brenda Srbije i očuvanje starih zanata

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

8.500.000

 

 

8.500.000

 

0006

Jačanje zaštite potrošača

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

27.381.000

 

 

27.381.000

 

0007

Podrška programima udruženja potrošača

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

20.000.000

 

 

20.000.000

 

0008

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

181.310.000

 

 

181.310.000

 

0009

Koordinacija poslova evropskih integracija, upravljanje projektima i uređenje zakonodavnog okvira

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

39.038.000

 

 

39.038.000

 

4003

IPA 2010 – Jačanje sistema tržišnog nadzora prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u Republici Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

4.320.000

 

 

4.320.000

 

7023

IPA 2014 – Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

595.000

 

59.475.000

60.070.000

 

4004

IPA 2013 Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

11.720.000

 

64.759.000

76.479.000

 

7058

IPA 2016 Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

 

 

86.362.000

86.362.000

 

7061

IPA 2014 – Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

976.000

 

97.600.000

98.576.000

 

7064

IPA 2011 – Program prekogranične saradnje Srbija – Hrvatska, Prekogranična XBIT – IT mreža za konkurentnost, inovativnost i preduzetništvo

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

3.217.000

 

314.000

3.531.000

1507

 

Uređenje i razvoj u oblasti turizma

2.490.670.000

 

 

2.490.670.000

 

0004

Turistička inspekcija

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

123.319.000

 

 

123.319.000

 

0005

Podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

800.000.000

 

 

800.000.000

 

0006

Podrška radu JP „Skijališta Srbije”

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

10.000.000

 

 

10.000.000

 

0007

Podrška radu JP „Stara planina”

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

20.000.000

 

 

20.000.000

 

0008

Podrška radu „Tvrđava Golubački grad” d.o.o.

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

10.000.000

 

 

10.000.000

 

0009

Podrška radu „Park Palić” d.o.o.

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

10.000.000

 

 

10.000.000

 

0010

Podsticaji za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

115.000.000

 

 

115.000.000

 

0011

Podrška radu Turističke organizacije Srbije

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

450.000.000

 

 

450.000.000

 

0012

Istraživanje tržišta, upravljanje kvalitetom, unapređenje turističkih proizvoda i konkurentnosti u turizmu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

107.351.000

 

 

107.351.000

 

4003

Vaučeri za intenziviranje korišćenja turističke ponude Republike Srbije

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

400.000.000

 

 

400.000.000

 

7051

Podrška održavanju EGZIT festivala

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

35.000.000

 

 

35.000.000

 

4004

Podsticaji unapređenju receptivne turističko-ugostiteljske ponude

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

50.000.000

 

 

50.000.000

 

5001

Izgradnja gondole u Beogradu

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

360.000.000

 

 

360.000.000

1508

 

Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja

1.739.984.000

 

88.427.000

1.828.411.000

 

0001

Kontrola i nadzor nad radom javnih preduzeća

MINISTARSTVO PRIVREDE

17.657.000

 

 

17.657.000

 

0002

Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja

MINISTARSTVO PRIVREDE

108.360.000

 

 

108.360.000

 

0003

Upravljanje procesom privatizacije i stečajem

MINISTARSTVO PRIVREDE

199.548.000

 

 

199.548.000

 

0004

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO PRIVREDE

403.611.000

 

 

403.611.000

 

4002

Kreditna podrška preduzećima u postupku privatizacije

MINISTARSTVO PRIVREDE

1.000.000.000

 

 

1.000.000.000

 

7046

IPA 2013 – Razvoj privatnog sektora 2

MINISTARSTVO PRIVREDE

10.808.000

 

88.427.000

99.235.000

1509

 

Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede

2.137.026.000

19.136.000.000

32.940.000

21.305.966.000

 

4001

Ranije preuzete obaveze za subvencionisane kredite privredi

MINISTARSTVO PRIVREDE

700.000.000

 

 

700.000.000

 

4002

Podrška razvoju preduzetništva

MINISTARSTVO PRIVREDE

1.300.000.000

 

 

1.300.000.000

 

4003

Podrška kroz standardizovani set usluga za MSPP

MINISTARSTVO PRIVREDE

20.000.000

 

 

20.000.000

 

4004

Program podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja obrazovanja za preduzetništvo

MINISTARSTVO PRIVREDE

10.000.000

 

 

10.000.000

 

7023

IPA 2014 – Sektor konkurentnosti

MINISTARSTVO PRIVREDE

4.026.000

 

32.940.000

36.966.000

 

7040

IPA 2014 – Podrška za učešće u programima EU – COSME

MINISTARSTVO PRIVREDE

103.000.000

 

 

103.000.000

 

4005

Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete

MINISTARSTVO PRIVREDE

 

19.136.000.000

 

19.136.000.000

1510

 

Privlačenje investicija

13.896.091.000

 

 

13.896.091.000

 

0001

Stručna i administrativna podrška u oblasti privrednog i regionalnog razvoja

MINISTARSTVO PRIVREDE

803.000.000

 

 

803.000.000

 

0002

Podsticaji za direktne investicije

MINISTARSTVO PRIVREDE

350.000.000

 

 

350.000.000

 

0003

Ulaganja od posebnog značaja

MINISTARSTVO PRIVREDE

11.920.000.000

 

 

11.920.000.000

 

0004

Unapređenje efikasnosti rada državnih organa radi stvaranja povoljnijeg poslovnog i investicionog okruženja

UPRAVA ZA BRZI ODGOVOR

10.000

 

 

10.000

 

0005

Promocija, razvoj, kontrola i nadzor slobodnih zona

UPRAVA ZA SLOBODNE ZONE

18.081.000

 

 

18.081.000

 

4001

Osnivački ulog Republike Srbije u zajedničkim privrednim društvima

MINISTARSTVO PRIVREDE

5.000.000

 

 

5.000.000

 

4002

Podsticaji za investicije u proizvodnju audivizuelnih dela

MINISTARSTVO PRIVREDE

800.000.000

 

 

800.000.000

1511

 

Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode

2.744.573.000

200.000.000

 

2.944.573.000

 

0001

Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene

KANCELARIJA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM ULAGANjIMA

2.139.573.000

 

 

2.139.573.000

 

0002

Koordinacija poslova nakon elementarne i druge nepogode

KANCELARIJA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM ULAGANjIMA

605.000.000

 

 

605.000.000

 

4002

Realizacija i upravljanje projektima revitalizacije istraživanja i razvoja u javnom sektoru u Republici Srbiji

KANCELARIJA ZA UPRAVLjANjE JAVNIM ULAGANjIMA

 

200.000.000

 

200.000.000

UKUPNO SEKTOR EKONOMSKA I RAZVOJNA POLITIKA:

