Uredba o kategorizaciji železničkih pruga

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS“, broj 18/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“ br. 55/05 i 71/05- ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se kategorizacija železničkih pruga.

Član 2.

Magistralne pruge su:

E 70: Beograd – Stara Pazova – Šid – državna granica – (Tovarnik);

E 85: (Beograd) – Stara Pazova – Novi Sad – Subotica – državna granica – (Kelebia);

E 70 / E 85:Beograd – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – državna granica -(Tabanovci);

E 70 / E 85: (Beograd) – Rakovica – Jajinci – Mala Krsna – Velika Plana;

E 70: Niš – Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman);

E 66: Beograd Centar – Pančevo glavna stanica – Vršac – državna granica -(Stamora Moravita);

E 79:(Beograd) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica – (Bijelo Polje);

E 85: Lapovo – Kraljevo – Lešak – Kosovo Polje – Đeneral Janković – državna granica – (Volkovo);

E 771: Subotica – Bogojevo – državna granica – (Erdut);

Inđija-Golubinci;

Novi Sad – Novi Sad Ranžirna – Rasputnica Sajlovo;

Beograd Centar – Novi Beograd;

Beograd Centar – Rasputnica G – (Rakovica);

Beograd Ranžirna “A” – Ostružnica – Batajnica;

Beograd Ranžirna “B” – Ostružnica;

Beograd Ranžirna “A” – Rasputnica “B” – Rasputnica “K/K1” – Resnik;

Ostružnica – Rasputnica “B” – (Rasputnica “K/K1”);

Beograd Ranžirna “B” – Rasputnica “R”- Rasputnica “A” – (Resnik);

(Beograd Ranžirna “B”) -Rasputnica “R” – Rakovica;

Beograd Ranžirna “A” – Rasputnica “T” – Rakovica;

Beograd Ranžirna “B” – Rasputnica “T” – (Rakovica);

vezni kolosek na području Rasputnice “K/K1”: (Rasputnica “B”) – skretnica ”K” – skretnica “K1” – (Jajinci);

Topčider – Rasputnica Savski Most – (Novi Beograd);

Topčider – Beograd Spoljna – Beograd Dunav – Rasputnica Pančevački most;

obilazni kolosek stanice Beograd Spoljna: (Topčider) – Blok 1 “Obala” – Blok 2 “Prelaz” – (Beograd donji grad);

(Rasputnica Pančevački most) – Rasputnica Karađorđev Park – Rasputnica Dedinje – (Rasputnica G);

obilazni kolosek stanice Mala Krsna: (Kolari) – odvojna skretnica 1 – odvojna skretnica 28 – (Osipaonica);

Rasputnica Lapovo Varoš – Lapovo Ranžirna – Lapovo;

Trupale – Niš Ranžirna – Međurovo;

Crveni Krst – Niš Ranžirna;

Niš – Rasputnica Most – (Niš Ranžirna);

Spojni kolosek stanice Niš: (Crveni Krst) – odvojna skretnica 2 – odvojna skretnica 4 – (Ćele Kula).

Član 3.

Regionalne pruge su:

Subotica – Horgoš – državna granica – (Röszke);

Pančevo Glavna stanica – Zrenjanin – Kikinda – državna granica – (Jimbolia);

Banatsko Miloševo – Senta – Subotica;

Pančevo Varoš – Rasputnica 2a – (Jabuka);

Novi Sad – Odžaci – Bogojevo;

(Novi Sad) – Raputnica Sajlovo – Rimski Šančevi – Orlovat stajalište;

Orlovat – Rasputnica 1a – (Lukićevo);

Ruma – Šabac – Rasputnica Donja Borina – državna granica – (Zvornik Novi);

(Platičevo) – Rasputnica 1 – Rasputnica 3 – (Štitar);

Stalać – Kraljevo – Požega;

11) spojni kolosek stanice Kraljevo: (Mataruška Banja)-odvojna skretnica br.72-

odvojna skretnica br. 73 – (Adrani);

12) spojni kolosek stanice Požega: (Uzići) – odvojna skretnica br.53 –

odvojna skretnica br. 54 – (Dragačevo);

13) Mala Krsna – Bor – Rasputnica 2 – (Vražogrnac);

14) Crveni Krst – Zaječar – Prahovo pristanište;

15) (Rgotina) – Rasputnica 3 – Rasputnica 1 – (Trnavac);

16) Doljevac – Kastrat – Kosovo Polje;

17) Kuršumlija – Kastrat;

18) (Barlovo) – Rasputnica 1 – Kuršumlija;

19) Kosovo Polje – Metohija – Peć;

20) Kosovo Polje Teretna – Rasputnica 1 – (Drenica).

