Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za januar-mart 2007. godine

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 -dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRIVREMENOM FINANSIRANjU REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD JANUAR – MART 2007. GODINE

Član 1.

U Uredbi o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06), u članu 2. stav 3. iznos: „15.467.983.000” zamenjuje se iznosom: „19.558.572.731”.

Član 2.

U članu 5. stav 1. reči: „u iznosu od 15.467.983.000 dinara (190.962.753 EUR)” zamenjuju se rečima: „u iznosu od 19.558.572.731 dinara (241.463.861 EUR)”.

Član 3.

U članu 6, Razdeo 3 VLADA, Glava 3.11 SLUŽBA KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 100.670.000 100.670.000 I Zdravstvo II Stanogradnja III Standard građana IV Privredni razvoj     Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 100.670.000 100.670.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   100.670.000 100.670.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za glavu 3.11, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „69.738.000” zamenjuje se iznosom: „100.670.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „69.738.000” zamenjuje se iznosom: „100.670.000”.

U delu pod nazivom Svega za glavu 3.11, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „69.738.000” zamenjuje se iznosom: „100.670.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „922.376.000” zamenjuje se iznosom: „953.308.000”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 3, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „69.738.000” zamenjuje se iznosom: „100.670.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „69.738.000” zamenjuje se iznosom: „100.670.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 3, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „196.318.000” zamenjuje se iznosom: „227.250.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.660.415.000” zamenjuje se iznosom: „1.691.347.000”.

U Razdelu 8 MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 62.320.000 62.320.000 I Nabavke nedostajućih novih vozila i opreme (uključujući vatrogasna kola) 1. Uprava saobraćajne policije – Unapređenje poslova obezbeđenja lica mesta i vršenja uviđaja saobraćajnih nezgoda 62.320.000 62.320.000 Svega I:   62.320.000 62.320.000 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 200.475.000 200.475.000 I Nova policijska akademija 1. Nova Policijska akademija u Sremskoj Kamenici 30.375.000 30.375.000 Svega I:   30.375.000 30.375.000 II Nabavke nedostajućih novih vozila i opreme (uključujući vatrogasna kola) 1. Uprava za zaštitu od požara i spašavanje – Unapređenje operativnog dejstva vatrogasno – spasilačkih jedinica 170.100.000 170.100.000 Svega II:   170.100.000 170.100.000 Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 262.795.000 262.795.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   262.795.000 262.795.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 8, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „357.550.000” zamenjuje se iznosom: „262.795.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „357.550.000” zamenjuje se iznosom: „262.795.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 8, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.573.710.000” zamenjuje se iznosom: „1.478.955.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „9.934.892.000” zamenjuje se iznosom: „9.840.137.000”.

U Razdelu 10 MINISTARSTVO ODBRANE, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 357.048.000 357.048.000 I Remont i modernizacija vazduhoplova za vojne potrebe   Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 357.048.000 357.048.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   357.048.000 357.048.000

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 10, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „180.354.000” zamenjuje se iznosom: „357.048.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „180.354.000” zamenjuje se iznosom: „357.048.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 10, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.309.017.000” zamenjuje se iznosom: „1.485.711.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „13.300.880.000” zamenjuje se iznosom: „13.477.574.000”.

U Razdelu 11 MINISTARSTVO PRAVDE, u delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „364.581.000” zamenjuje se iznosom: „169.701.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „364.581.000” zamenjuje se iznosom: „169.701.000”, pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „396.211.000” zamenjuje se iznosom: „201.331.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „542.473.000” zamenjuje se iznosom: „347.593.000”, a deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 140.709.000 140.709.000 I Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija sudova u velikim gradskim centrima 1. Okružni sud Novi Sad – investicioni radovi i opremanje suda 11.670.000 II Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija opštinskih sudova III Investiciona ulaganja u ustanove za izvršenje zavodskih sankcija Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 169.701.000 169.701.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   169.701.000 169.701.000

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 11, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „364.581.000” zamenjuje se iznosom: „169.701.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „364.581.000” zamenjuje se iznosom: „169.701.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 11, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „455.711.000” zamenjuje se iznosom: „268.831.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.449.797.000” zamenjuje se iznosom: „1.254.917.000”.

