Uredba o proglašenju parka prirode „Radanˮ

PRILOG

OPIS GRANICE I KARTOGRAFSKI PRIKAZ PARKA PRIRODE „RADANˮ

Granica Parka prirode „Radanˮ celom dužinom prati granicu katastarskih opština. Granica počinje od Caričinog grada 7 km severozapadno od Lebana od međe opština Bojnik i Lebane, tj. tromeđe KO Mijajlica, Sekicol i Štulac i prati spoljnu granicu KO Štulac ka jugu do međe sa KO Lalinovac odakle nastavlja na zapad spoljnom granicom KO Svinjarica, Bačevina, Slišane, Petrovac, Gajtan, Drence, Svinjište, Zagrađe do međe sa KO Ivan Kula odakle nastavlja na severoistok spoljnom granicom KO Zagrađe, Svinjište, Gajtan, do KO Prolom odakle nastavlja ka zapadu spoljnom granicom KO Prolom, Mehane, Zebica, opet Mehane, Dešiška sve do naselja Rača odakle nastavlja ka severu spoljnom granicom KO Dešiška, Rudare, Visoka do međe sa KO Kastarat odakle kreće ka istoku prateći spoljnu granicu KO Visoka, Kosmača, Tovrljane, Arbanaška, Vlasa, Bogujevac, Donji Statovac, Dragi Deo, Bublica, Brestovac sve do međe sa KO Donje Kunjevce odakle kreće prema jugozapadu spoljnom granicom KO Brestovac, Magaš- Dobra Voda do međe sa KO Vujanovo odakle ponovo kreće ka jugoistoku spoljnom granicom KO Ivanje, Orane, Slišane, do KO Slišane odakle nastavlja na istok spoljnom granicom KO Bačevina, Svinjarica do početne tačke i međe opština Bojnik i Lebane, tj. tromeđe KO Mijajlica, Sekicol i Štulac.

Opis granice režima zaštite I stepena

Lokalitet „Prolomˮ

Opis granice lokaliteta počinje od tromeđe katastarskih opština Prolom (k. p. broj 181), Vlasovo (k. p. broj 93) i Veliko Pupavce (k. p. broj 409). Nastavlja na zapad granicom između k. p. broj 408 na severu i k. p. br. 409, 424, 412, 413, 416, 418, 417, 419, 420, 421, 433, 434, 435, 437, 436, 438, putem k. p. br. 455, 454, pa opet putem k. p. broj 455 na sever sve do tačke sa koordinatama (Y=7532322 X= 4767703,38) odakle seče put (k. p. broj 455) i put (k. p. broj 1472) sve do tromeđe k. p. br. 1472, 462 i 475 odakle kreće na zapad spoljnom granicom k. p. br. 462, 463 sve do puta (k. p. broj 502) koji prelazi u tačkama (Y=7532136 X=4767644,68 i Y=7532133,33 X=4767648,75) odakle nastavlja na zapad spoljnim granicama k. p. br. 504, 508, 505 i puta (k. p. broj 502) pa zatim na sever spoljnom granicom k. p. broj 505 prolazeći međom k. p. br. 506, 507, 508 zatim spoljnom granicom k. p. broj 508 i međom sa k. p. br. 508, 520, 521, 528, 529, zatim na zapad spoljnom granicom puta k. p. broj 398 i granicom sa k. p. broj 529, zatim spoljnom granicom k. p. broj 530 i međom sa k. p. br. 529, 526 i 522, pa opet spoljnom granicom k. p. broj 398 i međom sa k. p. broj 522. Odatle kreće na sever spoljnom granicom k. p. br. 398, 394 do tačke sa koordinatama (Y=7531622,76 X=4768084,66), odakle seče put (k. p. broj 469) i nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. broj 322 i puta (k. p. broj 321) do tačke (Y=7531650,66 X=4768214,90) odakle seče put i nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. broj 318 i međom sa k. p. br. 317 i 313, zatim nastavlja na zapad spoljnom granicom k. p. br. 315 i 314, jednim delom spoljnom granicom puta (k. p. broj 330), pa spoljnim granicama k. p. br. 331, 332 i 333 odakle spoljnim granicama k. p. br. 330, 329, ide ponovo na istok izlazeći ponovo na put i k. p. broj 330 odakle spoljnom granicom k. p. broj 325 kreće na sever do puta (k. p. broj 321) odakle spoljnom granicom puta kreće ponovo na zapad međom k. p. broj 321 sa k. p. br. 326 i 327 pa ponovo kreće na severoistok spoljnom granicom k. p. broj 324 do tačke (Y=7531425,87 X=4768414,79) odakle seče put (k. p. broj 1469) i k. p. broj 360 do tačke (Y=7531426,11 X=4768425,19) odakle kreće na severoistok spoljnom granicom k. p. broj 360 i međom sa k. p. br. 364, 363, 362, 367, 369, 370, 372, 392 do tačke sa koordinatama (Y=7531750,44 X=4768710,54) odakle seče k. p. broj 360, put (k. p. broj 393) i k. p. broj 396 ka jugoistoku do tačke (Y=7532056,58 X=4768496,63) odakle nastavlja na istok spoljnom granicom k. p. broj 397 do tačke (Y=7532116,90 X=4768501,92) odakle ponovo seče k. p. broj 396 i kreće ka severo istoku do tačke (Y=7532227,24 X=4768577,06) odakle seče put (k. p. broj 1472) i kreće ka istoku presecajući k. p. broj 408 u sledećim tačkama:

Y

X

1

7532318,58

4768525,83

2

7532442,50

4768487,45

3

7532487,02

4768494,96

4

7532583,65

4768455,38

5

7532599,26

4768449,63

6

7532653,71

4768448,83

7

7532661,27

4768444,96

8

7532698,46

4768425,93

9

7532704,30

4768422,94

10

7532709,34

4768420,36

11

7532779,51

4768384,45

12

7532906,11

4768406,98

13

7532981,48

4768398,67

14

7533026,48

4768382,39

15

7533044,51

4768375,87

sve do granice katastarskih opština Veliko Pupavce i Vlasovo i tačke (Y=7533071,48 X=4768382,17) odakle nastavlja na istok do tačke (Y=7533276,23 X=4768443,03) presecajući k.p. broj 93, odatle nastavlja ka jugoistoku spoljnom granicom k. p. broj 93 i međom sa k. p. br. 273, 270, 268, 265, 284, 264, 261 odakle nastavlja na jug međom sa k. p. broj 257 pa na jugozapad međom sa k. p. br. 169/2, 169/1 zatim na jug spoljnom granicom k. p. broj 94/1 i međom sa k. p. br. 169/1, 168, 167, 164, 163/3, 162/1, 162/2, 162/3, 161/9 do puta (k. p. broj 160) odakle nastavlja na zapad spoljnom granicom k. p. broj 94/1 i međom sa putem (k. p. broj 160) do međe sa k. p. broj 113/1 odakle granica kreće na sever i međom sa k. p. br. 113/1, 113/2, 113/3, 111/10, 94/2, 96, 95 pa opet ka zapadu spoljnom granicom k. p. broj 93 i međom sa k. p. broj 95 do granice katastarskih opština Vlasovo i Prolom odakle kreće na jug spoljnom granicom k. p. broj 181 i međom sa k. p. br. 2258, 1348, 1346, 1345, 1341, 1340, 1338, 1327, 1326, pa zatim ka zapadu i dalje spoljnom granicom k.o. broj 181 i međom sa k. p. br. 1325, 1309, 1308, 1305, 1294, 1293, 1292, 1291, 1280 a zatim na sever spoljnom granicom k. p. broj 181 i međom sa k. p. broj 1279/1 pa međom sa katastarskom opštinom Veliko Pupavce i k. p. br. 411/1, 410, i 409 do početne tačke, tromeđe katastarskih opština Prolom, Vlasovo i Veliko Pupavce.

Lokalitet „Ripivodeˮ

Opis granice lokaliteta počinje od međe katastarskih opština Bogujevac (k. p. broj 1072), Magaš – Dobra Voda (k. p. broj 2177/1), Obražda (k.p 1/2) i Vlasovo (k. p. broj 1800) i kreće u smeru severozapad granicom k. p. broj 1072 katastarske opštine Bogujevac i k. p. broj 1800 katastarske opštine Vlasovo do tačke (Y=7539999,75 X=4762491,69). Odavde granica preseca k. p. br. 1800 i 1801 nastavljajući ka severozapadu po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7539999,75

