Uredba o utvrđivanju područja Bujanovačka banja

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS“, broj 80/92),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PODRUČJA „BUJANOVAČKA BANjA “

Član 1.

Utvrđuje se banjom područje naselja „Bujanovačka Banja“- na teritoriji opštine Bujanovac.

Član 2.

Područje banje „Bujanovačka Banja „obuhvata prostor u ukupnoj površini od 2023ha 13a 22m² čije granice čine: kat.parc.br. 436, 437, 438/2, 442, 443, 444, 587, 588, 599/3, 600, 601/1, 601/2, 602, 678, 679, 680, 681, 808, 809, 810/1, 810/2, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 2829/1, 2829/2, 3124, 3127, 3128, 3129/1, 3129/2, 3193/3, 3142, 3143, 3146/1, 3149 sve KO Karadnik; kat.parc.broj 1507 KO Srpska Kuća; kat.parc.br. 1560, 1561/1, 1561/2, 4546, 4562/1, 4562/2, 4564, 4575/1, 4575/2, 4577, 4579 sve KO Rakovac; kat.parc.br. 8, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 48, 50, 52, 53, 58, 80, 94, 95/1, 95/2, 229, 233, 234, 235, 236, 259, 260, 262, 263, 264, 272, 273, 274, 275, 279, 280, 284, 285, 287, 529, 530/1, 530/2, 532, 533/1, 533/2, 533/3, 552, 553, 557/1, 557/2, 558/1, 558/2, 559, 586, 587, 590, 591, 596, 598, 602,603, 606, 607/1, 608, 609, 611, 773, 2016, 2017, 2020, 2023, 2024, 2029, 2031/1, 2031/2, 2033, 2034, 2039, 2040, 2401, 2419, 2422, 2423, 2425, 2426, 2429, 2430/1, 2435, 2436, 2442, 2444, 2445, 2446, 2667, 2672, 2673, 2676, 2677, 2682, 2683, 3627, 3628, 3629, 3630, 3632, 3633, 3638, 3639, 3643, 3644, 3645, 3648, 3649, 3653, 3655, 3995, 3996, 3997, 3999, 4001, 4002, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5287, 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5297 sve KO Lopardince.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 514-4055/2005

U Beogradu, 30. juna 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica

Ostavite komentar