Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2015. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13 i 142/14), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2015. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2015. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2015. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

Član 2.

Godišnji program sprovode, odnosno savetodavne poslove u poljoprivredi iz tog programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana savetodavne poslove iz Godišnjeg programa obavljaju pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede, a po sprovedenom konkursu.

Član 3.

Poslove predviđene Godišnjim programom koji se odnose na poslove obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija).

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje savetodavnih poslova, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa Godišnjim programom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a uz zahtev se podnosi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i plan aktivnosti, odnosno plan obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača koji uključuje i program praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca.

Plan i program iz stava 2. ovog člana sadrži planirani obim i dinamiku realizacije aktivnosti, u skladu sa Godišnjim programom.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 2. ove uredbe podnosi plan poboljšanja uslova rada PSSS, a lice iz člana 3. ove uredbe podnosi:

plan razvoja Softvera za praćenje i ocenu rada poljoprivrednih savetodavaca i praćenje odabranih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: softver);

plan razvoja i unapređenja portala PSSS Srbije (www.psss.rs);

predlog izgleda i sadržaja edukativnih i promo materijala.

Član 5.

Konkurs iz člana 2. stav 2. ove uredbe raspisuje Ministarstvo.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se kriterijumi, uslovi i način izvršavanja poslova i korišćenja sredstava, kao i dokumentacija koja se podnosi.

Ispunjenost uslova konkursa utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Ministarstvo i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana naročito se uređuju prava i obaveze u pogledu obavljanja poslova predviđenih Godišnjim programom, obim poslova, način njihovog izvršavanja, visina naknade za obavljanje tih poslova, kao i ostala pitanja od značaja za izvršenje prava i obaveza.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, maja 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

GODIŠNJI PROGRAM

RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI

ZA 2015. GODINU

I. PODRUČJA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI I BROJ ZAPOSLENIH POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA

Tabela 1. Područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u poljoprivredi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj poljoprivrednih savetodavaca za određene oblasti poljoprivrede Ukupno Naziv službe 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 3-ratarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija,1-agroekonomija 10 PSSS Niš 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3 -voćarstvo i vinogradarstvo 10 PSSS Valjevo 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1- zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 7 PSSS Vranje 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 9 PSSS Kraljevo 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 4-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 9 PSSS Jagodina 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1- mehanizacija 6 PSSS Mladenovac 7. opštine: Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 4 PSSS KosovskaMitrovica 8. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 10 PSSS Kragujevac 9. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija, 1-organska proizvodnja 12 PSSS Kruševac 10. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija 10 PSSS Leskovac 11. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 4-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 10 PSSS Užice 12. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo1-tehnologija u proizvodnji 7 PSSS Negotin 13. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1- voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 7 PSSS Novi Pazar 14. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 9 PSSS Čačak 15. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo,1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 5 PSSS Pirot 16. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-tehnolog u proizvodnji 7 PSSS Smederevo 17. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-prehrambena tehnologija 9 PSSS Požarevac 18. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-agroekonomija 10 PSSS Šabac 19. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSSProkuplje 20. grad Zaječar, opštine: Boljevac, Knjaževac i Soko Banja 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija,1-melioracija 7 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 6 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-agroekonomija 6 UKUPNO: 178

PSSS može da menja broj i strukturu zaposlenih poljoprivrednih savetodavaca (u daljem tekstu: savetodavac), samo uz saglasnost Ministarstva.

II. SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI, OBIM,

ROKOVI I NAČIN SPROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Radi realizacije ciljeva utvrđenih Uredbom o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 53/11), PSSS u 2015. godini sprovodi aktivnosti u skladu sa Pravilnikom o načinu obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, broj 65/14).