4762491,69

2

7539985,75

4762502,88

3

7539909,57

4762623,16

4

7539855,53

4762716,26

5

7539848,22

4762728,85

6

7539812,64

4762824,42

7

7539786,76

4762933,27

8

7539791,40

4763023,79

9

7539793,27

4763036,38

10

7539792,43

4763051,62

11

7539791,16

4763066,23

12

7539788,62

4763077,45

13

7539786,08

4763085,28

14

7539786,92

4763091,84

15

7539788,62

4763101,37

16

7539789,25

4763108,14

17

7539789,25

4763113,64

18

7539787,56

4763117,88

19

7539782,27

4763125,71

20

7539777,19

4763132,06

21

7539773,80

4763137,14

22

7539772,95

4763138,62

23

7539770,63

4763144,76

24

7539767,66

4763149,63

25

7539757,29

4763161,48

26

7539753,06

4763165,71

27

7539744,80

4763172,70

28

7539739,93

4763176,72

29

7539735,49

4763180,95

30

7539734,22

4763182,65

31

7539733,37

4763187,09

32

7539732,13

4763191,14

33

7539731,60

4763202,12

34

7539730,81

4763207,81

35

7539730,54

4763210,32

36

7539728,82

4763216,94

37

7539728,56

4763224,74

38

7539728,03

4763227,39

39

7539726,57

4763230,83

40

7539725,91

4763234,13

41

7539725,65

4763237,84

42

7539723,79

4763244,45

43

7539721,28

4763251,86

44

7539719,83

4763256,89

45

7539719,30

4763262,18

46

7539717,97

4763268,66

47

7539717,05

4763275,41

48

7539715,06

4763281,36

49

7539713,21

4763287,45

50

7539711,09

4763292,74

51

7539709,51

4763299,62

52

7539708,32

4763309,01

53

7539707,66

4763315,23

54

7539706,99

4763320,92

55

7539706,07

4763324,36

56

7539705,54

4763329,25

57

7539706,07

4763336,53

58

7539706,20

4763341,29

59

7539707,79

4763347,38

60

7539711,09

4763356,64

61

7539714,14

4763365,50

62

7539715,59

4763370,79

63

7539718,24

4763380,05

64

7539720,22

4763384,15

65

7539721,28

4763386,27

66

7539722,08

4763388,39

67

7539723,00

4763391,96

68

7539725,51

4763396,19

69

7539728,69

4763401,75

70

7539731,73

4763407,57

71

7539735,24

4763413,37

72

7539736,76

4763418,42

73

7539737,69

4763422,25

74

7539737,95

4763424,50

75

7539736,76

4763431,78

76

7539735,04

4763441,44

77

7539733,77

4763444,93

78

7539730,12

4763451,44

79

7539726,63

4763457,15

80

7539722,66

4763464,61

81

7539719,80

4763471,12

82

7539718,53

4763474,14

83

7539718,05

4763476,84

84

7539718,37

4763478,90

85

7539719,96

4763482,23

86

7539721,39

4763487,95

87

7539722,66

4763493,35

88

7539724,24

4763497,32

89

7539726,47

4763501,92

90

7539726,47

4763508,11

91

7539726,15

4763515,41

92

7539726,15

4763518,91

93

7539726,94

4763521,92

94

7539727,58

4763531,61

95

7539728,05

4763537,80

96

7539728,05

4763543,99

97

7539728,37

4763554,78

98

7539729,17

4763561,77

99

7539729,80

4763565,90

100

7539731,71

4763571,77

101

7539732,66

4763576,69

102

7539732,66

4763582,25

103

7539732,34

4763587,65

104

7539731,07

4763593,20

105

7539725,99

4763601,30

106

7539719,32

4763610,51

107

7539710,75

4763621,78

108

7539707,10

4763626,54

109

7539703,92

4763634,00

110

7539700,59

4763640,83

111

7539694,24

4763651,94

112

7539687,41

4763663,05

113

7539678,05

4763674,32

114

7539669,79

4763683,05

115

7539663,76

4763688,61

116

7539657,57

4763692,26

117

7539654,87

4763694,64

118

7539648,68

4763702,26

119

7539644,39

4763706,87

120

7539637,25

4763713,69

121

7539631,69

4763719,09

122

7539629,15

4763723,85

123

7539624,55

4763735,12

124

7539619,63

4763750,52

125

7539614,23

4763766,87

126

7539611,06

4763773,54

127

7539602,80

4763785,29

128

7539601,21

4763787,51

129

7539588,99

4763791,00

130

7539581,21

4763792,27

131

7539578,35

4763793,07

132

7539573,11

4763796,24

133

7539567,56

4763800,85

134

7539562,80

4763805,13

135

7539558,83

4763810,37

136

7539555,02

4763815,29

137

7539549,78

4763818,94

138

7539547,40

4763821,48

139

7539544,38

4763825,61

140

7539542,32

4763829,10

141

7539539,94

4763832,91

142

7539538,19

4763834,66

143

7539533,59

4763838,47

144

7539527,24

4763842,76

145

7539522,00

4763846,73

146

7539518,82

4763848,79

147

7539515,81

4763854,03

148

7539513,58

4763858,47

149

7539512,31

4763866,09

150

7539510,57

4763870,86

151

7539508,50

4763881,17

152

7539503,74

4763891,81

153

7539501,36

4763898,16

154

7539499,77

4763902,61

155

7539498,34

4763909,75

156

7539497,23

4763919,91

157

7539495,96

4763925,62

158

7539494,69

4763933,88

159

7539494,37

4763939,75

160

7539493,42

4763948,64

161

7539494,22

4763950,55

162

7539494,06

4763962,30

163

7539492,31

4763968,17

164

7539490,72

4763979,92

165

7539485,96

4763990,71

166

7539480,72

4764002,94

167

7539475,01

4764018,81

168

7539472,63

4764029,76

169

7539471,51

4764036,91

170

7539473,26

4764043,89

171

7539477,55

4764056,75

172

7539479,93

4764069,61

173

7539478,66

4764073,74

174

7539474,85

4764085,96

175

7539473,89

4764091,49

176

7539473,36

4764103,45

177

7539472,20

4764116,15

178

7539470,40

4764132,34

179

7539469,87

4764144,09

180

7539470,93

4764151,18

181

7539473,89

4764157,53

182

7539480,03

4764167,90

183

7539486,48

4764176,48

184

7539492,20

4764185,15

185

7539497,49

4764190,66

186

7539507,23

4764198,49

187

7539518,23

4764205,90

188

7539530,19

4764212,14

189

7539537,28

4764214,68

190

7539547,13

4764217,75

191

7539556,02

4764219,76

192

7539563,74

4764222,41

193

7539577,18

4764229,92

194

7539588,51

4764236,27

195

7539596,34

4764240,82

196

7539602,90

4764246,86

197

7539612,64

4764257,86

198

7539623,96

4764270,25

199

7539631,48

4764280,72

200

7539636,56

4764289,19

201

7539643,22

4764301,57

202

7539648,20

4764310,04

203

7539650,63

4764313,32

204

7539656,03

4764318,72

205

7539668,73

4764330,57

206

7539676,67

4764339,67

207

7539685,35

4764346,97

208

7539694,76

4764354,38

209

7539699,95

4764359,25

210

7539705,67

4764365,28

211

7539710,00

4764370,68

212

7539712,54

4764376,18

213

7539715,08

4764389,20

214

7539717,73

4764398,09

215

7539721,96

4764410,79

216

7539725,46

4764418,52

217

7539729,27

4764423,70

218

7539732,44

4764426,77

219

7539740,70

4764429,95

220

7539748,95

4764432,67

221

7539755,24

4764434,98

222

7539750,27

4764438,40

223

7539720,49

4764458,87

224

7539724,53

4764551,19

225

7539721,23

4764604,29

226

7539710,06

4764616,01

227

7539687,54

4764615,46

228

7539668,68

4764627,36

229

7539631,19

4764642,14

230

7539623,28

4764623,68

231

7539533,85

4764660,20

232

7539505,34

4764654,29

233

7539525,23

4764668,54

234

7539567,16

4764709,92

235

7539575,10

4764724,49

236

7539579,43

4764732,45

237

7539582,18

4764744,71

238

7539565,52

4764775,29

239

7539564,42

4764785,00

240

7539546,11

4764821,98

241

7539516,83

4764846,11

242

7539538,60

4764843,85

243

7539588,25

4764834,41

244

7539594,25

4764821,59

245

7539596,35

4764804,95

246

7539602,05

4764795,65

247

7539621,84

4764785,16

248

7539634,58

4764782,46

249

7539665,77

4764786,96

250

7539684,66

4764789,50

251

7539700,76

4764773,53

252

7539722,18

4764764,37

253

7539765,03

4764755,22

254

7539797,80

4764753,57

255

7539831,13

4764756,31

256

7539853,61

4764770,58

257

7539855,67

4764771,88

258

7539873,43

4764778,29

259

7539872,42

4764782,31

260

7539868,69

4764786,02

sve do granice lokaliteta drugog stepena zaštite „Radanˮ i tačke sa koordinatama (Y= 7539798,21 X= 4764841,42). Odavde nastavlja ka jugoistoku prateći granicu lokaliteta drugog stepena zaštite „Radanˮ po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7539798,66

4764841,21

2

7539820,98

4764833,50

3

7539821,72

4764833,12

4

7539826,26

4764831,00

5

7539842,36

4764823,50

6

7539844,99

4764823,05

7

7539866,86

4764819,34

8

7539907,69

4764812,41

9

7539925,62

4764809,37

10

7539974,38

4764801,56

11

7540042,31

4764790,68

12

7540070,13

4764786,23

Sve do granice KO Vlasovo i KO Bogujevo odakle nastavlja u istom smeru presecajući k. p. broj 1072 KO Bogujevo u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7540115,92

4764760,49

2

7540154,44

4764738,83

3

7540236,80

4764710,21

4

7540255,16

4764703,83

5

7540261,53

4764707,08

6

7540269,47

4764700,73

7

7540273,65

4764696,86

8

7540288,95

4764689,93

9

7540344,06

4764672,50

10

7540426,76

4764648,76

11

7540464,14

4764638,03

12

7540520,48

4764642,18

13

7540604,46

4764648,37

14

7540610,52

4764650,20

15

7540627,19

4764657,61

16

7540631,39

4764650,46

17

7540632,08

4764650,46

18

7540653,59

4764656,87

19

7540657,45

4764655,79

20

7540679,17

4764661,28

21

7540684,18

4764662,18

22

7540709,81

4764661,69

23

7540713,83

4764661,12

24

7540728,85

4764662,12

Odavde granica nastavlja ka jugozapadu granicom k. p. br. 1073 i 1072, a zatim ka zapadu natrag do granice ove dve katastarske opštine ponovo presecajući k. p. broj 1072 po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7540483,98

4764395,14

2

7540474,39

4764370,99

3

7540448,59

4764364,71

4

7540436,69

4764367,36

5

7540428,98

4764363,15

6

7540418,59

4764367,58

7

7540418,16

4764367,56

8

7540420,15

4764375,29

9

7540410,56

4764376,95

10

7540401,96

4764378,27

11

7540392,04

4764380,26

12

7540383,44

4764384,55

13

7540376,83

4764388,52

14

7540369,88

4764395,80

15

7540362,60

4764400,76

16

7540349,38

4764406,38

17

7540336,48

4764408,37

18

7540322,26

4764408,37

19

7540310,68

4764405,72

20

7540300,10

4764402,74

21

7540291,83

4764402,74

22

7540281,91

4764405,39

23

7540266,03

4764407,04

24

7540242,88

4764412,01

25

7540233,29

4764414,98

26

7540218,08

4764417,63

27

7540207,82

4764416,30

28

7540198,23

4764412,67

29

7540189,96

4764412,01

30

7540177,40

4764412,34

31

7540167,47

4764414,98

32

7540157,55

4764418,95

33

7540147,96

4764423,91

34

7540139,03

4764430,86

35

7540127,79

4764437,47

36

7540117,53

4764441,77

37

7540109,60

4764443,42

38

7540102,32

4764442,76

39

7540095,04

4764441,11

40

7540083,47

4764438,13

41

7540075,20

4764435,16

42

7540067,59

4764431,52

43

7540062,30

4764426,89

44

7540055,36

4764420,94

45

7540047,75

4764416,97

Od granice katastarskih opština granica nastavlja u smeru zapada prateći potok i presecajući k. p. broj 1800 KO Vlasovo u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7540044,03

4764416,26

2

7540040,80

4764415,64

3

7540032,54

4764415,64

4

7540023,61

4764417,30

5

7540014,02

4764418,29

6

7540004,09

4764419,28

7

7539995,49

4764418,62

8

7539989,87

4764417,30

9

7539979,95

4764414,65

10

7539972,67

4764413,33

11

7539971,92

4764413,15

12

7539964,08

4764411,34

13

7539955,81

4764408,04

14

7539945,89

4764402,41

15

7539935,96

4764395,80

16

7539925,05

4764389,85

17

7539919,10

4764386,87

18

7539903,55

4764383,56

19

7539894,29

4764379,92

20

7539883,71

4764377,94

21

7539874,12

4764377,94

22

7539862,87

4764379,59

23

7539852,88

4764382,32

24

7539851,96

4764382,57

25

7539841,71

4764384,22

26

7539828,15

4764388,19

27

7539818,55

4764392,49

28

7539812,93

4764395,80

29

7539807,97

4764400,43

30

7539797,39

4764409,03

31

7539785,81

4764419,61

32

7539779,41

4764424,19

33

7539778,32

4764424,03

Od poslednje tačke granica naglo skreće prema jugu presecajući k. p. broj 1800 ponovo natrag do granice KO Vlasovo i KO Bogujevac u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7539778,32

4764424,03

2

7539773,34

4764416,66

3

7539775,07

4764415,40

4

7539774,46

4764408,41

5

7539785,41

4764357,76

6

7539785,42

4764357,18

7

7539785,45

4764355,10

8

7539786,02

4764317,17

9

7539786,80

4764264,86

10

7539786,26

4764260,73

11

7539786,04

4764259,07

12

7539778,63

4764202,96

13

7539776,23

4764184,78

14

7539749,37

4764132,66

15

7539736,96

4764108,59

16

7539724,05

4764083,55

17

7539701,05

4764030,56

18

7539690,58

4764006,44

19

7539691,28

4763970,13

20

7539705,25

4763934,72

21

7539707,98

4763930,29

22

7539725,16

4763889,63

23

7539763,10

4763812,39

24

7539775,73

4763780,40

25

7539827,61

4763648,97

26

7539849,32

4763554,14

27

7539895,36

4763353,01

28

7539913,69

4763309,69

29

7539964,74

4763189,04

30

7540009,89

4763114,02

31

7540037,65

4763067,89

32

7540082,64

4762983,61

Od granice ove dve katastarske opštine granica nastavlja prvo prema severoistoku presecajući k. p. broj 1072 KO Bogujevac po sledećim koordinatama:

Y

X

1

7540037,65

4763067,89

2

7540082,64

4762983,61

3

7540108,18

4763003,39

4

7540153,98

4763062,74

5

7540175,97

4763104,04

6

7540180,03

4763111,67

7

7540191,93

4763134,02

8

7540223,23

4763196,82

9

7540262,25

4763201,54

10

7540344,59

4763233,06

11

7540375,84

4763247,97

12

7540379,88

4763248,07

a zatim skreće ponovo ka jugu i seče istu k. p. u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7540447,72

4763258,57

2

7540363,99

4763046,31

3

7540360,16

4763044,71

4

7540351,65

4763027,05

5

7540337,77

4762998,24

6

7540321,64

4762963,96

7

7540312,70

4762901,76

8

7540311,16

4762879,52

9

7540309,37

4762862,79

10

7540309,48

4762866,01

11

7540309,04

4762859,68

12

7540309,37

4762862,79

13

7540308,81

4762845,53

14

7540305,52

4762797,96

15

7540304,33

4762791,65

16

7540304,04

4762787,46

17

7540292,06

4762723,67

18

7540287,49

4762699,36

19

7540276,69

4762641,92

20

7540264,76

4762475,24

21

7540256,41

4762399,12

22

7540245,25

4762297,45

23

7540240,03

4762243,24

24

7540210,52

4762145,26

vraćajući se na početnu tačku opisa granice ovog lokaliteta tj. među katastarskih opština Bogujevac (k. p. broj 1072), Magaš – Dobra Voda (k. p. broj 2177/1), Obražda (k.p 1/2) i Vlasovo (k. p. broj 1800).

Lokalitet „Petrovacˮ

Opis granice lokaliteta počinje od tromeđe katastarskih opština Slišane (k. p. broj 6), Gajtan (k. p. broj 481) i Borince (k. p. broj 3156) i kreće ka istoku spoljnom granicom k. p. broj 6 a zatim k. p. broj 4 KO Slišane sve do međe sa k. p. broj 3/1 odakle granica nastavlja u smeru jugoistok spoljnom granicom k. p. broj 4 katastarske opštine Slišane, a zatim ka jugu sve do granice opština Slišane i Petrovac. Odatle granica nastavlja u pravcu jugoistoka spoljnom granicom k. p. broj 8 opštine Petrovac, a zatim natrag na severozapad spoljnom granicom k. p. broj 8 i međom sa k. p. br. 10 i 9 do k. p. broj 799 odakle prati spoljnu granicu k. p. broj 8 i među sa k. p. broj 799 i kreće do krajnje zapadne tačke k. p. broj 8 odakle ponovo njenom spoljnom granicom nastavlja ka severu međom sa sledećim k. p. br. 480, 479, 478, 477, 476, 475, 439, 441, 442, 457, 452, 451, 446 a zatim obuhvatajući k. p. broj 445 njenom spoljnom granicom i međom sa k. p. br. 446, 447, 448 nastavlja ka severozapadu odakle ponovo spoljnom granicom k. p. br. 8, 7, 1/1, 6, 5 i opet k. p. broj 1/1 nastavlja ka zapadu odakle spoljnom granicom k. p. broj 3 naglo kreće ka jugoistoku i sve do međe sa k. p. broj 589 odakle kreće ka jugozapadu spoljnom granicom k. p. broj 3 a zatim k. p. broj 4 pa opet spoljnom granicom k. p. broj 3 i međom sa k. p. br. 600, 595, 593, 598 ka zapadu dolazi do granice KO Petrovac i KO Gajtan. Odatle kreće ka jugoistoku spoljnom granicom k. p. br. 601, 602 a zatim spoljnom granicom k. p. broj 603 nastavlja prvo ka severoistoku, a zatim ka severu sve do međe sa k. p. broj 592 odakle kreće na istok spoljnom granicom k. p. br. 603, 606 pa opet k. p. broj 603 i međom sa k. p. br. 592, 607 do međe sa k. p. broj 608 odakle ide pravo prema jugu spoljnom granicom k. p. br. 603, 604, 605 i međom sa k. p. broj 608 da bi ponovo krenula ka zapadu spoljnim granicama k. p. br. 605, 604, 603, 602 sve do tromeđe k. p. broj 602 (KO Petrovac) i k. p. br. 487 i 4656 odakle kreće ka jugozapadu spoljnim granicama k. p. br. 487, 488 i 4590 (KO Gajtan) sve do međe ove katastarske parcele sa k. p. broj 5136 odakle nastavlja prvo ka severoistoku spoljnom granicom k. p. br. 4590 i 488 a zatim ka severu obuhvatajući k. p. br. 487, 486, 485 odakle nastavlja ka zapadu spoljnom granicom k. p. br. 506, 4538, 4539, 4536, 4537 pa opet k. p. br. 4538 i 506, zatim obuhvatajući k. p. broj 489, 490, 491, 492 ide spoljnom granicom k. p. br. 506, 496, 495, pa opet k. p. br. 496, 494 i opet 496 sve do međe sa k. p. broj 5128 odakle kreće ka jugoistoku zahvatajući deo ove k. p. a zatim se vraća ka severozapadu spoljnom granicom k. p. broj 3642 sve do međe sa k. p. broj 3643 odakle nastavlja na sever presecajući k. p. broj 5128 u tački (Y=7544417 X=4756453) odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. br. 496, 493 pa opet k. p. br. 496, 506, 497, 498, 497, 506 obuhvatajući k. p. br. 499, 500, 501, 502 i 503 nastavlja ka severu spoljnom granicom k. p. broj 506 sve do k. p. broj 505 odakle kreće prvo ka jugozapadu spoljnom granicom k. p. broj 506 sve do međe sa k. p. broj 584 odakle nastavlja ka severozapadu i dalje spoljnom granicom k. p. broj 506 i međe sa k. p. br. 585, 587, 586, 588, 591, 615, 618, 646, 645, 653, 654, 655, 656 do međe sa k. p. broj 5103 odakle ide na sever do međe sa k. p. broj 5102 odakle kreće ka zapadu spoljnom granicom k. p. br. 813, 811, pa opet k. p. broj 813 do krajnje severne tačke međe te k. p. i k. p. broj 802 i tačke (Y=7542992 X=4759063) odakle preseca k. p. broj 813 do tačke (Y=7542998 X=4759115) odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. broj 813 i međom sa k. p. br. 807, 806, 805, 804, 803, 812 do tačke (Y=7543073 X=4759237) u kojoj seče k. p. broj 5102 i dalje nastavlja po spoljnoj granici k. p. broj 423 do tačke (Y=7543012 X=4759263) odakle nastavlja na sever presecajući k. p. br. 423, 417 i opet k. p. broj 423 u sledećim tačkama:

Y

X

1

7543012,20

4759262,98

2

7543095,84

4759448,18

3

7543098,12

4759453,24

4

7543116,02

4759492,88

5

7543216,93

4759639,43

6

7543232,18

4759652,72

7

7543293,43

4759707,43

8

7543328,78

4759739,86

9

7543371,93

4759779,43

10

7543477,43

4759869,43

11

7543566,93

4759791,93

Sve do tačke (Y=7543735 X=4759670) i granice KO Obražda odakle prati granicu KO Gajtan i Obražde i kreće se ka jugoistoku spoljnom granicom k. p. br. 436, 435 pa zatim nastavlja u istom smeru ali granicom KO Borince i KO Gajtan i spoljnom granicom k. p. br. 435, 436, 437, 5102, 506, 479, 480, opet k. p. br. 479, 506 sve do početne tačke opisa i tromeđe KO Borince, KO Gajtan i KO Slišane.

