Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2013. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 10/13), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH

POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2013. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2013. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca (u daljem tekstu: savetodavac), razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

Član 2.

Godišnji program sprovode, odnosno savetodavne poslove u poljoprivredi iz tog programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana savetodavne poslove iz Godišnjeg programa obavljaju pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede, a po sprovedenom konkursu.

Član 3.

Poslove predviđene Godišnjim programom koji se odnose na poslove praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova obuke i usavršavanja savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija).

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje savetodavnih poslova, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, u skladu sa Godišnjim programom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a uz zahtev se podnosi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i plan aktivnosti, odnosno program praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca.

Plan i program iz stava 2. ovog člana sadrži sve planirane aktivnosti, u skladu sa Godišnjim programom.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 3. ove uredbe podnosi i:

1) godišnji plan usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača koji uključuje i plan održavanja godišnjeg seminara savetodavaca;

2) plan razvoja Softvera za praćenje i ocenu rada savetodavaca i praćenje odabranih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: softver);

3) plan razvoja i unapređenja portala PSSS Srbije (www.psss.rs);

4) predlog izgleda i sadržaja edukativnih i promo materijala.

Član 5.

Konkurs iz člana 2. stav 2. ove uredbe raspisuje Ministarstvo.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se kriterijumi, uslovi i način izvršavanja poslova i korišćenja sredstava, kao i dokumentacija koja se podnosi.

Ispunjenost uslova konkursa utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Ministarstvo i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana naročito se uređuju prava i obaveze u pogledu obavljanja poslova predviđenih Godišnjim programom, obim poslova, način njihovog izvršavanja, visina naknade za obavljanje tih poslova, kao i ostala pitanja od značaja za izvršenje prava i obaveza.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu dokaza o sprovedenim aktivnostima iz plana rada, odnosno programa praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827013.0065.15.doc/1

GODIŠNJI PROGRAM

RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI

ZA 2013. GODINU

I. PODRUČJA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI I BROJ ZAPOSLENIH SAVETODAVACA

Tabela 1. Područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u poljoprivredi

R.br. Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj savetodavaca za određene oblasti poljoprivrede Ukupno Naziv službe 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 3-ratarstvo, 3-stočarstvo, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija 8 PSSS Niš 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 3 -voćarstvo i vinogradarstvo 9 PSSS Valjevo 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1- zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 6 PSSS Vranje 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 7 PSSS Kraljevo 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 4-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSS Jagodina 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 6 PSSS Mladenovac 7. opštine: Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 4 PSSS KosovskaMitrovica 8. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSS Kragujevac 9. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija, 1-meliorcija,1-organska proizvodnja 10 PSSS Kruševac 10. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 3-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija 9 PSSS Leskovac 11. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 8 PSSS Užice 12. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo i 1-tehnologija u proizvodnji 7 PSSS Negotin 13. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja 5 PSSS Novi Pazar 14. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 8 PSSS Čačak 15. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo,2-zaštita bilja 5 PSSS Pirot 16. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-tehnolog u proizvodnji 7 PSSS Smederevo 17. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-tehnolog u proizvodnji 8 PSSS Požarevac 18. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-agroekonomija 10 PSSS Šabac 19. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSS Prokuplje 20. grad Zaječar, opštine: Boljevac, Knjaževac i Soko Banja 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija,1-meloiracija 6 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-melioracija, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 6 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo 5 UKUPNO: 158

PSSS može da menja broj i strukturu zaposlenih savetodavaca samo uz saglasnost Ministarstva.

II. SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI, OBIM, ROKOVI I NAČIN SPROVOĐENJA AKTIVNOSTI

Radi realizacije ciljeva utvrđenih Uredbom o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2011. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 53/11), PSSS u 2013. godini treba da:

1) pružaju stručne savete, preporuke, usluge i pomoć primenom individualnih metoda rada;

2) pružaju stručne savete, preporuke, usluge i pomoć primenom grupnih metoda rada;

3) pružaju stručne savete, preporuke, usluge i pomoć preko mas medija;

4) pružaju stručne savete, preporuke, usluge i pomoć preko štampanih medija;

5) prate, prikupljaju i vrše diseminaciju podataka;

6) sprovode ostale aktivnosti.