U Razdelu 12 MINISTARSTVO FINANSIJA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 432.400.000 432.400.000 I Podsticaj direktnih (greenfield) investicija II Podsticaj izvoza Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 432.400.000 432.400.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   432.400.000 432.400.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „688.500.000” zamenjuje se iznosom: „432.400.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „688.500.000” zamenjuje se iznosom: „432.400.000”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „688.500.000” zamenjuje se iznosom: „432.400.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „37.387.936.000” zamenjuje se iznosom: „37.131.836.000”.

U Glavi 12.1 UPRAVA CARINA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 140.000 140.000 I Investicije za izgradnju objekata carinske službe Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 140.000 140.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   140.000 140.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za glavu 12.1, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.620.000” zamenjuje se iznosom: „140.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.620.000” zamenjuje se iznosom: „140.000”.

U delu pod nazivom Svega za glavu 12.1, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „267.825.000” zamenjuje se iznosom: „266.345.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „975.874.000” zamenjuje se iznosom: „974.394.000”.

U Glavi 12.2 PORESKA UPRAVA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 19.483.000 19.483.000 I Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora Poreske uprave Regionalnog centra Beograd II Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora Poreske uprave Regionalnog centra Niš III Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora Poreske uprave Regionalnog centra Novi Sad 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 121.907.000 121.907.000 I Izgradnja objekata poslovnih prostora Poreske uprave II Rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora Poreske uprave u Centrali Poreske uprave III Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora Poreske uprave Regionalnog centra Beograd IV Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora Poreske uprave Regionalnog centra Novi Sad 1. Ekspozitura Ada 654.000 V Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostora Poreske uprave Regionalnog centra Niš Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 141.390.000 141.390.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   141.390.000 141.390.000

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za glavu 12.2, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „248.533.000” zamenjuje se iznosom: „141.390.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „248.533.000” zamenjuje se iznosom: „141.390.000”.

U delu pod nazivom Svega za glavu 12.2, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „833.228.000” zamenjuje se iznosom: „726.085.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.369.766.000” zamenjuje se iznosom: „2.262.623.000”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 12, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „938.653.000” zamenjuje se iznosom: „573.930.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „938.653.000” zamenjuje se iznosom: „573.930.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 12, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „2.248.693.000” zamenjuje se iznosom: „1.883.970.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „52.661.685.000” zamenjuje se iznosom: „52.296.962.000”.

U Razdelu 14 MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, u delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.109.521.000” zamenjuje se iznosom: „1.267.179.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.109.521.000” zamenjuje se iznosom: „1.267.179.000”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.134.521.000” zamenjuje se iznosom: „1.292.179.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „3.544.879.000” zamenjuje se iznosom: „3.613.537.000”.

U Glavi 14.3 REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 244.772.000 244.772.000 I Investicije u urgentne vodoprivredne projekte Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 244.772.000 244.772.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   244.772.000 244.772.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za glavu 14.3, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „623.552.000” zamenjuje se iznosom: „244.772.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „623.552.000” zamenjuje se iznosom: „244.772.000”.

U delu pod nazivom Svega za glavu 14.3, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.350.042.000” zamenjuje se iznosom: „971.262.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.460.405.000” zamenjuje se iznosom: „1.081.625.000”.

Posle dela pod nazivom Svega za glavu 14.4, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 1.175.958.000 1.175.958.000 I Subvencionisani krediti za modernizaciju opreme u poljoprivredi II Subvencionisani krediti za modernizaciju opreme u poljoprivredi III Podsticaji za ruralni razvoj 2. Tradicionalni poljoprivredni proizvodi i njihova zaštita geografskog porekla 2.611.000 IV Šumarstvo 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 91.221.000 91.221.000 I Podsticaji za ruralni razvoj Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.267.179.000 1.267.179.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   1.267.179.000 1.267.179.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 14, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.733.073.000” zamenjuje se iznosom: „1.511.951.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.733.073.000” zamenjuje se iznosom: „1.511.951.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 14, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „2.689.074.000” zamenjuje se iznosom: „2.467.952.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „5.355.125.000” zamenjuje se iznosom: „5.134.003.000”.