Tabela 2. Pregled, obim i bodovanje savetodavnih aktivnosti

Red. br. Aktivnost Broj aktivnosti po: Bodovi zaaktivnost savetodavcu(min-max) službi(min-max) 1. Individualne metode rada       1.1. Odabrana poljoprivredna gazdinstva 20-30 1.1.1. Poseta odabranim 80-180 1.1.2. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu 2,50 1.2. Rad sa ostalim poljoprivrednim gazdinstvima (u satima) 100-300 1.2.1. Rad na terenu (u satima) 1,0 1.2.2. Rad u PSSS (u satima) 0,30 1.3. Pomoć pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata 1.3.1. Formulari i aplikacioni obrasci 0-500 0,50 1.3.2. Biznis/poslovni plan 0-20 10,00 2. Grupne metode rada     2.1. Zemljoradnička zadruga 0-12 1-12 2.1.1. Poseta zemljoradničkim zadrugama 0-48 4-48 2,50 2.2. Rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača 3-6 2.2.1. Poseta udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača 12-24 2,50 2.3. Predavanje 3-11 10,00 2.4. Tribina 3-11 10,00 2.5. Radionica 4-16 12,00 2.6. Zimska škola 1 2.6.1. Obrađene teme u okviru zimske škole 1-3 10,00 2.7. Ogledno gazdinstvo 1 2.7.1. Poseta oglednom gazdinstvu 1-2 15,00 2.8. Demonstracioni ogled 1-3 2.8.1. Učešće u demonstracionom ogledu 0-3 30,00 3. Mas-Mediji   3.1. TV nastup 2-12 5,00 3.2. Radio nastup 2-12 4,00 3.3. Tekst na portalu PSSS Srbije 2-12 3,00 4. Štampani mediji   4.1. Lokalni bilten 12 4.1.1. Tekst u lokalnom biltenu 2-12 3,00 4.2. Časopis PSSS-a 0-4 4.2.2 Tekst u časopisu 0-10 10,00 4.3. Tekst u novinama 2-12 5,00 5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka     5.1. STIPS 5.1.1. Izveštaj koji ne uključuje kvantaške pijace 430 0,50 5.1.2. Izveštaj koji uključuje kvantaške pijace 534 0,50 5.2. Praćenje i izveštavanje u ratarstvu (izveštaj) 47 1,20 5.3. Praćenje i izveštavanje u voćarstvu(izveštaj) 39 1,20 5.4. FADN 5.4.1. FADN-poljoprivredna gazdinstva 10 5.4.2. Poseta FADN gazdinstvu 40-60 8,00 5.4. www.agroponuda.com (izveštaj) 24-48 0,25

PSSS donosi plan aktivnosti za tekuću godinu, kojim predviđa obim aktivnosti iz Tabele 2. za svakog savetodavca, tako da realizacijom tih aktivnosti svaki savetodavac treba da ostvari najmanje 944 bodova.

PSSS planom aktivnosti predviđa i dinamiku aktivnosti za svakog savetodavca, tako da njihovom realizacijom u okviru svakog kvartala savetodavac treba da ostvari 20-30% od ukupnog broja bodova (od 944).

1. Pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći

primenom individualnih metoda rada

1) Savetodavni poslovi sa odabranim poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac prati 20 do 30 odabranih poljoprivrednih gazdinstava i svako posećuje najmanje četiri puta u toku godine. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu traje do četiri radna sata.

Savetodavac izračunava po jednu bruto maržu na svakom odabranom poljoprivrednom gazdinstvu, na osnovu tačno definisanih parametara sadržanih u obrascu „Kalkulacija bruto marže”, koje PSSS-u dostavlja Ovlašćena organizacija.

Savetodavac izračunava bruto marže za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje soje ili suncokreta,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje višnje ili maline,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju jagnjećeg mesa ili proizvodnju tovnih junadi.

Ukoliko na poljoprivrednom gazdinstvu koje prati kao odabrano nema navedenih linija proizvodnje navedenih u stavu 3. ove podtačke, savetodavac izrađuje bruto maržu za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje kukuruza za silažu i lucerku,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje breskve, grožđa, jabuke i šljive,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju meda ili mleka.

Ukoliko na odabranom poljoprivrednom gazdinstvu u strukturi nema linija proizvodnje navedenih u st. 3. i 4. ove podtačke savetodavac ima obavezu da izradi bruto maržu za specijalizovanu proizvodnju, odnosno dominantnu proizvodnju na tom gazdinstvu.

Savetodavac zadužen za prikupljanje i diseminaciju podataka za Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN (Farm Accountancy Data Network), prati najmanje deset odabranih poljoprivrednih gazdinstava i svako posećuje najmanje četiri puta u toku godine.

PSSS najviše jednog savetodavaca može da oslobodi obaveze praćenja odabranih gazdinstava, pri čemu taj savetodavac predviđeni najmanji broj bodova nadoknađuje obavljanjem ostalih aktivnosti.