Tabela 2. Pregled, obim i bodovanje savetodavnih aktivnosti

Red. br. Aktivnost Broj aktivnosti po: Bodovi zaaktivnost savetodavcu(min-max) službi(min-max) 1. Individualne metode rada       1.1. Odabrana poljoprivredna gazdinstva 20-30 1.1.1. Poseta svakom odabranom poljoprivrednom gazdinstvu 2-12 2,00 1.2. Rad sa ostalim poljoprivrednim gazdinstvima ( u satima) 100-300 1.2.1. Rad na terenu (u satima) 0,70 1.2.2. Rad u PSSS (u satima) 0,30 1.3. Pomoć pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata 1.3.1. Formulari i aplikacioni obrasci 0-300 0,30 1.3.2. Biznis plan 0-20 10,00 2. Grupne metode rada     2.1. Zemljoradnička zadruga 4 2.1.1. Poseta zemljoradničkim zadrugama 16-24 2,50 2.2. Rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača 3-6 2.2.1. Poseta udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača 12-24 2,50 2.3. Predavanje 3-11 10,00 2.4. Tribina 3-11 10,00 2.5. Radionica 4-16 10,00 2.6. Zimska škola 1 2.6.1. Obrađene teme u okviru zimske škole 1-3 12-30 10,00 2.7. Ogledna farma 1 4-10 15,00 2.8. „Dan polja” 0-3 1-3 30,00 3. Mas-Mediji   3.1. TV nastup 2-12 5,00 3.2. Radio nastup 2-12 4,00 3.3. Tekst na portalu PSSS Srbije 2-12 3,00 4. Štampani mediji   4.1. Tekst u lokalnom biltenu 2-12 12 5,00 4.2. Tekst u lokalnim novinama 2-12 3,00 5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka     5.1. STIPS 5.1.1. Izveštaj koji ne uključuje kvantaške pijace 430 0,40 5.1.2. Izveštaj koji uključuje kvantaške pijace 534 0,40 5.2. Praćenje i izveštavanje u ratarstvu (izveštaj) 47 1,00 5.3. Praćenje i izveštavanje u voćarstvu(izveštaj) 22 1,00 5.4. FADN 5.4.1. FADN-poljoprivredna gazdinstva 2-5 5.4.2. FADN (upitnik-izveštaj) 8-20 5,00 5.5. www.agroponuda.com (izveštaj) 24-48 0,25

PSSS donosi plan aktivnosti za tekuću godinu, kojim predviđa, odnosno vrši izbor obima planiranih aktivnosti iz Tabele 2. za svakog savetodavca, a realizacijom tih aktivnosti svaki savetodavac treba da ostvari najmanje 919 bodova.

1. Pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga

i pomoći primenom individualnih metoda rada

1) Savetodavni poslovi sa odabranim poljoprivrednim gazdinstvima

PSSS vodi evidenciju određenog broja odabranih poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa dostavljenim planom aktivnosti.

Savetodavac prati 20 do 30 odabranih poljoprivrednih gazdinstava i svako posećuje dva do 12 puta godišnje. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu traje do četiri radna sata.

Savetodavac pruža stručne savete, preporuke, usluge i pomoć kod odabranih poljoprivrednih gazdinstava.

Savetodavac izračunava bruto marže različitih linija proizvodnje na odabranom poljoprivrednom gazdinstvu na osnovu tačno definisanih parametara u cilju pokazivanja uspešnosti proizvodnje na tom poljoprivrednom gazdinstvu.

PSSS najviše jednog savetodavaca može da oslobodi obaveze praćenja odabranih gazdinstava, pri čemu taj savetodavac predviđeni najmanji broj bodova nadoknađuje obavljanjem ostalih aktivnosti.