Opis granice režima zaštite II stepena

Lokalitet „Rudare – Devojački kršˮ

Opis granice zapadnog dela počinje od tromeđe katastarskih opština Ravni Šort (k. p. broj 235/1), Dešiška (k. p. broj 1) i Rudare (k. p. broj 1415) odakle kreće ka severu spoljnom granicom KO Rudare i međom sa KO Ravni Šort i to spoljnom granicom k. p. br. 1415, 1124, 1129, 1131, 1122, 1120, 1119 pa opet k. p. broj 1131 do međe sa k. p. broj 1133 odakle kreće natrag na jugoistok i dalje spoljnom granicom k. p. broj 1131, zatim k. p. br. 1130, 1129 i 1124 odakle nastavlja ka severoistoku spoljnom granicom k. p. broj 1125, a zatim ka istoku spoljnom granicom k. p. broj 1162 do tačke (Y=7526276 X=4767918) presecajući k. p. broj 1780 nastavljajući spoljnom granicom k. p. broj 1194 do tačke (Y=7526353 X=4767911) presecajući k. p. broj 1214/1 i dalje spoljnom granicom k. p. br. 1211, 1212, 1213 do međe sa k. p. broj 1781/2 odakle spoljnom granicom k. p. broj 1213 nastavlja južno obuhvatajući i prateći spoljnom granicu k. p. br. 1212, 1211, 1379/2, 1379/1, 1380, 1381, 1382, 1383, 1415, 1417, pa opet k. p. broj 1415 sve do granice sa KO Dešiška i dalje nastavljajući ka jugu prateći spoljnu granicu k. p. br. 1, 82, 79, opet k. p. broj 82, i opet k. p. broj 1 koja se graniči sa k. p. br. 80, 85, 86, 87, sve do međe sa k. p. broj 96 odakle nastavlja na severozapad i dalje spoljnom granicom k. p. broj 1 i međom sa k. p. br. 95, 97, 1002, 100, 101, 102, 103, 112, 113, 115/2, 117, 119 sve do granice sa KO Ravni Šort odakle kreće na sever sve do početne tačke i tromeđe katastarskih opština Ravni Šort, Dešiška i Rudare.

U okviru istočnog dela predeone celine „Rudare–Devojački krš” sledeće parcele izuzete su iz ove predeone celine: k. p. br. 1163, 1164, 1165, 1166, 1167/1, 1167/2, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/1, 1178/2, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1780 (deo), 1781/2.

Opis granice istočnog dela počinje od međe katastarskih opština Dešiška i Rudare odakle kreće na sever spoljnom granicom k. p. broj 1763 (KO Rudare), do međe sa k. p. broj 1750/2 odakle nastavlja ka istoku prateći spoljnu granicu k. p. br. 1763, 1745, 1724, 1720, 1721, 1713, a zatim dalje na sever spoljnom granicom k. p. broj 1483 do tačke (Y=7526494,11 X=4767430,12) odakle nastavlja na istok prateći spoljnu granicu k. p. broj 1483 sve do tačke (Y=7526568,63 X=4767345,26) u kojoj seče k.p. broj 1373 i dalje nastavlja spoljnom granicom k. p. broj 1362 ponovo presecajući k. p. broj 1373 u tački (Y=7526675,52 X=4767346) i dalje nastavljajući ka istoku spoljnom granicom k. p. br. 1483, 1782, do tačke (Y=7526705,72 X=4767340,43) odakle kreće ka jugu spoljnom granicom k. p. broj 1493, a zatim preseca k. p. broj 1782 u tački (Y=7526731,61 X=4767255,72) i nastavlja ka jugu opet spoljnom granicom k. p. broj 1483 sve do tačke (Y=7526887,29 X=4767070,88) gde ponovo preseca k. p. broj 1782 odakle nastavlja prvo ka severu spoljnom granicom k. p. broj 1657 do međe sa k. p. broj 1505 odakle nastavlja na jugoistok sve do međe sa k. p. broj 1658 odakle se vraća na jugozapad pa zatim ponovo na istok i dalje prateći spoljnu granicu k. p. broj 1657 sve do tačke (Y=7527338,5 X=4766982,76) gde seče k. p. broj 1783 i nastavlja da prati spoljnu granicu k. p. broj 1783 do k. p. broj 1626 odakle kreće ka jugoistoku prateći spoljnu granicu k. p. broj 1626 pa zatim ponovo k. p. br. 1783, 1674 do tačke (Y=7528026,83 X=4766231,48) presecajući k. p. broj 1798 odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. br. 2047/1, 2070/3, 2070/2 pa opet k. p. br. 2047/1, 2065, 2064, pa opet nastavljajući prema severu spoljnom granicom k. p. broj 2047/1 do tačke (Y=7528068 X=4767920,28) odakle nastavlja ka zapadu, a zatim spoljnom granicom k. p. broj 2047/2 nastavlja prvo prema jugu do međe sa k. p. broj 1516 odakle nastavlja prema zapadu do k. p. broj 2043 odakle prateći spoljnu granicu k. p. br. 2043, 2042 ide ka severu presecajući u tački (Y=7526782,58 X=4767843,1) k. p. broj 2035, dalje nastavljajući ka severoistoku prateći spoljnu granicu k. p. br. 2030, 2043 do međe sa k. p. broj 2037 odakle nastavlja ka severozapadu spoljnom granicom k. p. br. 2043, 2026, k. p. broj 2022 obuhvatajući celu k. p. broj 2021 i vraćajući se ka jugoistoku spoljnom granicom k. p. br. 2022, 2043, 2044 pa opet spoljnom granicom k. p. broj 2047/1 nastavlja ka severoistoku obuhvatajući k. p. broj 522 i dalje nastavljajući ka severu k. p. br. 2047/1, 2045, 2007 odakle kreće ka istoku spoljnom granicom k. p. br. 2007, 2008 pa na jugoistok ponovo spoljnom granicom k. p. br. 2008, 2045, 2047/1 zahvatajući k. p. broj 2046 odakle kreće ka severoistoku pa na sever ponovo spoljnom granicom k. p. broj 2047/1 sve do međe sa k. p. broj 1976 odakle kreće ka jugu prateći spoljnu granicu k. p. br. 2047/1, 1977/2 i opet k. p. broj 2047/1 odakle kreće ka istoku prateći spoljne granice k. p. br. 2047/3, 1974, 1972 pa opet k. p. broj 2047/1 sve do međe KO Rudare i KO Veliko Pupavce. Odavde granica kreće ka jugu spoljnom granicom k. p. broj 780 (KO Veliko Pupavce), zatim k. p. broj 783 pa k. p. broj 784 odakle kreće ka istoku presecajući k. p. broj 1478 u tački (Y=7529332,20 X=4767429,87) i prateći spoljnu granicu k. p. br. 832, 831, 836 presecajući k. p. broj 1479 u tački (Y=7529537,72 X=4767578,04) obuhvatajući k. p. broj 749/1 pa dalje ka jugu ponovo presecajući k. p. broj 1479 u tački (Y=7529565,88 X=4767535,07) prateći spoljne granice k. p. br. 836, 831, 826 sve do međe sa k. p. broj 839 odakle kreće ka severu spoljnom granicom k. p. br. 826, 827, 843, 720 odakle kreće ponovo ka jugu spoljnom granicom k. p. br. 720, 721 ponovo k. p. br. 720, 719 ponovo presecajući k. p. broj 1479 u tački (Y=7529865,1 X=4767303,1) nastavljajući ka jugu spoljnom granicom k. p. br. 826, 849, opet k. p. br. 826, 1025/2, 868, 1022, 1021, 1016, 1017, 1009 odakle spoljnom granicom k. p. broj 981 nastavlja prema istoku obuhvatajući i k. p. broj 1008 presecajući k. p. broj 968 u tački (Y=7530408,45 X=4766215,18), obuhvatajući celu k. p. broj 980 i krećući se ka zapadu spoljnom granicom k. p. br. 980, 968, 981, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1027, 1026, 1025/1, 1025/2, 826 sve do međe KO Veliko Pupavce i KO Rudare odakle nastavlja na zapad spoljnom granicom k. p. br. 2047/1, 2080, 1798, 1783, 2105, 2107 (KO Rudare), presecajući k. p. broj 2107 u tački (Y=7527917,67 X=4765753,7) i dalje nastavljajući spoljnom granicom k. p. broj 2130 do međe sa k. p. broj 2123 odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. br. 2130, 2107 presecajući ovu parcelu u tački (Y=7527910,19 X=4765949,17) pa dalje spoljnom granicom k. p. broj 2105 i ponovno presecajući k. p. broj 2107 u tački (Y=7527865,06 X=4766081,24) nastavlja ka severozapadu spoljnom granicom k. p. br. 2107, 1657 do tačke (Y=7527012,22 X=4766756,88) gde preseca k. p. broj 1782 pa nastavlja ka jugozapadu spoljnom granicom k. p. br. 1710, 1713, 1721, 1720, 1723, 1724, 1763 odakle nastavlja ka jugu spoljnom granicom k. p. broj 1742 do međe KO Rudare i KO Dešiška pa dalje prema jugu spoljnom granicom k. p. br. 36, 38, 37, opet k. p. broj 38, opet k. p. br. 36, 353 (KO Dešiška), pa nastavlja ka jugu spoljnom granicom k. p. br. 332, 331, do tačke (Y=7527023,47 X=4765376,51) gde preseca k. p. broj 1010 pa nastavlja dalje na istok obuhvatajući k. p. br. 302, 303, do tačke (Y=7527028,75 X=4765318,06) odakle ponovo ide na jug spoljnom granicom k. p. broj 332 do tačke (Y=7526970,65 X=4765203,23) presecajući k. p. broj 353 i nastavljajući ka zapadu spoljnom granicom k. p. br. 358, 366, 367, 368 nastavljajući na jug spoljnom granicom k. p. br. 383, 384, 362, 361 do tačke (Y=7526735,69 X=4765066,62) presecajući k. p. broj 1004 i nastavljajući ka jugu spoljnom granicom k. p. br. 524, 526, opet k. p. br. 524, 1004, 513 do međe sa k. p. broj 509 odakle ponov kreće ka severu spoljnom granicom k. p. br. 513, 1004 presecajući tu k. p. ponovo u tački (Y=7526423,03 X=4764669,36) i dalje nastavljajući ka severu spoljnom granicom k. p. br. 390, 389/1, 387/1, 381, 368, 36, 26 sve do početne tačke opisa i međe katastarskih opština Dešiška i Rudare.

Lokalitet „Sokolovicaˮ

Opis granice počinje od međe katastarskih opština Visoka i Veliko Pupavce krećući ka zapadu spoljnom granicom k. p. br. 2927, 2926, 2925 (KO Visoka), sve do međe sa k. p. broj 2916 odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. br. 2925, 2924, 2915 odakle kreće ka istoku spoljnom granicom k. p. br. 2914, 2913, 2912, 2910 do međe sa k. p. broj 2900 odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. broj 2910 sve do granice KO Visoka i KO Kosmača odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. br. 3607 (KO Kosmača), 3522, 3521, 3520 odakle kreće na istok spoljnom granicom k. p. br. 3520, 3541, 3546 odakle granica kreće na jug po spoljnoj granici k. p. br. 3539, 3532, 3529, 3530, 3523/1, 3523/2 odakle ide ka severu spoljnom granicom k. p. br. 3524, 3607 sve do međe sa k. p. broj 3606 odakle kreće na jugoistok do međe sa k. p. broj 3601 odakle nastavlja u smeru istoka, i dalje po spoljnoj granici k. p. br. 3607, 3609 i opet k. p. broj 3607 sve do tačke (Y=7529879,31 X=4771984,96) presecajući reku i k. p. broj 3726 odakle nastavlja spoljnom granicom k. p. broj 3607 ka severozapadu a zatim od k. p. broj 3584 kreće na zapad spoljnom granicom k. p. broj 3574/1, 3574/2, presecajući ponovo k. p. broj 3726 u tački (Y=7529457,18 X=4772114,65) i obuhvatajući njen zapadni krak u potpunosti a zatim na sever ponovo spoljnim granicama k. p. br. 3574/2, 3574/1, 3583, 3582, 3581, 3584 do tačke (Y=7529527,68 X=4772436,14) odakle nastavlja na istok prateći spoljnu granicu k. p. broj 3607 do k. p. broj 3725, odakle kreće na jugoistok spoljnom granicom te parcele i k. p. br. 3714, 3713 i opet k. p. broj 3714 do tačke (Y=7532269,03 X=4771911,67) odakle presecajući k. p. broj 3714 nastavlja ka jugozapadu po tačkama sa koordinatama:

