Uredba o osnivanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA PRIDRUŽIVANjE

EVROPSKOJ UNIJI

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji (u daljem tekstu: Kancelarija) i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Kancelarija je služba Vlade.

Delokrug Kancelarije

Član 2.

Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na: strategiju pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; saradnju sa organima državne zajednice Srbija i Crna Gora i Republike Crne Gore u pripremama i pregovorima radi zaključivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, zatim u primeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, kao i u samom pristupanju Evropskoj uniji; strategiju, podsticanje i praćenje usklađivanja propisa Republike Srbije s propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome; koordinaciju prevođenja prioritetnih propisa Evropske unije na srpski jezik i koordinaciju prevođenja zakonodavstva Republike Srbije na engleski jezik; pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa s propisima Evropske unije; praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji; usaglašavanje institucionalnih potencijala Republike Srbije i obrazovanja kadrova s potrebama pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; saradnju sa specijalizovanim pravnim institucijama; pripremu izveštaja za Evropsku uniju o makroekonomskim kretanjima u Republici Srbiji; analizu ekonomskih aspekata usklađivanja s propisima i standardima Evropske unije; učešće u koordinaciji procesa programiranja tehničke pomoći Evropske unije; promociju aktivnosti u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji i saradnju sa specijalizovanim međunarodnim i domaćim ekonomskim institucijama.

Kancelarija priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje poslove ministarstava i posebnih organizacija, koji su vezani za: pridruživanje i pristupanje Evropskoj uniji; saradnju sa organima državne zajednice Srbija i Crna Gora i Republike Crne Gore u usklađivanju propisa s propisima Evropske unije, kao i za način na koji se javnost obaveštava o radu na pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji.

Kancelarija obavlja i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji koje joj Vlada poveri.

Direktor Kancelarije

Član 3.

Kancelarijom rukovodi direktor Kancelarije koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Kancelarije je odgovoran Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Kancelarije je državni službenik na položaju.

Zamenik direktora Kancelarije

Član 4.

Direktor Kancelarije može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Kancelarije je državni službenik na položaju.

Prelazna odredba

Član 5.

Danom stupanja na snagu ove uredbe sekretar Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, postavljen prema odredbama Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 25/04 i 56/05), postaje direktor Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, a zamenik sekretara Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji postaje zamenik direktora Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

Danom stupanja na snagu ove uredbe Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji koja je osnovana ovom uredbom preuzima zaposlene, opremu i sredstva Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji koja je obrazovana Uredbom o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

Stupanje uredbe na snagu

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5253/2005

U Beogradu, 25. avgusta 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

Ostavite komentar