25.251.887.000

20.603.436.000

1.009.977.000

46.865.300.000

Sektor – Sudstvo i pravni sistem

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1601

 

Borba protiv korupcije

271.626.000

 

118.727.000

390.353.000

 

0001

Stručna podrška Vladi u borbi protiv korupcije

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

21.087.000

 

 

21.087.000

 

0006

Promovisanje učešća javnosti u zakonodavnom procesu

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

5.000.000

 

 

5.000.000

 

0007

Prevencija korupcije i kontrola u funkciji sprečavanja korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

207.126.000

 

 

207.126.000

 

4002

Obuke u oblasti borbe protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

3.461.000

 

 

3.461.000

 

7004

IPA 2013 – Prevencija i borba protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

7.499.000

 

118.727.000

126.226.000

 

4004

Podizanje svesti javnosti

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

3.731.000

 

 

3.731.000

 

4005

Prikupljanje informacija iz alternativnih izvora o stanju u oblastima predviđenim strateškim okvirom za borbu protiv korupcije

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

1.461.000

 

 

1.461.000

 

4006

Kontrola kvaliteta i sprovođenja planova integriteta

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

1.381.000

 

 

1.381.000

 

4007

Dotacije organizacijama civilnog društva (OCD) za projekte u oblasti borbe protiv korupcije i koordinacioni sastanci

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

8.580.000

 

 

8.580.000

 

4008

Monitoring redovnih izbora za odbornike Skupštine grada Beograda

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

12.300.000

 

 

12.300.000

1602

 

Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

3.827.843.000

266.599.000

1.036.773.000

5.131.215.000

 

0001

Rad saveta Visokog saveta sudstva

VISOKI SAVET SUDSTVA

87.604.000

 

 

87.604.000

 

0002

Rad administrativne kancelarije Visokog saveta sudstva

VISOKI SAVET SUDSTVA

237.852.000

 

 

237.852.000

 

0003

Rad veća Državnog veća tužilaca

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

5.000.000

 

 

5.000.000

 

0004

Rad administrativne kancelarije Državnog veća tužilaca

DRŽAVNO VEĆE TUŽILACA

116.353.000

 

 

116.353.000

 

0005

Materijalna podrška radu pravosudnih organa

MINISTARSTVO PRAVDE

810.001.000

 

806.983.000

1.616.984.000

 

0006

Proces evropskih integracija i normativna podrška radu pravosuđa

MINISTARSTVO PRAVDE

6.000.000

 

83.900.000

89.900.000

 

0008

Upravljanje oduzetom imovinom

DIREKCIJA ZA UPRAVLjANjE ODUZETOM IMOVINOM

60.588.000

 

 

60.588.000

 

0009

Stručno usavršavanje za buduće i postojeće nosioce pravosudne funkcije

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

205.351.000

 

11.350.000

216.701.000

 

0010

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO PRAVDE

1.100.205.000

 

 

1.100.205.000

 

4001

Osnivanje dokumentacionog centra

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

300.000

 

 

300.000

 

5004

Nadogradnja i rekonstrukcija objekta pravosudnih organa u Lazarevcu

MINISTARSTVO PRAVDE

10.000.000

 

 

10.000.000

 

5006

Nabavka neophodne opreme za funkcionisanje pravosudnih organa

MINISTARSTVO PRAVDE

216.517.000

 

1.000

216.518.000

 

5007

Rekonstrukcija i adaptacija objekta „PALATA PRAVDE” u Beogradu

MINISTARSTVO PRAVDE

 

266.599.000

 

266.599.000

 

5009

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Nišu

MINISTARSTVO PRAVDE

60.000.000

 

 

60.000.000

 

5010

Unapređenje smeštajno-tehničkih uslova rada pravosudnih organa

MINISTARSTVO PRAVDE

266.997.000

 

1.000

266.998.000

 

5012

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Pančevu

MINISTARSTVO PRAVDE

30.000.000

 

 

30.000.000

 

7002

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

VISOKI SAVET SUDSTVA

1.464.000

 

23.180.000

24.644.000

 

7002

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

13.611.000

 

111.358.000

124.969.000

 

5011

Rešavanje smeštajno-tehničkih uslova pravosudnih organa u Kragujevcu

MINISTARSTVO PRAVDE

600.000.000

 

 

600.000.000

1603

 

Rad sudova

18.745.123.000

 

3.558.955.000

22.304.078.000

 

0002

Tehnička podrška radu sudova

SUDOVI

63.114.000

 

 

63.114.000

 

0003

Sprovođenje sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

VRHOVNI KASACIONI SUD

137.067.000

 

109.042.000

246.109.000

 

0004

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Vrhovnog kasacionog suda

VRHOVNI KASACIONI SUD

210.940.000

 

4.000

210.944.000

 

0005

Sprovođenje sudskih postupaka Upravnog suda

UPRAVNI SUD

80.805.000

 

56.372.000

137.177.000

 

0006

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Upravnog suda

UPRAVNI SUD

144.058.000

 

6.000

144.064.000

 

0007

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

PRIVREDNI APELACIONI SUD

78.772.000

 

60.742.000

139.514.000

 

0008

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednog apelacionog suda

PRIVREDNI APELACIONI SUD

88.743.000

 

12.000

88.755.000

 

0009

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

104.407.000

 

106.048.000

210.455.000

 

0010

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnog apelacionog suda

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD

188.875.000

 

17.000

188.892.000

 

0011

Sprovođenje sudskih postupaka Apelacionih sudova

APELACIONI SUDOVI

655.267.000

 

204.848.000

860.115.000

 

0012

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Apelacionih sudova

APELACIONI SUDOVI

591.605.000

 

33.254.000

624.859.000

 

0013

Sprovođenje sudskih postupaka Viših sudova

VIŠI SUDOVI

2.336.639.000

 

284.326.000

2.620.965.000

 

0014

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Viših sudova

VIŠI SUDOVI

1.293.129.000

 

90.879.000

1.384.008.000

 

0015

Sprovođenje sudskih postupaka Osnovnih sudova

OSNOVNI SUDOVI

4.969.315.000

 

1.570.761.000

6.540.076.000

 

0016

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Osnovnih sudova

OSNOVNI SUDOVI

4.069.452.000

 

387.264.000

4.456.716.000

 

0017

Sprovođenje sudskih postupaka Privrednih sudova

PRIVREDNI SUDOVI

508.110.000

 

123.585.000

631.695.000

 

0018

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Privrednih sudova

PRIVREDNI SUDOVI

574.158.000

 

47.189.000

621.347.000

 

0019

Sprovođenje sudskih postupaka Prekršajnih sudova

PREKRŠAJNI SUDOVI

1.275.331.000

 