Y

X

1

7532268,72

4771911,28

2

7532263,39

4771905,44

3

7532261,95

4771903,86

4

7532208,89

4771845,68

5

7532194,05

4771799,31

6

7532163,21

4771764,36

7

7532118,11

4771693,25

8

7532109,75

4771680,07

9

7532107,47

4771648,77

10

7532113,18

4771596,69

11

7532113,18

4771583,90

12

7532087,59

4771566,08

13

7532072,52

4771545,98

14

7532070,50

4771539,94

15

7532050,33

4771479,50

16

7532030,22

4771445,24

17

7532017,55

4771425,03

18

7532002,07

4771394,16

19

7531985,71

4771379,50

20

7531939,04

4771360,40

21

7531916,69

4771353,18

22

7531877,02

4771350,72

23

7531863,24

4771344,72

24

7531839,71

4771324,62

25

7531810,47

4771300,41

26

7531795,11

4771289,48

27

7531790,18

4771286,23

28

7531759,76

4771266,14

29

7531725,49

4771238,96

30

7531717,79

4771220,80

31

7531715,48

4771215,36

32

7531707,68

4771216,06

33

7531691,33

4771214,44

34

7531675,56

4771213,92

35

7531668,45

4771216,38

36

7531665,20

4771217,50

37

7531661,80

4771218,68

38

7531652,80

4771223,97

39

7531642,75

4771234,55

40

7531633,75

4771247,78

41

7531626,87

4771256,78

42

7531620,33

4771266,78

43

7531614,78

4771269,91

44

7531603,06

4771268,42

45

7531594,60

4771264,19

46

7531577,66

4771260,48

47

7531567,08

4771255,72

48

7531549,62

4771261,01

49

7531524,75

4771268,42

50

7531507,81

4771275,83

51

7531493,52

4771283,24

52

7531474,47

4771303,34

53

7531463,36

4771317,10

54

7531459,41

4771321,40

55

7531451,19

4771330,33

56

7531443,48

4771336,19

57

7531433,69

4771348,89

58

7531427,08

4771362,38

59

7531424,70

4771372,70

60

7531425,23

4771389,90

61

7531427,34

4771408,16

62

7531429,46

4771419,80

63

7531431,84

4771432,50

64

7531434,49

4771446,26

65

7531434,22

4771461,34

66

7531436,07

4771477,48

67

7531439,36

4771490,25

68

7531449,83

4771510,55

69

7531454,07

4771519,55

70

7531456,71

4771530,66

71

7531458,56

4771541,51

72

7531460,42

4771550,50

73

7531460,15

4771557,38

74

7531458,03

4771561,88

75

7531447,98

4771571,14

76

7531438,19

4771581,46

77

7531427,61

4771589,13

78

7531413,58

4771596,27

79

7531398,50

4771596,80

80

7531386,75

4771598,23

81

7531375,75

4771601,57

82

7531366,22

4771603,42

83

7531353,79

4771603,95

84

7531344,79

4771605,80

85

7531338,23

4771609,18

86

7531304,79

4771605,17

87

7531255,33

4771596,13

88

7531240,31

4771589,81

89

7531218,37

4771580,58

90

7531187,08

4771565,68

91

7531149,83

4771552,65

92

7531108,10

4771538,86

93

7531065,21

4771520,66

94

7531049,44

4771512,27

95

7531032,11

4771502,73

96

7531023,09

4771492,06

97

7531018,06

4771487,64

98

7531012,36

4771482,56

99

7530991,72

4771458,60

100

7530988,97

4771453,29

sve do tačke (Y=7530986,89 X=4771449,8) i k. p. broj 3725 odakle dalje nastavlja ka jugu spoljnom granicom k. p. broj 3725 sve do granice KO Kosmača i KO Veliko Pupavce odakle nastavlja na zapad po granici ove dve opštine spoljnom granicom k. p. broj 3727 sve do tačke (Y=7530560,91 X=4771260,55) odakle preseca k. p. broj 85 po tačkama sa koordinatama:

Y

X

1

7530561,31

4771260,14

2

7530565,77

4771253,07

3

7530579,81

4771230,82

4

7530583,59

4771224,82

5

7530583,66

4771224,72

6

7530600,90

4771186,87

7

7530614,37

4771159,93

8

7530627,03

4771135,55

9

7530633,89

4771124,71

10

7530657,74

4771087,06

11

7530688,85

4771041,27

12

7530715,39

4771004,63

13

7530727,10

4770984,43

14

7530746,90

4770960,46

15

7530770,47

4770926,38

16

7530783,54

4770912,91

17

7530791,62

4770898,10

18

7530816,40

4770876,68

19

7530847,11

4770846,37

20

7530856,00

4770817,69

21

7530857,00

4770801,86

22

7530857,62

4770792,09

23

7530857,62

4770768,52

24

7530849,27

4770735,66

25

7530841,19

4770715,19

26

7530836,61

4770687,31

27

7530837,41

4770673,03

28

7530842,94

4770652,42

29

7530858,43

4770630,06

30

7530860,51

4770626,90

31

7530888,73

4770584,27

32

7530907,92

4770560,19

33

7530911,60

4770555,58

34

7530924,67

4770536,19

35

7530942,31

4770512,21

36

7530958,34

4770487,43

37

7530978,95

4770463,86

38

7531005,08

4770443,25

39

7531042,92

4770414,56

40

7531055,21

4770407,02

41

7531083,33

4770389,78

42

7531105,69

4770368,77

43

7531110,27

4770352,34

44

7531124,08

4770331,05

45

7531130,01

4770318,39

46

7531138,49

4770285,93

47

7531149,40

4770251,05

48

7531165,43

4770206,87

49

7531175,57

4770179,08

50

7531176,74

4770175,89

51

7531191,42

4770149,76

52

7531216,75

4770114,88

53

7531225,50

4770103,83

54

7531234,39

4770079,05

55

7531239,91

4770062,62

56

7531175,66

4770004,59

57

7531125,52

4769964,95

58

7531124,72

4769964,33

59

7531123,66

4769961,39

sve do tačke (Y=7531120,24 X= 4769951,94) dalje nastavljajući na jugozapad spoljnom granicom k. p. broj 66, 65 do tačke sa koordinatama (Y=7530892,34 X=4769914,95) gde preseca k. p. broj 1470 odakle kreće ka jugu spoljnom granicom k. p. broj 85 do međe sa k. p. broj 145 odakle kreće ka severozapadu spoljnom granicom k. p. broj 85, 45, 46, pa opet 85 natrag do početne tačke i međe KO Veliko Pupavce i KO Visoka.

Lokalitet „Radanˮ

Lokalitet „Radanˮ sastoji se od tri odvojene celine, a nalazi se u celosti u opštini Prokuplje.

Prva celina je deo k. p. broj 1800 (KO Vlasovo) tj. određena je tačkama sa koordinatama:

Y

X

1

7539912,72

4762617,73

2

7539985,75

4762502,88

3

7539944,97

4762518,05

4

7539911,89

4762539,58

5

7539884,70

4762553,17

6

7539851,41

4762565,72

7

7539809,58

4762580,88

8

7539797,31

4762589,98

9

7539783,96

4762599,88

10

7539753,46

4762626,03

11

7539727,84

4762650,08

12

7539703,55

4762673,37

13

7539702,22

4762674,65

14

7539680,96

4762697,48

15

7539657,86

4762719,10

16

7539627,89

4762730,95

17

7539608,90

4762731,32

18

7539568,98

4762732,69

19

7539536,40

4762740,18

20

7539497,71

4762755,00

21

7539486,73

4762767,02

22

7539464,94

4762786,55

23

7539449,78

4762795,78

24

7539480,28

4762865,15

25

7539481,33

4762895,65

26

7539473,66

4762922,84

27

7539460,59

4762952,82

28

7539447,51

4762970,25

29

7539432,35

4763007,19

30

7539417,01

4763042,58

31

7539413,96

4763067,50

32

7539400,15

4763103,06

33

7539400,02

4763103,40

34

7539382,59

4763136,17

35

7539365,16

4763159,87

36

7539360,12

4763164,88

37

7539339,17

4763186,19

38

7539325,36

4763239,76

39

7539314,72

4763306,96

40

7539290,75

4763440,66

41

7539289,62

4763446,97

42

7539288,80

4763607,85

43

7539296,44

4763715,24

44

7539335,32

4763834,65

45

7539337,00

4763838,72

46

7539361,99

4763878,35

47

7539396,19

4763932,61

48

7539465,71

4764022,71

49

7539467,48

4764029,08

50

7539471,67

4764035,93

51

7539472,63

4764029,76

52

7539475,01

4764018,81

53

7539479,48

4764006,37

54

7539480,72

4764002,94

55

7539485,96

4763990,71

56

7539490,72

4763979,92

57

7539491,81

4763971,91

58

7539492,31

4763968,17

59

7539494,06

4763962,30

60

7539494,22

4763950,55

61

7539493,42

4763948,64

62

7539494,37

4763939,75

63

7539494,69

4763933,88

64

7539495,96

4763925,62

65

7539497,23

4763919,91

66

7539498,34

4763909,75

67

7539499,77

4763902,61

68

7539501,36

4763898,16

69

7539503,74

4763891,81

70

7539508,50

4763881,17

71

7539510,57

4763870,86

72

7539512,31

4763866,09

73

7539513,58

4763858,47

74

7539515,81

4763854,03

75

7539518,82

4763848,79

76

7539522,00

4763846,73

77

7539527,24

4763842,76

78

7539533,59

4763838,47

79

7539538,19

4763834,66

80

7539539,94

4763832,91

81

7539542,32

4763829,10

82

7539544,38

4763825,61

83

7539547,40

4763821,48

84

7539549,78

4763818,94

85

7539555,02

4763815,29

86

7539558,83

4763810,37

87

7539562,80

4763805,13

88

7539567,56

4763800,85

89

7539573,11

4763796,24

90

7539578,35

4763793,07

91

7539581,21

4763792,27

92

7539588,99

4763791,00

93

7539601,21

4763787,51

94

7539602,80

4763785,29

95

7539611,06

4763773,54

96

7539614,23

4763766,87

97

7539619,63

4763750,52

98

7539624,55

4763735,12

99

7539629,15

4763723,85

100

7539631,69

4763719,09

101

7539637,25

4763713,69

102

7539644,39

4763706,87

103

7539648,68

4763702,26

104

7539654,87

4763694,64

105

7539657,57

4763692,26

106

7539663,76

4763688,61

107

7539669,79

4763683,05

108

7539678,05

4763674,32

109

7539687,41

4763663,05

110

7539694,24

4763651,94

111

7539700,59

4763640,83

112

7539703,92

4763634,00

113

7539707,10

4763626,54

114

7539710,75

4763621,78

115

7539719,32

4763610,51

116

7539725,23

4763602,35

117

7539731,12

4763593,01

118

7539732,34

4763587,65

119

7539732,58

4763576,29

120

7539732,10

4763573,80

121

7539731,71

4763571,77

122

7539729,80

4763565,90

123

7539729,17

4763561,77

124

7539728,37

4763554,78

125

7539728,05

4763543,99

126

7539728,05

4763537,80

127

7539727,58

4763531,61

128

7539726,94

4763521,92

129

7539726,15

4763518,91

130

7539726,15

4763515,41

131

7539726,47

4763508,11

132

7539726,47

4763501,92

133

7539724,24

4763497,32

134

7539722,66

4763493,35

135

7539721,39

4763487,95

136

7539719,96

4763482,23

137

7539718,37

4763478,90

138

7539718,05

4763476,84

139

7539718,53

4763474,14

140

7539719,80

4763471,12

141

7539722,66

4763464,61

142

7539726,63

4763457,15

143

7539730,12

4763451,44

144

7539733,77

4763444,93

145

7539734,66

4763442,49

146

7539735,04

4763441,44

147

7539735,73

4763437,54

148

7539736,76

4763431,78

149

7539737,22

4763428,94

150

7539737,62

4763426,52

151

7539737,93

4763424,34

152

7539737,69

4763422,25

153

7539736,76

4763418,42

154

7539735,24

4763413,37

155

7539731,73

4763407,57

156

7539730,07

4763404,38

157

7539728,69

4763401,75

158

7539725,51

4763396,19

159

7539724,83

4763395,03

160

7539723,00

4763391,96

161

7539722,08

4763388,39

162

7539721,28

4763386,27

163

7539720,22

4763384,15

164

7539718,24

4763380,05

165

7539715,59

4763370,79

166

7539714,14

4763365,50

167

7539711,09

4763356,64

168

7539707,79

4763347,38

169

7539706,20

4763341,29

170

7539706,07

4763336,53

171

7539705,54

4763329,25

172

7539706,07

4763324,36

173

7539706,99

4763320,92

174

7539707,66

4763315,23

175

7539708,32

4763309,01

176

7539709,51

4763299,62

177

7539711,09

4763292,74

178

7539713,21

4763287,45

179

7539715,06

4763281,36

180

7539717,05

4763275,41

181

7539717,97

4763268,66

182

7539719,30

4763262,18

183

7539719,83

4763256,89

184

7539721,28

4763251,86

185

7539723,79

4763244,45

186

7539725,65

4763237,84

187

7539725,91

4763234,13

188

7539726,57

4763230,83

189

7539728,03

4763227,39

190

7539728,56

4763224,74

191

7539728,82

4763216,94

192

7539730,54

4763210,32

193

7539730,81

4763207,81

194

7539731,60

4763202,12

195

7539732,13

4763191,14

196

7539733,37

4763187,09

197

7539734,22

4763182,65

198

7539735,49

4763180,95

199

7539739,93

4763176,72

200

7539744,80

4763172,70

201

7539753,06

4763165,71

202

7539756,91

4763161,86

203

7539757,29

4763161,48

204

7539767,66

4763149,63

205

7539770,63

4763144,76

206

7539772,95

4763138,62

207

7539773,80

4763137,14

208

7539777,19

4763132,06

209

7539782,27

4763125,71

210

7539787,56

4763117,88

211

7539789,25

4763113,64

212

7539789,25

4763108,14

213

7539788,62

4763101,37

214

7539786,92

4763091,84

215

7539786,08

4763085,28

216

7539788,62

4763077,45

217

7539791,16

4763066,23

218

7539792,43

4763051,62

219

7539793,27

4763036,38

220

7539791,40

4763023,79

221

7539786,76

4762933,27

222

7539812,64

4762824,42

223

7539848,22

4762728,85

224

7539855,53

4762716,26

225

7539909,57

4762623,16

Druga celina se takođe nalazi na području KO Vlasovo a određuju je sledeće k. p. br. 1968/2, 1969, 2148 (deo), 2098. Granica počinje od najsevernije tačke ovog lokaliteta tj. međe k. p. br. 1909, 1907, 1867 i 1969 i kreće prema jugoistoku prateći granicu k. p. br. 1969, 1968/2 sa jedne i k. p. br.1867, 1866, 1865, 1864, 1863, 1862 sa druge, preseca put k. p. broj 2148 i nastavlja prema istoku granicom k. p. broj 2098 sa jedne i k. p. br. 1855, 1853, 1844, 1843, 1842 sa druge strane do lokalnog puta k. p. broj 2149 odakle skreće ka jugu prateći ovaj put i spoljnu granicu k. p. broj 2098 do međe sa k. p. broj 2097. Odavde granica skreće ka jugozapadu prateći k. p. broj 2098 sa jedne i k. p. br. 2097, 2096, 2091, 2095, 2094, 2080, 2078 sa druge strane, ponovo presecajući put k. p. broj 2148 i nastavljajući ka zapadu granicom ovog puta k. p. br. 2148 i 2028, a zatim granicom k. p. broj 1968/2 sa jedne i k. p. br. 2027, 2025, 2024, 2019, 2023, 1968/1 sa druge strane do međe sa k. p. broj 1959. Odavde granica skreće ka severu prateći k. p. br. 1968/2 i 1969 sa jedne i k. p. br. 1959, 1962, 1961, opet k. p. br. 1962, 1960, 1955 sa druge strane do međe sa k. p. br. 1950, 1949. Zatim granica menja smer u pravcu istoka a kasnije severa prateći granicu k. p. broj 1969 sa jedne i k. p. br. 1949, 1948, 1919, 1911, 1910, i opet k. p. br. 1911, 1907 sa druge strane sve do početne tačke opisa tj. međe k. p. br. 1909, 1907, 1867 i 1969.

Opis granice trećeg i najvećeg dela lokaliteta „Radanˮ počinje od tromeđe katastarskih opština Dragi Deo, Magaš-Dobra Voda, i Bogujevac (k. p. broj 1072) odakle kreće na jug spoljnom granicom k. p. broj 1072 (KO Bogujevac) do tačke (Y=7542133,67 X=4763191,94) odakle nastavlja prema severu sledećim tačkama:

Y

X

1

7542133,12

4763192,19

2

7542114,48

4763263,10

3

7542112,84

4763271,85

4

7542094,13

4763376,75

5

7542080,58

4763438,66

6

7542070,80

4763483,36

7

7542067,21

4763577,76

8

7542070,12

4763617,64

9

7542072,81

4763654,57

10

7542105,74

4763784,14

11

7542134,60

4763854,86

12

7542152,76

4763899,36

13

7542218,28

4764026,60

14

7542235,78

4764044,69

15

7542280,56

4764091,01

16

7542294,47

4764105,39

17

7542376,85

4764205,71

18

7542378,89

4764208,83

19

7542406,43

4764251,01

20

7542462,26

4764336,54

21

7542530,02

4764435,68

22

7542529,88

4764435,88

23

7542526,85

4764440,31

24

7542427,84

4764584,92

25

7542405,84

4764617,05

26

7542403,95

4764620,59

27

7542370,19

4764658,58

28

7542256,41

4764789,77

29

7542250,12

4764797,35

30

7542239,37

4764787,07

31

7542227,73

4764770,66

32

7542202,86

4764756,37

33

7542190,16

4764769,60

34

7542167,20

4764792,49

35

7542156,22

4764821,86

36

7542174,04

4764868,24

37

7542155,84

4764897,87

38

7542132,13

4764912,90

39

7542121,34

4764927,51

40

7542109,69

4764945,50

41

7542094,24

4764974,50

42

7542082,81

4764987,62

43

7542080,48

4764992,49

44

7542086,20

4764998,84

45

7542084,56

4764999,86

46

7542025,07

4765060,43

47

7541981,83

4765096,92

48

7541872,36

4765189,29

49

7541782,33

4765276,22

50

7541772,28

4765285,92

51

7541756,14

4765301,51

52

7541704,64

4765368,05

53

7541677,18

4765450,61

sve do k. p. broj 999 i tačke (Y=7541685,84 X=4765550,4) pa prati spoljnu granicu k. p. broj 999 ka jugozapadu do tačke (Y=7541589,44 X=4765436,84) odakle nastavlja po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7541589,27

4765436,99

2

7541578,79

4765384,28

3

7541588,81

4765343,00

4

7541621,47

4765307,93

5

7541648,93

4765301,51

6

7541679,59

4765292,90

7

7541707,24

4765268,45

8

7541728,05

4765232,12

9

7541731,69

4765225,76

10

7541753,53

4765171,85

11

7541768,71

4765089,59

12

7541770,57

4765046,20

13

7541776,78

4765015,54

14

7541781,79

4764972,26

15

7541774,18

4764939,19

16

7541744,87

4764857,63

17

7541744,83

4764853,45

18

7541727,37

4764805,52

19

7541692,70

4764742,02

20

7541666,65

4764694,30

21

7541626,57

4764635,38

22

7541606,53

4764584,08

23

7541599,52

4764538,39

24

7541574,47

4764422,16

25

7541582,08

4764345,00

26

7541560,64

4764237,99

27

7541559,83

4764235,63

28

7541527,66

4764141,60

29

7541489,99

4764054,02

30

7541449,91

4763987,49

31

7541446,84

4763977,13

32

7541437,48

4763945,61

33

7541396,60

4763955,02

34

7541332,16

4763979,47

35

7541290,96

4763993,42

36

7541286,99

4763992,91

37

7541285,31

4763993,74

38

7541259,62

4764006,33

39

7541271,65

4763834,51

40

7541274,90

4763788,09

41

7541298,23

4763535,76

42

7541308,72

4763442,00

43

7541316,18

4763375,32

44

7541325,15

4763124,78

45

7541330,27

4763074,18

46

7541337,71

4763000,59

47

7541368,94

4762871,74

48

7541408,14

4762754,67

LINK Excel.Sheet.12 Book1 Sheet1!R1C1:R49C2 a f 5 h * MERGEFORMAT

do granice sa KO Magaš-Dobra Voda odakle nastavlja na jugozapad spoljnom granicom k. p. broj 1072 (KO Bogujevac) do tačke (Y= 7540210,52 X= 4762145,26) odakle nastavlja ka severu do granice KO Bogujevac sa KO Vlasovo po tačkama:

Y

X

1

7540216,17

4762164,00

2

7540240,03

4762243,24

3

7540245,25

4762297,45

4

7540251,19

4762351,58

5

7540256,41

4762399,12

6

7540264,76

4762475,24

7

7540274,38

4762609,57

8

7540276,69

4762641,92

9

7540285,72

4762689,94

10

7540287,49

4762699,36

11

7540292,06

4762723,67

12

7540304,04

4762787,46

13

7540304,33

4762791,65

14

7540305,52

4762797,96

15

7540308,81

4762845,53

16

7540309,37

4762862,79

17

7540311,16

4762879,52

18

7540312,57

4762899,81

19

7540313,67

4762908,49

20

7540321,64

4762963,96

21

7540337,77

4762998,24

22

7540351,65

4763027,05

23

7540360,16

4763044,71

24

7540363,99

4763046,31

25

7540447,72

4763258,57

26

7540379,88

4763248,07

27

7540375,84

4763247,97

28

7540344,59

4763233,06

29

7540279,01

4763207,96

30

7540262,25

4763201,54

31

7540223,23

4763196,82

32

7540191,93

4763134,02

33

7540180,03

4763111,67

34

7540175,97

4763104,04

35

7540153,98

4763062,74

36

7540108,18

4763003,39

37

7540082,64

4762983,61

i tačke (Y= 7540037,65 X= 4763067,89) odakle nastavlja na sever zahvatajući deo k. p. broj 1800 (KO Vlasovo) i sledećim tačkama:

Y

X

1

7540009,89

4763114,02

2

7539964,74

4763189,04

3

7539958,62

4763203,50

4

7539940,60

4763246,09

5

7539922,61

4763288,61

6

7539913,69

4763309,69

7

7539895,36

4763353,01

8

7539849,32

4763554,14

9

7539844,37

4763575,77

10

7539827,61

4763648,97

11

7539778,00

4763774,65

12

7539775,73

4763780,40

13

7539763,10

4763812,39

14

7539725,16

4763889,63

15

7539707,98

4763930,29

16

7539705,25

4763934,72

17

7539691,28

4763970,13

18

7539690,58

4764006,44

19

7539701,05

4764030,56

20

7539703,05

4764035,17

21

7539704,68

4764038,91

22

7539724,05

4764083,55

23

7539736,96

4764108,59

24

7539749,37

4764132,66

25

7539776,23

4764184,78

26

7539778,63

4764202,96

27

7539786,04

4764259,07

28

7539786,26

4764260,73

29

7539786,62

4764263,51

30

7539786,80

4764264,86

31

7539786,02

4764317,17

32

7539785,45

4764355,10

33

7539785,42

4764357,18

34

7539785,41

4764357,76

35

7539774,46

4764408,41

36

7539775,07

4764415,40

37

7539773,34

4764416,66

38

7539778,32

4764424,03

39

7539778,58

4764424,19

40

7539785,81

4764419,61

41

7539797,39

4764409,03

42

7539807,97

4764400,43

43

7539812,93

4764395,80

44

7539818,55

4764392,49

45

7539828,15

4764388,19

46

7539841,71

4764384,22

47

7539851,96

4764382,57

48

7539852,88

4764382,32

49

7539862,87

4764379,59

50

7539874,12

4764377,94

51

7539883,71

4764377,94

52

7539894,29

4764379,92

53

7539903,55

4764383,56

54

7539919,10

4764386,87

55

7539925,05

4764389,85

56

7539935,96

4764395,80

57

7539945,89

4764402,41

58

7539955,81

4764408,04

59

7539964,08

4764411,34

60

7539971,92

4764413,15

61

7539972,67

4764413,33

62

7539979,95

4764414,65

63

7539989,87

4764417,30

64

7539995,49

4764418,62

65

7540004,09

4764419,28

66

7540014,02

4764418,29

67

7540023,61

4764417,30

68

7540032,54

4764415,64

69

7540040,80

4764415,64

70

7540044,03

4764416,26

sve do tačke (Y= 7540047,75 X= 4764416,97) i ponovo granice KO Vlasovo i KO Bogujevac odakle nastavlja u smeru istok ponovo presecajući k. p. broj 1702 KO Bogujevac po sledećim koordinatama:

Y

X

1

7540055,36

4764420,94

2

7540062,30

4764426,89

3

7540063,54

4764427,97

4

7540067,59

4764431,52

5

7540075,20

4764435,16

6

7540083,47

4764438,13

7

7540095,04

4764441,11

8

7540102,32

4764442,76

9

7540109,60

4764443,42

10

7540117,53

4764441,77

11

7540127,79

4764437,47

12

7540139,03

4764430,86

13

7540147,96

4764423,91

14

7540157,55

4764418,95

15

7540167,47

4764414,98

16

7540177,40

4764412,34

17

7540189,96

4764412,01

18

7540198,23

4764412,67

19

7540207,82

4764416,30

20

7540218,08

4764417,63

21

7540233,29

4764414,98

22

7540242,88

4764412,01

23

7540266,03

4764407,04

24

7540281,91

4764405,39

25

7540291,83

4764402,74

26

7540300,10

4764402,74

27

7540310,68

4764405,72

28

7540322,26

4764408,37

29

7540336,48

4764408,37

30

7540349,38

4764406,38

31

7540362,60

4764400,76

32

7540369,88

4764395,80

33

7540376,83

4764388,52

34

7540383,44

4764384,55

35

7540392,04

4764380,26

36

7540401,96

4764378,27

37

7540410,56

4764376,95

38

7540420,15

4764375,29

39

7540418,16

4764367,56

40

7540418,59

4764367,58

41

7540428,98

4764363,15

42

7540436,69

4764367,36

43

7540448,59

4764364,71

44

7540474,39

4764370,99

do tačke (Y= 7540483,98 X= 4764395,14) i k. p. broj 1073 odakle kreće na severoistok spoljnom granicom k. p. br. 1073, 1062 do tačke (Y= 7540728,85 X= 4764662,12) odakle ponovo kreće ka zapadu presecajući k. p. broj 1072 i obuhvatajući k. p. br. 1070 i 1069 po sledećim tačkama:

Y

X

1

7540713,83

4764661,12

2

7540709,81

4764661,69

3

7540684,18

4764662,18

4

7540679,17

4764661,28

5

7540657,45

4764655,79

6

7540653,59

4764656,87

7

7540632,08

4764650,46

8

7540631,39

4764650,46

9

7540627,19

4764657,61

10

7540610,52

4764650,20

11

7540604,46

4764648,37

12

7540520,48

4764642,18

13

7540482,26

4764639,37

14

7540464,14

4764638,03

15

7540426,76

4764648,76

16

7540344,06

4764672,50

17

7540288,95

4764689,93

18

7540273,65

4764696,86

19

7540269,47

4764700,73

20

7540261,53

4764707,08

21

7540255,16

4764703,83

22

7540236,80

4764710,21

23

7540154,44

4764738,83

24

7540126,67

4764754,44

25

7540115,92

4764760,49

sve do granice KO Vlasovo i KO Bogujevac i tačke (Y= 7540070,13 X= 4764786,23) odakle ponovo preseca k. p. broj 1800 (KO Vlasovo) i nastavlja prema severozapadu po sledećim tačkama:

Y

X

1

7540042,31

4764790,68

2

7539974,38

4764801,56

3

7539925,62

4764809,37

4

7539907,69

4764812,41

5

7539872,49

4764818,39

6

7539844,99

4764823,05

7

7539842,36

4764823,50

8

7539826,26

4764831,00

9

7539821,72

4764833,12

10

7539820,98

4764833,35

sve do tačke (Y= 7539798,68 X= 4764840,29) i granice k. p. broj 1801 KO Vlasovo odakle nastavlja ka severozapadu prateći spoljnu granicu k. p. broj 1800 i među sa k. p. broj 1801 sve do tačke (Y= 7539309,56 X= 4765315,61) odakle nastavlja prema severu presecajući k. p. broj 1800 po sledećim tačkama:

Y

X

1

7539297,80

4765327,68

2

7539297,80

4765343,66

3

7539297,80

4765369,71

LINK Excel.Sheet.12 Book1 Sheet1!R1C1:R6C2 a f 5 h * MERGEFORMAT

do tačke (Y= 7539297,02 X= 4765388,43) odakle nastavlja prema severu spoljnom granicom k. p. broj 1798/1 do granice sa KO Vlasa odakle nastavlja u pravcu severozapad granicom KO Vlasa i KO Vlasovo spoljnom granicom k. p. br. 451 (KO Vlasa), 444, 385 sve do k. p. broj 369 odakle nastavlja prateći i dalje granicu i KO Vlasa i Vlasovo na zapad spoljnom granicom k. p. br. 452, 469, 470, 60 a zatim kreće na sever i dalje prateći granicu ove dve katastarske opštine po spoljnoj granici k. p. br. 60, 53, 51, 50, 471 sve do najsevernije tačke k. p. broj 47 zahvatajući u potpunosti ovu k. p. odakle kreće na istok prateći spoljnu granicu k. p. broj 47 do tačke (Y= 7537917,76 X= 4767310,96) gde preseca k. p. broj 45 odakle kreće ka severu prateći spoljnu granicu k. p. br. 78, 79/1, 79/2 do međe sa k. p. broj 1 odakle kreće na zapad spoljnom granicom k. p. broj 1 sve do granice KO Vlasa i KO Vlasovo odakle nastavlja na zapad spoljnom granicom k. p. br. 755 i 756 (KO Vlasovo) odakle kreće na sever ponovo spoljnom granicom k. p. broj 755 sve do granice KO Vlasovo i KO Arbanaška odakle kreće ka zapadu spoljnom granicom k. p. broj 1875 do međe sa k. p. broj 738 (KO Vlasovo) odakle kreće ponovo jugu spoljnom granicom k. p. br. 556, 554, 702, 555, obuhvatajući celu k. p. broj 632 odakle se vraća na zapad ponovo k. p. br. 555, 607, pa opet k. p. br. 555, 556 sve do međe sa k. p. broj 561 odakle kreće na sever nastavljajući spoljnom granicom k. p. broj 556 sve do granice KO Vlasovo i KO Arbanaška, odakle nastavlja na sever spoljnom granicom k. p. br. 1874 (KO Arbanaška), 1873, 1827, 1642 do tačke (Y= 7535889,39 X= 4769626,92) u kojoj preseca k. p. broj 1650, prateći spoljnu granicu k. p. br. 1656, 1655, 1658 do međe sa k. p. broj 1659 odakle nastavlja ka istoku spoljnom granicom k. p. broj 1657 do tačke (Y=7535890,9 X=4769804,96) gde preseca k. p. broj 1827 odakle prati spoljnu granicu te k. p. dalje na istok, zatim spoljnom granicom k. p. br. 1873, 1872 pa opet k. p. broj 1873 do tačke (Y=7536109,82 X=4769655,45) odakle preseca k. p. broj 1823 dalje na istok prateći spoljnu granicu k. p. br. 1701, 1725/1, 1711/1, 1711/2 pa opet k. p. broj 1725/1 dalje na sever spoljnom granicom k. p. br. 1162/1, 1162/2, pa ponovo k. p. broj 1725/1 do k. p. broj 993 odakle i dalje po spoljnoj granici k. p. broj 1725/1 nastavlja ka jugu i dalje spoljnom granicom k. p. broj 1726, pa opet k. p. br. 1725/1, 1685/1, 1683 odakle nastavlja prema jugoistoku do k. p. broj 1875 odakle nastavlja ka severu spoljnom granicom k. p. br. 1875, 1696, 1697, a zatim opet na istok ponovo spoljnom granicom k. p. br. 1875, 1871, 1870, 1869, 1870, 1871, 1875, 1868, do granice KO Arbanaška i KO Gornji Statovac odakle nastavlja na jug spoljnom granicom k. p. br. 1868 (KO Arbanaška), 1865, 1867, 1875 sve do tromeđe KO Arbanaška, KO Gornji Statovac, KO Vlasa odakle preseca k. p. br. 1 i 5 (KO Vlasa) po tačkama:

Y

X

1

7539152,54

4768443,45

2

7539159,57

4768431,15

3

7539170,94

4768403,01

4

7539190,39

4768381,48

5

7539213,38

4768362,03

6

7539232,20

4768331,30

7

7539253,94

4768287,40

8

7539257,08

4768259,38

9

7539255,37

4768250,93

10

7539252,48

4768236,59

11

7539239,99

4768198,50

12

7539237,94

4768192,23

13

7539236,17

4768186,84

14

7539223,84

4768158,82

15

7539222,54

4768148,73

16

7539214,33

4768084,81

17

7539210,88

4768037,04

18

7539210,56

4768032,54

19

7539217,23

4768002,01

20

7539253,70

4767999,02

21

7539315,11

4768002,79

22

7539321,01

4768002,79

23

7539344,91

4767998,52

24

7539370,34

4767995,71

25

7539429,58

4767989,16

26

7539501,50

4767978,27

27

7539551,78

4767971,44

28

7539565,12

4767969,63

29

7539633,80

4767967,81

30

7539689,66

4767962,18

31

7539756,70

4767978,17

31

7539814,00

4768009,26

32

7539818,25

4768010,95

33

7539819,65

4768012,69

34

7539836,63

4768033,76

35

7539848,08

4768043,39

sve do granice KO Vlasa i KO Srednji Statovac do tačke (Y=7539858,53 X=4768056,39) odakle prati ovu granicu i spoljnu granicu k. p. broj 1 ka jugu do međe katastarskih opština Vlasa, Gornji Statovac i Bogujevac odakle nastavlja ka severoistoku granicom katastarskih opština Gornji Statovac i Bogujevac i spoljnom granicom k. p. broj 1 (KO Bogujevac) do međe sa k. p. broj 3 odakle kreće ponovo na jug spoljnom granicom k. p. br. 1, 199/2, 252/2, 255/2, 257/2, 268/3, 268/4, 280, do tačke (Y=7540707,43 X=4766345,05) presecajući k. p. broj 995 nastavljajući ka jugoistoku spoljnim granicama k. p. broj 1072 sve do tačke (Y=7541460,91 X=4765680,38) odakle preseca k. p. br. 994, 622, 1000 po tačkama:

Y

X

1

7541503,04

4765764,10

2

7541555,75

4765765,38

3

7541568,74

4765754,45

4

7541574,13

4765749,91

5

7541608,06

4765740,21

6

7541617,54

4765717,48

7

7541619,47

4765712,85

LINK Excel.Sheet.12 Book1 Sheet1!R1C1:R8C2 a f 5 h * MERGEFORMAT

pa nastavlja na istok spoljnim granicama k. p. br. 835, 999, do tačke (Y=7542053,32 X=4765426,41) presecajući k. p. broj 999 i nastavljajući na istok spoljnom granicom k. p. broj 1072, do tačke (Y=7542449,8 X=4765385,65) gde opet preseca k. p. broj 999 zahvatajući k. p. broj 875/1 i opet presecajući k. p. broj 999 u tački (Y=7542729,71 X=4765464,23) odakle nastavlja spoljnom granicom k. p. broj 1072 do granice KO Bogujevac i KO Dragi Deo odakle nastavlja na jug granicom ove dve KO i spoljnom granicom k. p. broj 1072 sve do početne tačke i tromeđe katastarskih opština Dragi Deo, Magaš-Dobra Voda, i Bogujevac (k. p. broj 1072).

Lokalitet „Gornji Gajtanˮ

Ovaj lokalitet se sastoji od tri celine.

Granica prve celine ovog lokaliteta počinje od najzapadnije tačke ovog lokaliteta tj. obale Prolomske reke odnosno k. p. broj 2152 i tačke sa koordinatama Y=7537922 i X= 4762365 u kojoj preseca k. p. broj 1800 KO Vlasovo krećući prema istoku po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7537921,86

4762364,89

2

7537959,22

4762378,94

3

7537962,93

4762380,39

4

7538022,98

4762402,58

5

7538060,56

4762406,33

6

7538091,06

4762408,98

7

7538105,13

4762408,81

8

7538190,07

4762404,74

9

7538195,24

4762404,94

10

7538227,51

4762403,45

11

7538265,46

4762398,74

12

7538277,55

4762397,05

13

7538336,61

4762377,27

14

7538390,43

4762383,67

15

7538401,29

4762391,25

16

7538407,77

4762394,82

17

7538452,44

4762424,41

18

7538455,63

4762426,33

19

7538470,52

4762436,52

20

7538485,36

4762436,62

do međe sa k. p. broj 2137, odakle prati granicu k. p. broj 1800 sa jedne i k. p. br. 2137, 2135, 2134, 2132 sa druge strane presecajući put (k. p. broj 2149) i nastavljajući ka istoku granicom k. p. broj 1800 sa jedne i k. p. br. 2126 i 2127 sa druge strane i najistočnije tačke ovog lokaliteta. Odavde granica menja smer ka jugozapadu prateću granicu k. p. broj 1800 sa jedne i k. p. br. 2127 i 2129 sa druge strane do tačke sa koordinatama Y= 7538872 i X= 4762244 gde preseca k. p. broj 1800 do tačke sa koordinatama Y= 7538876 i X= 4762165 i granice sa k. p. broj 1805, odakle nastavlja granicom ove k. p. i prelazi granicu KO Vlasovo i KO Prolom prateći dalje ka istoku granicu te dve opštine, tj. Prolomsku reku i granicu k. p. br. 1125 i 2152 do tačke sa koordinatama Y= 7539261 i X= 4762176 odakle preseca k. p. broj 1059 u smeru juga u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7539267,19

4762173,20

2

7539301,82

4762157,76

3

7539350,84

4762122,26

4

7539416,73

4762074,99

5

7539447,92

4762050,84

6

7539461,83

4762040,07

7

7539508,94

4762004,84

8

7539512,83

4762003,67

9

7539495,17

4761990,47

10

7539446,48

4761960,46

11

7539438,44

4761955,27

12

7539409,74

4761944,70

13

7539399,12

4761925,88

14

7539385,36

4761906,83

15

7539371,68

4761827,55

16

7539356,76

4761743,62

17

7539355,44

4761737,20

18

7539343,03

4761700,26

19

7539297,50

4761622,44

sve do granice sa KO Gajtan i tačke sa koordinatama Y= 7539264,7 i X= 47661561,37. Odavde granica nastavlja granicom KO Gajtan i KO Prolom u smeru jugozapada sve do tačke sa koordinatama Y=7538521 i X=4761140 odakle ponovo preseca k. p. broj 1059 (KO Prolom) u smeru severa po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7538513,46

4761208,33

2

7538511,49

4761222,25

3

7538511,05

4761225,62

4

7538501,66

4761285,65

5

7538501,66

4761348,68

6

7538504,76

4761380,67

7

7538513,46

4761407,06

8

7538530,85

4761433,15

9

7538566,87

4761495,25

10

7538595,74

4761556,42

11

7538598,85

4761580,33

12

7538599,34

4761588,59

13

7538598,85

4761686,22

14

7538593,88

4761704,54

15

7538573,70

4761746,15

16

7538565,93

4761763,85

17

7538553,20

4761783,10

18

7538547,51

4761788,41

19

7538528,05

4761805,46

20

7538518,11

4761824,71

21

7538492,96

4761860,73

22

7538481,59

4761870,78

23

7538468,74

4761882,15

24

7538451,33

4761899,73

25

7538449,34

4761901,72

26

7538442,42

4761904,68

do tačke sa koordinatama Y=7538431 i X=4761908 i preseca k. p. broj 1113 i nastavlja u smeru severozapada granicom k. p. br. 1057 i 1059 do granice KO Prolom i KO Vlasovo presecajući Prolomsku reku i k. p. br. 1125 (KO Prolom) i 2152 (KO Vlasovo) u tačkama sa sledećim koordinatama: Y=7538304 i X=4762034 i Y=7538304 i X=4762049 i dalje nastavlja nizvodno obalom reke i k. p. br. 1802 i 1800 do početne tačke opisa prve celine ovog lokaliteta tj. tačke sa koordinatama Y=7537922 i X=4762365.

Druga celina se nalazi u potpunosti u KO Gajtan

Granica druge celine ovog lokaliteta počinje od najsevernije tačke ovog lokaliteta tj. međe k. p. br. 161, 163, 213 i 233 odakle granica ide u smeru jugoistoka granicom k. p. br. 233, 240 sa jedne i k. p. br. 213, 211, 210, 209, 208, 204 sa druge strane do međe sa k. p. broj 199. Odavde granica skreće prema jugu granicom k. p. br. 240 i 199 a zatim skreće u smeru severoistoka granicom k. p. br. 199, 196, 194, 193, 192 sa jedne i k. p. br. 240, 236, 237, opet k. p. br. 236, 238 sa druge strane do međe sa k. p. broj 282 odakle ponovo menja smer prvo ka jugu granicom k. p. br. 238 i 282, 284 do međe sa k. p. broj 285 zatim ka zapadu granicom k. p. br. 238, 236, i 240 sa jedne i k. p. broj 278 sa druge strane a zatim prati spoljnu granicu k. p. broj 240 sa jedne i k. p. br. 278, 279, opet k. p. br. 278, 277, 276, 274, 271, 270, 269, 268, 263, 249, 248, 247, 242 sa druge strane u smeru jugoistoka sve do međe sa k. p. broj 1366. Odavde granica menja smer i nastavlja u pravcu severozapada granicom k. p. broj 240 sa jedne i k. p. br. 1366, 1374, 1376, 5101 sa druge strane do tačke sa koordinatama Y=7540598 i X=4760333 gde preseca k. p. broj 5101 i ide dalje granicom k. p. broj 1693 sa jedne i k. p. br. 1692, 1674, 1694, 1699 sa druge strane ponovo presecajući k. p. broj 5101 u tački sa koordinatama Y=7540456 i X=4760444. Odavde granica ponovo nastavlja granicom k. p. broj 240 sa jedne i k. p. br. 5101, 232, 230, 231, 5101, 229, 228, 241, 227, 226, 5101, 222, 225, 224, opet k. p. br. 5101, 220, 217, 215 sa druge strane do međe sa k. p. broj 233 odakle menja smer ka zapadu prateći granicu k. p. broj 233 sa jedne i k. p. br. 215 i 217 sa druge strane izlazeći ponovo na k. p. broj 5101 koju prati ka jugu sve do tačke sa koordinatama Y=7539775 i X=4760860 gde ponovo preseca ovu parcelu i nastavlja prema jugu granicom k. p. br. 1822, 1821, 1818 sa jedne i k. p. br. 1804, 1803, 1802, 1816 sa druge strane do međe sa k. p. broj 1787 odakle nastavlja prema severozapadu granicom k. p. broj 1787 do tačke sa koordinatama Y=7539678 i X=4760549 i Y=7539672 i X=4760553 u kojima preseca k. p. broj 5113 i nastavlja prateći ovu k. p. broj 5113 sa jedne i k. p. br. 1909, 1908 sa druge strane do međe sa k. p. broj 1907, menja smer ka jugozapadu granicom k. p. broj 1907, 1906, 1905 sa jedne i k. p. br. 1908, 1911, 1912, 1915, 1918 sa druge strane do međe sa k. p. broj 1919. Odavde granica prati lokalni put k. p. broj 1919 ka zapadu, a zatim nastavlja granicom k. p. br. 1897, 1898, 1899, opet k. p. br. 1897, 1892, 1897, 1893 sa jedne i k. p. br.1905, 1904, 1901, 1900 sa druge strane do međe tj, lokalnog puta k. p. broj 5114. Odavde granica prati put k. p. broj 5114 ka zapadu nekih 50 metara do međe sa k. p. broj 1889 pa naglo menja smer i skreće prema severu prateći granicu k. p. br. 1889, 1890, 1885, 1891, opet 1885, 1882, 1869, 1868/2, 1868/1, 1903, 1864 sa jedne i k. p. br. 1900, 1901, 1904, 1902, opet k. p. broj 1904 sa druge strane sve do granice sa k. p. broj 5111 tj. lokalnog puta odakle prati ovu parcelu ka severoistoku do međe k. p. br. 5111 i 1862. Granica ovde ponovo menja smer u pravcu jugoistoka prateći granicu k. p. br. 1862, 1860, 1861, opet 1860, 1858, 1857, 1855, 1853, 1856, opet k. p. br. 1853, 1852 sa jedne i k. p. broj 1904 sa druge strane do međe sa k. p. broj 1906 odakle granica skreće prema severoistoku prateći granicu k. p. br. 1852, 1837, 1836, 1834 sa jedne i k. p. br. 1906, 1907, 5113, 1835 sa druge strane do međe k. p. br. 1834, 5113 i 1835 gde u tački sa koordinatama Y=7539464 i X=4760755 preseca lokalni put tj. k. p. broj 5113 i dalje nastavlja u istom smeru granicom k. p. broj 1821 sa jedne i k. p. br. 1831, 1820, 1825, 1824 sa druge strane sve do međe sa k. p. broj 1823 odakle granica nastavlja u smeru severa granicom k. p. br. 1823, 1826 sa jedne i k. p. br. 1821 i 1822 i delom lokalnim putem k. p. broj 5111 sa druge strane do tačke sa koordinatama Y=7539685, X=4760955 i Y=7539685, X=4760963 u kojima preseca ovu katastarsku parcelu – lokalni put i nastavlja u pravcu severa granicom k. p. br 103 i 102 do međe sa k. p. broj 5101. Odavde granica kreće ka zapadu prateći granicu k. p. br. 5101 i 104 sa jedne i k. p. br. 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 5111 sa druge strane do međe sa k. p. broj 86 odakle ponovo menja smer ka severu prateći granicu k. p. broj 104 sa jedne i k. p. br. 86, 95, 92/1, 91, 5099 sa druge strane sve do međe sa k. p. broj 111 pa ponovo menja smer ka istoku i dalje prateći grancu k. p. broj 104 sa jedne i k. p. br. 111, 110, 109, 108, 106, 105, 5101 sa druge strane sve do tačke sa koordinatama Y=7539520 X=4761137 u kojoj preseca k. p. broj 5101 do tromeđe k. p. br. 155, 233 i 5101. Odavde granica prati granicu k. p. broj 233 sa jedne i k. p. br. 155, 157, 158, opet k. p. br. 157, 159, 160, 161 sa druge strane u pravcu severoistoka do početne tačke opisa ovog lokaliteta tj. međe k. p. br. 161, 163, 213 i 233.

Granica najmanjeg – trećeg dela ovog lokaliteta počinje na najzapadnijoj tački ovog lokaliteta – tromeđi k. p. br. 2530, 2519 i 2528 i nastavlja u smeru istok-severoistok granicom k. p. br. 2519, 2518 sa jedne i k. p. br. 2530, 2531, 2532 sa druge strane do lokalnog puta tj. granice sa k. p. broj 5114 koju preseca u tačkama sa sledećim koordinatama: Y= 7539498, X=4759893 i Y=7539503, X=4759897 i nastavlja u pravcu istok-jugoistok granicom k. p. br. 1937, 1936 i opet k. p. broj 1937 sa jedne i k. p. br. 1927, 1932, 1935, 1938 sa druge strane do granice sa k. p. broj 5114 koju opet preseca u tačkama sa koordinatama: Y=7539833, X=4759762 i Y=7539839, X=4759761 i dalje u pravcu istoka granicom k. p. br. 1940, 1941/1, 5114, 1942, 1943, 5112 sa jedne i k. p. br. 1953, 1952, 1951, 1950, 1948, 1944 sa druge strane do tačke sa koordinatama Y=7540198, X=4759706 i Y= 7540204, X=4759709 u kojima preseca k. p. broj 5112 i dalje nastavljajući u smeru jugoistoka granicom k. p. broj 1642 sa jedne i k. p. br. 1739, 1664, 1660, 1658, 1657, 1656, 1644 sa druge strane a zatim menja smer ka zapadu granicom k. p. broj 1642 i k. p. br.1644, 1643, 5096 sa druge strane sve do međe sa k. p. broj 1637 odakle ponovo menja smer i nastavlja u pravcu severozapada granicom k. p. broj 1642 sa jedne i k. p. br. 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, opet k. p. broj 1640 sa druge strane do granice k. p. broj 5112 koju preseca u tačkama sa sledećim koordinatama: Y=7540275, X=4759390 i Y=7540269, X=4759389. Odavde nastavlja u smeru severozapada granicom k. p. br. 5112, 1947, 1948, 1949, 1954, 1955, opet k. p. br. 1954, 1953, 2518, sa jedne i k. p. br. 1975, 1974, 1973, 1972, 1967, 1963, 1961, 1958, 1959, opet k. p. br. 1958, 1956, 2515, 2516 sa druge strane sve do međe sa k. p. broj 2517 odakle menja smer i nastavlja ka zapadu granicom k. p. br. 2518, 2519 sa jedne i k. p. br. 2517, 2504, 2503, 2521, 2523, 2499 sa druge strane sve do međe sa k. p. broj 2524 odakle menja smer na sever i prati i dalje spoljnu granicu k. p. broj 2519 sa jedne i k. p. br. 2524, 2527 i 2528 sa druge strane do početne tačke opisa treće celine ovog lokaliteta tj. tromeđi k. p. br. 2530, 2519 i 2528.

Lokalitet „Petrova gora – Delivodaˮ

Granica ovog lokaliteta počinje od Granice KO Magaš-Dobra Voda i KO Ivanje tj. međe k. p. br. 2159, 2153, 2151/1, 2152 (KO Magaš-Dobra Voda) i k. p. broj 1 (KO Ivanje) odakle kreće u smeru jugoistoka granicom k. p. broj 1 sa jedne i k. p. broj 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (KO Ivanje) sa druge strane do međe sa k. p. broj 11 odakle menja smer ka jugu i dalje prateći granicu k. p. broj 1 sa jedne i k. p. br. 16, 17, 18, 19 sa druge strane do međe sa k. p. broj 3 odakle granica menja smer ka istoku granicom k. p. broj 19 sa jedne i k. p. broj 3 sa druge strane do granice sa k. p. broj 4253 i međe sa k. p. broj 20 odakle ponovo menja smer ka jugu granicom k. p. br. 3, 20, 22, 4272 sa jedne i k. p. br. 4253, 44, 42, 41, 40, 39, 23, 26, 32 sa druge strane do tačke sa koordinatama: Y=7544404, X=4762030 i Y=7544400, X=4762027 u kojima preseca k. p. broj 4272 i nastavlja ka jugu granicom k. p. broj 4126 sa jedne i k. p. br. 4087, 4112, 4118, 4119, 4125, 4124, 4123, 4122, 4120, 4121, 4117, 4116, 4108, 4046, 4045, 4044, 4043, 4038, 4037, 4032 sa druge strane sve do granice KO Ivanje i KO Obražde. Odavde granica prati granicu ove dve katastarske opštine ka istoku tj. granicu k. p. br. 4032, 4033, 4031 (KO Ivanje) sa jedne i k. p. br.10 i 12 (KO Obražde) sa druge strane do međe sa k. p. broj 16 odakle menja smer ka jugoistoku granicom k. p. br. 12, 10, 1/3, 13 sa jedne i k. p. br. 16, 1413 sa druge strane do međe sa k. p. broj 63 gde ponovo menja smer ka zapadu granicom k. p. br. 13, 1/3 sa jedne i k. p. br. 63, 65, 68, 67, i opet k. p. broj 68 sa druge strane do tačke sa koordinatama Y=7544533, X=4761154 odakle preseca k. p. broj 1/3 i lokalni put k. p. broj 9 u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7544510,27

4761163,55

2

7544473,06

4761177,78

3

7544447,10

4761187,71

4

7544411,57

4761210,45

5

7544310,17

4761161,42

6

7544240,41

4761127,69

7

7544203,27

4761109,57

8

7544132,03

4761124,51

9

7544100,74

4761131,10

10

7544088,15

4761133,75

11

7543958,50

4761290,07

12

7543864,85

4761402,99

sve do tačke sa koordinatama Y=7543774, X=4761510 tj. granice KO Magaš-Dobra Voda i KO Obražde odakle nastavlja u smeru severozapada granicom k. p. broj 2161 i k. p. broj 2163/1 (Magaš-Dobra Voda) do tačke sa koordinatama Y=7543356, X=4761848 gde menja smer prema severoistoku i seče k. p. broj 2163/1 u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7543403,13

4761903,95

2

7543415,03

4761918,63

3

7543428,09

4761934,51

4

7543452,48

4761964,16

5

7543456,99

4761971,27

6

7543460,40

4761976,65

7

7543480,03

4762007,65

8

7543519,03

4762143,15

9

7543533,53

4762173,65

10

7543550,22

4762204,31

11

7543565,53

4762233,15

12

7543576,03

4762250,65

13

7543598,53

4762265,15

14

7543627,53

4762271,65

15

7543664,53

4762273,15

16

7543681,03

4762276,15

17

7543690,78

4762287,15

18

7543698,09

4762368,39

19

7543707,68

4762475,13

20

7543711,89

4762521,55

21

7543713,76

4762540,06

22

7543714,52

4762547,55

sve do granice sa k. p. broj 2160 odakle prati granicu ove k.p. i k.p. broj 2163/1 ka zapadu do međe sa k. p. broj 2186/2 odakle prati ovu k. p. broj i granicu k. p. br. 2163/1, 2163/3, 2177/2, 2177/4 ka jugozapadu do međe sa k. p. broj 2177/1 odakle nastavlja ka zapadu granicom k. p. broj 2177/1 sa jedne i k. p. br. 2177/4, 2186/1 sa druge strane do tačke sa koordinatama Y=7542793, X=4762455 odakle preseca k. p. broj 2177/1 u smeru severoistoka u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7542792,75

4762454,91

2

7542799,10

4762466,29

3

7542802,81

4762480,57

4

7542805,72

4762494,33

5

7542813,65

4762510,47

6

7542818,42

4762525,02

7

7542827,68

4762539,31

8

7542832,97

4762546,46

9

7542839,05

4762549,90

10

7542845,40

4762549,90

11

7542852,28

4762546,72

12

7542861,28

4762540,64

13

7542874,51

4762535,08

14

7542899,64

4762526,61

15

7542916,05

4762519,47

16

7542933,25

4762511,00

17

7542948,86

4762501,74

18

7542960,76

4762501,21

19

7542975,58

4762501,48

20

7542998,07

4762504,12

21

7543016,06

4762506,77

22

7543040,93

4762510,03

23

7543051,51

4762516,91

24

7543057,34

4762524,32

25

7543068,45

4762540,72

26

7543075,86

4762548,66

27

7543088,56

4762561,36

28

7543095,96

4762571,94

29

7543113,10

4762588,08

30

7543120,96

4762594,47

31

7543124,03

4762596,95

32

7543124,94

4762597,69

33

7543130,62

4762602,31

34

7543144,52

4762611,23

35

7543150,53

4762614,04

36

7543159,40

4762618,18

37

7543160,42

4762618,97

38

7543164,48

4762622,10

39

7543165,27

4762622,72

40

7543165,41

4762622,83

41

7543168,41

4762633,89

42

7543192,00

4762683,50

43

7543205,26

4762706,24

44

7543223,50

4762737,50

45

7543265,06

4762783,29

46

7543287,50

4762808,00

47

7543305,84

4762869,03

48

7543353,16

4762861,64

49

7543372,30

4762858,58

50

7543425,25

4762850,11

51

7543437,04

4762848,22

sve do granice sa k. p. broj 2173. Odavde granica nastavlja u istom smeru desnom stranom i granicom k. p. broj 2173 sa jedne i k. p. broj 2177/1 sa druge strane do tačke sa koordinatama Y=7543638, X=4762930 gde ponovo preseca k. p. broj 2177/1 u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7543638,42

4762929,69

2

7543640,00

4762932,50

3

7543642,51

4762944,50

4

7543644,50

4762954,00

5

7543641,00

4762971,50

6

7543635,70

4762999,22

7

7543652,82

4763029,58

8

7543688,90

4763050,41

9

7543748,07

4763075,41

10

7543759,01

4763079,98

11

7543783,39

4763089,84

12

7543841,20

4763113,22

13

7543863,01

4763123,86

14

7544021,70

4763201,22

15

7544046,47

4763272,25

16

7544072,73

4763347,54

17

7544073,28

4763349,12

18

7544077,39

4763360,91

19

7544080,92

4763362,26

20

7544083,78

4763363,54

21

7544087,73

4763365,30

do granice sa k. p. broj 2186/2 gde preseca tu k. p. u tačkama sa koordinatama Y=7544088, X=4763365 i Y=7544109, X=4763369 odakle granica nastavlja u smeru jugoistoka granicom k. p. broj 2159 sa jedne i k. p. broj 2157 sa druge strane do granice sa k. p. broj 2156 odakle ponovo menja smer ka jugu i prati granicu k. p. broj 2159 sa jedne i k. p. br. 2156, 2155, opet k. p. br. 2156, 2152, 2153 sa druge strane odakle skreće ka istoku granicom k. p. broj 2159 i 2153 do početne tačke opisa ovog lokaliteta tj. međe k. p. br. 2159, 2153, 2151/1, 2152 (KO Magaš-Dobra Voda) i k. p. broj 1 (KO Ivanje).

Lokalitet „Gajtanska vrataˮ

Granica ovog lokalitet počinje od tromeđe KO Borince, KO Obražda, i KO Gajtan tj tromeđe k. p. br. 1/3 (KO Obražda), 1 (KO Borince), 435 (KO Gajtan) i kreće u pravcu severozapada granicom k. p. broj 1/3 (KO Obražda) i k. p. broj 435 (KO Gajtan) sve do tačke sa koordinatama Y=7543522 X=4759928 odakle menja smer u pravcu severoistoka presecajući k. p. broj 1/3 (KO Obražda) po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7543524,41

4759931,07

2

7543568,00

4759988,50

3

7543612,78

4760052,47

4

7543617,00

4760058,50

5

7543638,32

4760082,84

6

7543677,00

4760127,00

7

7543688,05

4760136,63

8

7543804,53

4760242,51

9

7543881,00

4760291,00

10

7543937,00

4760316,50

11

7543944,00

4760302,50

12

7543958,50

4760287,50

13

7543966,00

4760282,00

14

7543983,50

4760273,00

15

7544009,50

4760251,50

16

7544035,50

4760230,00

17

7544057,50

4760206,50

18

7544085,00

4760170,50

19

7544109,50

4760147,00

20

7544148,00

4760117,50

21

7544212,84

4760042,21

22

7544222,42

4760107,01

23

7544226,00

4760130,50

24

7544225,00

4760156,00

25

7544220,62

4760268,37

26

7544210,79

4760325,37

27

7544195,24

4760415,38

28

7544181,80

4760516,91

29

7544160,50

4760596,00

30

7544206,45

4760570,90

31

7544255,52

4760544,04

32

7544306,13

4760516,39

33

7544385,31

4760447,95

34

7544453,04

4760355,48

35

7544509,50

4760285,64

36

7544572,71

4760234,26

do granice sa KO Borince tj. tačkom sa koordinatama Y=7544673 X=4760199. Odavde granica nastavlja u smeru jugoistoka presecajući k. p. broj 1 (KO Borince), po tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7544733,00

4760186,00

2

7544778,50

4760173,00

3

7544804,87

4760164,68

4

7544832,26

4760156,04

5

7544888,00

4760136,00

6

7544941,00

4760123,00

7

7544974,52

4760115,61

8

7545010,81

4760104,95

sve do granice sa k. p. broj 47 odakle menja smer ka jugoistoku prateći granicu k. p. broj 1 sa jedne i k. p. br. 47, 48, 56, 57, 59, 72, 71, 73, 75, 80, 81, 82, 86, 91, 92, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 127, 129, 140, 2305, 2306, 2307, 2308, 2311, 2312, 2316, 2317, 2322, 2323, 2328, 2329, 2336, 2337, 2344, 2345, 2352, 2353, 2360, 2361, 2368, 2369, 2376, 2377, 2384, 2385, 2391, 2392, 2416, 2417, 2419, 2422, 2423, 2428, 2429, 2432, 2443, 2433, 2436, 2442, 2437, 2441, 2439, 2440, 3083 sa druge strane do međe sa k. p. broj 6. Odavde granica menja smer ka jugoistoku prateći granicu k. p. br. 6 i 13 sa jedne i k. p. br. 3203, 3084, 3085, 3155 sa druge strane sve do granice KO Borince i KO Slišane odakle granica ovog lokalitet menja smer i prati granicu ove dve KO tj. k. p. broj 13 (KO Borince) i k. p. broj 6 (KO Slišane) u smeru zapada do početne tačke opisa ovog lokaliteta, tromeđe KO Borince, KO Obražda, i KO Gajtan tj. tromeđe k. p. broj 1/3 (KO Obražda), 1 (KO Borince), 435 (KO Gajtan).