U Razdelu 15 MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 3.843.136.010 3.843.136.010 I Saobraćajnice nacionalnog značaja (na Koridoru 10 – izgradnja auto-puteva Niš – Dimitrovgrad, Leskovac – Preševo i obilaznice oko Beograda) II Izgradnja i sanacija lokalnih puteva 16. Bojnik 7.700.000 100. Užice 28.803.000 III Modernizacija graničnih prelaza IV Izgradnja i sanacija magistralnih i regionalnih puteva V Adaptacija regionalnog aerodroma Ponikve Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 3.843.136.010 3.843.136.010 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   3.843.136.010 3.843.136.010”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 15, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.946.332.000” zamenjuje se iznosom: „3.843.136.010”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.946.332.000” zamenjuje se iznosom: „3.843.136.010”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 15, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „2.035.619.000” zamenjuje se iznosom: „3.932.423.010”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „4.409.574.000” zamenjuje se iznosom: „6.306.378.010”.

U Razdelu 16 MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 1.067.105.000 1.067.105.000 I Gasifikacija II Iskorišćavanje termalnih izvora Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.067.105.000 1.067.105.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   1.067.105.000 1.067.105.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 16, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.258.821.000” zamenjuje se iznosom: „1.067.105.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.258.821.000” zamenjuje se iznosom: „1.067.105.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 16, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.285.547.000” zamenjuje se iznosom: „1.093.831.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.577.216.000” zamenjuje se iznosom: „1.385.500.000”.

U Razdelu 17 MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE, iza dela pod nazivom Ukupno za funkciju 410 dodaje se deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN, koji glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 252.552.000 252.552.000 I Boračko invalidska zaštita II Osobe sa invaliditetom 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 698.217.000 698.217.000 I Reforma sistema socijalne zaštite u Srbiji: Implementacija strategije razvoja socijalne zaštite II Informacioni sistemi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 950.769.000 950.769.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   950.769.000 950.769.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja, posle ekonomske klasifikacije 06 Donacije od međunarodnih organizacija, dodaje se ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, sa kolonom 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP i iznosom 950.769.000 i kolonom 8 Ukupna sredstva i iznosom 950.769.000, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „17.620.000” zamenjuje se iznosom: „968.389.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „19.053.897.000” zamenjuje se iznosom: „20.004.666.000”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 17, posle ekonomske klasifikacije 06 Donacije od međunarodnih organizacija, dodaje se ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, sa kolonom 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP i iznosom 950.769.000 i kolonom 8 Ukupna sredstva i iznosom 950.769.000.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 17, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „143.620.000” zamenjuje se iznosom: „1.094.389.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „19.182.854.000” zamenjuje se iznosom: „20.133.623.000”.

U Razdelu 18 MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 13.000.000 13.000.000 I Stručno usavršavanje nastavnika i profesora 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 402.796.000 402.796.000 I Investiciona ulaganja na Univerzitetu i drugim nivoima obrazovanja (osnovno, srednje, učenički i studentski standard) II Izgradnja školskih sportskih terena i fiskulturnih sala Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 415.796.000 415.796.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   415.796.000 415.796.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „234.678.000” zamenjuje se iznosom: „415.796.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „234.678.000” zamenjuje se iznosom: „415.796.000”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „732.349.000” zamenjuje se iznosom: „913.467.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „951.546.000” zamenjuje se iznosom: „1.132.664.000”.

U Glavi 18.6 UPRAVA ZA SPORT, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 453.777.200 453.777.200 I Sportske hale i fiskulturne sale 4. Završetak sportske hale u Vlasotincu 10.000.000 II Izgradnja i rekonstrukcija bazena III Izgradnja i rekonstrukcija otvorenih sportskih terena i dečjih igrališta lokalnog značaja 60. Knjaževac 1.208.420 145. Šid 1.542.610 IV Ostali sportski objekti 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 25.875.000 25.875.000 I Sportske hale i fiskulturne sale Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 479.652.200 479.652.200 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   479.652.200 479.652.200”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za glavu 18.6, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.085.898.000” zamenjuje se iznosom: „479.652.200”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.085.898.000” zamenjuje se iznosom: „479.652.200”.