354.203.000

1.629.534.000

 

0020

Administrativna podrška sprovođenju sudskih postupaka Prekršajnih sudova

PREKRŠAJNI SUDOVI

1.347.196.000

 

130.403.000

1.477.599.000

 

7065

Izbori – grad Beograd i nacionalne manjine

UPRAVNI SUD

28.140.000

 

 

28.140.000

1604

 

Rad tužilaštva

4.663.450.000

 

113.473.000

4.776.923.000

 

0002

Tehnička podrška radu tužilaštva

JAVNA TUŽILAŠTVA

7.429.000

 

 

7.429.000

 

0003

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Republičkog javnog tužilaštva

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

18.062.000

 

 

18.062.000

 

0004

Administrativna podrška radu Republičkog javnog tužilaštva

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

90.639.000

 

1.000

90.640.000

 

0005

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za ratne zločine

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

9.071.000

 

1.400.000

10.471.000

 

0006

Administrativna podrška radu Tužilaštva za ratne zločine

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE

87.928.000

 

8.040.000

95.968.000

 

0007

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Tužilaštva za organizovani kriminal

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

41.451.000

 

 

41.451.000

 

0008

Administrativna podrška radu Tužilaštva za organizovani kriminal

TUŽILAŠTVO ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL

240.391.000

 

 

240.391.000

 

0009

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Apelacionih javnih tužilaštava

APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

221.963.000

 

 

221.963.000

 

0010

Administrativna podrška radu Apelacionih javnih tužilaštava

APELACIONA JAVNA TUŽILAŠTVA

62.163.000

 

6.187.000

68.350.000

 

0011

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Viših javnih tužilaštava

VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

1.070.766.000

 

 

1.070.766.000

 

0012

Administrativna podrška radu Viših javnih tužilaštava

VIŠA JAVNA TUŽILAŠTVA

337.826.000

 

28.206.000

366.032.000

 

0013

Sprovođenje tužilačkih aktivnosti Osnovnih javnih tužilaštava

OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

1.719.616.000

 

 

1.719.616.000

 

0014

Administrativna podrška radu Osnovnih javnih tužilaštava

OSNOVNA JAVNA TUŽILAŠTVA

756.145.000

 

69.639.000

825.784.000

1605

 

Zaštita ustavnosti i zakonitosti i ljudskih i manjinskih prava i sloboda 

349.363.000

 

 

349.363.000

 

0001

Ostvarivanje ustavnih nadležnosti, administracija i upravljanje

USTAVNI SUD

349.363.000

 

 

349.363.000

1606

 

Izgradnja, praćenje i unapređenje pravnog sistema

79.714.000

 

 

79.714.000

 

0001

Nadzor nad procesom donošenja propisa i opštih akata u pravnom sistemu

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

79.714.000

 

 

79.714.000

1607

 

Upravljanje izvršenjem krivičnih sankcija

10.197.535.000

19.165.000

2.407.326.000

12.624.026.000

 

7002

IPA 2013 – Sektor pravosuđa

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

45.084.000

 

195.784.000

240.868.000

 

0001

Izvršenje krivičnih sankcija

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

6.319.734.000

 

886.768.000

7.206.502.000

 

5001

Izrada projektno-tehničkih dokumentacija za nove objekte i objekte koje treba rekonstruisati

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

11.580.000

 

 

11.580.000

 

5003

Adaptacija pritvoreničkih blokova u Okružnom zatvoru Beograd

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

65.000.000

 

 

65.000.000

 

5004

Izgradnja novog zatvora u Pančevu

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1.174.401.000

18.165.000

23.701.000

1.216.267.000

 

5006

Izgradnja novog zatvora u Kragujevcu

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

16.000.000

1.000.000

18.500.000

35.500.000

 

5008

Rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta po zavodima u okviru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

55.350.000

 

 

55.350.000

 

5009

KPZ za žene u Požarevcu, izgradnja i rekonstrukcija objekata

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

74.000.000

 

 

74.000.000

 

5010

Izgradnja i rekonstrukcija smeštajnih kapaciteta u KPZ Požarevac-Zabela

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

288.000.000

 

 

288.000.000

 

5011

Radovi na izgradnji novog paviljona u KPZ Sremska Mitrovica

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

213.000.000

 

 

213.000.000

 

5012

Izgradnja kompleksa zatvorenog tipa u OZ Leskovac

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

186.000.000

 

 

186.000.000

 

0002

Podrška licima lišenih slobode

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

1.643.641.000

 

1.280.421.000

2.924.062.000

 

0003

Interna proizvodnja

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

40.954.000

 

524.000

41.478.000

 

0004

Obuke za upošljavanje žena lišenih slobode

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

130.000

 

 

130.000

 

0005

Alternativne sankcije

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

57.561.000

 

1.628.000

59.189.000

 

4001

Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija Srbija projekat „Nova šansa za inkluzijuˮ

UPRAVA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA

7.100.000

 

 

7.100.000

UKUPNO SEKTOR SUDSTVO I PRAVNI SISTEM:

38.134.654.000

285.764.000

7.235.254.000

45.655.672.000

Sektor – Odbrana

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1703

 

Operacije i funkcionisanje MO i VS

67.363.739.000

 

3.120.524.000

70.484.263.000

 

0001

Funkcionisanje MO i VS

MINISTARSTVO ODBRANE

24.690.435.000

 

620.524.000

25.310.959.000

 

0002

Multinacionalne operacije

MINISTARSTVO ODBRANE

1.755.339.000

 

 

1.755.339.000

 

0003

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO ODBRANE

36.684.951.000

 

 

36.684.951.000

 

0004

Vanredne situacije

MINISTARSTVO ODBRANE

72.100.000

 

 

72.100.000

 

0005

Izgradnja i održavanje stambenog prostora

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

 

 

350.000.000

350.000.000

 

0006

Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje sredstava

BUDžETSKI FOND ZA NAORUŽANjE I VOJNU OPREMU

2.000

 

2.020.000.000

2.020.002.000

 

0007

Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti

BUDžETSKI FOND ZA POTREBE VOJNOG OBRAZOVANjA I VOJNE NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI

 

 

130.000.000

130.000.000

 

4001

Popuna ratnih materijalnih rezervi

MINISTARSTVO ODBRANE

240.000.000

 

 

240.000.000

 

4002

Stambeno kreditiranje

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE STAMBENIH POTREBA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU ODBRANE

300.000.000

 

 

300.000.000

 

5004

Modernizacija školskih i borbenih aviona

MINISTARSTVO ODBRANE

540.913.000

 

 

540.913.000

 

0008

Funkcionisanje sistema specijalnih veza

BUDžETSKI FOND ZA POTREBE SISTEMA SPECIJALNIH VEZA

483.122.000

 