2) Savetodavni poslovi sa ostalim

poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac pruža stručne savete, preporuke, usluge i pomoć poljoprivrednim proizvođačima davanjem odgovora na forumu portala PSSS Srbije putem elektronske pošte, telefonom ili u neposrednom kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačem u PSSS, odnosno posetom poljoprivrednom gazdinstvu.

Savetodavac u toku godine radi sa ostalim gazdinstvima (koja nisu odabrana) 100 do 300 radnih sati pri čemu poseta poljoprivrednom gazdinstvu može da traje do tri radna sata. Savet koji savetodavac daje u prostorijama PSSS može da traje najduže jedan radni sat.

3) Savetodavni poslovi kao pomoć pri popunjavanju formulara

i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata

Savetodavac pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima za popunjavanje formulara i aplikacionih obrazaca i u izradi drugih dokumenata (biznis planova i slično) prilikom konkurisanja ili podnošenja zahteva za korišćenje sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i prilikom konkurisanja za druge izvore finansiranja.

2. Pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga i

pomoći primenom grupnih metoda rada

1) Savetodavni poslovi sa zemljoradničkim zadrugama

Planom aktivnosti, u skladu sa Tabelom 2, PSSS predstavlja najmanje četiri zemljoradničke zadruge kao izabrane, kao i druge zemljoradničke zadruge na području na kome obavlja savetodavne poslove čiji će rad pratiti.

Svaku od odabranih zemljoradničkih zadruga, savetodavac angažovan na ovim poslovima, posećuje najmanje četiri puta godišnje, a druge zemljoradničke zadruge posećuje jednom godišnje u sedištu zadruge, s tim što svim zadrugama pruža pomoć i odgovarajuće savete uvek kada neka to zatraži od PSSS.

PSSS u planu aktivnosti može da izabere samo onu zemljoradničku zadrugu koja uspešno posluje, predstavlja primer dobre prakse u zadrugarstvu i koja može da bude inicijator veće zainteresovanosti poljoprivrednih gazdinstava za povezivanje u zemljoradničke zadruge.

2) Rad sa udruženjima, asocijacijama i

grupama poljoprivrednih proizvođača

Rad sa udruženjima, asocijacijama i grupama poljoprivrednih proizvođača savetodavac obavlja u cilju podsticanja interesnog udruživanja i preduzetništva u poljoprivredi.

Savetodavac prati rad izabranog udruženja, asocijacije i grupe poljoprivrednih proizvođača i daje savete njihovim članovima u cilju ostvarivanja zajedničkog interesa svih članova, kao i neposredne ekonomske koristi za pojedinačnog proizvođača. Ako grupa poljoprivrednih proizvođača iskaže potrebu, savetodavac pruža pomoć pri osnivanju i registraciji udruženja, kao i u radu udruženja.

Savetodavac sarađuje sa najmanje jednim registrovanim udruženjem ili asocijacijom, pri čemu je u obavezi da isto poseti najmanje jednom u kvartalu.

Grupa poljoprivrednih proizvođača predstavlja grupu od tri i više poljoprivrednih proizvođača, s tim da savetodavac sarađuje sa najmanje dve takve grupe, a okupljanju grupe prisustvuje najmanje jednom u kvartalu.

3) Predavanje

Savetodavac treba da održi tri do 11 predavanja u toku godine, od čega jedno iz oblasti podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva.

O datumu, vremenu i mestu održavanja predavanja, kao i predavačima i temama predavanja savetodavac obaveštava javnost preko medija, na portalu PSSS Srbije, na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu, tri dana pre održavanja predavanja.

Predavanje drže najmanje dva predavača korišćenjem savremenih nastavnih sredstava.

Predavanje se održava za najmanje deset zainteresovanih lica, a dužina jednog predavanja ne može biti kraća od jednog školskog časa.

4) Tribina

Savetodavac organizovanjem javnih tribina promoviše mere agrarne politike, ruralnog razvoja, kao i mere IPARD programa.