U delu pod nazivom Svega za glavu 18.6, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.108.023.000” zamenjuje se iznosom: „501.777.200”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.307.847.000” zamenjuje se iznosom: „701.601.200”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 18, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.320.576.000” zamenjuje se iznosom: „895.448.200”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.320.576.000” zamenjuje se iznosom: „895.448.200”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 18, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „5.815.491.000” zamenjuje se iznosom: „5.390.363.200”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „25.299.321.000” zamenjuje se iznosom: „24.874.193.200”.

U Razdelu 19 MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 1.093.756.000 1.093.756.000 I Investicije u kapitalnu opremu za naučna istraživanja Svega I:   659.915.000 659.915.000 II Finansiranje realizacije do 50 inovacija godišnje III Podsticaj formiranja jedinstvenih informatičkih baza podataka (naučna dostignuća u svetu, naučna dostignuća u Srbiji, bibliotečki materijal, promocija nauke) IV Jačanje informatičkih kapaciteta javnih institucija (e-vlada, fiskalna decentralizacija) 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 1.200.000 1.200.000 I Jedinstvena računarska mreža državnih organa Republike Srbije i institucija od posebnog značaja Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.094.956.000 1.094.956.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   1.094.956.000 1.094.956.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.117.881.000” zamenjuje se iznosom: „1.094.956.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.117.881.000” zamenjuje se iznosom: „1.094.956.000”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.118.763.000” zamenjuje se iznosom: „1.095.838.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.456.683.000” zamenjuje se iznosom: „2.433.758.000”.

U Glavi 19.1 UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 3.440.000 3.440.000 I Poboljšanje kvaliteta voda II Poboljšanje kvaliteta vazduha Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 3.440.000 3.440.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   3.440.000 3.440.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za glavu 19.1, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „14.904.000” zamenjuje se iznosom: „3.440.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „14.904.000” zamenjuje se iznosom: „3.440.000”.

U delu pod nazivom Svega za glavu 19.1, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „26.150.000” zamenjuje se iznosom: „14.686.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „134.041.000” zamenjuje se iznosom: „122.577.000”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 19, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.132.785.000” zamenjuje se iznosom: „1.098.396.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.132.785.000” zamenjuje se iznosom: „1.098.396.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 19, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.345.789.000” zamenjuje se iznosom: „1.311.400.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.802.621.000” zamenjuje se iznosom: „2.768.232.000”.

U Razdelu 20 MINISTARSTVO KULTURE, deo pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „664.213.000” zamenjuje se iznosom: „725.317.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „664.213.000” zamenjuje se iznosom: „725.317.000”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „664.963.000” zamenjuje se iznosom: „726.067.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.097.273.000” zamenjuje se iznosom: „1.158.377.000”.

U Glavi 20.1 USTANOVE KULTURE, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 193.231.000 193.231.000 I Rekonstrukcija i modernizacija pozorišta, bioskopa i domova kulture 14. Sanacija aneksa i fasade biblioteke u Žitorađi 81.000 II Rekonstrukcija lokalnih muzeja i biblioteka 30. Rekonstrukcija biblioteke u Velikoj Drenovi u Trsteniku 276.000 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 532.086.000 532.086.000 I Rekonstrukcija Narodnog muzeja i Narodne biblioteke Srbije II Rekonstrukcija i modernizacija nacionalnih ustanova III Nabavka instrumenata za Filharmoniju, pozorišta i vojne orkestre Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 725.317.000 725.317.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   725.317.000 725.317.000

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 20, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „664.213.000” zamenjuje se iznosom: „725.317.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „664.213.000” zamenjuje se iznosom: „725.317.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 20, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „689.056.000” zamenjuje se iznosom: „750.160.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.819.535.000” zamenjuje se iznosom: „1.880.639.000”.

U Razdelu 23 MINISTARSTVO PRIVREDE, funkcionalna klasifikacija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, posle ekonomske klasifikacije 482 Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, dodaje se ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i građevinski objekti sa kolonom 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP i iznosom 248.000.000 i kolonom 8 Ukupna sredstva i iznosom 248.000.000, i dodaju se reči: „Ova aproprijacija namenjena je za nabavku zgrade u ul. Kneza Mihaila br. 14 za potrebe Fonda za razvoj Republike Srbije”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za funkciju 410, posle ekonomske klasifikacije 06 Donacije od međunarodnih organizacija, dodaje se ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina sa kolonom 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP i iznosom 248.000.000 i kolonom 8 Ukupna sredstva i iznosom 248.000.000.