Član 4.

Lokalne pruge su:

Subotica – Subotica Fabrika;

Subotica – Subotica Bolnica;

Kanjiža – Horgoš;

Novi Sad – Novi Sad Ložionica;

(Podbara) – Rasputnica 3 – Rasputnica 2 – (Kać);

(Rimski Šančevi) – Rasputnica 1 – Rasputnica 3 – (Podbara);

Rimski Šančevi – Bečej;

Vrbas – Sombor;

Petrovaradin – Beočin;

Apatin Fabrika – Strilić – Sombor;

Bač – Karavukovo;

Bačka Palanka – Gajdobra;

(Brasina) – Rasputnica Donja Borina – Zvornik Grad;

Šid – Sremska Rača Nova – državna granica – (Bijeljina);

Kikinda – Banatsko Aranđelovo;

Sečanj – Jaša Tomić;

Zrenjanin Fabrika – Vršac – Bela Crkva;

Pančevo Varoš – Pančevo Vojlovica;

(Uljma) – Rasputnica A – Rasputnica B – (Jasenovo);

spojni kolosek stanice Senta: (Čoka) – odvojna skretnica 22 – odvojna skretnica 23 – (Orom);

Smederevo – Mala Krsna;

(Požarevac) – Rasputnica Sopot Požarevački – Kostolac;

Markovac – Resavica;

Paraćin – Stari Popovac;

(Beograd spoljna) – km 2+290, odvojna skretnica – Fabrika šećera;

Ovča – Padinska Skela;

Metohija – Prizren;

Bečej – Vrbas;

Vršac – Vršac Vašarište;

Alibunar – Seleuš;

Bogojevo – Dunavska Obala;

Čoka – Novi Kneževac;

(Sombor) – Rasputnica Strilić – Bački Breg;

Sombor – Riđica;

(Višnjićevo) – Rasputnica Rača – Sremska Rača;

Vladimirovac – Kovin;

Surčin – Jakovo – Bečmen.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-8216/2006

U Beogradu, 7. septembra 2006. godine

VLADA

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKIvana Dulić Marković, s.r.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 6. stav 2. Zakona o železnici („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/05), kojim je propisano da Vlada Republike Srbije donosi akt o kategorizaciji železničkih pruga.

2. Razlozi za donošenje

Donošenjem ove uredbe izvršava se zakonska obaveza iz člana 6. Zakona o železnici i stvaraju uslovi za jedinstveno utvrđivanje kategorija železničkih pruga što je od značaja za vođenje propisane evidencije železničkih pruga kao i za utvrđivanje prioriteta razvoja i održavanja železničkih pruga Republike Srbije.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članovi 2, 3. i 4.

U ovim članovima data je podela železničkih pruga na kategorije u skladu sa članom 6. Zakona o železnici („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 18/05), pri čemu su kao kriterijumi za podelu uzeti u obzir sledeći elementi:

– Magistralne pruge su pruge koje su utvrđene Evropskim sporazumom o najvažnijim međunarodnim železničkim prugama (AGC) koji je ratifikovan Zakonom o retifikaciji evropskog sporazuma o najvažnijim međunarodnim železničkim prugama (AGC), sa prilozima („Službeni list SFRJ“ br. 11/1989) – (Član 2.);

– Regionalne pruge utvrđene su na osnovu značaja za regionalni saobraćaj, kao i obima prevoza putnika i robe na njima – (Član 3.);

– Lokalne pruge su pruge koje su od značaja za lokalni saobraćaj. U lokalne pruge svrstane su i manipulativne pruge, tj. pruge na kojima se ne obavlja javni prevoz putnika i robe već služe za prevoz robe za potrebe preduzeća, drugog pravnog lica ili preduzetnika, po potrebi i bez utvrđenog reda vožnje – (Član 4.).

Spisak magistralnih, regionalnih i lokalnih pruga, dat je prema početku i kraju pruge.

Pri tome je u nazivu pruge kao prva navedena početna, a kao poslednja – krajnja stanica na pruzi. Kod pruga koje ne počinju, odnosno ne završavaju se u stanici, najbliža značajna službena mesta navedena su u zagradama.

Kod pruga koje prelaze granicu Republike Srbije, kao poslednja stanica u zagradi navedena je granična stanica susedne železnice.

4. Finansijska sredstvaZa sprovođenje ove uredbe nije potrebno izdvojiti posebna finansijska sredstva.

5. Stupanje na snagu uredbe Stupanje na snagu uredbe je osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Ostavite komentar