Uredbu o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2017. godinu

Na osnovu člana 27. stav 4. Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2017. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2017. godinu (u daljem tekstu: Godišnji program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Godišnjim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2017. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (u daljem tekstu: PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

Član 2.

Godišnji program sprovode, odnosno savetodavne poslove u poljoprivredi iz tog programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslova i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca (u daljem tekstu: savetodavac).

Ako za određena područja nisu osnovana privredna društva iz stava 1. ovog člana savetodavne poslove iz Godišnjeg programa obavljaju pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede, a po sprovedenom konkursu.

Član 3.

Poslove predviđene Godišnjim programom koji se odnose na poslove obuke i usavršavanja savetodavca obavlja organizacija koja je ovlašćena za obavljanje poslova obuke i usavršavanja savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede (u daljem tekstu: Ovlašćena organizacija).

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. i člana 3. ove uredbe podnose Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje savetodavnih poslova, odnosno zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava za obavljanje poslova obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača u skladu sa Godišnjim programom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, a uz zahtev se podnosi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi i plan poboljšanja uslova rada.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 2. stav 1. ove uredbe podnosi i plan aktivnosti koji sadrži planirani obim i dinamiku realizacije aktivnosti, u skladu sa Godišnjim programom.

Pored dokumentacije iz stava 2. ovog člana, lice iz člana 3. ove uredbe, podnosi i plan obuke i usavršavanja poljoprivrednih savetodavca i poljoprivrednih proizvođača, koji sadrži planirani obim i dinamiku realizacije aktivnosti u skladu sa Godišnjim programom, a koji uključuje:

1) program praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca sa planom razvoja Softvera za praćenje i ocenu rada savetodavaca i praćenje odabranih poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: softver);

2) plan razvoja i unapređenja portala PSSS Srbije (www.psss.rs);

3) predlog izgleda i sadržaja edukativnih i promo materijala.

Član 5.

Konkurs iz člana 2. stav 2. ove uredbe raspisuje Uprava.

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se kriterijumi, uslovi i način izvršavanja poslova i korišćenja sredstava, kao i dokumentacija koja se podnosi.

Ispunjenost uslova konkursa i ocenjivanje prijava po utvrđenim kriterijumima utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Uprava i lica iz čl. 2. i 3. ove uredbe zaključuju ugovor kojim se regulišu prava i obaveze u vezi sa izvršavanjem poslova predviđenih Godišnjim programom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana naročito se uređuju prava i obaveze u pogledu obavljanja poslova predviđenih Godišnjim programom, obim poslova, način njihovog izvršavanja, visina naknade za obavljanje tih poslova, kao i ostala pitanja od značaja za izvršenje prava i obaveza.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-3883/2017

U Beogradu, 4. maja 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

4827017.0116.34/1 GODIŠNJI PROGRAM

RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI

ZA 2017. GODINU

I. PODRUČJA NA KOJIMA SE OBAVLJAJU SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI I BROJ ZAPOSLENIH SAVETODAVACA

Tabela 1. Područja na kojima se obavljaju savetodavni poslovi u poljoprivredi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj savetodavaca za određene oblasti poljoprivrede Ukupno Naziv službe 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 3-ratarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija, 10 PSSS Niš 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3 -voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 11 PSSS Valjevo 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2- zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 7 PSSS Vranje 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 8 PSSS Kraljevo 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 4-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo 11 PSSS Jagodina 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1- mehanizacija 7 PSSS Mladenovac 7. opštine: Zvečan, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-ruralni razvoj 5 PSSS KosovskaMitrovica 8. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 11 PSSS Kragujevac 9. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija, 1-organska proizvodnja, 1- mehanizacija, 1-melioracija 12 PSSS Kruševac 10. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 3-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 3-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-melioracija 11 PSSS Leskovac 11. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 4-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 10 PSSS Užice 12. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 2-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo i 1-tehnologija u proizvodnji 8 PSSS Negotin 13. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 1-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1- voćarstvo i vinogradarstvo, 6 PSSS Novi Pazar 14. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija 9 PSSS Čačak 15. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo,1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 6 PSSS Pirot 16. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 2-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo,1-tehnologija u proizvodnji 8 PSSS Smederevo 17. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 2-ratarstvo i povrtarstvo, 3-stočarstvo, 4-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,1-prehrambena tehnologija 11 PSSS Požarevac

18. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 3-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo,2-agroekonomija 11 PSSS Šabac 19. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 1-ratarstvo i povrtarstvo, 2-stočarstvo, 3-zaštita bilja, 2-voćarstvo i vinogradarstvo 8 PSSS Prokuplje 20. grad Zaječar i opština Boljevac 2-ratarstvo i povrtarstvo, 1-zaštita bilja i 1-voćarstvo i vinogradarstvo 4 21. opštine: Knjaževac i Soko Banja 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija, 1-melioracija 5 22. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 1-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 2-agroekonomija, 1-melioracija 7 23. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 3-ratarstvo i povrtarstvo, 1-stočarstvo, 1-zaštita bilja, 1-voćarstvo i vinogradarstvo, 1-agroekonomija 7 UKUPNO: 193

PSSS može da menja broj i strukturu zaposlenih savetodavaca samo uz saglasnost Ministarstva.

II. SAVETODAVNI POSLOVI U POLJOPRIVREDI, OBIM,

ROKOVI I NAČIN SPROVOĐENJA AKTIVNOSTI

PSSS u 2017. godini sprovodi aktivnosti u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2016. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Pravilnikom o načinu obavljanja savetodavnih poslova u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, broj 65/14).