 

483.122.000

 

4009

Objekat KN-25 na VA

MINISTARSTVO ODBRANE

30.000.000

 

 

30.000.000

 

4010

Strelište na VA

MINISTARSTVO ODBRANE

30.000.000

 

 

30.000.000

 

4011

Hangar na a. Niš

MINISTARSTVO ODBRANE

76.000.000

 

 

76.000.000

 

4008

Modernizacija i remont sredstava NVO

MINISTARSTVO ODBRANE

2.460.877.000

 

 

2.460.877.000

UKUPNO SEKTOR ODBRANA:

67.363.739.000

 

3.120.524.000

70.484.263.000

Sektor – Zdravstvo

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1801

 

Uređenje i nadzor u oblasti zdravstva

1.047.226.000

 

 

1.047.226.000

 

0001

Uređenje zdravstvenog sistema

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

61.855.000

 

 

61.855.000

 

0002

Nadzor zdravstvenih ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

85.696.000

 

 

85.696.000

 

0003

Sanitarni nadzor

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

321.262.000

 

 

321.262.000

 

0004

Nadzor u oblasti lekova i medicinskih sredstava i psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prekursora

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

31.797.000

 

 

31.797.000

 

4001

Otpremnine za višak zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

400.000.000

 

 

400.000.000

 

0007

Administracija i upravljanje

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

146.616.000

 

 

146.616.000

1802

 

Preventivna zdravstvena zaštita

1.050.919.000

 

 

1.050.919.000

 

0001

Podrška radu instituta „Dr Milan Jovanović Batut”

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

183.800.000

 

 

183.800.000

 

0002

Podrška radu instituta i zavoda za javno zdravlje

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

753.500.000

 

 

753.500.000

 

0003

Omasovljavanje dobrovoljnog davalaštva krvi

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

36.000.000

 

 

36.000.000

 

0004

Virusološki nadzor infektivnih bolesti (Institut „Torlak”)

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

5.000.000

 

 

5.000.000

 

0005

Prevencija širenja humanog besnila (Zavod „Luj Paster”)

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.500.000

 

 

1.500.000

 

0010

Unapređenje dostupnosti zdravstvene zaštite romskoj populaciji

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

39.650.000

 

 

39.650.000

 

0011

Stručni i operativni poslovi u oblasti borbe protiv droga

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA

18.969.000

 

 

18.969.000

 

4001

Detekcija virusa Zapadnog Nila u populacijama komaraca na teritoriji Republike Srbije

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.000.000

 

 

1.000.000

 

4002

Detekcija izazivača Lajmske bolesti i virusnog, krpeljskog encefalitisa na populaciji krpelja

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.000.000

 

 

1.000.000

 

4009

Sprečavanje nastanka slepila kod prevremeno rođene dece

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.000.000

 

 

1.000.000

 

4010

Telefonsko savetovalište „Halo beba”

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

3.000.000

 

 

3.000.000

 

4012

Prevencije oboljenja izazvanih humanim papiloma virusom

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.500.000

 

 

1.500.000

 

0012

Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

5.000.000

 

 

5.000.000

1803

 

Razvoj kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite

952.795.000

 

21.602.000

974.397.000

 

0004

Zdravstvena zaštita lica na izdržavanju kazne zatvora i pružanje hitne medicinske pomoći osobama nepoznatog prebivališta i drugim licima koja ovo pravo ne ostvaruju na drugačiji način

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

180.000.000

 

 

180.000.000

 

0005

Lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji

BUDžETSKI FOND ZA LEČENjE OBOLjENjA, STANjA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI

258.944.000

 

10.002.000

268.946.000

 

0006

Programi Crvenog krsta Srbije

BUDžETSKI FOND ZA FINANSIRANjE CRVENOG KRSTA SRBIJE

300.000.000

 

 

300.000.000

 

4003

Unapređenje kvaliteta rada Odeljenja za tipizaciju tkiva

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

5.000.000

 

 

5.000.000

 

4004

Podrška zdravstvenoj zaštiti obolelih od hemofilije i drugih urođenih koagulopatija

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

2.000.000

 

 

2.000.000

 

4005

Obezbeđivanje uslova za transplantaciju organa kod odraslih

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

3.000.000

 

 

3.000.000

 

4006

Izgradnja i opremanje banke krvi pupčenika i sterilnog bloka

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

15.000.000

 

 

15.000.000

 

4014

IPA 2010 – Razvoj službi palijativnog zbrinjavanja u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

5.000.000

 

 

5.000.000

 

4017

Podrška lečenju zavisnika od droga supstitucionom terapijom

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.000.000

 

 

1.000.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.418.000

 

11.600.000

13.018.000

 

0008

Izvršavanje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, obaveznog lečenja alkoholičara i zavisnika od droga

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

100.000.000

 

 

100.000.000

 

0009

Javna ovlašćenja poverena Crvenom krstu Srbije

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

15.000.000

 

 

15.000.000

 

0007

Uređenje Uprave u oblasti biomedicine

UPRAVA ZA BIOMEDICINU

26.433.000

 

 

26.433.000

 

4018

Podsticaj razvoja transplantacionih timova

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

40.000.000

 

 

40.000.000

1807

 

Razvoj infrastrukture zdravstvenih ustanova

3.833.923.000

2.441.382.000

307.184.000

6.582.489.000

 

0001

Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

2.551.591.000

 

 

2.551.591.000

 

0002

Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova na lokalnom nivou

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

30.000.000

 

 

30.000.000

 

4001

Informatizacija zdravstvenog sistema u jedinstveni informacioni sistem

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

600.000.000

 

 

600.000.000

 

4002

Koordinacija, nadzor i kontrola rekonstrukcije kliničkih centara Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

109.750.000

 

 

109.750.000

 

7031

IPA 2013 – PROGRES

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

93.136.000

 

287.945.000

381.081.000

 

4003

Rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije, Beograd

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

16.000.000

500.000.000

 

516.000.000

 

4004

Rekonstrukcija Kliničkog centra Kragujevac

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.800.000

100.000.000

 

101.800.000

 

4005

Rekonstrukcija Kliničkog centra Niš

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

140.800.000

427.672.000

 

568.472.000

 

4006

Rekonstrukcija Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

4.500.000

436.800.000

 

441.300.000

 

4007

Razvoj zdravstva 2

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

 

976.910.000

 

976.910.000

 

4008

Program „Intereg“ IPA – CBC Rumunija – Srbija

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

286.346.000

 

19.239.000

305.585.000

1808

 

Podrška ostvarenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

7.700.000.000

 

 

7.700.000.000

 