U delu pod nazivom Ukupno za funkciju 410, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „35.363.000” zamenjuje se iznosom: „283.363.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.057.838.000” zamenjuje se iznosom: „1.305.838.000”, a deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 1.783.793.521 1.783.793.521 I Razvoj industrijskih zona i parkova II Inkubatori za podsticanje preduzetništva III Razvoj i izgradnja komunalne infrastrukture 7. Opština Inđija, MZ Novi Karlovci 2,440,000 IV Lokalni vodoprivredni objekti 63. Opština Majdanpek 8,507,756 623 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz Nacionalnog incesticionog plana 465.750.000 465.750.000 I Program kreditiranja u cilju podsticanja investicija i povećanja zaposlenosti u nerazvijenim područjima II Program kreditiranja nezaposlenih fizičkih lica, lica proglašenim tehnološkim viškom, kao i inovatora kroz odobravanje mikro kredita za samozapošljavanje III Program finansiranja i finansijske podrške sektoru za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.249.543.521 2.249.543.521 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   2.249.543.521 2.249.543.521”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.850.088.000” zamenjuje se iznosom: „2.497.543.521”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.850.088.000” zamenjuje se iznosom: „2.497.543.521”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.885.451.000” zamenjuje se iznosom: „2.532.906.521”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.907.926.000” zamenjuje se iznosom: „3.555.381.521”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 23, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.850.088.000” zamenjuje se iznosom: „2.497.543.521”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.850.088.000” zamenjuje se iznosom: „2.497.543.521”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 23, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.885.451.000” zamenjuje se iznosom: „2.532.906.521”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.978.912.000” zamenjuje se iznosom: „3.626.367.521”.

U Razdelu 24 MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       489 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investicionog plana 1.499.849.000 1.499.849.000 I Investicije u infrastruktukturu u drugim turističkim centrima 28. Rekonstrukcija instalacija i osvetljenja Resavske pećine 1.961.000 II Povećanje konkurentnosti turističkog proizvoda III Markentiško pozicioniranje turističke privrede 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz Nacionalnog investiocionog plana 182.032.000 182.032.000 I Investicije u iskorišćenje potencijala Dunava II Nabavka vozila za tržišnu i turističku inspekciju Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.681.881.000 1.681.881.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   1.681.881.000 1.681.881.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.572.939.000” zamenjuje se iznosom: „1.681.881.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.572.939.000” zamenjuje se iznosom: „1.681.881.000”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.572.939.000” zamenjuje se iznosom: „1.681.881.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.928.452.000” zamenjuje se iznosom: „2.037.394.000”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 24, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.572.939.000” zamenjuje se iznosom: „1.681.881.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.572.939.000” zamenjuje se iznosom: „1.681.881.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 24, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „2.406.839.000” zamenjuje se iznosom: „2.515.781.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.834.623.000” zamenjuje se iznosom: „2.943.565.000”.

U Razdelu 25 MINISTARSTVO ZDRAVLjA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       511 Zgrade i građevinski objekti 3.676.812.000 3.676.812.000 I Rekonstrukcija bolnica II Rekonstrukcija domova zdravlja 512 Mašine i oprema 230.850.000 230.850.000 I Kupovina novih bolničkih kreveta II Oprema za kliničke centre, bolnice, domove zdravlja i porodilišta Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 3.907.662.000 3.907.662.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   3.907.662.000 3.907.662.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.965.060.000” zamenjuje se iznosom: „3.907.662.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.965.060.000” zamenjuje se iznosom: „3.907.662.000”, a pod Svega, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.965.060.000” zamenjuje se iznosom: „3.907.662.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.337.910.000” zamenjuje se iznosom: „4.280.512.000”.

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 25, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „1.965.060.000” zamenjuje se iznosom: „3.907.662.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „1.965.060.000” zamenjuje se iznosom: „3.907.662.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 25, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „2.179.885.000” zamenjuje se iznosom: „4.122.487.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „2.552.735.000” zamenjuje se iznosom: „4.495.337.000”.