Tabela 2. Pregled, obim i bodovanje savetodavnih aktivnosti

Red. br. Aktivnost Broj aktivnosti po: Bodovi zaaktivnost savetodavcu(min-max) službi(min-max) 1. Individualne metode rada       1.1. Odabrana poljoprivredna gazdinstva 10-30 1.1.1. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu 40-180 4,00 1.2. Broj odabranih, FADN i/ili ostalih poljoprivrednih gazdinstva koje učestvuju u savetodavnom modulu 3-6 1.2.1. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu koje učestvuje u savetodavnom modulu 0-36 6,00 1.2.2. Poseta FADN poljoprivrednom gazdinstvu koje učestvuje u savetodavnom modulu 0-36 10,00 1.2.3. Poseta ostalom poljoprivrednom gazdinstvu koje učestvuje u savetodavnom modulu 0-36 4,00 1.2.4. Učestvovanje u razvijanju savetodavnog modula 0-1 40,83 1.3. Rad sa ostalim poljoprivrednim gazdinstvima 1.3.1. Poseta ostalom poljoprivrednom gazdinstvu ≤80 2,00 1.3.2. Rad u PSSS ≤400 0,41 1.4. Pomoć pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata 1.4.1. Formulari i aplikacioni obrasci 0-500 0,68 1.4.2. Biznis/poslovni plan 0-20 1.4.2.1. Autor biznis plana 20 1.4.2.2. Koautor biznis plana 10 1.5. Zahtev i obrazac za korišćenje preporuka PIS 50-150 0,68 2. Grupne metode rada 2.1. Zemljoradnička zadruga 0-12 1-12 2.1.1. Poseta zemljoradničkim zadrugama 0-48 4-48 3,40 2.1.2 Podsticanje osnivanja zemljoradničkih zadruga >0 30 2.2. Rad sa udruženjima i asocijacijama 2.2.1. Udruženja i/ili asocijacija ≥ 1 2.2.3. Podsticanje osnivanja udruženja i/ili asocijacija ≥ 0 17,00 2.2.4. Poseta udruženjima i/ili asocijacijama ≥ 2 3,40 2.3. Predavanje 7-16 6,00 2.4. Tribina 3-11 13,61 2.5. Radionica 1-5 16,33 2.6. Zimska škola 1 2.6.1. Obrađene teme u okviru zimske škole 1-3 13,61 2.7. Ogledno gazdinstvo 1 2.7.1. Poseta oglednom gazdinstvu 1-2 20,42 2.7.2. Poseta oglednom gazdinstvu organizovana za grupu dece 0-1 30,42 2.8. Demonstracioni ogled 1-4 2.8.1. Učešće u demonstracionom ogledu 0-4 40,83 2.8.2. Učešće u demonstracionom ogledu koji se izvodi samostalno 0-1 50,83 2.8.3. Učešće u izvođenju demonstracionog ogleda u stočarskoj proizvodnji 0-4 40,83 3. Mas-mediji   3.1. TV nastup 2-12 6,81 3.2. Radio nastup 2-12 5,44 3.3. Tekst na portalu PSSS Srbije 2-6 4,08 3.4 Lokalni bilten 12 3.4.1. Tekst u lokalnom biltenu 2-12 4,08 3.5. Tekst u novinama ili poljoprivrednom časopisu 2-12 6,81 4. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka     4.1. STIPS 4.1.1. Izveštaj koji ne uključuje kvantaške pijace 432 0,68 4.1.2. Izveštaj koji uključuje kvantaške pijace 536 0,68 4.2. Broj popunjenih upitnika o očekivanim prinosima 0-122 0-138 1,63 4.3. Broj popunjenih upitnika za istraživanje u voćarstvu 0-300 0-1816 1,00 4.4. Praćenje i izveštavanje u ratarstvu (izveštaj) 47 1,63 4.5. Praćenje i izveštavanje u voćarstvu (izveštaj) 39 1,63 4.6. FADN 4.6.1. FADN poljoprivredna gazdinstva 0-10 14-60 4.6.2. Poseta FADN poljoprivrednom gazdinstvu 0-40 56-240 8,17 4.7. www.agroponuda.com (izveštaj) 24-48 0,68

PSSS donosi plan aktivnosti za tekuću godinu, kojim predviđa obim aktivnosti iz Tabele 2. za svakog savetodavca, tako da realizacijom tih aktivnosti svaki savetodavac treba da ostvari najmanje 1.500 bodova.

PSSS planom aktivnosti predviđa vrstu, broj i vreme realizacije aktivnosti za svakog savetodavca. Savetodavac realizacijom aktivnosti u okviru svakog kvartala treba da ostvari 20 – 30 % od ukupnog broja bodova (300 – 450 bodova), pri čemu pregled realizovanih aktivnosti na kraju godine treba u potpunosti da odgovara planu aktivnosti prema vrsti i broju aktivnosti. Realizovane aktivnosti preko predviđenog maksimuma neće biti vrednovane.

PSSS može da izvrši izmenu dela aktivnosti predviđenih planom aktivnosti u slučaju vanrednih pojava (elementarne nepogode i zarazne bolesti), samo uz saglasnost Ministarstva ukoliko dostavi odgovarajuće dokaze i obrazloženje.

1. Pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći

primenom individualnih metoda rada

PSSS izdaje potvrdu o ostvarenoj saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem na zahtev poljoprivrednog proizvođača, koja je potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom i na kojoj je naveden ostvaren način saradnje.

1) Savetodavni poslovi sa odabranim poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac prati 20 do 30 odabranih poljoprivrednih gazdinstava i svako posećuje najmanje četiri puta u toku godine. Poseta odabranom poljoprivrednom gazdinstvu traje do četiri radna sata.

Savetodavac izračunava po jednu bruto maržu na svakom odabranom poljoprivrednom gazdinstvu, na osnovu tačno definisanih parametara sadržanih u obrascu „Kalkulacija bruto marže”, koje PSSS-u dostavlja Ovlašćena organizacija.

Savetodavac izračunava bruto marže za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje soje ili suncokreta,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje višnje ili maline,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju jagnjećeg mesa ili proizvodnju tovnih junadi.

Ukoliko na poljoprivrednom gazdinstvu koje prati kao odabrano nema linija proizvodnje navedenih u stavu 3. ovog pododeljka, savetodavac izrađuje bruto maržu za sledeće linije proizvodnje:

– u ratarsko-povrtarskoj proizvodnji za linije proizvodnje kukuruza za silažu i lucerku,

– u voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji za linije proizvodnje breskve, grožđa, jabuke i šljive,

– u stočarskoj proizvodnji za proizvodnju meda ili mleka.

Ukoliko na odabranom poljoprivrednom gazdinstvu u strukturi nema linija proizvodnje navedenih u st. 3. i 4. ovog pododeljka savetodavac ima obavezu da izradi bruto maržu za specijalizovanu proizvodnju, odnosno dominantnu proizvodnju na tom gazdinstvu.

Izuzetno od stava 1. ovog pododeljka, za savetodavca koji prati poljoprivredna gazdinstava iz Sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN (Farm Accountancy Data Network), ukupan broj odabranih gazdinstava ne može biti manji od 20, pri čemu FADN poljoprivredna gazdinstva ne mogu biti birana iz grupe odabranih poljoprivrednih gazdinstava.

PSSS najviše jednog savetodavaca može da oslobodi obaveze praćenja odabranih poljoprivrednih gazdinstava, pri čemu taj savetodavac predviđeni najmanji broj bodova nadoknađuje obavljanjem ostalih aktivnosti.

Tabela 3. Broj odabranih poljoprivrednih gazdinstava za područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi

Rednibroj Područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi(grad/opština) Minimalan broj odabranih polj. gazdinstava Maksimalan broj odabranih polj. gazdinstava 1. grad Niš 28 37 2. Aleksinac 62 103 3. Gadžin Han 6 8 4. Doljevac 7 9 5. Merošina 19 26 6. Ražanj 39 59 7. Svrljig 25 37 8. grad Valjevo 62 93 9. Lajkovac 11 17 10. Ljig 23 35 11. Mionica 27 41 12. Osečina 30 44 13. Ub 46 69 14. grad Vranje 68 88 15. Bosilegrad 7 8 16. Bujanovac 14 22 17. Vladičin Han 10 22 18. Preševo 12 22 19. Surdulica 13 28 20. Trgovište 7 8 21. grad Kraljevo 72 108 22. Vrnjačka Banja 19 29 23. Raška 27 40 24. Ivanjica 27 40 25. grad Jagodina 59 79 26. Despotovac 18 35 27. Paraćin 38 57 28. Rekovac 37 56 29. Ćuprija 19 28 30. Svilajnac 32 48 31. Mladenovac 49 74 32. Barajevo 16 24 33. Voždovac 4 6 34. Lazarevac 22 33 35. Rakovica 3 5 36. Sopot 27 40 37. Čukarica 7 11 38. Zvečan 9 13 39. Zubin Potok 22 34 40. Leposavić 67 98 41. enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 1 5 42. grad Kragujevac 64 96 43. Aranđelovac 27 41 44. Batočina 11 16 45. Knić 30 45 46. Lapovo 2 3 47. Topola 39 59 48. Rača 25 38 49. grad Kruševac 72 107 50. Aleksandrovac 30 45 51. Brus 52 78 52. Varvarin 25 37 53. Trstenik 38 57 54. Ćićevac 6 10