0001

Zdravstvena zaštita lica koja se smatraju osiguranicima po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

3.500.000.000

 

 

3.500.000.000

 

0002

Naknada zarade u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

2.700.000.000

 

 

2.700.000.000

 

0003

Zdravstvena zaštita osiguranih lica obolelih od retkih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.500.000.000

 

 

1.500.000.000

1809

 

Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja

41.036.000

 

3.001.000

44.037.000

 

0001

Podrška radu Kancelarije za kontrolu duvana

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

3.000.000

 

 

3.000.000

 

0002

Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

6.000.000

 

3.001.000

9.001.000

 

0003

Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti kardiovaskularne zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

8.000.000

 

 

8.000.000

 

4001

Rana detekcija i prevencija tipa 2 dijabetesa

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.000.000

 

 

1.000.000

 

4003

Unapređenje dijagnostike i terapije u lečenju hroničnih bolesti u Republici Srbiji

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

20.071.000

 

 

20.071.000

 

4004

„Lazina kuća od srca“

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.200.000

 

 

1.200.000

 

4005

Implementacija Nacionalnog programa za palijativno zbrinjavanje dece

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

1.765.000

 

 

1.765.000

UKUPNO SEKTOR ZDRAVSTVO:

14.625.899.000

2.441.382.000

331.787.000

17.399.068.000

Sektor – Vere i dijaspora

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

1901

 

Saradnja države sa crkvama i verskim zajednicama

1.032.531.000

 

 

1.032.531.000

 

0001

Podrška radu sveštenika, monaha i verskih službenika 

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

62.000.000

 

 

62.000.000

 

0002

Podrška sveštenstvu i monaštvu na Kosovu i Metohiji

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

63.500.000

 

 

63.500.000

 

0003

Podrška srednjem teološkom obrazovanju

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

119.110.000

 

 

119.110.000

 

0004

Podrška visokom teološkom obrazovanju

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

30.400.000

 

 

30.400.000

 

0005

Zaštita verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

186.000.000

 

 

186.000.000

 

0006

Podrška za gradnju i obnovu verskih objekata

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

211.000.000

 

 

211.000.000

 

0007

Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije 

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

59.500.000

 

 

59.500.000

 

0008

Penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

260.000.000

 

 

260.000.000

 

0009

Administracija i upravljanje

UPRAVA ZA SARADNjU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

41.021.000

 

 

41.021.000

1902

 

Saradnja s dijasporom i Srbima u regionu

165.010.000

 

 

165.010.000

 

0001

Zaštita prava i interesa pripadnika dijaspore i Srba u regionu

UPRAVA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

57.430.000

 

 

57.430.000

 

0002

Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta dijaspore i Srba u regionu

UPRAVA ZA SARADNjU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU

107.580.000

 

 

107.580.000

UKUPNO SEKTOR VERE I DIJASPORA:

1.197.541.000

 

 

1.197.541.000

Sektor – Obrazovanje

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

2001

 

Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

1.626.949.000

10.941.000

234.395.000

1.872.285.000

 

0001

Utvrđivanje zakonskih okvira i praćenje razvoja obrazovanja na svim nivoima

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

282.959.000

 

6.489.000

289.448.000

 

0002

Stručno-pedagoški nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

189.812.000

 

 

189.812.000

 

0003

Inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i zavoda

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

55.332.000

 

 

55.332.000

 

0004

Administracija i upravljanje u oblasti obrazovanja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

202.726.000

 

 

202.726.000

 

0005

Razvoj programa i udzbenika

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

128.537.000

 

9.000.000

137.537.000

 

0006

Stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

5.000.000

 

 

5.000.000

 

0007

Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

94.497.000

 

10.500.000

104.997.000

 

0008

Osiguranje kvaliteta u sistemu obrazovanja

ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

75.041.000

 

22.626.000

97.667.000

 

0009

Pružanje stručne podrške ustanovama u domenima vrednovanja i samovrednovanja

ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

9.400.000

 

1.100.000

10.500.000

 

0010

Istraživanje i vrednovanje u obrazovanju

ZAVOD ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA

3.268.000

 

 

3.268.000

 

0011

Unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

33.420.000

 

 

33.420.000

 

0012

Povećanje dostupnosti obrazovanja i vaspitanja, prevencija osipanja i diskriminacije

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

4.000.000

 

25.170.000

29.170.000

 

0013

Podrška integraciji u evropski obrazovni prostor

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

80.138.000

 

3.000

80.141.000

 

4004

Unapređivanje jezičkih kompentencija u školama u Republici Srbiji

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

8.500.000

 

 

8.500.000

 

4005

Realizacija međunarodnih istraživanja u obrazovanju

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

32.140.000

10.941.000

 

43.081.000

 

4009

Razvoj regionalnih obrazovnih politika

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

7.950.000

 

 

7.950.000

 

4010

Razvoj okvira kvalifikacija Republike Srbije

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

3.000.000

 

4.607.000

7.607.000

 

4011

Podrška projektima od značaja za obrazovanje

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

10.000.000

 

 

10.000.000

 

7024

IPA 2014 – Sektor podrške zapošljavanju mladih i aktivnoj inkluziji

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

573.000

 

52.597.000

53.170.000

 

7025

IPA 2014 – Sektor celoživotnog učenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

976.000

 

97.600.000

98.576.000

 

0015

Polaganje ispita za licencu, direktore i sekretare ustanova

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

40.500.000

 

 

40.500.000

 

7052

Transnacionalni program Dunav 2014-2020

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA

3.500.000

 

 

3.500.000

 

4013

Duh mladosti – promocija dualnog obrazovanja u Srbiji

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

25.000.000

 

 

25.000.000

 

4015

Podrška radu fondacije dr Zoran Đinđić

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

10.000.000

 

 

10.000.000

 

4016

Podrška programu digitalizacije u oblasti nacionalnog prosvetnog sistema

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

301.471.000

 

4.703.000

306.174.000

 

4017

Razvoj i unapređivanje preduzetničkog obrazovanja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

19.209.000

 

 

19.209.000

2002

 

Predškolsko vaspitanje

2.260.980.000

264.935.000

 

2.525.915.000

 

0001

Podrška realizaciji četvoročasovnog pripremnog predškolskog programa

OSNOVNO OBRAZOVANjE

2.260.980.000

 

 

2.260.980.000

 

4001

Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

OSNOVNO OBRAZOVANjE

 

264.935.000

 

264.935.000

2003

 

Osnovno obrazovanje

65.488.685.000

460.416.000

14.449.823.000

80.398.924.000

 

0001

Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja

OSNOVNO OBRAZOVANjE

64.159.501.000

 

13.176.669.000

77.336.170.000

 