Savetodavac na tribini pruža stručnu pomoć zainteresovanom poljoprivredom proizvođaču u ostvarivanju prava na korišćenje podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i u ostvarivanju prava na korišćenje sredstava iz drugih izvora finansiranja.

Savetodavac pomaže poljoprivrednim proizvođačima i drugim zainteresovanim licima (davanjem primera i slično) da popune formular, aplikacioni obrazac ili drugu vrstu prijave i da izrade biznis plan.

Savetodavac treba da održi tri do 11 tribina.

5) Radionica

Radionica se realizuje sa odabranom grupom od pet do deset poljoprivrednih proizvođača putem interaktivnog rada. Radionica može da se održi u prostorijama PSSS, na farmi, u polju, zemljoradničkoj zadruzi ili u prostorijama mesne zajednice. Za radionicu je potrebno obezbediti štampani materijal.

Savetodavac održava najmanje tri radionice u toku godine sa odabranom grupom poljoprivrednih proizvođača, a najmanje jednu radionicu sa članovima zadruge, udruženja ili asocijacije.

Radionici koja se održava sa članovima zadruge, udruženja ili asocijacije mogu da prisustvuju i poljoprivredni proizvođači koji nisu njihovi članovi.

Savetodavac, putem medija, na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu, obaveštava javnost o programu radionice, datumu, vremenu i mestu njenog održavanja, tri dana pre održavanja. Isti podaci najavljuju se i na portalu PSSS Srbije, pet dana pre održavanja radionice.

6) Zimska škola

PSSS organizuje jednu zimsku školu (seminar) za poljoprivredne proizvođače, u trajanju od tri dana, u kojoj učestvuju svi savetodavci zaposleni u toj PSSS i eksterni stručnjaci, sa temama koje su aktuelne za poljoprivredne proizvođače tog područja. Pri organizovanju zimske škole poljoprivrednim proizvođačima se dostavlja pisani materijal sa sadržajem prezentacije.

Ukupan broj poljoprivrednih proizvođača koji prisustvuje zimskoj školi ne može da bude manji od 100.

Broj obrađenih tema u okviru jedne zimske škole treba da bude 12 do 30, od čega najmanje jedna tema treba da bude iz oblasti podrške interesnom udruživanju i zemljoradničkom zadrugarstvu. Svaki savetodavac priprema jednu do tri teme za zimsku školu.

Zimska škola, sa podacima o datumu, vremenu i mestu održavanja, kao i o temi i predavačima, po danima najavljuje se na portalu PSSS Srbije najmanje pet dana pre početka.

7) Ogledna farma

PSSS na području na kome obavlja savetodavne poslove iz Tabele 1, vodi evidenciju za četiri do deset poljoprivrednih gazdinstava koja služe kao ogledne (pokazne) farme.

Savetodavac vodi jedno poljoprivredno gazdinstvo kao oglednu farmu, koje može da bude poljoprivredno gazdinstvo koje prati i kao odabrano poljoprivredno gazdinstavo, jer su na njemu vidljivi rezultati savetodavnog rada.

Ogledna farma služi kao pokazna farma dobre poljoprivredne prakse, ekonomske uspešnosti vođenja poljoprivrednog gazdinstva (prikaz uspešne knjigovodstvene evidencije i farm-menadžmenta), primene novih i savremenih tehnologija proizvodnje i efekata korišćenja savetodavnih usluga.

Savetodavac organizuje obilazak ogledne farme za grupe poljoprivrednih proizvođača i druga lica (najmanje pet zainteresovanih) najmanje jedanput godišnje.

8) „Dan polja”

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje PSSS realizuje demonstracioni ogled u biljnoj ili stočarskoj proizvodnji. Demonstracioni ogled treba postaviti i realizovati tako da se obezbedi uporedivost dobijenih rezultata. Po završenom demonstracionom ogledu PSSS organizuje manifestaciju „Dan polja”, na kojoj učestvuju eminentni stručnjaci iz određenih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

PSSS vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o osnovnim podacima, cilju izvođenja i rezultatima izvedenog demonstracionog ogleda koji se prezentuje na „Danu polja”.

PSSS organizuje jedan do tri „Dana polja”.

Za organizaciju i izvođenje jednog „Dana polja” može da bude angažovano najviše tri savetodavca iz jedne PSSS.

O datumu i mestu održavanja „Dana polja” PSSS obaveštava poljoprivredne proizvođače, Ministarstvo, Ovlašćenu organizaciju i sve zainteresovane preko lokalnih novina i lokalnih TV stanica, pet dana pre organizovanja „Dana polja”.

3. Pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga

i pomoći preko mas-medija

Savetodavac u TV nastupu, radio nastupu i u tekstu na portalu PSSS Srbije informiše poljoprivredne proizvođače o aktuelnostima u radu Ministarstva i PSSS, stanju useva, prognozi i izveštavanju o prisutnosti biljnih bolesti i štetočina na području na kome PSSS obavlja savetodavne poslove iz Tabele 1, kao i o aktuelnim problemima i rešenjima iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

1) TV nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na televiziji, od čega najmanje jedan nastup treba da bude posvećen interesnom udruživanju i zemljoradničkom zadrugarstvu.

2) Radio nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na radiju, od čega najmanje jedan nastup treba da bude posvećen interesnom udruživanju i zemljoradničkom zadrugarstvu.

3) Tekst na portalu PSSS Srbije

Savetodavac u toku godine na portalu PSSS Srbije objavljuje dva do 12 priloga (tekstova) u vidu stručnih članaka, od čega najmanje jedan treba da bude posvećen interesnom udruživanju i zemljoradničkom zadrugarstvu.

4. Pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga

i pomoći preko štampanih medija

Savetodavac u lokalnom biltenu i tekstu u lokalnim novinama informiše poljoprivredne proizvođače o aktuelnostima u radu Ministarstva i PSSS, stanju useva, prognozi i izveštavanju o prisutnosti biljnih bolesti i štetočina na području na kome PSSS obavlja savetodavne poslove iz Tabele 1, kao i o aktuelnim problemima i rešenjima iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje.

1) Tekst u lokalnom biltenu

PSSS svakog meseca izdaje po jedan lokalni bilten (12 godišnje) u tiražu koji pokriva sva odabrana poljoprivredna gazdinstva, uvećan za 20% zbog ostalih poljoprivrednih gazdinstava, odnosno zainteresovanih lica kojima je namenjen, sa područja na kome PSSS obavlja savetodavne poslove iz Tabele 1. Lokalni bilten dobija se besplatno.

Lokalni bilten treba da ima najmanje četiri strane A4 formata. Na naslovnoj strani treba da se nalazi logo izdavača, broj i datum izdavanja biltena. Na prvoj unutrašnjoj strani biltena treba da se štampa sadržaj sa nazivom tema i autorima.

PSSS u okviru lokalnog biltena prikazuje i dominantne mesečne cene preuzete iz Biltena STIPS, koji priprema Ovlašćena organizacija.

Lokalni bilten svakog meseca, po njegovom izdavanju, PSSS postavlja na svoj i portal PSSS Srbije.

Od 12 lokalnih biltena jedan treba da bude posvećen podršci interesnom udruživanju poljoprivrednih proizvođača i razvoju i revitalizaciji zemljoradničkih zadruga.

2) Tekst u lokalnim novinama

Savetodavac u toku godine treba da ima dva do 12 objavljenih tekstova u lokalnim novinama, od čega najmanje jedan tekst treba da bude posvećen interesnom udruživanju i zemljoradničkom zadrugarstvu.

5. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka

1) Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka za sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS)

Sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS) funkcioniše na osnovu redovnog praćenja kretanja ponude, potražnje i cena poljoprivrednih proizvoda i inputa u poljoprivredi na zelenim, kvantaškim i stočnim pijacama, kao i u mlekarama, klanicama, silosima, maloprodajnim mestima žitarica i stočne hrane.

