Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O ODREĐIVANjU GRANIČNIH

PRELAZA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE I BOSNE I

HERCEGOVINE

Član 1.

Ovim zakonom potvrđuje se Sporazum o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine, potpisan 24. februara 2005. godine u Sarajevu, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima naroda Bosne i Hercegovine (hrvatskom, bosanskom i srpskom).

Član 2.

Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Član 3.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

OBRAZLOŽENjE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o određivanju graničnih prelaza između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine sadržan je članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije po kome je Narodna skupština nadležna da potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Sporazum o graničnim prelazima potpisan je sa ciljem pravnog regulisanja pitanja funkcionisanja graničnih prelaza, koji su 1992. godine otvoreni jednostranim odlukama dve strane radi saobraćaja ljudi i roba. Granični prelazi koji sada funkcionišu, posle stupanja na snagu Sporazuma o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom saobraćaju, biće prekategorisani u međunarodne ili granične prelaze za pogranični saobraćaj preko kojih će prelaziti samo lokalno stanovništvo, a oni koji nisu navedeni u Sporazumu, jer preko njih nema značajnijeg prelaska ljudi, zbog smanjenja troškova treba da budu zatvoreni.

III. OBRAZLOŽENjE POJEDINIH REŠENjA

Sporazum je izrađen u skladu sa drugim odgovarajućim sporazumima. Na osnovu procena stručnih organa dve strane (ministarstva unutrašnjih poslova, carine i drugi resorni organi) izvršena je kategorizacija graničnih prelaza, kao granični prelazi I kategorije – za međunarodni robni i putnički saobraćaj, za međunarodni železnički saobraćaj i granični prelazi II katergorije – za međunarodni punički saobraćaj. Svi granični prelazi koji sada funkcionišu, posle stupanja na snagu ovog sporazuma, zadržaće postojeću lokaciju i kategoriju, osim jednog koji će biti prekategorisan u granični prelaz I kategorije. Nadzor nad sprovođenjem ovog sporazuma vršiće Mešovita komisija za granične prelaze, koju će činiti predstavnici nadležnih organa dveju strana za otvaranje novih i prekategorizaciju i modernizaciju postojećih graničnih prelaza.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Član 4.

Sporazum se potvrđuje u delu koji se odnosi na Republiku Srbiju.

Sporazum se ne potvrđuje u delovima koji se odnose na Crnu Goru, i to:

– u članu 1. deo I GRANIČNI PRELAZI ZA MEĐUNARODNI ROBNI I PUTNIČKI SAOBRAĆAJ, pod A) Granični prelazi za međunarodni drumski saobraćaj; tačka 7. Metaljka – Metaljka; tačka 8. Šćepan polje – Hum; tačka 9. Vraćenovići – Deleuša i tačka 10. Ilijino Brdo – Klobuk, i

– u članu 1. deo II GRANIČNI PRELAZI ZA MEĐUNARODNI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ tačka 4. Šula – Vitina, i tačka 5. Sitnica – Zupci.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ostavite komentar