0003

Dopunska škola u inostranstvu

OSNOVNO OBRAZOVANjE

150.000.000

 

 

150.000.000

 

0004

Takmičenje učenika osnovnih škola

OSNOVNO OBRAZOVANjE

7.500.000

 

 

7.500.000

 

0006

Modernizacija infrastrukture osnovnih škola

OSNOVNO OBRAZOVANjE

144.700.000

448.433.000

1.273.153.000

1.866.286.000

 

0007

Podrška realizaciji procesa nastave u osnovnim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

OSNOVNO OBRAZOVANjE

50.442.000

 

 

50.442.000

 

4001

Nabavka nastavnih sredstava za učenike, polaznike i ustanove

OSNOVNO OBRAZOVANjE

631.400.000

 

1.000

631.401.000

 

4002

Energetska efikasnost u javnim zgradama – osnovno obrazovanje

OSNOVNO OBRAZOVANjE

 

11.983.000

 

11.983.000

 

0008

Tehnička podrška sprovođenju završnog ispita

OSNOVNO OBRAZOVANjE

20.000.000

 

 

20.000.000

 

0009

Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama

OSNOVNO OBRAZOVANjE

17.942.000

 

 

17.942.000

 

4003

Nastavni sadržaji kroz digitalni udzbenik/digitalnu učionicu

OSNOVNO OBRAZOVANjE

307.200.000

 

 

307.200.000

2004

 

Srednje obrazovanje

30.769.598.000

365.596.000

8.291.281.000

39.426.475.000

 

0001

Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih

SREDNjE OBRAZOVANjE

29.959.939.000

 

1.919.973.000

31.879.912.000

 

0003

Podrška radu škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju

SREDNjE OBRAZOVANjE

555.659.000

 

5.355.134.000

5.910.793.000

 

0004

Takmičenje učenika srednjih škola

SREDNjE OBRAZOVANjE

25.000.000

 

 

25.000.000

 

0005

Rad sa talentovanim i darovitim učenicima

SREDNjE OBRAZOVANjE

15.000.000

 

 

15.000.000

 

0006

Modernizacija infrastrukture srednjih škola

SREDNjE OBRAZOVANjE

108.800.000

333.197.000

1.016.172.000

1.458.169.000

 

0008

Podrška realizaciji procesa nastave u srednjim školama na teritoriji AP Kosovo i Metohija

SREDNjE OBRAZOVANjE

69.200.000

 

 

69.200.000

 

4001

Optimizacija mreže srednjih škola

SREDNjE OBRAZOVANjE

10.000.000

 

2.000

10.002.000

 

4002

Reforma opšteg srednjeg obrazovanja

SREDNjE OBRAZOVANjE

20.000.000

 

 

20.000.000

 

4003

Energetska efikasnost u javnim zgradama – srednje obrazovanje

SREDNjE OBRAZOVANjE

 

32.399.000

 

32.399.000

 

0009

Tehnička podrška sprovođenju upisa učenika u srednje škole

SREDNjE OBRAZOVANjE

6.000.000

 

 

6.000.000

2005

 

Visoko obrazovanje

27.127.077.000

 

15.327.624.000

42.454.701.000

 

0003

Modernizacija infrastrukture ustanova visokog obrazovanja

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

59.000.000

 

 

59.000.000

 

0004

Podrška radu Univerziteta u Beogradu

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

9.645.857.000

 

8.823.241.000

18.469.098.000

 

0005

Podrška radu Univerziteta u Novom Sadu

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

5.317.778.000

 

1.062.073.000

6.379.851.000

 

0006

Podrška radu Univerziteta u Kragujevcu

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

2.199.538.000

 

933.515.000

3.133.053.000

 

0007

Podrška radu Univerziteta u Nišu

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

2.926.346.000

 

1.261.754.000

4.188.100.000

 

0008

Podrška radu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

2.106.099.000

 

280.116.000

2.386.215.000

 

0009

Podrška radu Državnog univerziteta u Novom Pazaru

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

382.667.000

 

48.957.000

431.624.000

 

0010

Podrška radu Univerziteta umetnosti

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

1.130.804.000

 

154.993.000

1.285.797.000

 

0011

Podrška radu visokih škola

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

2.958.315.000

 

2.762.975.000

5.721.290.000

 

0012

Podrška otvorenosti visokog obrazovanja

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

137.473.000

 

 

137.473.000

 

0013

Podrška realizaciji doktorskih studija

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

200.000.000

 

 

200.000.000

 

0014

Razvoj visokog obrazovanja

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

53.200.000

 

 

53.200.000

 

4005

Podrška radu ENIC/NARIC centra

VIŠE I UNIVERZITETSKO OBRAZOVANjE

10.000.000

 

 

10.000.000

2007

 

Podrška u obrazovanju učenika i studenata

10.597.221.000

312.143.000

1.589.315.000

12.498.679.000

 

0001

Sistem ustanova učeničkog standarda

UČENIČKI STANDARD

2.991.612.000

 

279.777.000

3.271.389.000

 

0002

Modernizacija infrastrukture ustanova učeničkog standarda

UČENIČKI STANDARD

99.200.000

141.004.000

88.687.000

328.891.000

 

0003

Individualna pomoć učenicima

UČENIČKI STANDARD

724.000.000

 

38.142.000

762.142.000

 

0004

Sistem ustanova studentskog standarda

STUDENTSKI STANDARD

4.601.705.000

 

662.737.000

5.264.442.000

 

0005

Modernizacija infrastrukture ustanova studentskog standarda

STUDENTSKI STANDARD

118.737.000

171.139.000

510.972.000

800.848.000

 

0006

Individualna pomoć studentima

STUDENTSKI STANDARD

1.891.967.000

 

 

1.891.967.000

 

0007

Unapređenje studentskog stvaralaštva

STUDENTSKI STANDARD

170.000.000

 

9.000.000

179.000.000

UKUPNO SEKTOR OBRAZOVANjE:

137.870.510.000

1.414.031.000

39.892.438.000

179.176.979.000

Sektor – Politički sistem

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

2101

 

Politički sistem

3.367.924.000

 

 

3.367.924.000

 

0001

Vršenje poslaničke funkcije

NARODNA SKUPŠTINA

638.139.000

 

 

638.139.000

 

0002

Podrška radu Republičke izborne komisije 

NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

29.251.000

 

 

29.251.000

 

0003

Stručna i administrativno – tehnička podrška radu poslanika

NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

1.335.827.000

 

 

1.335.827.000

 

0004

Obavljanje stručnih i drugih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsednika Republike

PREDSEDNIK REPUBLIKE

198.177.000

 

 

198.177.000

 

0005

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata

MINISTARSTVO FINANSIJA

1.038.030.000

 

 