55. grad Leskovac 102 153 56. Bojnik 20 30 57. Vlasotince 28 41 58. Lebane 40 61 59. Medveđa 7 11 60. Crna Trava 5 7 61. grad Užice 29 44 62. Bajina Bašta 26 38 63. Kosjerić 23 35 64. Nova Varoš 24 36 65. Priboj 15 23 66. Prijepolje 23 35 67. Čajetina 20 31 68. Požega 21 32 69. Negotin 57 85 70. Bor 54 81 71. Kladovo 11 17 72. Majdanpek 24 36 73. Novi Pazar 27 46 74. Sjenica 53 78 75. Tutin 29 41 76. grad Čačak 41 61 77. Arilje 25 37 78. Gornji Milanovac 60 91 79. Lučani 34 52 80. Babušnica 14 21 81. Bela Planka 15 23 82. Dimitrovgrad 20 29 83. Pirot 63 95 84. grad Smederevo 51 77 85. Velika Plana 33 49 86. Smederevska Palanka 61 91 87. grad Požarevac 39 52 88. Veliko Gradište 30 44 89. Golubac 11 20 90. Žabari 22 35 91. Žagubica 19 31 92. Kučevo 14 25 93. Malo Crniće 25 42 94. Petrovac na Mlavi 38 45 95. grad Šabac 89 133 96. Bogatić 47 71 97. Vladimirci 35 53 98. Koceljeva 31 46 99. Blace 36 54 100. Žitorađa 19 28 101. Kuršumlija 59 89 102. Prokuplje 38 56 103. grad Zaječar 47 70 104. Boljevac 28 42 105. Knjaževac 39 59 106. Soko Banja 49 73 107. Zemun 12 18 108. Novi Beograd 2 6 109. Palilula 12 18 110. Surčin 18 25 111. Grocka 23 35 112. Obrenovac 61 86 113. grad Loznica 43 65 114. Krupanj 45 67 115. Ljubovija 31 47 116. Mali Zvornik 7 11 117. UKUPNO 3536 5304

Predstavljen broj odabranih poljoprivrednih gazdinstava za područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi iz Tabele 3. odgovara predviđenom broju savetodavaca iz Tabele 1. i može da se menja samo uz saglasnost Ministarstva proporcionalno broju savetodavaca.

2) Savetodavni poslovi sa poljoprivrednim gazdinstvom

koje učestvuje u savetodavnom modulu

Savetodavni modul predstavlja način obavljanja savetodavnih poslova, odnosno skup aktivnosti koje se sprovode radi rešavanja prioritetnih zadataka u pojedinim oblastima poljoprivredne proizvodnje.

Savetodavni modul „Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima” sprovodi se na odabranom, FADN i/ili ostalom poljoprivrednom gazdinstvu tipičnom za područje na kome PSSS obavlja savetodavne poslove sa dominantnom proizvodnjom mleka a koje poseduje 5 – 15 muznih krava, laktofriz i najmanje jedan aparat za mašinsku mužu.

Savetodavac, koji je u PSSS angažovan za oblast stočarstva, uključuje tri do šest poljoprivrednih gazdinstava iz redova odabranih, FADN i/ili ostalih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciju savetodavnog modula ukoliko ova gazdinstva ispunjavaju uslove iz stava 2. ovog pododeljka.

Savetodavac posećuje poljoprivredno gazdinstvo koje učestvuje u savetodavnom modulu šest puta u toku godine, pri čemu se posete ovim gazdinstvima vrednuju sa drugačijim brojem bodova u odnosu na posete odabranim gazdinstvima, FADN ili ostalim poljoprivrednim gazdinstvima koja ne učestvuju u savetodavnom modul u skladu sa Tabelom 2. Pregled, obim i bodovanje savetodavnih aktivnosti.

Savetodavac realizuje savetodavni modul u saradnji sa Ovlašćenom organizacijom po tačno utvrđenoj metodologiji i podatke o aktivnostima beleži u odgovarajuće obrasce.

U razvijanju savetodavnog modula učestvuju tri poljoprivredna savetodavaca iz oblasti poljoprivrede u kojoj se sprovodi ovaj modul i dva predstavnika Ovlašćene organizacije, pri čemu se odabir poljoprivrednih savetodavaca vrši na osnovu predloga Ovlašćene organizacije.

Aktivnosti u razvijanju savetodavnog modula su:

– definisanje ciljeva i rezultata sprovođenja savetodavnog modula,

– izrada metodologije za realizaciju savetodavnog modula kojom se definiše način izvođenja aktivnosti savetodavaca, obrasci u kojima se beleže podaci o poljoprivrednim gazdinstvima i ostvareni rezultati tokom realizacije modula i rokovi za sprovođenje određenih aktivnosti,

– izrada uputstva za sprovođenje dobre higijenske prakse i organizaciju procesa muže namenjenog savetodavacima i proizvođačima, odnosno za učesnike savetodavnog modula,

– distribucija uputstva preko portala PSSS,

– obilazak najmanje jednog poljoprivrednog gazdinstava sa svakog područja na kome se obavljaju savetodavni poslovi i snimak početnog stanja,

– analiza prikupljenih podataka o kvalitetu mleka i izrada preporuka za svaku pojedinačnu farmu,

– priprema i izrada flajera sa uputstvima o procedurama pripreme za mužu, same muže, manipulacije sa mlekom, održavanja lične i higijene grla i pranja i održavanja muzne opreme za 1.000 poljoprivrednih proizvođača,

– analiza dobijenih rezultata kroz izradu pojedinačnih završnih izveštaja,

– izradu objedinjenog završnog izveštaja za Ministarstvo i preporuka za dalji rad savetodavaca u ovoj oblasti,

– prezentacija rezultata savetodavnog modula,

– izrada pisanog materijala o iskustvima savetodavnog modula za 2.000 poljoprivrednih proizvođača.

Aktivnosti savetodavca na realizaciji savetodavnog modula su:

– distribucija uputstva za sprovođenje dobre higijenske prakse i organizaciju procesa muže;

– izbor poljoprivrednih gazdinstava koja će biti uključena u realizaciju savetodavnog modula, njihov obilazak i snimak početnog stanja,

– analiza prikupljenih podataka o kvalitetu mleka i izrada preporuka za svaku pojedinačnu farmu. Laboratorija vrši analizu mleka na broj prisutnih mikroorganizama iz zbirnog uzorka mleka sa poljoprivrednog gazdinstva,

– usaglašavanje preporuka i predloga sa poljoprivrednim gazdinstvima,

– implementacija predloženih mera kroz distribuciju pripremljenih flajera, obuku proizvođača za beleženje podataka o kvalitetu mleka predatog mlekari, obuku proizvođača za pripremu za mužu muzača, grla i muznih uređaja, u skladu sa uputstvom za sprovođenje dobre higijenske prakse i organizaciju procesa muže i izradu plana održavanja muzne opreme,

– analiza dobijenih rezultata kroz izradu pojedinačnih završnih izveštaja i preporuka za dalji rad za svako poljoprivredno gazdinstvo koje je učestvovalo u savetodavnom modulu i izradu objedinjenog završnog izveštaja za sva poljoprivredna gazdinstva koja su učestvovala u savetodavnom modulu, kao i preporuka za dalji rad savetodavaca u ovoj oblasti,

– prezentacija dobijenih rezultata savetodavnog modula primenom grupnih metoda savetodavnog rada,

– diseminacija pisanog materijala.

3) Savetodavni poslovi sa ostalim

poljoprivrednim gazdinstvima

Savetodavac u toku godine sarađuje sa najmanje 40 ostalih poljoprivrednih gazdinstava (koja nisu odabrana), tako što ih posećuje najviše 80 puta u toku godine, pri čemu poseta poljoprivrednom gazdinstvu može da traje do tri radna sata.

Savetodavac u toku godine obavlja savetodavne poslove sa najmanje 100 poljoprivrednih gazdinstava (koja nisu odabrana), tako što kroz saradnju u prostorijama PSSS ostvaruje jedan do četiri neposredna kontakta sa poljoprivrednim proizvođačima (u službi, telefonom, faksom ili putem elektronske pošte), pri čemu najveći broj kontakata iznosi 400 na godišnjem nivou.

4) Savetodavni poslovi kao pomoć pri popunjavanju formulara

i aplikacionih obrazaca i u izradi dokumenata

Savetodavac pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima pri popunjavanju formulara i aplikacionih obrazaca, kao i u izradi drugih dokumenata (biznis planova i slično) prilikom konkurisanja ili podnošenja zahteva za korišćenje sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i prilikom konkurisanja za druge izvore finansiranja. U izradi drugih dokumenata (biznis planova i slično) učestvuju najviše jedan autor i jedan koautor.

Maksimalan broj formulara i aplikacionih obrazaca u čijem popunjavanju poljoprivrednom proizvođaču savetodavac pruža pomoć je 500.

Maksimalan broj biznis/poslovnih planova i drugih dokumenata u čijoj izradi poljoprivrednom proizvođaču savetodavac pruža pomoć je 20.

5) Savetodavni poslovi kao pomoć pri uključivanju poljoprivrednih proizvođača u korišćenje podataka Prognozno-izveštajnog sistema Srbije

Savetodavac koji je u PSSS angažovan za oblast zaštite bilja pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima da koriste servis slanja besplatnih SMS preporuka koje pruža Prognozno-izveštajna služba Srbije (u daljem tekstu: PIS) u sledećim oblastima poljoprivrede: ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu.

Savetodavac pruža pomoć pri popunjavanju zahteva za prijem SMS preporuka PIS.

Savetodavac, uz zahtev iz stava 2. ovog pododeljka, popunjava i obrazac koji sadrži podatke o vrsti, količini pesticida i broju tretmana koje je poljoprivredni proizvođač primenjivao pre korišćenja SMS preporuka PIS, kao i podatke o vrsti, količini pesticida i broju tretmana koje je primenio do kraja tekuće kalendarske godine uz korišćenje preporuka PIS.

2. Pružanje stručnih saveta, preporuka i

pomoći primenom grupnih metoda rada

PSSS izdaje potvrdu o ostvarenoj saradnji sa poljoprivrednim proizvođačem na zahtev poljoprivrednog proizvođača, koja je potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom i na kojoj je naveden ostvaren način saradnje.

Tabela 4. Broj predavanja i tribina koji treba da se održi na području na kojem se obavljaju savetodavni poslovi

Redni broj Područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi(grad/opština) Broj održanih predavanja Broj tribina Minimalan broj Maksimalan broj Minimalan broj Maksimalan broj         1. grad Niš 4 9 8 11 2. Aleksinac 15 24 19 31 3. Gadžin Han 1 3 2 2 4. Doljevac 2 3 2 3 5. Merošina 5 6 6 8 6. Ražanj 9 14 12 18 7. Svrljig 6 9 8 11 8. grad Valjevo 15 21 19 29 9. Lajkovac 3 4 4 5 10. Ljig 6 9 7 11 11. Mionica 7 10 8 13 12. Osečina 7 11 9 14 13. Ub 11 17 14 21 14. grad Vranje 15 21 20 26 15. Bosilegrad 2 2 2 2 16. Bujanovac 3 5 4 7 17. Vladičin Han 2 5 3 7 18. Preševo 3 5 4 7 19. Surdulica 3 7 4 8 20. Trgovište 2 2 2 2 21. grad Kraljevo 18 26 22 34 22. Vrnjačka Banja 5 7 6 9 23. Raška 6 10 8 12 24. Ivanjica 6 10 8 12 25. grad Jagodina 14 17 18 24 26. Despotovac 4 9 5 11 27. Paraćin 9 14 12 17 28. Rekovac 9 14 11 17 29. Ćuprija 5 7 6 9 30. Svilajnac 8 11 10 15 31. Mladenovac 12 18 17 23 32. Barajevo 5 6 6 7 33. Voždovac 0 1 0 2 34. Lazarevac 5 8 7 10 35. Rakovica 1 1 0 1 36. Sopot 7 10 9 12 37. Čukarica 1 2 1 2 38. Zvečan 2 3 3 4 39. Zubin Potok 5 8 6 9 40. Leposavić 15 21 19 27 41. enklave u opštinama: Vučitrn i Srbica 0 1 0 2 42. grad Kragujevac 15 23 20 30 43. Aranđelovac 7 10 9 13 44. Batočina 3 4 3 5 45. Knić 7 11 9 14 46. Lapovo 1 1 1 1 47. Topola 10 14 12 18 48. Rača 6 9 8 12 49. grad Kruševac 16 26 22 32 50. Aleksandrovac 7 11 9 13 51. Brus 12 19 16 24 52. Varvarin 6 9 7 11 53. Trstenik 9 13 11 17 54. Ćićevac 2 2 2 3 55. grad Leskovac 23 37 31 47 56. Bojnik 5 7 6 9 57. Vlasotince 7 10 8 13 58. Lebane 10 15 12 18 59. Medveđa 2 3 2 3 60. Crna Trava 1 2 1 2 61. grad Užice 6 11 9 14 62. Bajina Bašta 6 9 8 12 63. Kosjerić 6 8 7 11 64. Nova Varoš 6 9 7 11 65. Priboj 4 6 5 7 66. Prijepolje 6 8 7 11 67. Čajetina 5 7 6 9 68. Požega 5 8 7 10 69. Negotin 14 20 17 26 70. Bor 13 20 17 25 71. Kladovo 3 4 4 5 72. Majdanpek 6 9 7 11 73. Novi Pazar 6 11 8 14 74. Sjenica 13 19 17 23 75. Tutin 7 10 9 13 76. grad Čačak 10 15 13 19 77. Arilje 6 10 8 12 78. Gornji Milanovac 15 22 19 28 79. Lučani 8 13 11 16 80. Babušnica 3 5 4 6 81. Bela Planka 4 5 5 7 82. Dimitrovgrad 5 7 6 9 83. Pirot 15 22 19 28 84. grad Smederevo 12 19 16 24 85. Velika Plana 8 12 10 15 86. Smederevska Palanka 15 22 19 28 87. grad Požarevac 10 13 13 16 88. Veliko Gradište 7 11 9 14 89. Golubac 3 5 3 6 90. Žabari 5 9 7 11 91. Žagubica 5 8 6 10 92. Kučevo 3 6 4 8 93. Malo Crniće 6 10 8 13 94. Petrovac na Mlavi 9 11 12 14 95. grad Šabac 21 32 27 41 96. Bogatić 11 17 14 22 97. Vladimirci 8 13 11 16 98. Koceljeva 7 12 9 14 99. Blace 8 13 11 16 100. Žitorađa 4 6 6 8 101. Kuršumlija 14 21 18 26 102. Prokuplje 9 13 11 17 103. grad Zaječar 11 16 14 21 104. Boljevac 7 10 8 13 105. Knjaževac 10 15 12 19 106. Soko Banja 12 18 16 23 107. Zemun 3 4 4 6 108. Novi Beograd 1 1 1 2 109. Palilula 3 4 4 6 110. Surčin 4 6 6 8 111. Grocka 6 9 7 11 112. Obrenovac 15 21 19 27 113. grad Loznica 10 16 13 20 114. Krupanj 11 16 14 21 115. Ljubovija 8 11 10 14 116. Mali Zvornik 2 3 2 3 117. UKUPNO 847 1278 1084 1620

Predstavljen broj predavanja i tribina koji treba da održe PSSS na području na kojem se obavljaju savetodavni poslovi iz Tabele 4. odgovara predviđenom broju savetodavaca iz Tabele 1. i može da se menja samo uz saglasnost Ministarstva proporcionalno broju savetodavaca.

