Predlog uredbe o korisnicima eksternih informacija Bezbednosno-informativne agencije i vrstama edicija

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji („Službeni glasnik RS“, broj 42/02),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O KORISNICIMA EKSTERNIH INFORMACIJA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE I VRSTAMA EDICIJA

Član 1.

U skladu sa smernicama Vlade Republike Srbije i bezbednosno-obaveštajnom politikom Republike Srbije, Bezbednosno-informativna agencija (u daljem tekstu: Agencija) dužna je da informiše nadležne državne organe o podacima i saznanjima od značaja za zaštitu Ustavom utvrđenog poretka, bezbednosne, političke, ekonomske i druge interese Republike Srbije.

Član 2.

U zavisnosti od vrste, značaja i sadržine podataka o kojima se informiše, kao i izvora i načina na koji su podaci prikupljeni, utvrđuju se dva nivoa korisnika kojima Agencija dostavlja eksterne informacije.

Član 3.

Korisnici prvog nivoa su predsednik Republike Srbije, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, predsednik i potpredsednik Vlade Republike Srbije.

Korisnici drugog nivoa su ministri i predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, ako su konkretni podaci od značaja za sagledavanje određene bezbednosne problematike i zauzimanje stavova u vršenju poslova iz njihove nadležnosti.

Član 4.

Agencija informiše korisnike dostavljanjem odgovarajućih eksternih edicija koje sadrže sažete podatke i saznanja o bezbednosnim problemima, pojavama ili događajima ili o konkretnom događaju, pojavi ili problemu.

Eksterno informisanje vrši se dnevno, periodično i vanredno.

Vrste eksternih edicija su Dnevna informacija i Posebna informacija.

Član 5.

Način evidentiranja, zaštite i dostavljanja eksternih edicija u nadležnosti su Agencije.

Korisnici eksternih edicija dužni su da štite tajnost podataka i da edicije, odmah po upoznavanju, vrate Agenciji.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-5390/2004-1

U Beogradu, 22. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica, s.r.

Ostavite komentar