U Razdelu 26 MINISTARSTVO VERA, deo pod nazivom NACIONALNI INVESTICIONI PLAN menja se i glasi:

„Razdeo Glava Funkcija Ekonomska klasifi-kacija Opis Sredstva iz budžeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 NACIONALNI INVESTICIONI PLAN       481 Dotacije nevladinim organizacijama 163.220.000 163.220.000 I Rekonstrukcija manastira Žiča II Izgradnja i rekonstrukcija sakralnog kulturnog nasleđa III Izgradnja i rekonstrukcija manastira od nacionalnog značaja IV Objekti verskog obrazovanja V Izgradnja i rekonstrukcija parohijskih hramova VI Zaštita verskih zdanja u nerazvijenim regionima VII Završetak Hrama Svetog Save na Vračaru Izvori finansiranja za Nacionalni investicioni plan:       14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 163.220.000 163.220.000 UKUPNO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN:   163.220.000 163.220.000”

U delu pod nazivom Izvori finansiranja za razdeo 26, ekonomska klasifikacija 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „113.220.000” zamenjuje se iznosom: „163.220.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „113.220.000” zamenjuje se iznosom: „163.220.000”.

U delu pod nazivom UKUPNO ZA RAZDEO 26, u koloni 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa i kapitalni izdaci za NIP iznos: „113.220.000” zamenjuje se iznosom: „163.220.000”, a u koloni 8 Ukupna sredstva iznos: „318.389.000” zamenjuje se iznosom: „368.389.000”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: __________/2007

U Beogradu, 22. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 28. st. 3. do 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka), kojima je utvrđeno da u slučaju da Narodna skupština ne donese budžet pre početka fiskalne godine vrši se privremeno finansiranje u vremenu od najduže prva tri meseca fiskalne godine. Takođe, utvrđeno je da se privremeno finansiranje vrši srazmerno sredstvima korišćenim u istom periodu u budžetu prethodne godine, a najviše do jedne četvrtine iznosa ukupnih prihoda raspoređenih u budžetu prethodne fiskalne godine, a odluku o privremenom finansiranju donosi Vlada.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Vlada je 21. decembra 2006. godine donela Uredbu o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06), kojom su utvrđena primanja budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu od 130,3 mlrd dinara, ukupni izdaci u iznosu od 124,9 mlrd dinara i suficita u iznosu od 5,4 mlrd dinara.

Navedenom uredbom predviđena su i sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina u iznosu od 15,5 mlrd dinara, odnosno 190,9 mil. EUR.

Tokom realizacije sredstava namenjenih za projekte u okviru Nacionalnog investicionog plana uočeno je da postoji potreba kod pojedinih korisnika budžetskih sredstava, da se sredstva namenjena za pojedine projekte povećaju za ovaj period (pri čemu ostaju ista na godišnjem nivou) zbog ubrzane dinamike realizacije ovih projekata, kao i da se sredstva za pojedine projekte smanje i da se izvrši preraspodela sredstava između predviđenih projekata. Predstavnici Ministarstva finansija – Sektora za upravljanje projektima, Projektnog centra i Uprave za trezor sa predstavnicima korisnika budžetskih sredstava izvršili su reviziju predloženih projekata po korisnicima, što je dalo sledeće rezultate:

I POVEĆANjE – u dinarima – Red. br. Opis Uredba Izmena uredbe Razlika 1. MINISTARSTVO ZDRAVLjA 1.965.060.000 3.907.662.000 1.942.602.000 2. MINISTARSTVO ZA KAPITALNE INVESTICIJE 1.946.332.000 3.843.136.010 1.896.804.010 3. MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE   950.769.000 950.769.000 4. MINISTARSTVO PRIVREDE 1.850.088.000 2.249.543.521 399.455.521 5. MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA 234.678.000 415.796.000 181.118.000 6. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE 1.109.521.000 1.267.179.000 157,658,000 7. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA 1.572.939.000 1.681.881.000 108.942.000 8. MINISTARSTVO KULTURE 664.213.000 725.317.000 61.104.000 9. MINISTARSTVO VERA 113.220.000 163.220.000 50.000.000 10. SLUŽBA KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU 69.738.000 100.670.000 30.932.000 11. MINISTARSTVO ODBRANE 180.354.000 357.048.000 176.694.000 Svega I: 9.706.143.000 15.662.221.531 5.956.079.531