Savetodavac primenom grupnih metoda rada, odnosno kroz rad sa zemljoradničkim zadrugama, udruženjima i asocijacijama i/ili kroz predavanja, radionice i tribine treba da obradi teme koje su bile obuhvaćene Planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2016. godinu, a koje je savetodavac pohađao kroz edukativne module.

PSSS u toku jednog radnog dana, na teritoriji naseljenog mesta može da održi najviše jedno predavanje ili tribinu.

PSSS u toku jednog radnog dana ne može da održi više od tri aktivnosti iz grupnih metoda rada (predavanja i tribina).

Savetodavni poslovi sa zemljoradničkim zadrugama

Planom aktivnosti, u skladu sa Tabelom 2, PSSS predstavlja jednu do 12 odabranih zemljoradničkih zadruga, čiji će rad pratiti na području na kome se obavljaju savetodavni poslovi.

Svaku od odabranih zemljoradničkih zadruga, savetodavac angažovan na ovim poslovima, posećuje najmanje četiri puta godišnje.

2) Rad sa udruženjima i asocijacijama

Savetodavac sarađuje sa najmanje jednim registrovanim udruženjem ili asocijacijom, pri čemu je u obavezi da sa najmanje tri člana udruženja ili asocijacije održi sastanak najmanje jednom tokom dva kvartala, sa temom iz delogruga rada udruženja, odnosno asocijacije.

Savetodavac treba da predstavi poljoprivrednim proizvođačima, članovima udruženja, mogućnost korišćenja servisa slanja besplatnih SMS preporuka koje pruža PIS.

Rad sa udruženjima i/ili asocijacijama, objavljuje se na portalu PSSS Srbije tri dana pre održavanja aktivnosti (datum, vreme i mesto održavanja, tema sastanaka).

Nakon sastanka sa poljoprivrednim proizvođačima, u roku od pet dana postavljaju se podaci o održanom skupu na portalu PSSS Srbije (datum, vreme i mesto održavanja, tema sastanka i spisak prisutnih poljoprivrednih proizvođača).

3) Predavanje

Savetodavac treba da održi sedam do 16 predavanja u toku godine, a predavanje se održava za najmanje pet zainteresovanih učesnika po predavaču. Svaka PSSS u okviru svojih predavanja treba da obradi najmanje po jednu temu iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development), pri čemu je tema jasno definisana i preporučena od Ministarstva;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, pri čemu je tema jasno naznačena i preporučena od PIS-a;

5) agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, penzijsko i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi;

6) diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu;

7) prerade;

8) povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima.

Svaka PSSS treba da održi najmanje jedno predavanje u saradnji sa lokalnom samoupravom sa područja na kojem obavlja savetodavne poslove.

PSSS pisanim putem obaveštava lokalnu samoupravu sa područja na kojem PSSS obavljanja savetodavne poslove o održavanju predavanja.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja, treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

4) Tribina

Savetodavac organizovanjem javne tribine za grupu poljoprivrednih proizvođača, koja ne može biti manja od pet učesnika, promoviše mere agrarne politike, ruralnog razvoja, mere IPARD programa, kao i druge teme za koje Ministarstvo iskaže potrebu.

Svaka PSSS treba da održi najmanje jednu tribinu u saradnji sa lokalnom samoupravom sa područja na kojem obavlja savetodavne poslove.

PSSS pisanim putem obaveštava lokalnu samoupravu sa područja na kojem PSSS obavljanja savetodavne poslove o održavanju tribina.

Savetodavac treba da održi tri do 11 tribina.

5) Radionica

Savetodavac održava najmanje jednu radionicu u toku godine sa najmanje pet poljoprivrednih proizvođača. Ukoliko savetodavac održava veći broj radionica od jedne u obavezi je da iste organizuje na teritoriji različitih opština.

Ovlašćena organizacija učestvuje u izvođenju najmanje jedne radionice na području obavljanja savetodavnih poslova svake od PSSS.

PSSS može da napravi video zapis o realizovanoj radionici sa teritorije na kojoj obavlja savetodavne poslove, ukoliko ima saglasnost svih učesnika radionice za objavljivanje, odnosno emitovanje snimljenog materijala.

6) Zimska škola

PSSS organizuje jednu zimsku školu za poljoprivredne proizvođače.

Svaki savetodavac je obavezan da pripremi i održi jednu do tri teme za zimsku školu.

U okviru zimske škole obavezna je najmanje po jedna tema iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development), pri čemu je tema jasno definisana i preporučena od Ministarstva;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od PIS-a;

5) agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, penzijsko i socijalno osiguranje, osiguranje useva i kredite u poljoprivredi;

6) diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu;

7) prerade;

8) povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih predavanja, treba da održe najmanje jedno predavanje o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

7) Ogledno gazdinstvo

Savetodavac vodi jedno poljoprivredno gazdinstvo koje služi kao ogledno (pokazno) gazdinstvo jer su na njemu vidljivi rezultati savetodavnog rada i organizuje jedan obilazak oglednog gazdinstva za poljoprivredne proizvođače i druga lica (najmanje pet zainteresovanih).

PSSS može da organizuje i jednu posetu oglednom gazdinstvu za grupu dece (najmanje deset zainteresovanih) iz osnovnih ili srednjih škola.

PSSS može da napravi video zapis o realizovanoj poseti oglednom gazdinstvu sa teritorije na kojoj obavlja savetodavne poslove, ukoliko ima saglasnost vlasnika oglednog gazdinstva i svih poljoprivrednih proizvođača za koje je organizovan obilazak za objavljivanje, odnosno emitovanje snimljenog materijala.

8) Demonstracioni ogled

U cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje PSSS realizuje demonstracioni ogled u stočarskoj proizvodnji i/ili biljnoj proizvodnji (u saradnji sa proizvođačima semena i/ili sredstava za zaštitu bilja).

Aktivnosti koje se sprovode tokom realizacije demonstracionog ogleda u stočarskoj proizvodnji su: obilazak, odabir, kontrola goveda, ovaca i koza na poljoprivrednim gazdinstvima koja su potencijalni izlagači stoke, kao i davanje uputstava za postizanje izložbene kondicije grla.

Savetodavac prikuplja podatke za katalog izloženih grla, vrši medijsku promociju izložbe, učestvuje u organizaciji transporta i pripremi izložbenog prostora za grla, učestvuje u održavanju izložbe i sačinjava izveštaj nakon održavanja.

U organizovanju i izvođenju demonstracionog ogleda u stočarskoj proizvodnji mogu učestvovati najviše dva savetodavca.

PSSS može realizovati jedan demonstracioni ogled u biljnoj proizvodnji i samostalno.

Demonstracioni, makro ogled treba postaviti i realizovati tako da se obezbedi uporedivost dobijenih rezultata.

