Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI

ZA PERIOD OD 2013. DO 2017. GODINE

UVOD

Strategijom bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine („Službeni glasnik RS”, broj 100/13) (u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, pripremi Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) kojim će se detaljno razraditi ciljevi Strategije. Mere i aktivnosti sa rokovima, zadacima, organima i učesnicima nadležnim za sprovođenje ove strategije su sadržane u Akcionom planu.

Akcionim planom određeni su nadležni organi državne uprave, socijalni partneri i drugi činioci u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu sa konkretnim pojedinačnim ciljevima i aktivnostima kojim se razrađuju ciljevi i mere iz Strategije, kao najvažnijeg strateškog dokumenta u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Realizacija aktivnosti, odnosno ostvarivanje ciljeva utvrđenih u Akcionom planu uključuje aktivnosti Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorata za rad, drugih ministarstava, Socijalno-ekonomskog Saveta Republike Srbije, reprezentativnih sindikata, reprezentativnog udruženja poslodavaca.

Opšti cilj Strategije jeste unapređenje i očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva, odnosno unapređenje uslova rada radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i njihovog svođenja na najmanju moguću meru, odnosno otklanjanje profesionalnih rizika.

Strategija teži da se u ovom periodu broj povreda na radu smanji za 5%, u odnosu na evidenciju povreda na radu koju vodi Inspektorat za rad.

Svi činioci u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu učestvovaće u aktivnostima implementacije i pune integracije propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno njihovom potpunom prihvatanju i korišćenju u praksi.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti kojima je osnovni cilj unapređenje zdravlja radno aktivnog stanovništva u cilju smanjenja povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Za aktivnosti čija je realizacija planirana u 2014. godini, odnosno koje predstavljaju nastavak aktivnosti na neposrednom sprovođenju Strategije u toku 2014. godine obezbeđena su sredstva u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2014. godinu u iznosu od 1.000.000,00 dinara, na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, glava 30.4, a eventualna dodatna sredstva će se obezbeđivati iz fondova Evropske unije, kao i iz donatorskih sredstava.

Sredstva neophodna za sprovođenje aktivnosti koje će se izvršavati u 2015, 2016. i 2017. godini biće obezbeđena u okviru limita utvrđenih Fiskalnom Strategijom za 2015. godinu, sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu na razdelu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

ZNAČENJE SKRAĆENICA

MRZBSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MGSI – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MPZŽS – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

MRE – Ministarstvo rudarstva i energetike

MZ – Ministarstvo zdravlja

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MTTT – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

UBZR – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

IR – Inspektorat za rad

SES – Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije

Savet za BZR – Savet za bezbednost i zdravlje na radu

Reprezentativni sindikati

Reprezentativno udruženje poslodavaca

BZR – Bezbednost i zdravlje na radu

MOR – Međunarodna organizacija rada

EU – Evropska unija

EU-OSHA – Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu

RFZO – Republički fond za zdravstveno osiguranje

RF PIO – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

IMRS „Karajović” – Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”

IJZS „Batut” – Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”

OiRA – Online interactive Risk Assessment – Internet interaktivna procena rizika

Pro Risk – Softverski paket Pro-risk za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

OŠ – osnovna škola

SŠ – srednja škola

Ostavite komentar