Tabela 3. Broj odabranih gazdinstava za područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi

Rednibroj Područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi(grad/opština) Broj odabranihgazdinstava 1. grad Niš 16-24 2. Aleksinac 74-111 3. Gadžin Han 5-7 4. Doljevac 3-4 5. Merošina 13-19 6. Ražanj 35-53 7. Svrljig 22-33 8. Grad Valjevo 50-75 9. Lajkovac 9-14 10. Ljig 19-28 11. Mionica 22-33 12. Osečina 24-36 13. Ub 37-55 14. grad Vranje 69-89 15. Bosilegrad 7-8 16. Bujanovac 14-22 17. Vladičin Han 10-22 18. Preševo 12-22 19. Surdulica 13-28 20. Trgovište 7-8 21. grad Kraljevo 74-111 22. Vrnjačka Banja 20-30 23. Raška 27-41 24. Ivanjica 27-41 25. grad Jagodina 43-58 26. Despotovac 13-26 27. Paraćin 28-42 28. Rekovac 28-41 29. Ćuprija 14-21 30. Svilajnac 23-35 31. Mladenovac 41-62 32. Barajevo 13-20 33. Voždovac 3-5 34. Lazarevac 19-28 35. Rakovica 3-4 36. Sopot 22-34 37. Čukarica 6-9 38. Zvečan 7-10 39. Zubin Potok 17-26 40. Leposavić 52-78 41. enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1-4 42. grad Kragujevac 53-80 43. Aranđelovac 15-25 44. Batočina 9-13 45. Knić 35-50 46. Lapovo 2-3 47. Topola 32-48 48. Rača 20-31 49. grad Kruševac 66-99 50. Aleksandrovac 27-41 51. Brus 48-72 52. Varvarin 23-34 53. Trstenik 35-52 54. Ćićevac 6-9 55. grad Leskovac 93-139 56. Bojnik 18-28 57. Vlasotince 25-38 58. Lebane 37-55 59. Medveđa 7-10 60. Crna Trava 4-7 61. grad Užice 26-40 62. Bajina Bašta 23-35 63. Kosjerić 21-31 64. Nova Varoš 21-32 65. Priboj 14-21 66. Prijepolje 21-31 67. Čajetina 18-28 68. Požega 19-29 69. Negotin 50-74 70. Bor 47-71 71. Kladovo 10-15 72. Majdanpek 21-31 73. Novi Pazar 27-46 74. Sjenica 55-80 75. Tutin 30-42 76. grad Čačak 37-55 77. Arilje 22-34 78. Gornji Milanovac 54-81 79. Lučani 31-46 80. Babušnica 12-17 81. Bela Planka 12-19 82. Dimitrovgrad 16-24 83. Pirot 52-78 84. grad Smederevo 45-68 85. Velika Plana 29-43 86. Smederevska Palanka 54-81 87. grad Požarevac 28-38 88. Veliko Gradište 22-32 89. Golubac 8-15 90. Žabari 16-26 91. Žagubica 14-23 92. Kučevo 10-18 93. Malo Crniće 18-31 94. Petrovac na Mlavi 28-33 95. grad Šabac 83-124 96. Bogatić 44-66 97. Vladimirci 33-49 98. Koceljeva 28-43 99. Blace 35-53 100. Žitorađa 18-27 101. Kuršumlija 58-87 102. Prokuplje 37-55 103. grad Zaječar 49-74 104. Boljevac. 30-45 105. Knjaževac 22-33 106. Soko Banja 27-41 107. Zemun 11-16 108. Novi Beograd 2-5 109. Palilula 10-15 110. Surčin 15-22 111. Grocka 20-30 112. Obrenovac 52-74 113. grad Loznica 37-55 114. Krupanj 38-57 115. Ljubovija 27-40 116. Mali Zvornik 6-9

2) Savetodavni poslovi sa ostalim

poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac u toku godine prati i ostala gazdinstva (koja nisu odabrana) 100 do 300 radnih sati, pri čemu poseta poljoprivrednom gazdinstvu može da traje do tri radna sata.

3) Savetodavni poslovi kao pomoć pri popunjavanju formulara

i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata

Savetodavac pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca kao i u izradi drugih dokumenata (biznis planova i slično) prilikom konkurisanja ili podnošenja zahteva za korišćenje sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i prilikom konkurisanja za druge izvore finansiranja.