II OD ČEGA VEĆ ODOBRENO ZAKLjUČCIMA VLADE

1. MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE     591.770.227 2. MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE     204.217.309 3. PORESKA UPRAVA     108.148.373 4. MINISTARSTVO KULTURE     93.196.296 5. MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA     68.117.768 6. MINISTARSTVO PRIVREDE (DIREKCIJA ZA VODE)     65.325.857 7. MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA     42.723.000 8. UPRAVA ZA SPORT     31.179.646 9. MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE     5.059.000 10. SLUŽBA KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU     3.205.751 Svega II:     1.212.943.228

III SMANjENjE 1. UPRAVA ZA SPORT 1.085.898.000 479.652.200 -606.245.800 2. REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA VODE 623.552.000 244.772.000 -378.780.000 3. MINISTARSTVO FINANSIJA 688.500.000 432.400.000 -256.100.000 4. MINISTARSTVO PRAVDE 364.581.000 169.701.000 -194.880.000 5. MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE 1.258.821.000 1.067.105.000 -191.716.000 6. PORESKA UPRAVA 248.533.000 141.390.000 -107.143.000 7. MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA 357.550.000 262.795.000 -94.755.000 8. MINISTARSTVO NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 1.117.881.000 1.094.956.000 -22.925.000 9. UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 14.904.000 3.440.000 -11.464.000 10. UPRAVA CARINA 1.620.000 140.000 -1.480.000 Svega III: 5.761.840.000 3.896.351.200 -1.865.488.800 UKUPNO (I – II + III) : 15.467.983.000 19.558.572.731 2.877.646.504

Nakon izvršene preraspodele, povećanja i smanjenja sredstava, za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana u periodu januar – mart 2007. godine potrebna su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 4.090.598.731 dinara. Međutim, kada se ima i vidu da su zaključcima Vlade već odobrena sredstva u iznosu od 1.212.943.228 dinara, tada se može reći da su ovom uredbom potrebna neto dodatna sredstva u iznosu od 2.877.646.504 dinara.

Odredbama člana 17. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), predviđeno je, između ostalog da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove koje nalažu potrebe države. Da bi se otklonile štetne posledice po Republiku Srbiju, koje mogu nastupiti neizvršavanjem ugovornih obaveza, a u smislu angažovanja dodatnih sredstava koja bi bila potrebna za plaćanje kaznenih penala i zateznih kamata predlaže se da se donese ova uredba.

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOGA POTREBNIH SREDSTAVA

Ukupan obim budžeta za period januar – mart 2007. godine iznosi 130.317.250.000 dinara, što predstavlja ¼ raspoređenih prihoda budžeta za 2006. godinu (521.269.000.000 dinara).

Sredstva planirana za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iznose 19.558.572.731 dinara, što je za 4.090.598.731 dinara više sredstava od planiranih Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine. Međutim, u periodu od 1. januara do 19. februara 2007. godine Vlada je posebnim zaključcima zbog ubrzane dinamike realizacije pojedinih projekata, odobrila sredstva u ukupnom iznosu od 1.212.943.228 dinara, što predstavlja neto dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 2.877.646.504 dinara.

Ukupna sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana obezbeđena su iz neutrošenih privatizacionih primanja iz ranijih godina.

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. – predviđeno je povećanje ukupnog obima sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, i to iz neutrošenih privatizacionih primanja iz ranijih godina za 4.090.598.731 dinara, odnosno u ukupnom iznosu od 19.558.572.731 dinara.

Članom 2. – utvrđen je iznos sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana u dinarskom iznosu i u evrima (241.463.861 EUR).

Članom 3. – predviđeno je da se sredstva namenjena za projekte u okviru Nacionalnog investicionog plana kod pojedinih korisnika budžetskih sredstava povećaju, odnosno smanje, kao i da se izvrši preraspodela sredstava između predviđenih projekata u periodu privremenog finansiranja.

Članom 4. – predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

V. RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Da bi se otklonile štetne posledice po Republiku Srbiju, koje mogu nastupiti neizvršavanjem ugovornih obaveza, a u smislu angažovanja dodatnih sredstava koja bi bila potrebna za plaćanje kaznenih penala i zateznih kamata, predlaže se da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar