Uredba o klasama vazdušnog prostora Republike Srbije i uslovima za njihovo korišćenje

Na osnovu člana 37. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 73/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/50-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NjIHOVO KORIŠĆENjE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se klase vazdušnog prostora Republike Srbije ispod nivoa leta 195 i uslovi pod kojima se svaka klasa vazdušnog prostora koristi.

Član 2.

Vazdušni prostor Republike Srbije, u smislu ove uredbe, je celokupan vazdušni prostor iznad teritorije Republike Srbije.

Član 3.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na sve vazduhoplove koji lete u vazdušnom prostoru Republike Srbije, osim na vojne vazduhoplove kada lete u privremeno izdvojenim i privremeno rezervisanim prostorima ili kada izvršavaju letove posebne namene po odobrenju Ministra odbrane.

Član 4.

Vazdušni prostor Republike Srbije klasifikuje se u skladu sa ICAO klasifikacijom vazdušnog prostora datom u Prilogu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

U Republici Srbiji primenjuju se ICAO klase C, D i G.

Klasa S primenjuje se od 450 m (1500 ft) iznad terena do nivoa leta 195, izuzev u kontrolisanim zonama (CTR).

Klasa D primenjuje se u svim kontrolisanim zonama (CTR).

Klasa G primenjuje se do 450 m (1500 ft) iznad terena, izuzev u kontrolisanim zonama (CTR).

Član 6.

Za vazduhoplove koji lete po pravilima letenja pri spoljnoj vidljivosti (u daljem tekstu: VFR) u klasi C, D i G vazdušnog prostora moraju biti ispunjeni sledeći meteorološki uslovi:

1) vidljivost u letu:

(1) 8 km na i iznad 3050 m (10 000 ft) nadmorske visine (u daljem tekstu: AMSL),

(2) 5 km ispod 3 050 m (10 000 ft) AMSL;

2) udaljenost od oblaka:

(1) 1500 m horizontalno,

(2) 300 m (1 000 ft) vertikalno.

Za vazduhoplove koji lete po VFR u klasi G vazdušnog prostora, a na ili ispod 900m AMSL ili 300m iznad terena uzimajući šta je više moraju biti ispunjeni sledeći meteorološki uslovi:

1) vidljivost u letu – 5 km;

2) udaljenost od oblaka – van oblaka uz stalni kontakt sa površinom zemlje.

Letenje vazduhoplova može se vršiti i pri manjoj vidljivosti u letu od 5 km ali ne manjoj od 1500 m i uz stalni kontakt sa površinom zemlje, ako se let izvršava brzinama manjim od 140 kt (IAS).

Letenje helikoptera može se vršiti i pri manjoj vidljivosti u letu od 1500 m ali ne manjoj od 800 m i uz stalni kontakt sa površinom zemlje, ako se let izvršava brzinama manjim od 140 kt (IAS).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primnjivaće se od 1. decembra 2011. godine.

05 Broj:

u Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK Prilog

ICAO klasifikacija vazdušnog prostora Kontrolisani vazdušni prostor Nekontrolisani vazdušni prostor

Ostavite komentar