Maksimalan broj formulara i aplikacionih obrazaca u čijem popunjavanju poljoprivrednom proizvođaču savetodavac pruža pomoć je 500.

Maksimalan broj biznis/poslovnih planova i drugih dokumenata u čijoj izradi poljoprivrednom proizvođaču savetodavac pruža pomoć je 20.

2. Pružanje stručnih saveta, preporuka i

pomoći primenom grupnih metoda rada

Savetodavni poslovi sa zemljoradničkim zadrugama

Planom aktivnosti, u skladu sa Tabelom 2, PSSS predstavlja jednu do 12 odabranih zemljoradničkih zadruga, čiji će rad pratiti na području na kome se obavljaju savetodavni poslovi.

Svaku od odabranih zemljoradničkih zadruga, savetodavac angažovan na ovim poslovima, posećuje najmanje četiri puta godišnje.

2) Rad sa udruženjima, asocijacijama i

grupama poljoprivrednih proizvođača

Savetodavac sarađuje sa najmanje jednim registrovanim udruženjem ili asocijacijom, pri čemu je u obavezi da isto poseti najmanje jednom u kvartalu.

Savetodavac sarađuje i sa najmanje dve grupe poljoprivrednih proizvođača, a jednom u kvartalu je u obavezi da prisustvuje njihovom sastanku.

3) Predavanje

Savetodavac treba da održi tri do 11 predavanja u toku godine. Svaka PSSS treba da održi najmanje jedno predavanje iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development);

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

4) Tribina

Savetodavac organizovanjem javnih tribina promoviše mere agrarne politike, ruralnog razvoja, mere IPARD programa, kao i druge teme za koje Ministarstvo iskaže potrebu.

Savetodavac treba da održi tri do 11 tribina.

5) Radionica

Savetodavac održava najmanje tri radionice u toku godine sa odabranom grupom poljoprivrednih proizvođača, a najmanje jednu radionicu sa članovima zadruge, udruženja ili asocijacije.

6) Zimska škola

PSSS organizuje jednu zimsku školu za poljoprivredne proizvođače.

Svaki savetodavac je obavezan da pripremi i održi jednu do tri teme za zimsku školu.

U okviru zimske škole obavezna je jedno predavanje iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

7) Ogledno gazdinstvo

Savetodavac vodi jedno poljoprivredno gazdinstvo koje služi kao ogledno (pokazno) gazdinstvo i organizuje jedan do dva obilaska oglednog gazdinstva za grupe poljoprivrednih proizvođača i druga lica (najmanje pet zainteresovanih).

8) „Demonstracioni ogled”

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje PSSS realizuje demonstracioni ogled u biljnoj ili stočarskoj proizvodnji. Demonstracioni ogled treba postaviti i realizovati tako da se obezbedi uporedivost dobijenih rezultata.

Izvođenje demonstracionih sortnih ogleda u ratarstvu i povrtarstvu vrši se korišćenjem različitih sorti/hibrida od najmanje tri proizvođača semena iste vrste (semenskih kuća), osim u slučajevima kada na tržištu ne postoji ponuda zakonom predviđenog broja proizvođača semena. Rezultati demonstracionih sortnih ogleda u biljnoj proizvodnji javno se prezentuju organizovanjem manifestacije „Dani polja”.

PSSS organizuje jedan do tri manifestacije „Dani polja”.

3. Pružanje stručnih saveta, preporuka

i pomoći preko mas-medija

1) TV nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na televiziji. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan TV nastup iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa treba da imaju najmanje jedan TV nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

2) Radio nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na radiju. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan radio nastup iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa treba da imaju najmanje jedan radio nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

3) Tekst na portalu PSSS Srbije

Savetodavac u toku godine na portalu PSSS Srbije objavljuje dva do 12 priloga (tekstova) u vidu stručnih članaka. PSSS u toku godine objavljuje najmanje četiri teksta iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD podrške. U tekstovima će biti predstavljene aktivnosti na promociji prethodno navedene oblasti, koje su PSSS i Ministarstvo realizovali ili su planirali da ih realizuju tokom godine;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva. Ovi tekstovi biće objavljeni po jedan u kvartalu.

PSSS u toku godine objavljuje najmanje po jedan tekst iz oblasti organske proizvodnje.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji se uređuje vino.