STIPS pruža mogućnost informisanja poljoprivrednih proizvođača i svih zainteresovanih strana o ponudi, potražnji i kretanju cena voća, povrća, žitarica, žive stoke, stočne hrane, mleka, jaja, piletine, mlečnih proizvoda i inputa u poljoprivredi sa prodajnih mesta u Republici Srbiji.

Dva savetodavca koje odredi PSSS, a koji su istovremeno i reporteri STIPS, dostavljaju Ovlašćenoj organizaciji:

(1) jedanput nedeljno izveštaj o cenama;

– voća, povrća sa kvantaških i zelenih pijaca,

– žitarica i stočne hrane iz silosa, sa maloprodajnih mesta žitarica i poljoprivrednih gazdinstava,

– žive stoke iz klanica i sa stočnih pijaca,

– jaja, živinskog mesa i mlečnih proizvoda sa zelenih pijaca;

(2) jedanput mesečno izveštaj o cenama mleka iz mlekara;

(3) dva puta godišnje, pred prolećnu i jesenju setvu izveštaje o cenama inputa u poljoprivredi (pesticida, đubriva i semenskog materijala).

Ukupan broj navedenih izveštaja koji treba da se dostave sa teritorije grada Niša i Kraljeva iznosi 534, u koji broj su uključeni izveštaji sa kvantaške pijace, a sa teritorije grada Loznice, grada Smedereva, grada Požarevca, grada Zaječara, grada Kragujevca, grada Čačka, grada Vranja i teritorije opštine Pirot iznosi 430, u koji broj nisu uključeni izveštaji sa kvantaške pijace.

2) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u ratarstvu

Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima u ratarstvu odnosi se na poljoprivredne radove u toku godine, i to na setvu, žetvu, kao i na procenu prinosa.

U periodu od početka marta do prve dekade decembra, PSSS treba da dostavi 47 izveštaja o setvi, žetvi odnosno ubiranju ratarskih i povrtarskih kultura.

3) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u voćarstvu

Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima odnosi se na poljoprivredne radove u toku godine, i to na berbu voća i grožđa, kao i na procenu prinosa.

U periodu od početka juna do kraja oktobra, PSSS treba da dostavi 22 izveštaja o berbi voća i grožđa.

4) Prikupljanje i diseminacija podataka za Projekat „Uspostavljanje računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji” FADN (Farm Accountancy Data Network)

FADN je jedinstveni instrument EU pomoću koga se prikupljaju detaljni ekonomski i finansijski pokazatelji sa poljoprivrednih gazdinstava. FADN je usklađen na nivou država članica EU, kao i država kandidata za pristupanje EU i kao takav daje mogućnost poređenja zemalja i omogućuje utvrđivanje ekonomskih prednosti i mana, pa predstavlja važan izvor informacija za odluke u vezi sa kreiranjem zajedničke poljoprivredne politike. Uspostavljanjem FADN obezbeđuju se neophodni podaci za jedinice koje se bave kreiranjem agrarne politike i ruralnog razvoja u okviru Ministarstva. Uspostavljanjem FADN uvodi se i standard za vođenje farm-menadžmenta (upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom), što ima za cilj povećanje profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje.

Prikupljanje podataka, u skladu sa FADN metodologijom, se vrši sa određenog broja poljoprivrednih gazdinstava koja predstavljaju reprezentativni uzorak, a koja su klasifikovana prema sledećim kriterijumima:

ekonomska veličina poljoprivrednog gazdinstva;

tip poljoprivredne proizvodnje;

regionalna pripadnost.

Savetodavac obilazi dva do pet poljoprivrednih gazdinstava četiri puta u toku godine i sa njih prikuplja, unosi podatke u softver, vrši proveru načina beleženja podataka od strane poljoprivrednih proizvođača i šalje izveštaje u skladu sa FADN metodologijom.

PSSS dostavlja u toku godine osam do 20 popunjenih upitnika i izveštaja u skladu sa FADN metodologijom.