Izvođenje demonstracionih sortnih ogleda u ratarstvu i povrtarstvu vrši se korišćenjem različitih sorti/hibrida od najmanje tri proizvođača semena iste vrste, osim u slučajevima kada na tržištu ne postoji ponuda zakonom predviđenog broja proizvođača semena. Rezultati demonstracionih sortnih ogleda u biljnoj proizvodnji javno se prezentuju organizovanjem manifestacije „Dani polja”.

Broj manifestacija „Dani polja” i/ili demonstracionog ogleda u stočarskoj proizvodnji, koje organizuje PSSS, je jedna do četiri.

3. Pružanje stručnih saveta, preporuka

i pomoći preko mas-medija

1) Televizijski nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na televiziji. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan televizijski nastup sa temom iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od PIS-a.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa, treba da imaju najmanje jedan televizijski nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

2) Radio nastup

Savetodavac u toku godine ima dva do 12 nastupa na radiju. Svaka PSSS treba da ima najmanje jedan radio nastup sa temom iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) organske proizvodnje;

4) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od PIS-a.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih nastupa treba da imaju najmanje jedan radio nastup o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

3) Tekst na portalu PSSS Srbije

Savetodavac u toku godine na portalu PSSS Srbije objavljuje dva do šest priloga (tekstova) u vidu stručnih članaka. PSSS u toku godine objavljuje:

1) najmanje četiri teksta iz oblasti ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD podrške. U tekstovima treba da budu pretstavljene aktivnosti na promociji prethodno navedene oblasti, koje su PSSS i Ministarstvo realizovali ili su planirali da ih realizuju tokom godine;

2) najmanje po jedan tekst iz oblasti: podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva, organske proizvodnje i zaštite bilja sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od PIS-a.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova, treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom koji se uređuje vino.

4) Tekst u lokalnom biltenu

PSSS u toku godine objavljuje najmanje dva teksta u biltenu iz oblasti:

1) ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD podrške. U tekstovima treba da budu predstavljene aktivnosti na promociji predhodno navedene oblasti, koje su PSSS i Ministarstvo realizovali ili su planirali da ih realizuju tokom godine;

2) podrške interesnom udruživanju, razvoju i revitalizaciji zemljoradničkog zadrugarstva;

3) zaštite bilja, sa temom koja je jasno naznačena i preporučena od PIS-a.

PSSS u toku godine objavljuje najmanje jedan tekst iz oblasti organske proizvodnje.

U okviru lokalnog biltena vrši se promocija portala www.agroponuda.com, a u svakom kvartalu objavljuje se izveštaj kojim se prikazuju objavljene i realizovane ponude za taj period.

PSSS Niš, Vranje, Jagodina, Kragujevac, Kruševac, Leskovac, Negotin, Pirot, Smederevo, Prokuplje, Mladenovac, Valjevo i službe koje pokrivaju teritorije opština Knjaževac i Grocka, pored navedenih tekstova, treba da imaju najmanje jedan tekst o neophodnosti i načinu upisa proizvođača grožđa u Vinogradarski registar, kao i načinu godišnje prijave proizvodnje grožđa u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino.

5) Tekst u novinama ili poljoprivrednom časopisu

Savetodavac u toku godine treba da ima dva do 12 objavljenih tekstova u novinama ili poljoprivrednom časopisu.

4. Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka

1) Praćenje, prikupljanje i diseminacija podataka za sistem tržišnih informacija u poljoprivredi Srbije (STIPS)

Ukupan broj izveštaja koji savetodavci treba da dostave PSSS-u je 536 ako izveštaji obuhvataju i izveštaje sa kvantaške pijace, odnosno 432 ako izveštaji ne obuhvataju izveštaje sa kvantaške pijace.

2) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/16), sprovodi se anketa Istraživanje o očekivanim prinosima važnijih kasnih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva u periodu od šestog do 12. septembra tekuće godine.

Ovo istraživanje sprovodi se na reprezentativnom uzorku od 1.698 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji je formiran od strane Republičkog zavoda za statistiku. Savetodavac anketira izabrana poljoprivredna gazdinstva, popunjava upitnik sa podacima o ostvarenoj proizvodnji pšenice i ostalih ranih useva i voća, kao i očekivanim prinosima i proizvodnji važnijih kasnih useva, voća i grožđa i potom te podatke unosi u veb aplikaciju Republičkog zavoda za statistiku. Podaci prikupljeni anketom biće korišćeni za dobijanje ocene očekivane i ostvarene proizvodnje useva za nivo Republike Srbije i regiona.

Tabela 5. Pregled broja poljoprivrednih gazdinstava koja se anketiraju za područje na kojem se obavljaju savetodavni poslovi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja se anketiraju 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 106 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 122 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 62 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 91 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 99 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 64 7. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 114 8. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 115 9. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 89 10. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 138 11. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 55 12. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 32 13. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 98 14. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 37 15. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 57 16. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 92 17. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 92 18. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 51 19. grad Zaječar i opština Boljevac 41 20. opštine: Knjaževac i Soko Banja 31 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 49 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 63 UKUPNO: 1698

3) Istraživanje o voćnjacima

U okviru harmonizacije sa pravnim tekovinama Evropske unije (u daljem tekstu: EU), Republika Srbija je u obavezi da prema Uredbi EU broj 1337/2011 koja se tiče statistike stalnih zasada (Regulation (EU) No 1337/2011 concerning European statistics on permanent crops) sprovede istraživanje i obezbedi podatke o površinama, gustini sadnje i starosti voćnjaka.

Obrasci za istraživanje o voćnjacima popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije – EUROSTAT, koju dostavlja Republički zavod za statistiku.

Istraživanje o voćnjacima sprovodi se u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2017. godine na reprezentativnom uzorku koji obuhvata 13.607 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i gazdinstava preduzetnika koja se bave voćarskom proizvodnjom. Svakoj PSSS treba da bude dodeljen spisak porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja se anketiraju iz uzorka koji se nalazi na području na kojem PSSS obavlja poslove.

Savetodavac anketira izabrana poljoprivredna gazdinstva, popunjava upitnik sa podacima o površini, gustini sadnje i starosti zasada za odabrane vrste voća, potom te podatke unosi u veb aplikaciju Republičkog zavoda za statistiku.

Tabela 6. Pregled broja poljoprivrednih gazdinstava na kojima se sprovodi istraživanje za područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i gazdinstava preduzetnika koja se anketiraju 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 450 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 1150 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 366 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 796 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 193 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 694 7. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 462 8. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 1093 9. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 570 10. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 1816 11. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 118 12. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 59 13. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 1578 14. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 125 15. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 448 16. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 305 17. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 388 18. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 702 19. grad Zaječar i opština Boljevac 87 20. opštine: Knjaževac i Soko Banja 230 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 1088 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 889 UKUPNO: 13607

4) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u ratarstvu

U periodu od februara do decembra tekuće godine, PSSS treba da dostavi Ministarstvu 47 izveštaja o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina, stanju važnijih poljoprivrednih useva i prognozi očekivanih prinosa važnijih ranih i kasnih useva. Izveštaji se dostavljaju popunjavanjem obrazaca na veb aplikaciji, a koji su postavljeni na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Za dostavljanje izveštaja o proceni očekivanih prinosa važnijih ranih i kasnijih useva PSSS je u obavezi da sprovede istraživanja.