Lokalitet „Brestovačko jezeroˮ

Opis granice predeone celine „Brestovačko jezero” počinje od međe katastarskih opština Brestovac (k. p. broj 3336), Magaš-Dobra Voda (k. p. broj 3152) odakle kreće ka severu spoljnom granicom k. p. br. 3152 (KO Magaš-Dobra Voda), 3154, do tačke (Y=7550068,44 X=4766754,34) u kojoj preseca k. p. br. 5348, 3143 do međe KO Magaš-Dobra Voda i KO Bublica odakle nastavlja na zapad spoljnom granicom k. p. br. 5521, 5524, 5525, 5538, 5539, 5540, 5518, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5549, 5517, 4585, 4586, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575 odakle kreće na jugozapad spoljnom granicom k. p. br. 6130, 5599, do međe sa k. p. broj 5600 odakle kreće na severoistok spoljnom granicom k. p. br. 5599, 5597, do tačke (Y=7548724,39 X=4766799,49) odakle preseca Pustu reku i k. p. broj 6130, i dalje nastavlja ka severoistoku spoljnom granicom k. p. br. 6130, 4476, 4474, 4473, 4470/1, 4469, 4468, 6130, 4461, 4456, 4525, 4526, 4529, 4530, 4533, 4534, 4536, 4537, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4545, 4546, 4548, 4549, 4550, 4551, 4554, 4555, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4569, 4570, 4573, 4574, 6130 do međe sa k. p. broj 4600 odakle granica nastavlja na istok spoljnom granicom k. p. broj 6130 sve do tačke (Y=7549298,18 X=4767217,75) u kojoj preseca k. p. br. 4613/1 i 4613/2 po sledećim koordinatama:

 

Y

X

1

7549303,47

4767217,62

2

7549312,85

4767214,28

3

7549317,07

4767211,75

4

7549328,98

4767208,44

5

7549337,57

4767209,76

6

7549344,19

4767215,72

7

7549348,16

4767226,96

8

7549357,42

4767224,32

9

7549362,71

4767213,73

10

7549375,94

4767200,5

11

7549387,84

4767192,57

12

7549401,07

4767183,97

13

7549416,95

4767176,69

14

7549424,37

4767172,69

15

7549425,55

4767172,06

16

7549438,12

4767166,77

17

7549452,67

4767172,72

do tačke (Y=7549460,94 X=4767186,9) odakle nastavlja na istok prateći spoljnu granicu k. p. br. 4619, 4620, 4621, 4624, 4625, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632 do tačke (Y=7549647,56 X=4767257,72) u kojoj preseca k. p. broj 6115 a zatim nastavlja spoljnom granicom k. p. br. 4635, 4636 do tačke (Y=7549751,17 X=4767212,10) odakle preseca sledeće k. p. br.5435, 5367, 5366, 6125, 5491 po sledećim tačkama:

LINK Excel.Sheet.12 Book1 Sheet1!R1C1:R27C2 a f 5 h * MERGEFORMAT

Y

X

1

7549770,24

4767200,89

2

7549795,11

4767189,25

3

7549807,28

4767199,30

4

7549808,87

4767212,53

5

7549815,22

4767220,47

6

7549819,45

4767235,82

7

7549831,69

4767246,80

8

7549843,93

4767233,57

9

7549843,79

4767226,28

10

7549841,04

4767205,32

11

7549846,12

4767194,74

12

7549853,53

4767187,75

13

7549877,24

4767181,62

14

7549898,48

4767198,05

15

7550025,62

4767163,25

16

7550077,47

4767230,99

17

7550087,00

4767211,94

18

7550085,41

4767154,79

19

7550105,12

4767129,92

20

7550156,45

4767118,80

21

7550217,84

4767063,18

22

7550276,71

4767014,89

23

7550332,93

4767013,57

24

7550376,59

4767034,73

do tačke preseka KO Bublica i KO Brestovac (Y=7550386,70 X=4767037,06) odakle granica nastavlja ka jugoistoku spoljnom granicom k. p. br. (KO Brestovac): 2654, 2662, 2661, 2713, 2712, 2711, 2710, 2709, 2708, 2706, 2705, 2704, 2703, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2694, 2693, 2690, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2689, do tačke sa koordinatama (Y=7550683,68 X=4766870,88) odakle preseca ka jugoistoku k. p. broj 2830 u sledećim tačkama:

LINK Excel.Sheet.12 Book1 Sheet1!R1C1:R4C2 a f 5 h * MERGEFORMAT

Y

X

1

7550797,41

4766805,18

2

7550955,58

4766590,31

do tačke (Y=7550960,69 X=4766585,12) u kojoj preseca k. p. broj 3114/1 nastavljajući ka jugu obuhvatajući k. p. br. 3162, 3163, 3164 do tačke sa koordinatama (Y=7550918,96 X=4766563,77) presecajući Pustu reku (k. p. broj 7952) i dalje nastavljajući ka jugu spoljnom granicom k. p. br. 3180, 3179, 3183 do tačke (Y=7550904,21 X=4766491,38) gde preseca k. p. br. 7930 i 3706 sve do tačke (Y=7550908,62 X=4766429,93) odakle prati spoljnu granicu k. p. br. 3705, 3684, 3685, odakle kreće ka jugozapadu spoljnom granicom k. p. br. 3654, 3641, 3631, 3632, 3629, 3621/4, 3621/3, 3621/2, 3621/1, 3620, 3616, 3615, 3614, 3613, 3608/1, 3609, 3606, 3605, 3604, 3603, 3507, 3506, 3505, 3501, 3500, 3497, 3496, 3490, 3491, 3488 odakle granica kreće na severoistok spoljnom granicom k. p. br. 3488, 7953, 3462, 3461, 3459, 3455, 3450, 3448, 3443, 3444, 3439, 3437, 3432, 3425, 3421, 3418, 3417, 3416, 3412, do tačke (Y=7550569,35 X=4766289,27) presecajući k. p. br. 7928 i nastavljajući ka severoistoku spoljnom granicom k. p. br. 3404, 3403, 3399, do tačke preseka (Y=7550549,66 X=4766318,64) k. p. broj 3397, odakle prati spoljnu granicu k. p. broj 3397 do k. p. broj 3393 odakle granica kreće ka zapadu spoljnom granicom k. p. br. 3393, 3376, 3371, 3368, 3367, 3366, 3365 natrag do početne tačke opisa i međe katastarskih opština Brestovac (k. p. broj 3336), Magaš-Dobra Voda (k. p. broj 3152).

Lokalitet „Svinjišteˮ

Ovaj lokalitet se sastoji od 2 odvojene celine.

Granica prve celine ovog lokaliteta počinje na tromeđi k. p. br. 515, 509, 485 (KO Svinjište) odakle granica ide ka istoku granicom k. p. br. 509, 505, 498, 497, 491, 490, sa jedne i k. p. broj 485 sa druge strane do međe sa k. p. broj 484 odakle menja smer ka jugoistoku granicom k. p. broj 485 sa jedne i k. p. br. 484, 483 sa druge strane do granice sa k. p. broj 1235 koju preseca u tačkama sa koordinatama: Y=7536484, X=4754647 i Y=7536488, X=4754646 odakle nastavlja u smeru jugoistoka granicom k. p. broj 1235 sa jedne i k. p. broj 1146 sa druge strane do najistočnije tačke ovog lokaliteta gde menja smer ka jugozapadu i prati granicu k. p. br. 1146 i 1145 i opet 1146 sa jedne i k. p. br. 1235, 1227 (Svinjištanska reka), 1119 sa druge strane do k. p. broj 1015 gde preseca ovu parcelu u tačkama Y= 7535908, X=4753998 i Y=7535896, X=4753993 sve do međe sa k. p. broj 1016. Odavde granica menja smer u pravcu severozapada prateći granicu k. p. broj 1016 sa jedne i k. p. broj 1112 sa druge strane do tačaka Y=7535788, X=4754165 i Y=7535781, X=4754167 u kojima granica preseca k. p. broj 1016 i dalje nastavlja u pravcu severozapada granicom k. p. br. 1027, 1026, 1030, 1089, 1048, 1086 sa jedne i k. p. br. 1029, 1028, 1016, 1090, 1088, 1016, 1087 sa druge strane do k. p. broj 1086 koju preseca u tačkama sa koordinatama: Y=7535585, X=4754397 i Y=7535578, X=4754395 nastavljajući dalje ka zapadu granicom k. p. br. 1083 i 1081 sa jedne i k. p. br. 1085, 1084 sa druge strane do međe sa k. p. broj 1062 odakle menja smer ka severu granicom k. p. br. 1062, 1064, 1067, 1068, 1075, 1076, 1077, 534, 538 sa jedne i k. p. br. 1081, 1080, 1079, 1078, 1086, 533, 539 sa druge strane sve do međe sa k. p. broj 540 odakle ponovo skreće ka istoku granicom k. p. br. 540 i 539 presecajući k. p. broj 533 u tačkama sa koordinatama: Y=7537746, X=4754907 i Y=7535555, X=4754907 i dalje na istok granicom k. p. broj 553/2 sa jedne i k. p. br. 533, 551, 549, 554, 558 sa druge strane do granice sa k. p. broj 533 koju opet preseca u tačkama sa sledećim koordinatama: Y=7535838, X=4754997 i Y=7535852, X=4754997 a zatim opet menja smer u pravcu juga granicom k. p. br. 532 i 1016 sa jedne i k. p. br. 530, 1101, 1102, opet 1101, 1099, 1096, 1095, 1092 sa druge strane do međe sa k. p. broj 1091 odakle menja smer i nastavlja u pravcu jugoistoka granicom k. p. br. 1092, 1110, opet k. p. br. 1092, 1109, 1115, 1113 sa jedne i k. p. br. 1091, 1016, 1111, 1112 sa druge strane sve do lokalnog puta k. p. broj 1119 koji preseca u tačkama sa sledećim koordinatama: Y=7535868, X=4754242 i Y=7535872, X=4754241 pa dalje na istok granicom k. p. broj 1146 sa jedne i k. p. br. 1133, 1134, 1138, 1144, 1143, 1141 sa druge strane do granice k. p. broj 1235 koju preseca u tačkama sa sledećim koordinatama: Y=7536344, X=4754443 i Y=7536345, X=4754449 gde menja smer ka severo zapadu prateći granicu k. p. broj 485 sa jedne i k. p. br. 486, 1235 sa druge strane do međe sa k. p. broj 523. Odavde granica menja smer u pravcu severoistoka prateći granicu k. p. broj 485 sa jedne i k. p. br. 523, 522, 515 sa druge strane do početne tačke opisa prve celine ovog lokaliteta zaštite tj. tromeđi k. p. broj 515, 509, 485.

Granica druge celine ovog lokaliteta počinje od granice k. p. broj 1189 sa k. p. broj 1227 (Svinjištanska reka), tj. tačke sa koordinatama Y=7536950, X=4754415 odakle preseca k. p. broj 1189 u smeru jugoistoka u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7536955,04

4754413,30

2

7536995,10

4754399,55

3

7537000,87

4754397,57

4

7537038,42

4754388,70

5

7537076,10

4754403,73

6

7537129,01

4754457,91

7

7537160,13

4754424,47

8

7537189,05

4754392,19

9

7537218,12

4754375,60

10

7537265,48

4754333,20

11

7537268,98

4754328,95

12

7537296,41

4754295,66

13

7537324,89

4754262,17

14

7537333,79

4754245,26

15

7537367,38

4754181,45

16

7537371,48

4754173,29

17

7537374,50

4754167,00

18

7537407,81

4754111,84

19

7537423,13

4754086,46

20

7537454,21

4754053,82

sve do granice KO Svinjište sa KO Dobri Do odakle granica menja smer i ka jugozapadu prateći granicu ove dve katastarske opštine tj. granicu k. p. broj 1189 (KO Svinjište) i k. p. broj 2238 (Dobri Do) sve do tačke sa koordinatama Y=7537232, X=4753910 odakle ponovo menja smer u pravcu severozapada presecajući ponovo k. p. broj 1189 u tačkama sa sledećim koordinatama:

Y

X

1

7537231,01

4753910,13

2

7537229,21

4753910,30

3

7537193,07

4753925,44

4

7537141,12

4753961,26

5

7537140,84

4753961,45

6

7537095,09

4753997,31

7

7537087,84

4754003,28

8

7537080,30

4754008,93

9

7537041,65

4754041,31

10

7536990,08

4754084,51

11

7536959,70

4754107,39

12

7536901,91

4754150,67

13

7536872,96

4754172,35

14

7536792,37

4754253,48

15

7536785,05

4754260,85

do granice sa Svinjištanskom rekom i k. p. broj 1227 odakle se vraća ka severoistoku granicom k. p. broj 1227 i k. p. broj 1189 do početne tačke opisa ovog lokaliteta tj. tačke sa koordinatama Y=7536950, X=4754415.

Lokalitet „Zagrađeˮ

Granica ovog lokaliteta počinje od tromeđe k. p. br. 50, 111 i 665 tj. od obale Zagrađanskog potoka k. p. broj 665 na samoj granici KO Zagrađe i KO Ivan Kula. Granica kreće uzvodno uz obalu potoka i granicom k. p. broj 665 sa jedne i k. p. broj 393 sa druge strane sve do međe sa k. p. broj 328. Odavde se granica odvaja od granice ove dve katastarske opštine u pravcu istoka granicom k. p. br. 393 i 328 do međe sa k. p. broj 330 gde menja smer ka jugozapadu granicom k. p. broj 393 sa jedne i k. p. br. 343, 348, 349, 350, 369, 368, 376, 378, 379 sa druge strane do međe sa k. p. broj 380 odakle nastavlja u smeru jugoistoka granicom k. p. br. 393, 392, opet k. p. broj 393 sa jedne i k. p. br. 380, 383, 390, 168/3, 391 sa druge strane do tačaka u kojima preseca k. p. broj 168/3 sa koordinatama: Y=7534434, X=4755356 i Y=7534437, X=4755351 i dalje granicom k. p. broj 168/1 sa jedne i k. p. br. 176, 177, 180 sa druge strane do međe sa k. p. br. 180 i 148. Odavde granica menja smer prema jugozapadu granicom k. p. broj 168/1, 108 sa jedne i k. p. br. 148, 149/1, 112 sa druge do međe sa k. p. broj 107 odakle granica menja smer ka severozapadu presecajući k. p. broj 108 u tačkama sa koordinatama: Y=7534405, X=4755164 i Y=7534406, X=4755169 i nastavlja granicom k. p. br. 109, 92, 91, 52, 51, 50 sa jedne i k. p. br. 110, 111 (Buče potok) sa druge strane do početne tačke opisa granice ovog lokaliteta tj. tromeđe k. p. br. 50, 111 i 665.

Opis granice režima zaštite III stepena

Područje režima zaštite III stepena čini područje definisano spoljnom granicom Parka prirode „Radan” i granicama režima zaštite I i II stepena.

Ostavite komentar