Dva savetodavca koje odredi PSSS dostavljaju Ovašćenoj organizaciji popunjene upitnike i izveštaje o prikupljenim podacima, kao i ostala relevantna dokumenta neophodna za FADN svrhe.

Savetodavac obučava nosioce porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na koji način se popunjavaju podaci za FADN.

Obuka poljoprivrednih savetodavaca vezana za FADN vrši se pet do 20 dana u toku godine.

5) Prikupljanje i diseminacija podataka

za portal www.agoponuda.com

Prikupljanje i postavljanje podataka o ponudama i ponuđačima poljoprivrenih proizvoda na portal www.agoponuda.com predstavlja aktivnost savetodavca radi stvaranja baze tržišnih podataka o raspoloživim poljoprivrednim proizvodima i podrške plasmanu poljoprivrednih proizvoda.

Prikupljanje i postavljanje podataka se sprovodi u cilju promovisanja malih poljoprivrednih proizvođača koji su registrovani kao porodična poljoprivredna gazdinstva.

Savetodavac treba da prikupi i postavi na portal www.agoponuda.com 24 do 48 izveštaja o ponudama i ponuđačima poljoprivrednih proizvoda.

6. Ostale aktivnosti poljoprivrednih savetodavaca

Savetodavac obavlja i ostale savetodavne aktivnosti koje nisu predstavljene Godišnjim programom za kojima poljoprivredni proizvođači i Ministarstvo iskažu potrebu tokom 2013. godine, a u skladu su sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede.

III. IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENIM SAVETODAVNIM POSLOVIMA, PRAĆENJE I OCENJIVANJE EFEKATA RADA SAVETODAVACA

1. Izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima

Savetodavac vodi evidenciju o sprovedenim savetodavnim aktivnostima na posebnim obrascima.

Savetodavac na početku svake nedelje unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju u softver.

PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji kvartalni izveštaj o izvršenim aktivnostima svih savetodavaca, u elektronskoj i pisanoj formi, do petog u mesecu za prethodni kvartal.

Za četvrti kvartal PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji do 2. decembra 2013. godine izveštaj o realizovanim savetodavnim aktivnostima za oktobar i novembar mesec, a na kraju tog kvartala do 5. januara 2014. godine i ceo izveštaj o realizovanim savetodavnim aktivnostima u četvrtom kvartalu.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS, do 15. u mesecu za prethodni kvartal.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec) najkasnije do 6. decembra 2013. godine, a konačni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS, dostavlja najkasnije do 15. januara 2014. godine.

2. Praćenje rada

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS i usaglašava plan aktivnosti PSSS sa Godišnjim programom, održava i dalje unapređuje rad softvera.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS u vezi sa STIPS-om tako što:

1) prikuplja i unosi podatake o najnižim, najvišim i dominantnim cenama;

2) sačinjava 846 izveštaja, uključujući i nacionalni izveštaj o kretanju cena, i stavlja ih na portal STIPS;

3) obrađuje prikupljene podatake i pravi izveštaj i tekst za štampane i elektronske medije;

4) priprema i štampa 104 biltena za živu stoku, žitarice, voće i povrće;

5) ažurira vesti na portalu STIPS koje su direktno ili indirektno vezane za STIPS i za poljoprivrednu proizvodnju;

6) prikuplja i obrađuje podatake o kretanju cena voća, povrća i žive stoke u zemljama iz okruženja i zemljama EU.

Ovlašćena organizacija prati poslove vezane za izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima i na osnovu izveštaja PSSS u ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji sačinjava 69 izveštaja za Ministarstvo o sezonskim poljoprivrednim radovima u toku godine.

Ovlašćena organizacija prati izvršavanje poslova u vezi sa projektom FADN tako što:

prikuplja i obrađuje dobijene podatke;

izveštava o obukama i načinu vođenja evidencije na poljoprivrednim gazdinstvima;

izveštava o ukupnom broju obrađenih upitnika;

obavlja ostale aktivnosti, u vezi sa FADN, a po nalogu Ministarstva.