Obrasci za izveštaje popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije – EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities), odnosno prema Uputstvu za izveštavanje o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina i stanju važnijih poljoprivrednih useva, zasada voćaka i vinove loze i prognozi prinosa i Uputstvu za sprovođenje istraživanja o očekivanim prinosima važnijih kasnijih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva i voća, dostavljenih od strane Republičkog zavoda za statistiku.

5) Praćenje i izveštavanje o sezonskim

poljoprivrednim radovima u voćarstvu i vinogradarstvu

U periodu od početka marta do kraja novembra, PSSS treba da dostavi 39 izveštaja o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni stanja zasada voćaka i vinove loze, napredak prema fenološkim fazama i prognozi prinosa ranog i kasnog voća i grožđa. Izveštaji se dostavljaju popunjavanjem obrazaca na veb aplikaciji, a koji su postavljeni na veb sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Za dostavljanje izveštaja o proceni očekivanih prinosa važnijeg ranog i kasnog voća i grožđa PSSS je u obavezi da sprovede istraživanja.

Obrasci za izveštaje popunjavaju se po metodologiji Statističkog zavoda Evropske unije – EUROSTAT, odnosno prema Uputstvu za izveštavanje o izvršenju sezonskih poljoprivrednih radova, proceni površina i stanju važnijih poljoprivrednih useva, zasada voćaka i vinove loze i prognozi prinosa i Uputstvu za sprovođenje istraživanja o očekivanim prinosima važnijih kasnijih useva, voća i grožđa i ostvarenoj proizvodnji ranih useva i voća, dostavljenih od strane Republičkog zavoda za statistiku.

6) Prikupljanje i diseminacija podataka za Sistem računovodstvenih

podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN

(Farm Accountancy Data Network)

Savetodavac zadužen za prikupljanje i diseminaciju podataka za Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN, prikuplja podatke sa četiri do deset poljoprivrednih gazdinstava u toku godine tako što obilazi svako poljoprivredno gazdinstvo jednom kvartalno.

Tabela 7. Pregled broja savetodavaca i broja FADN poljoprivrednih gazdinstava za područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi

Red.broj Područje na kome se obavljaju savetodavni poslovi Broj angažovanih savetodavaca 2017. Broj FADN polj. gazdinstava 1. grad Niš, opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj i Svrljig 6 42 2. grad Valjevo, opštine: Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub 7 52 3. grad Vranje, opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Preševo, Surdulica i Trgovište 4 28 4. grad Kraljevo, opštine: Vrnjačka Banja, Raška i Ivanjica 5 38 5. grad Jagodina, opštine: Despotovac, Paraćin, Rekovac, Ćuprija i Svilajnac 7 46 6. opštine: Mladenovac, Barajevo, Voždovac, Lazarevac, Rakovica, Sopot i Čukarica 3 30 7. grad Kragujevac, opštine: Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola 8 56 8. grad Kruševac, opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Trstenik i Ćićevac 6 48 9. grad Leskovac, opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Medveđa i Crna Trava 6 48 10. grad Užice, opštine: Bajina Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Čajetina i Požega 6 48 11. opštine: Negotin, Bor, Kladovo i Majdanpek 5 38 12. opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin 4 28 13. grad Čačak, opštine: Arilje, Gornji Milanovac i Lučani 8 56 14. opštine: Babušnica, Bela Planka, Dimitrovgrad i Pirot 2 20 15. grad Smederevo, opštine: Velika Plana i Smederevska Palanka 7 46 16. grad Požarevac, opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac na Mlavi 9 60 17. grad Šabac, opštine: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva 7 52 18. opštine: Blace, Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje 3 24 19. grad Zaječar i opština Boljevac 2 14 20. opštine: Knjaževac i Soko Banja 3 30 21. opštine: Zemun, Novi Beograd, Palilula, Surčin, Grocka i Obrenovac 5 38 22. grad Loznica, opštine: Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik 4 34 UKUPNO: 117 876

7) Prikupljanje i diseminacija podataka

za portal www.agroponuda.com

Savetodavac treba da prikupi i postavi na portal www.agoponuda.com od 24 do 48 izveštaja o ponudama i ponuđačima poljoprivrednih proizvoda i nakon isteka svake ponude na portalu, dostavi izveštaj o izvršenim prodajama.

8) Ostale aktivnosti poljoprivrednih savetodavaca

Savetodavac obavlja i ostale savetodavne aktivnosti koje nisu predstavljene Godišnjim programom za kojima poljoprivredni proizvođači i Ministarstvo iskažu potrebu tokom 2017. godine, a u skladu su sa zakonom kojim se uređuje obavljanje savetodavnih poslova u oblasti poljoprivrede.

III. IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENIM SAVETODAVNIM POSLOVIMA, PRAĆENJE I OCENJIVANJE EFEKATA RADA SAVETODAVACA

1. Izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima

PSSS dostavlja Ministarstvu i Ovlašćenoj organizaciji Plan aktivnosti koji je u skladu sa Godišnjim programom.

Savetodavac na početku svake nedelje unosi izveštaj o izvršenim aktivnostima za proteklu nedelju u softver.

PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji kvartalni izveštaj o izvršenim aktivnostima svih savetodavaca, u elektronskoj i pisanoj formi, do petog u mesecu za prethodni kvartal. Za četvrti kvartal PSSS dostavlja Ovlašćenoj organizaciji do 2. decembra 2017. godine izveštaj o realizovanim aktivnostima za oktobar i novembar mesec, a na kraju tog kvartala i ceo izveštaj.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu kvartalni izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, do petnaestog u mesecu za prethodni kvartal.

Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu preliminarni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a iz prva tri kvartala, uključujući i dva meseca četvrtog kvartala (oktobar i novembar mesec), najkasnije do 8. decembra 2017. godine, a konačni godišnji izveštaj o realizaciji savetodavnih aktivnosti sa ocenom rada savetodavaca i PSSS-a, dostavlja najkasnije do 15. januara 2018. godine.

2. Praćenje rada

Ovlašćena organizacija prati realizaciju Plana aktivnosti savetodavaca i ocenjuje efekte njihovog rada, i to:

1) uvidom u kartone odabranih poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, udruženja i asocijacija;

2) uvidom u softver;

3) uvidom u portale www.psss.rs i www.agroponuda.rs;

4) uvidom u radne obrasce i dosijea savetodavaca;

5) obilaskom odabranih, oglednih i ostalih poljoprivrednih gazdinstava, zadruga, udruženja i asocijacija;

6) prisustvom na predavanjima, zimskim školama, radionicama, tribinama, demonstracionim ogledima u stočarskoj proizvodnji i manifestacijama „Dani polja”, a prema programu praćenja i ocenjivanja efekata rada savetodavaca koje Ovlašćena organizacija dostavlja Ministarstvu.

Radi stvaranja baze podataka o praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavca, Ovlašćena organizacija radi na održavanju i unapređenju softvera.

Ovlašćena organizacija prati rad PSSS u vezi sa STIPS-om tako što:

1) prikuplja i unosi podatke o najmanjim, najvećim i dominantnim cenama;

2) sačinjava izveštaje, uključujući i Nacionalni izveštaj o kretanju cena i stavlja ih na portal STIPS-a;

3) obrađuje prikupljene podatke i pravi izveštaj i tekst za štampane i elektronske medije;

4) priprema i štampa bilten za živu stoku, žitarice, voće i povrće;

5) ažurira vesti na portalu STIPS-a koje su direktno ili indirektno vezane za STIPS i za poljoprivrednu proizvodnju;

6) prikuplja i obrađuje podatke o kretanju cena voća, povrća i žive stoke u zemljama iz okruženja i zemljama EU.