4. Pružanje stručnih saveta, preporuka

i pomoći preko štampanih medija

1) Tekst u lokalnom biltenu

PSSS u toku godine objavljuje najmanje dva teksta u biltenu iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD podrške. U tekstovima će biti predstavljene aktivnosti na promociji prethodno navedene oblasti, koje su PSSS i Ministarstvo realizovali ili su planirali da ih realizuju tokom godine;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva.

PSSS u toku godine objavljuje najmanje po jedan tekst iz oblasti organske proizvodnje.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

2) Tekst u časopisu PSSS

PSSS priprema, uređuje i štampa časopis PSSS u kome se objavljuju autorski tekstovi savetodavaca sa područja Republike Srbije.

3) Tekst u novinama

Savetodavac u toku godine treba da ima dva do 12 objavljenih tekstova u novinama.

5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka

1) Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka za sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS)

Ukupan broj izveštaja koji savetodavci treba da ostave PSSS-i je 536 ako izveštaji obuhvataju i izveštaje sa kvantaške pijace, odnosno 432, ako izveštaji ne obuhvataju izveštaje sa kvantaške pijace.

2) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u ratarstvu

U periodu od polovine februara do prve dekade decembra, PSSS treba da dostavi Ministarstvu 47 izveštaja o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina, stanju važnijih poljoprivrednih useva i prognozi očekivanih prinosa ranih i kasnih useva. Izveštaji se dostavljaju popunjavanjem obrazaca na web aplikaciji, a koji su postavljeni na web sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Za dostavljanje izveštaja o proceni očekivanih prinosa važnijih ranih i kasnijih useva PSSS je u obavezi da sprovede istraživanja.

Obrasci za Izveštaje popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije – EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities), odnosno prema Uputstvu za izveštavanje o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina i stanju važnijih poljoprivrednih useva, zasada voćaka i vinove loze i prognozi prinosa i Uputstvu za sprovođenje istraživanja o očekivanim prinosima važnijih kasnijih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva i voća, dostavljenom od strane Republičkog zavoda za statistiku.

3) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u voćarstvu i vinogradarstvu

U periodu od početka marta do kraja novembra, PSSS treba da dostavi 39 izveštaja o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni stanja zasada voćaka i vinove loze, napredak prema fenološkim fazama i prognozi prinosa ranog i kasnog voća i grožđa. Izveštaji se dostavljaju popunjavanjem obrazaca na web aplikaciji, a koji su postavljeni na web sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Za dostavljanje izveštaja o proceni očekivanih prinosa važnijeg ranog i kasnog voća i grožđa PSSS je u obavezi da sprovede istraživanja.

Obrasci za Izveštaje popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije – EUROSTAT, odnosno prema Uputstvu za izveštavanje o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina i stanju važnijih poljoprivrednih useva, zasada voćaka i vinove loze i prognozi prinosa i Uputstvu za sprovođenje istraživanja o očekivanim prinosima važnijih kasnijih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva i voća, dostavljeno od strane Republičkog zavoda za statistiku.

4) Prikupljanje i diseminacija podataka za Sistem računovodstvenih

podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN

(Farm Accountancy Data Network)

Savetodavac zadužen za prikupljanje i diseminaciju podataka za Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN, prikuplja podatke sa deset poljoprivrednih gazdinstava u toku godine tako što obilazi svako gazdinstvo najmanje jednom kvartalno.

Tabela 4. Pregled broja savetodavaca koji obavljaju poslove prikupljanja i diseminacije podataka na FADN gazdinstvima za područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj angažovanih savetodavaca 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 3 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 4 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 2 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 3 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 3 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 3 7. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 4 8. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 4 9. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 4 10. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 4 11. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 3 12. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 2 13. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 4 14. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 2 15. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 3 16. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 4 17. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 4 18. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 2 19. grad Zaječar, opštine: Boljevac, Knjaževac i Soko Banja. 3 20. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 3 21. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 3 UKUPNO: 67

Obuka savetodavaca obezbeđena od strane Ministarstva i Projekta „Uspostavlja računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN”, vrši se pet do 20 dana u toku godine.

5) Prikupljanje i diseminacija podataka

za portal www.agroponuda.com

Savetodavac treba da prikupi i postavi na portal www.agoponuda.com 24 do 48 izveštaja o ponudama i ponuđačima poljoprivrednih proizvoda i nakon isteka svake ponude na portalu, dostavi izveštaj o izvršenim prodajama.