1.038.030.000

 

4001

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina 2018

NARODNA SKUPŠTINA – STRUČNE SLUŽBE

128.500.000

 

 

128.500.000

2102

 

Podrška radu Vlade

3.100.254.000

 

 

3.100.254.000

 

0001

Stručni i operativni poslovi kabineta predsednika Vlade

KABINET PREDSEDNIKA VLADE

25.846.000

 

 

25.846.000

 

0002

Stručni i operativni poslovi kabineta prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova

KABINET PRVOG POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

31.882.000

 

 

31.882.000

 

0004

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

35.377.000

 

 

35.377.000

 

0005

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

18.610.000

 

 

18.610.000

 

0008

Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

376.361.000

 

 

376.361.000

 

0011

Letačka operativa

AVIO-SLUŽBA VLADE

74.565.000

 

 

74.565.000

 

0012

Tehnička operativa

AVIO-SLUŽBA VLADE

112.510.000

 

 

112.510.000

 

0013

Plovidbenost vazduhoplova

AVIO-SLUŽBA VLADE

103.291.000

 

 

103.291.000

 

0014

Stručni i administrativni poslovi u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini

KANCELARIJA ZA KOORDINACIONE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU SA PRIVREMENIM INSTITUCIJAMA SAMOUPRAVE U PRIŠTINI

37.815.000

 

 

37.815.000

 

0016

Medijsko praćenje rada Vlade

KANCELARIJA ZA SARADNjU S MEDIJIMA

40.867.000

 

 

40.867.000

 

4001

Izgradnja hangara i pratećih objekata

AVIO-SLUŽBA VLADE

2.000

 

 

2.000

 

4002

Kontribucija Republike Srbije prema UNDP Srbija

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

163.650.000

 

 

163.650.000

 

0017

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

300.000.000

 

 

300.000.000

 

0018

Stručni i operativni poslovi kabineta potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova

KABINET POTPREDSEDNIKA VLADE I MINISTRA UNUTRAŠNjIH POSLOVA

20.978.000

 

 

20.978.000

 

0019

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i javna preduzeća

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA

26.485.000

 

 

26.485.000

 

4003

Podrška sprovođenju mera populacione politike na teritoriji Republike Srbije

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA DEMOGRAFIJU I POPULACIONU POLITIKU

300.000.000

 

 

300.000.000

 

4004

Podrška sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽENOG ZA REGIONALNI RAZVOJ I JAVNA PREDUZEĆA

823.515.000

 

 

823.515.000

 

0020

Stručna i administrativna podrška sprovođenju politika nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa ruskom federacijom i Narodnom Republikom Kinom

KANCELARIJA NACIONALNOG SAVETA ZA KOORDINACIJU SARADNjE SA RUSKOM FEDERACIJOM I NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

50.000.000

 

 

50.000.000

 

0021

Stručni i operativni poslovi kabineta ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

36.190.000

 

 

36.190.000

 

4007

Podrška otvaranju regionalnih inovacionih startap centara

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

250.000.000

 

 

250.000.000

 

4009

Podrška razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

100.000.000

 

 

100.000.000

 

4011

Promocija i popularizacija inovacija i inovacionog preduzetništva

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

57.810.000

 

 

57.810.000

 

4010

Godišnji simpozijum „World Minds Belgrade”

KABINET MINISTRA BEZ PORTFELjA ZADUŽEN ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

36.000.000

 

 

36.000.000

 

7067

Nagradna igra „Uzmi račun i pobedi”

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

78.500.000

 

 

78.500.000

UKUPNO SEKTOR POLITIČKI SISTEM:

6.468.178.000

 

 

6.468.178.000

Sektor – Servisiranje javnog duga

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

2201

 

Upravljanje javnim dugom

756.512.657.000

 

 

756.512.657.000

 

0001

Servisiranje domaćeg javnog duga

UPRAVA ZA JAVNI DUG

365.399.000.000

 

 

365.399.000.000

 

0002

Servisiranje spoljnog javnog duga

UPRAVA ZA JAVNI DUG

360.745.000.000

 

 

360.745.000.000

 

0003

Plaćanje po garancijama

UPRAVA ZA JAVNI DUG

29.370.000.000

 

 

29.370.000.000

 

0004

Zaduživanje emitovanjem državnih hartija od vrednosti

UPRAVA ZA JAVNI DUG

150.000.000

 

 

150.000.000

 

0005

Administracija i upravljanje

UPRAVA ZA JAVNI DUG

848.657.000

 

 

848.657.000

UKUPNO SEKTOR SERVISIRANjE JAVNOG DUGA:

756.512.657.000

 

 

756.512.657.000

Sektor – Finansijski i fiskalni sistem

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

2301

 

Uređenje, upravljanje i nadzor finansijskog i fiskalnog sistema

15.457.017.000

 

306.084.000

15.763.101.000

 

0001

Revizija sistema sprovođenja programa pretpristupne pomoći EU

KANCELARIJA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLjANjA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE

49.164.000

 

 

49.164.000

 

0004

Administrativna podrška upravljanju finansijskim i fiskalnim sistemom

MINISTARSTVO FINANSIJA

650.888.000

 

 

650.888.000

 

0008

Trezorsko poslovanje

UPRAVA ZA TREZOR

2.060.717.000

 

 

2.060.717.000

 

0009

Informaciona podrška trezorskom poslovanju

UPRAVA ZA TREZOR

422.900.000

 

 

422.900.000

 

0010

Regulacija proizvodnje i prometa duvana i duvanskih proizvoda

UPRAVA ZA DUVAN

26.297.000

 

 

26.297.000

 

0011

Sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma

UPRAVA ZA SPREČAVANjE PRANjA NOVCA

96.006.000

 

 

96.006.000

 

0012

Makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

MINISTARSTVO FINANSIJA

38.259.000

 

 

38.259.000

 

0013

Priprema i analiza budzeta

MINISTARSTVO FINANSIJA

75.488.000

 

 

75.488.000

 

0014

Upravljanje sredstvima EU i proces evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva finansija

MINISTARSTVO FINANSIJA

10.868.333.000

 

 

10.868.333.000

 

4001

IPA 2008 – Podrška uvođenju decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

102.760.000

 

 

102.760.000

 

4002

Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave za trezor

UPRAVA ZA TREZOR

164.900.000

 

 

164.900.000

 

4004

IPA program prekogranične saradnje Mađarska- Srbija

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.900.000

 

 

5.900.000

 

5002

Proširenje i tehnološko unapređenje kapaciteta u cilju efikasnijeg poslovanja

UPRAVA ZA TREZOR

200.000.000

 

 

200.000.000

 