Ovlašćena organizacija prati izvršavanje poslova u vezi sa FADN sistemom tako što:

1) koordinira i nadgleda prikupljanje podataka u predviđenim rokovima i obezbeđuje kontinuitet u radu savetodavaca, uključujući i obilazak FADN poljoprivrednih gazdinstava;

2) vrši prijem popunjenih obrazaca za prikupljanje računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava elektronskim unosom u FADN bazu podataka od kancelarija za prikupljanje računovodstvenih podataka u njihovoj nadležnosti;

3) vrši proveru podataka u popunjenim obrascima koji su uneti u elektronsku FADN bazu podataka za prikupljanje računovodstvenih podataka poljoprivrednih gazdinstava i dostavljanje proverenih podataka Ministarstvu na odobrenje;

4) proverava diseminaciju izveštaja za poljoprivredno gazdinstvo (povratna informacija za proizvođača);

5) organizuje i učestvuje na obukama savetodavaca i izveštava o realizaciji obuka (na portalu www.psss.rs);

6) obavlja ostale aktivnosti u vezi sa FADN sistemom, a po nalogu Ministarstva.

Ovlašćena organizacija vrši monitoring poslova vezanih za izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima i na osnovu izveštaja PSSS u ratarsko-povrtarskoj i voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji formira 86 izveštaja za Ministarstvo o sezonskim poljoprivrednim radovima u toku godine.

3. Ocenjivanje

Ovlašćena organizacija ocenjuje efekte rada savetodavaca i izvršenih savetodavnih aktivnosti u skladu sa Tabelom 2. ovog programa, a prema programu praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca.

Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka, Ovlašćena organizacija vrši bodovanje rada savetodavaca i izrađuje listu uspešnosti rada savetodavaca i PSSS.

Ukoliko Ovlašćena organizacija tokom praćenja realizacije Plana aktivnosti utvrdi da savetodavac određene aktivnosti nije realizovao, te aktivnosti neće biti bodovane, a iste moraju biti nadoknađene u skladu sa Planom aktivnosti.

IV. RAZVOJ PSSS

U cilju razvoja PSSS nastaviće se sa kontinuiranom edukacijom savetodavaca i promocijom savetodavanog rada i vršiće se jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada PSSS i Ovlašćene organizacije.

Ovlašćena organizacija vrši obuku i usavršavanje savetodavaca, organizuje seminar i edukacije savetodavaca i promoviše savetodavne poslove radi stvaranja kvalitetnijeg i efikasnijeg servisa za pružanje stručnih saveta, preporuka i pomoći poljoprivrednim proizvođačima i drugim članovima lokalnih zajednica.

1. Obuka i usavršavanje savetodavaca

Obuka i usavršavanje savetodavaca odvija se u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača. Tokom 2017. godine ovaj plan treba da obuhvati i teme iz oblasti ruralnog razvoja sa posebnim osvrtom na pretpristupne fondove EU za ruralni razvoj – IPARD. Godišnji plan usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača donosi Ministarstvo na predlog Ovlašćene organizacije.

U cilju stručnog usavršavanja savetodavaca, Ovlašćena organizacija u 2017. godini, u saradnji sa domaćim i stranim obrazovnim i istraživačkim institucijama i stručnjacima organizuje edukacije u skladu sa godišnjim planom usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača.

Ovlašćena organizacija organizuje seminar u cilju kontinuiranog usavršavanja znanja savetodavaca, razmene mišljenja i iskustava, kao i iznalaženja novih predloga i ideja za razvoj PSSS i za pružanje kvalitetnije i efikasnije pomoći poljoprivrednim proizvođačima.

Plan održavanja seminara predstavlja sastavni deo godišnjeg plana usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača koji predlaže Ovlašćena organizacija.

Ovlašćena organizacija će u 2017. godini za potrebe licenciranja poljoprivrednih savetodavaca sprovesti sve aktivnosti predviđene pravilnikom kojim se uređuju bliži uslovi za izdavanje licence za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi.

2. Promovisanje savetodavnih poslova

Promovisanje savetodavnih poslova Ovlašćena organizacija vrši kroz rad, održavanje i razvoj portala PSSS Srbije, što podrazumeva godišnju pretplatu, održavanje, administriranje, kreiranje i implementaciju novih sadržaja u cilju upoznavanja korisnika sa radom PSSS.

3. Jačanje kapaciteta

U cilju razvoja i unapređenja kvaliteta rada PSSS vrši se jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada. U tom smislu, izdvajaju se sredstva za:

1) nabavku tableta PC sa SIM karticom, i to najviše jednog za svakog savetodavca;

2) kupovinu, izgradnju, adaptaciju, uređenje i opremanje radnog prostora;

3) nabavku pokretne opreme neophodne za obavljanje savetodavnih poslova (pokretne laboratorije, merni i analitički uređaji).

V. IZVOR, RASPORED I NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Izvor sredstava

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa na području Republike Srbije, van područja Autonomne pokrajine Vojvodina, u iznosu od 340.000.000,00 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

2. Raspored finansijskih sredstava

Tabela 8. Raspored finansijskih sredstava

Red.br. Namena sredstava Korisnik sredstava Iznos dinara 1. Savetodavni poslovi PSSS 284.085.144 1.1. Naknada za rad zaposlenih savetodavca 205.271.780 1.2. Ostali troškovi 78.813.364 2. Praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca Ovlašćena organizacija 22.274.856 2.1. Naknada za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca za 13 izvršilaca sa punim radnim vremenom 16.096.353 2.2. Ostali troškovi za praćenje i ocenjivanje efekata rada savetodavaca, uključujući rad i unapređenje softvera, FADN i STIPS i izradu štampanog materijala za sprovođenje savetodavnog modula 6.178.503 3. Razvoj PSSS Ovlašćena organizacija i PSSS 33.640.000 3.1. Obuka, usavršavanje savetodavaca, organizovanje godišnjeg seminara savetodavaca 10.500.000 3.2. Rad, održavanje i razvoj portala PSSS Srbije 1.540.000 3.3. Jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada PSSS i Ovlašćene organizacije 21.600.000 Ukupno 340.000.000

3. Način korišćenja sredstava

Od ukupnog iznosa predviđenih sredstava za pojedine namene predviđena su sredstva, i to:

1) iznos od 284.085.144 dinara, za obavljanje savetodavnih poslova, od čega je 205.271.780 dinara za naknadu za rad zaposlenih savetodavca i 78.813.364 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u izvršenju savetodavnih poslova;

2) iznos od 22.274.856 dinara, za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca, od čega je 16.096.353 dinara za naknadu za praćenje i ocenjivanja efekata rada savetodavaca za 13 izvršilaca, 6.178.503 dinara za ostale troškove koji direktno učestvuju u praćenju i ocenjivanju efekata rada savetodavaca, uključujući rad i unapređenje softvera, Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji – FADN, STIPS i izradu štampanog materijala za sprovođenje savetodavnog modula;

3) iznos od 33.640.000 dinara, za razvoj PSSS, od čega je 10.500.000 dinara za obuku, usavršavanje savetodavaca i organizovanje godišnjeg seminara savetodavaca, 1.540.000 dinara za rad, održavanje i razvoj portala PSSS Srbije i 21.600.000 dinara za jačanje kapaciteta savetodavnog sistema kroz podršku poboljšanja uslova rada PSSS i Ovlašćene organizacije.

4827017.0116.34/2

Ostavite komentar