6. Ostale aktivnosti poljoprivrednih savetodavaca

Savetodavac obavlja i ostale savetodavne aktivnosti koje nisu predstavljene Godišnjim programom za kojima poljoprivredni proizvođači i Ministarstvo iskažu potrebu tokom 2015. godine, a u skladu su sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede.

III. IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENIM SAVETODAVNIM POSLOVIMA, PRAĆENJE I OCENJIVANJE EFEKATA RADA SAVETODAVACA

1. Izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima

PSSS dostavlja Ministarstvu i Ovlašćenoj organizaciji plan koji je u skladu sa Godišnjim programom.

Savetodavac na početku svake nedelje unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju u softver.

PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji Kvartalni izveštaj o izvršenim aktivnostima svih savetodavaca, u elektronskoj i pisanoj formi, do petog u mesecu za prethodni kvartal. Za četvrti kvartal PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji do 2. decembra 2015. godine izveštaj o realizovanim aktivnostima za oktobar i novembar mesec, a na kraju tog kvartala i ceo izveštaj.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, do petnaestog u mesecu za prethodni kvartal.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu Preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 8. decembra 2015. godine, a Konačni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, dostavlja najkasnije do 15. januara 2016. godine.

2. Praćenje rada

Ovlašćena organizacija prati i ocenjuje efekte rada savetodavaca.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS i usaglašava realizaciju plana rada PSSS sa Godišnjim programom i to:

1) uvidom u kartone odabranih poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, udruženja i asocijacija;

2) uvidom u softver;

3) uvidom u portale www.psss.rs i www.agroponuda.rs;

4) uvidom u radne obrasce i dosijea savetodavaca;

5) obilaskom odabranih poljoprivrednih gazdinstava, oglednih farmi, zadruga, udruženja i asocijacija;

6) prisustvom na predavanjima, zimskim školama, radionicama, kursevima, tribinama, treninzima i prezentacijama rezultata demonstracionih ogleda, a prema programu praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca koje Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu.

Radi stvaranja baze podataka o praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavca, Ovlašćena organizacija radi na održavanju i unapređenju softvera.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS u vezi sa STIPS-om tako što:

1) prikuplja i unosi podatke o najmanjim, najvećim i dominantnim cenama;

2) sačinjava izveštaje, uključujući i Nacionalni izveštaj o kretanju cena, i stavlja ih na portal STIPS-a;

3) obrađuje prikupljene podatke i pravi izveštaj i tekst za štampane i elektronske medije;

4) priprema i štampa bilten za živu stoku, žitarice, voće i povrće;

5) ažurira vesti na portalu STIPS-a koje su direktno ili indirektno vezane za STIPS i za poljoprivrednu proizvodnju;

6) prikuplja i obrađuje podatke o kretanju cena voća, povrća i žive stoke u zemljama iz okruženja i zemljama EU.

Ovlašćena organizacija prati izvršavanje poslova u vezi FADN sistema tako što:

1) koordinira i nadgleda prikupljanje podataka u predviđenim rokovima i obezbeđuje kontinuitet u radu savetodavaca uključujući i obilazak FADN gazdinstava sa predstavnicima FADN gazdinstava;

2) proverava i osigurava kvalitet podataka na osnovu dostavljenih obrazaca i unosa u softver;

3) proverava diseminaciju Izveštaja za gazdinstvo (povratna informacija za proizvođača);

4) organizuje i učestvuje na obukama savetodavaca i izveštava o realizaciji obuka (na portalu www.psss.rs);

5) obavlja ostale aktivnosti u vezi FADN, a po nalogu Ministarstva.

Ovlašćena organizacija vrši monitoring poslova vezanih za izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima i na osnovu izveštaja PSSS u ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji formira 86 izveštaja za Ministarstvo o sezonskim poljoprivrednim radovima u toku godine.

3. Ocenjivanje

Ovlašćena organizacija ocenjuje efekte rada savetodavaca i izvršenih savetodavnih aktivnosti u skladu sa programom praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, Ovlašćena organizacija vrši bodovanje rada savetodavaca, i izrađuje listu uspešnosti rada savetodavaca i PSSS.