5005

Unapređenje automatizacije poslovnih procesa

UPRAVA ZA TREZOR

41.500.000

 

 

41.500.000

 

7003

IPA 2013 – Reforma javne uprave

MINISTARSTVO FINANSIJA

5.971.000

 

209.704.000

215.675.000

 

5006

Centralni registar faktura

UPRAVA ZA TREZOR

70.000.000

 

 

70.000.000

 

5007

Reforma računovodstva

UPRAVA ZA TREZOR

180.000.000

 

 

180.000.000

 

5008

Rezervna i „bekap” lokacija

UPRAVA ZA TREZOR

130.000.000

 

 

130.000.000

 

5009

Centralizovani obračun zarada

UPRAVA ZA TREZOR

50.000.000

 

 

50.000.000

 

5011

Uvođenje indirektnih korisnika budzeta

UPRAVA ZA TREZOR

50.000.000

 

 

50.000.000

 

0015

Sprovođenje drugostepenog poreskog i carinskog postupka

MINISTARSTVO FINANSIJA

134.970.000

 

 

134.970.000

 

7061

IPA 2014 – Pomoć pristupanju EU

MINISTARSTVO FINANSIJA

964.000

 

96.380.000

97.344.000

 

4003

Unapređenje i održavanje Sistema za pripremu budzeta – BIS

MINISTARSTVO FINANSIJA

32.000.000

 

 

32.000.000

2302

 

Upravljanje poreskim sistemom i poreskom administracijom

9.822.002.000

 

14.000.000

9.836.002.000

 

0001

Utvrđivanje, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda

PORESKA UPRAVA

8.386.193.000

 

 

8.386.193.000

 

0002

Podrška poreske administracije pri upravljanju poreskim sistemom 

PORESKA UPRAVA

855.435.000

 

 

855.435.000

 

0003

Normativno uređenje fiskalnog sistema

MINISTARSTVO FINANSIJA

47.166.000

 

 

47.166.000

 

5001

Modernizacija informacionog sistema Poreske uprave

PORESKA UPRAVA

467.208.000

 

 

467.208.000

 

7010

IPA Podrška za učešće u programima EU

PORESKA UPRAVA

11.000.000

 

14.000.000

25.000.000

 

4001

Reforma poreske uprave

PORESKA UPRAVA

55.000.000

 

 

55.000.000

2303

 

Upravljanje carinskim sistemom i carinskom administracijom

5.556.426.000

 

329.327.000

5.885.753.000

 

0001

Obezbeđenje funkcionisanja utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda iz nadležnosti carinske službe

UPRAVA CARINA

4.381.866.000

 

 

4.381.866.000

 

0002

Podrška informacionom sistemu carinske službe

UPRAVA CARINA

673.250.000

 

 

673.250.000

 

0003

Normativno uređenje carinskog sistema

MINISTARSTVO FINANSIJA

23.057.000

 

 

23.057.000

 

4001

IPA 2013 – Podrška za modernizaciju uprave carina i unapređenje upravljanja granicom

UPRAVA CARINA

46.395.000

 

277.884.000

324.279.000

 

4002

Investiciono ulaganje u zgrade i objekte u sastavu Uprave carina

UPRAVA CARINA

34.285.000

 

 

34.285.000

 

5001

Izgradnja graničnog prelaza Gostun

UPRAVA CARINA

70.659.000

 

 

70.659.000

 

5003

Izgradnja graničnog prelaza Vatin

UPRAVA CARINA

22.355.000

 

 

22.355.000

 

5004

Izgradnja graničnog prelaza Bajina Bašta

UPRAVA CARINA

1.040.000

 

 

1.040.000

 

5006

Izgradnja graničnog prelaza Sot

UPRAVA CARINA

125.000.000

 

 

125.000.000

 

5008

Izgradnja kompleksa carinske ispostave pri GP Gradina

UPRAVA CARINA

158.000.000

 

 

158.000.000

 

7010

IPA Podrška za učešće u programima EU

UPRAVA CARINA

15.120.000

 

16.700.000

31.820.000

 

7018

IPA 2014 – Sektor unutrašnjih poslova

UPRAVA CARINA

5.005.000

 

28.511.000

33.516.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

UPRAVA CARINA

394.000

 

6.232.000

6.626.000

2304

 

Revizija javnih sredstava

665.547.000

 

6.039.000

671.586.000

 

0001

Sprovođenje postupaka revizije

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

665.167.000

 

22.000

665.189.000

 

7030

IPA 2013 – Podrška evropskim integracijama i priprema projekata za 2014 – 2020

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

380.000

 

6.017.000

6.397.000

2305

 

Praćenje i predlaganje mera za veću fiskalnu odgovornost

42.310.000

 

 

42.310.000

 

0001

Stručna analiza fiskalne politike

FISKALNI SAVET

42.310.000

 

 

42.310.000

UKUPNO SEKTOR FINANSIJSKI I FISKALNI SISTEM:

31.543.302.000

 

655.450.000

32.198.752.000

Sektor – Intervencijski programi i rezerve

Šifra PR

ŠifraPA/PJ

Naziv programske klasifikacije

Korisnik budzetskih sredstava

Izvor 01

Izvori10, 11

Ostali izvori

Ukupna sredstva

2401

 

Upravljanje robnim rezervama

1.983.822.000

 

2.000.000.000

3.983.822.000

 

0002

Obrazovanje, obnavljanje, smeštaj i čuvanje robnih rezervi

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

1.339.522.000

 

2.000.000.000

3.339.522.000

 

0003

Skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

244.300.000

 

 

244.300.000

 

4001

Izgradnja i održavanje rezervoara na Instalaciji „Smederevo” u Smederevu

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

100.000.000

 

 

100.000.000

 

5001

Skladište naftnih derivata „Požega” u Požegi

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

300.000.000

 

 

300.000.000

2402

 

Intervencijska sredstva

3.002.000.000

 

 

3.002.000.000

 

0001

Tekuća budzetska rezerva

MINISTARSTVO FINANSIJA

3.000.000.000

 

 

3.000.000.000

 

0002

Stalna budzetska rezerva

MINISTARSTVO FINANSIJA

2.000.000

 

 

2.000.000

2403

 

Upravljanje obaveznim rezervama

4.358.735.000

 

 

4.358.735.000

 

0001

Formiranje i održavanje obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa

UPRAVA ZA REZERVE ENERGENATA

4.358.735.000

 

 

4.358.735.000

UKUPNO SEKTOR INTERVENCIJSKI PROGRAMI I REZERVE:

9.344.557.000

 

2.000.000.000

11.344.557.000

UKUPNO:

1.707.838.861.000

66.121.047.000

80.224.976.000

1.854.184.884.000

Ostavite komentar