3. Ocenjivanje

Ovlašćena organizacija ocenjuje efekte rada savetodavaca i izvršenih savetodavnih aktivnosti u skladu sa programom praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, Ovlašćena organizacija vrši kvantitativno i kvalitativno bodovanje rada savetodavaca, i sačinjava listu uspešnosti rada savetodavaca i PSSS.

IV. RAZVOJ PSSS

Ovlašćena organizacija organizuje seminar i edukacije savetodavaca, promoviše savetodavne poslove i vrši obuku i usavršavanje savetodavaca radi stvaranja kvalitetnijeg i efikasnijeg servisa za pružanje stručnih saveta, preporuka, usluga i pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim članovima lokalnih zajednica.

Organizovanje seminara i edukacija savetodavaca

Seminar se organizuje u cilju kontinuiranog usavršavanja znanja savetodavaca, razmene mišljenja i iskustava, kao i iznalaženja novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje što bolje i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima.

Plan održavanja seminara predstavlja sastavni deo godišnjeg plana usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača koji donosi Ovlašćena organizacija.

2. Promovisanje savetodavnih poslova

Promovisanje savetodavnih poslova Ovlašćena organizacija vrši kroz:

1) razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije, što podrazumeva godišnju pretplatu, održavanje, administriranje, kreiranje i implementaciju novih sadržaja i upoznavanje korisnika sa PSSS;

2) izradu edukativnog i promo materijal (propagandnih brošura, flajera, plakata uputstava).

3. Obuka i usavršavanje savetodavaca

Obuka i usavršavanje savetodavaca odvija se u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača.

U cilju poboljšanja nivoa znanja savetodavaca, Ovlašćena organizacija u 2013. godini, u saradnji sa institucijama obrazovnog karaktera iz zemlje i inostranstva, domaćim i međunarodnim ekspertima, obavlja edukacije u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača.

V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Izvor sredstava

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa na području Republike Srbije, van područja Autonomne pokrajine Vojvodine, u iznosu od 260.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

Raspored finansijskih sredstava

Tabela 3. Raspored finansijskih sredstava

Red.br. Namena sredstava Korisnik sredstava Iznos dinara 1. Savetodavni poslovi PSSS 232.200.000 1.1. Naknada za rad zaposlenih savetodavca 162.540.000 1.2. Ostali troškovi 69.660.000 2. Praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca Ovlašćena organizacija 15.400.000 2.1. Naknada za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca 9.240.000 2.2. Ostali troškovi uključujući i razvoj softvera 3.960.000 2.3. Sistem tržišnih informacija Srbije (STIPS) 2.200.000 3. Razvoj PSSS Ovlašćena organizacija 12.400.000 3.1. Godišnji seminar savetodavaca 5.000.000 3.2. Razvoj, unapređenje portala PSSS Srbije i izrada edukativnih i promo materijala 2.900.000 3.3. Obuka i usavršavanje savetodavaca 4.500.000 Ukupno 260.000.000

Način korišćenja sredstava

Od ukupnog iznosa predviđenih sredstava za pojedine namene predviđena su sredstva, i to:

1) iznos od 232.200.000 dinara, za obavljanje savetodavnih poslova, od čega je 162.540.000 dinara za naknadu za rad zaposlenih savetodavca i 69.660.000 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u izvršenju savetodavnih poslova;

2) iznos od 15.400.000 dinara, za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, od čega je 9.240.000 dinara za naknadu za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, 3.960.000 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavaca, uključujući i razvoj softvera i 2.200.000 dinara je za poslove STIPS;

3) iznos od 12.400.000 dinara, za razvoj PSSS, od čega je 5.000.000 dinara za organizovanje godišnjeg seminara poljoprivrednih savetodavaca, 2.900.000 dinara za razvoj i unapređenje portala PSSS Srbije i izradu edukativnih i promo materijala i 4.500.000 dinara za obuku i usavršavanje savetodavaca. [pic]

Ostavite komentar