IV. RAZVOJ PSSS

Ovlašćena organizacija vrši obuku i usavršavanje savetodavaca, organizuje seminar i edukacije savetodavaca i promoviše savetodavne poslove i radi stvaranja kvalitetnijeg i efikasnijeg servisa za pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim članovima lokalnih zajednica.

1. Obuka i usavršavanje savetodavaca

Obuka i usavršavanje savetodavaca odvija se u skladu sa godišnjim planom usavršavanja savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača. Tokom 2015. godine ovaj plan treba da obuhvati i teme iz oblasti Ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD. Godišnji plan usavršavanja savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača donosi Ministarstvo na predlog Ovlašćene organizacije.

U cilju stručnog usavršavanja savetodavaca, Ovlašćena organizacija u 2015. godini, u saradnji sa domaćim i stranim obrazovnim i istraživačkim institucijama i stručnjacima organizuje edukacije u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača i izrađuje edukativni materijal.

Ovlašćena organizacija će u 2015. godini za potrebe licenciranja savetodavaca sprovesti sve aktivnosti predviđene Pravilnikom o bližim uslovima za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, br. 80/14 i 86/14-ispravka).

2. Organizovanje seminara

Seminar se organizuje u cilju kontinuiranog usavršavanja znanja savetodavaca, razmene mišljenja i iskustava, kao i iznalaženja novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje kvalitetnije i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima.

Plan održavanja seminara predstavlja sastavni deo godišnjeg plana usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača koji donosi Ovlašćena organizacija.

3. Promovisanje savetodavnih poslova

Promovisanje savetodavnih poslova Ovlašćena organizacija vrši kroz razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije, što podrazumeva godišnju pretplatu, održavanje, administriranje, kreiranje i implementaciju novih sadržaja i upoznavanje korisnika sa PSSS.

4. Jačanje kapaciteta PSSS

U cilju razvoja i unapređenja kvaliteta rada PSSS vrši se jačanje njihovog kapaciteta kroz podršku poboljšanja uslova rada. U tom smislu izdvajaju se sredstva za izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje radnog prostora kao i za nabavku potrebne laboratorijske opreme, tehničke kancelarijske opreme i automobila.

V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Izvor sredstava

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa na području Republike Srbije, van područja Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosu od 300.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Raspored finansijskih sredstava

Tabela 5. Raspored finansijskih sredstava

Red.br. Namena sredstava Korisnik sredstava Iznos dinara 1. Savetodavni poslovi PSSS 248.142.807 1.1. Naknada za rad zaposlenih savetodavca 183.938.348 1.2. Ostali troškovi 64.204.459 2. Praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca Ovlašćena organizacija 18.160.000 2.1. Naknada za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca za 11 izvršioca sa punim radnim vremenom 13.620.000 2.2. Ostali troškovi za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca uključujući rad i unapređenje softvera, FADN i STIPS 4.540.000 3. Razvoj PSSS Ovlašćena organizacija i PSSS 33.697.193 3.1. Obuka, usavršavanje savetodavaca i izrada edukativnih materijala 4.700.000 3.2. Godišnji seminar savetodavaca 5.000.000 3.3. Razvoj, unapređenje portala PSSS Srbije 1.400.000 3.4. Jačanje kapaciteta PSSS kroz podršku poboljšanja uslova rada 22.597.193 Ukupno 300.000.000

Način korišćenja sredstava

Od ukupnog iznosa predviđenih sredstava za pojedine namene predviđena su sredstva, i to:

1) iznos od 248.142.807 dinara, za obavljanje savetodavnih poslova, od čega je 183.938.348 dinara za naknadu za rad zaposlenih savetodavca i 64.204.459 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u izvršenju savetodavnih poslova;

2) iznos od 18.160.000 dinara, za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, od čega je 13.620.000 dinara za naknadu za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca za deset izvršioca, 4.540.000 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavaca, uključujući rad i unapređenje softvera, Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednom gazdinstvu FADN i STIPS;

3) iznos od 33.697.193 dinara, za razvoj PSSS, od čega je 4.700.000 dinara za obuku, usavršavanje savetodavaca i izradu edukativnih materijala 5.000.000 dinara za organizovanje godišnjeg seminara poljoprivrednih savetodavaca, 1.400.000 dinara za razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije i 22.597.193 dinara za jačanje kapaciteta PSSS kroz podršku poboljšanja uslova rada.

Ostavite komentar